Piechowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Piechowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piechowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Piechowice.
 • 6 411 Liczba mieszkańców
 • 43,2 km² Powierzchnia
 • 148,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 360-480 m n.p.m Wysokość
 • XIII–XIV w. Data założenia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DJE Tablice rejestracyjne
 • Witold Rudolf Burmistrz miasta
Piechowice na mapie
Identyfikatory
 • 15.598550.8496 Współrzędne GPS
 • 0206031 TERYT (TERC)
 • 0936285 SIMC
Herb miasta Piechowice
Piechowice herb
Flaga miasta Piechowice
Piechowice flaga

Piechowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-573Poczta Piechowice 001, ul. Mickiewicza 7
58-573Skrytki Pocztowe Poczta Piechowice 001, ul. Mickiewicza 7

Piechowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piechowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta Piechowice
(75) 754-89-00
(75) 761-22-74
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sygietyńskiego 10
58-500 Jelenia Góra

Piechowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piechowicach

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Piechowice
  5,75
  Woj. dolnośląskie
  3,69
  Polska
  4,13
 • 1 196 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 149,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Piechowice
  149,5 m2
  Woj. dolnośląskie
  88,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Piechowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 411, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 30 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  31,6% mieszkańców Piechowic jest stanu wolnego, 50,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Piechowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,9 na 1000 mieszkańców Piechowic. W 2015 roku urodziło się 40 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 237 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,2% zgonów w Piechowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w Piechowicach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piechowic przypada 11.1 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 70 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piechowic 13. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,8% mieszkańców Piechowic jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piechowic

 • 6 411 Liczba mieszkańców
 • 3 351 Kobiety
 • 3 060 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piechowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piechowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piechowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piechowic

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Piechowice
  42,7 lat
  Woj. dolnośląskie
  41,7 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piechowic

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Kawalerowie/Panny
 • Piechowice
  31,7%
  Woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,4% Żonaci/Zamężne
 • Piechowice
  50,4%
  Woj. dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Piechowice
  9,5%
  Woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Piechowice
  7,4%
  Woj. dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Piechowice
  1,0%
  Woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piechowicach

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piechowicach w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Piechowice
  4,6
  Woj. dolnośląskie
  4,5
  Polska
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Piechowice
  1,8
  Woj. dolnośląskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piechowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piechowicach

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Piechowice
  -4,9
  Woj. dolnośląskie
  -1,8
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piechowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piechowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piechowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piechowicach w roku 2015

 • 40 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Piechowice
  6,2
  Woj. dolnośląskie
  9,0
  Polska
  9,6
 • 34,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Piechowice
  34,1
  Woj. dolnośląskie
  38,1
  Polska
  40,1
 • 16.55 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.55
 • 44.16 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.16
 • 66.23 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66.23
 • 66.62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.62
 • 27.55 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.55
 • 6.92 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.92
 • 0.51 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.51
 • 3 237 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 178 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 296 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Piechowice
  3 237 g
  Woj. dolnośląskie
  3 256 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 134 Waga 3500g - 3999g
 • 134
 • 201 Waga 3000g - 3499g
 • 201
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Piechowice
  1,13
  Woj. dolnośląskie
  1,21
  Polska
  1,29
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Piechowice
  0,57
  Woj. dolnośląskie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Piechowice
  0,69
  Woj. dolnośląskie
  0,83
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Piechowicach w roku 2015

 • 72 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Piechowice
  11,1
  Woj. dolnośląskie
  10,9
  Polska
  10,3
 • 144,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Piechowice
  144,2
  Woj. dolnośląskie
  120,1
  Polska
  106,9
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Piechowice
  5,8
  Woj. dolnośląskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Piechowice
  4,0
  Woj. dolnośląskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. dolnośląskie
  1,9
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Piechowice
  44,1%
  Woj. dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,1%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Piechowice
  26,7%
  Woj. dolnośląskie
  27,5%
  Polska
  26,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Piechowice
  5,4%
  Woj. dolnośląskie
  5,8%
  Polska
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. dolnośląskie
  3,1
  Polska
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. dolnośląskie
  74,6
  Polska
  70,2
 • 290,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Piechowice
  290,5
  Woj. dolnośląskie
  282,5
  Polska
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. dolnośląskie
  265,6
  Polska
  248,3
 • 481,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 540,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 417,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Piechowice
  481,0
  Woj. dolnośląskie
  463,6
  Polska
  441,1
 • 86,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 71,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Piechowice
  86,0
  Woj. dolnośląskie
  97,4
  Polska
  85,7
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Piechowice
  20,8
  Woj. dolnośląskie
  29,9
  Polska
  30,1
 • 17,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Piechowice
  17,8
  Woj. dolnośląskie
  9,7
  Polska
  8,2
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Piechowice
  1,6%
  Woj. dolnośląskie
  1,0%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 70 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piechowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piechowicach

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Piechowicach na 1000 mieszkańców pracuje 189 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piechowicach wynosiło w 2015 roku 10,2% (10,4% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piechowicach wynosi 3 413,66 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piechowic 539 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 499 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -40.

  12,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Piechowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,6% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 17,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piechowicach

 • 189 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Piechowice
  189,0
  Woj. dolnośląskie
  255,0
  Polska
  232,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,4% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • Piechowice
  10,2%
  Woj. dolnośląskie
  8,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piechowicach w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piechowicach w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piechowicach w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piechowicach

 • 3 414 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Piechowice
  3 414 PLN
  Woj. dolnośląskie
  4 204 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piechowicach w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piechowicach

 • 539 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 499 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piechowicach

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,6% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 33,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 33,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 40,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piechowicach w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piechowicach

 • 1 215 Pracujący ogółem
 • 471 Kobiety
 • 744 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piechowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Piechowice
  59,3
  Woj. dolnośląskie
  59,3
  Polska
  60,1
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Piechowice
  34,9
  Woj. dolnośląskie
  32,6
  Polska
  31,4
 • 143,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Piechowice
  143,3
  Woj. dolnośląskie
  122,1
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piechowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piechowicach

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piechowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 150
 • 114 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 114
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 96 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 96
 • 23,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  23,27
  Woj. dolnośląskie
  27,33
  Polska
  20,80
 • 17,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  17,59
  Woj. dolnośląskie
  19,96
  Polska
  13,59
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  1,73
  Woj. dolnośląskie
  4,28
  Polska
  4,36
 • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  2,61
  Woj. dolnośląskie
  2,18
  Polska
  1,99
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  0,35
  Woj. dolnośląskie
  0,47
  Polska
  0,45
 • 14,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  14,81
  Woj. dolnośląskie
  17,00
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Piechowice
  56%
  Woj. dolnośląskie
  60%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Piechowice
  46%
  Woj. dolnośląskie
  50%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Piechowice
  66%
  Woj. dolnośląskie
  81%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Piechowice
  99%
  Woj. dolnośląskie
  99%

Piechowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Piechowic wyniosła w 2015 roku 19,8 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Piechowic - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,2 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piechowic wyniosła w 2015 roku 21,0 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (55%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (11.1%). W budżecie Piechowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 627 złotych na mieszkańca (19,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 33,9%.
 • Wydatki budżetu w Piechowicach według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,7 mln

  2,2 tys(100%)

  17,4 mln

  2,7 tys(100%)

  19,2 mln

  2,9 tys(100%)

  15,8 mln

  2,4 tys(100%)

  17,6 mln

  2,7 tys(100%)

  17,6 mln

  2,7 tys(100%)

  18,5 mln

  2,8 tys(100%)

  19,8 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  611(27%)

  4,2 mln

  650(24.3%)

  4,3 mln

  666(22.5%)

  4,5 mln

  687(28.5%)

  4,8 mln

  743(27.5%)

  4,9 mln

  751(27.7%)

  5,2 mln

  797(28%)

  5,3 mln

  829(27%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  331(14.6%)

  2,3 mln

  352(13.2%)

  1,8 mln

  279(9.4%)

  1,7 mln

  255(10.6%)

  1,5 mln

  224(8.3%)

  1,3 mln

  205(7.6%)

  2,7 mln

  422(14.8%)

  3,4 mln

  533(17.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  337(14.9%)

  2,4 mln

  373(13.9%)

  3,5 mln

  536(18.1%)

  3,0 mln

  450(18.7%)

  3,0 mln

  458(17%)

  3,3 mln

  510(18.8%)

  3,5 mln

  543(19.1%)

  3,4 mln

  526(17.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  360(15.9%)

  2,4 mln

  366(13.7%)

  2,3 mln

  354(12%)

  2,3 mln

  349(14.5%)

  2,3 mln

  353(13.1%)

  2,4 mln

  363(13.4%)

  2,4 mln

  369(12.9%)

  2,7 mln

  417(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  415(18.3%)

  3,2 mln

  486(18.2%)

  4,3 mln

  660(22.3%)

  1,6 mln

  249(10.3%)

  2,4 mln

  366(13.5%)

  2,1 mln

  323(11.9%)

  1,7 mln

  256(9%)

  1,7 mln

  264(8.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  858,8 tys

  131(5.4%)

  1,0 mln

  155(5.8%)

  887,3 tys

  137(5%)

  993,6 tys

  153(5.4%)

  942,6 tys

  146(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  215,6 tys

  33,2(1.5%)

  314,4 tys

  48,4(1.8%)

  328,2 tys

  50,6(1.7%)

  390,4 tys

  59,6(2.5%)

  1,2 mln

  177(6.5%)

  463,4 tys

  71,4(2.6%)

  404,4 tys

  62,4(2.2%)

  932,8 tys

  145(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  226,8 tys

  34,9(1.5%)

  283,2 tys

  43,6(1.6%)

  293,0 tys

  45,2(1.5%)

  432,2 tys

  66,0(2.7%)

  497,7 tys

  76,5(2.8%)

  352,6 tys

  54,3(2%)

  365,6 tys

  56,4(2%)

  376,9 tys

  58,5(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  88,9 tys

  13,7(0.6%)

  115,8 tys

  17,8(0.7%)

  238,8 tys

  36,8(1.2%)

  397,3 tys

  60,6(2.5%)

  381,0 tys

  58,5(2.2%)

  379,9 tys

  58,5(2.2%)

  246,6 tys

  38,0(1.3%)

  171,0 tys

  26,5(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,7 tys

  30,1(1.3%)

  185,0 tys

  28,5(1.1%)

  1,4 mln

  213(7.2%)

  257,7 tys

  39,3(1.6%)

  130,2 tys

  20,0(0.7%)

  106,0 tys

  16,3(0.6%)

  176,8 tys

  27,3(1%)

  157,9 tys

  24,5(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,7 tys

  25,5(1.1%)

  179,7 tys

  27,7(1%)

  197,3 tys

  30,4(1%)

  127,8 tys

  19,5(0.8%)

  156,2 tys

  24,0(0.9%)

  161,2 tys

  24,8(0.9%)

  155,6 tys

  24,0(0.8%)

  150,2 tys

  23,3(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  190,9 tys

  29,4(1.3%)

  1,5 mln

  228(8.5%)

  169,4 tys

  26,1(0.9%)

  132,8 tys

  20,3(0.8%)

  94,2 tys

  14,5(0.5%)

  95,4 tys

  14,7(0.5%)

  184,3 tys

  28,4(1%)

  146,1 tys

  22,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  97,7 tys

  15,0(0.7%)

  113,9 tys

  17,5(0.7%)

  79,7 tys

  12,3(0.4%)

  95,2 tys

  14,5(0.6%)

  118,5 tys

  18,2(0.7%)

  127,5 tys

  19,6(0.7%)

  122,4 tys

  18,9(0.7%)

  119,8 tys

  18,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  138,1 tys

  21,3(0.9%)

  136,0 tys

  20,9(0.8%)

  102,1 tys

  15,7(0.5%)

  39,8 tys

  6,1(0.3%)

  57,8 tys

  8,9(0.3%)

  105,1 tys

  16,2(0.6%)

  109,1 tys

  16,8(0.6%)

  115,0 tys

  17,9(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,7 tys

  2,9(0.1%)

  58,3 tys

  9,0(0.3%)

  145,8 tys

  22,5(0.8%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  15,3 tys

  2,3(0.1%)

  962,5 tys

  148(5.5%)

  180,8 tys

  27,9(1%)

  59,5 tys

  9,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  1,5(0.1%)

  39,8 tys

  6,1(0.2%)

  11,8 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  45,5 tys

  7,0(0.2%)

  42,7 tys

  6,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  1,5(0.1%)

  8,2 tys

  1,3(0%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  9,3 tys

  1,4(0.1%)

  10,9 tys

  1,7(0.1%)

  7,1 tys

  1,1(0%)

  14,6 tys

  2,2(0.1%)

  13,1 tys

  2,0(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  3,5 tys

  0,5(0%)

  503

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  16,2 tys

  2,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piechowicach według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,5 mln

  2,2 tys(100%)

  15,5 mln

  2,4 tys(100%)

  17,5 mln

  2,7 tys(100%)

  16,0 mln

  2,4 tys(100%)

  17,4 mln

  2,7 tys(100%)

  19,2 mln

  3,0 tys(100%)

  19,9 mln

  3,1 tys(100%)

  21,0 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  1,3 tys(56%)

  8,7 mln

  1,3 tys(56.1%)

  8,3 mln

  1,3 tys(47.6%)

  8,3 mln

  1,3 tys(52.2%)

  10,0 mln

  1,5 tys(57.5%)

  10,6 mln

  1,6 tys(55.3%)

  12,5 mln

  1,9 tys(62.8%)

  11,6 mln

  1,8 tys(55%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  288(12.9%)

  2,0 mln

  300(12.6%)

  3,0 mln

  457(17%)

  2,4 mln

  361(14.8%)

  2,4 mln

  371(13.8%)

  2,6 mln

  402(13.6%)

  2,7 mln

  418(13.6%)

  2,5 mln

  394(12.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,8 mln

  280(12.5%)

  1,9 mln

  294(12.3%)

  2,5 mln

  388(14.4%)

  2,0 mln

  300(12.3%)

  2,2 mln

  341(12.7%)

  2,1 mln

  323(10.9%)

  2,2 mln

  335(10.9%)

  2,3 mln

  362(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  185(8.3%)

  1,0 mln

  157(6.6%)

  616,0 tys

  94,9(3.5%)

  881,0 tys

  134(5.5%)

  584,4 tys

  89,8(3.3%)

  381,1 tys

  58,7(2%)

  916,8 tys

  141(4.6%)

  1,5 mln

  231(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  324,3 tys

  49,9(2.2%)

  111,7 tys

  17,2(0.7%)

  1,8 mln

  278(10.3%)

  222,2 tys

  33,9(1.4%)

  1,0 mln

  161(6%)

  781,1 tys

  120(4.1%)

  40,5 tys

  6,2(0.2%)

  1,3 mln

  203(6.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  668,0 tys

  103(4.6%)

  660,0 tys

  102(4.2%)

  696,3 tys

  107(4%)

  521,7 tys

  79,6(3.3%)

  522,8 tys

  80,3(3%)

  1,3 mln

  195(6.6%)

  518,5 tys

  80,0(2.6%)

  900,4 tys

  140(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  227,8 tys

  35,1(1.6%)

  228,8 tys

  35,2(1.5%)

  211,7 tys

  32,6(1.2%)

  249,1 tys

  38,0(1.6%)

  280,7 tys

  43,1(1.6%)

  340,4 tys

  52,4(1.8%)

  510,3 tys

  78,7(2.6%)

  530,1 tys

  82,3(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,5 tys

  16,3(0.7%)

  105,9 tys

  16,3(0.6%)

  85,8 tys

  13,2(0.4%)

  85,1 tys

  13,1(0.4%)

  113,4 tys

  17,6(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  214,1 tys

  33,0(1.5%)

  205,9 tys

  31,7(1.3%)

  128,2 tys

  19,8(0.7%)

  157,7 tys

  24,1(1%)

  78,5 tys

  12,1(0.4%)

  109,5 tys

  16,9(0.6%)

  151,3 tys

  23,3(0.8%)

  109,2 tys

  17,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,4 tys

  6,8(0.3%)

  44,8 tys

  6,9(0.3%)

  75,8 tys

  11,7(0.4%)

  62,3 tys

  9,5(0.4%)

  61,8 tys

  9,5(0.4%)

  89,3 tys

  13,8(0.5%)

  82,5 tys

  12,7(0.4%)

  74,1 tys

  11,5(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  1,5(0.1%)

  39,8 tys

  6,1(0.2%)

  11,8 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  45,5 tys

  7,0(0.2%)

  42,7 tys

  6,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,2 tys

  2,5(0.1%)

  666,0 tys

  103(4.3%)

  14,5 tys

  2,2(0.1%)

  15,3 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,8 tys

  2,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,5 tys

  1,5(0.1%)

  7,7 tys

  1,2(0%)

  6,7 tys

  1,0(0%)

  9,0 tys

  1,4(0.1%)

  10,4 tys

  1,6(0.1%)

  6,7 tys

  1,0(0%)

  13,5 tys

  2,1(0.1%)

  12,4 tys

  1,9(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  35,7 tys

  5,5(0.2%)

  1,0 mln

  155(6.4%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  50,6 tys

  7,8(0.3%)

  1 000

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,5 tys

  14,8(0.6%)

  45,7 tys

  7,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,1 tys

  5,6(0.2%)

  44,7 tys

  6,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  791,1 tys

  122(4.1%)

  98,3 tys

  15,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piechowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 1 319 mieszkańców Piechowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 642 kobiet oraz 677 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Piechowic, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Piechowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piechowicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  17,3% mieszkańców Piechowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 843 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,38.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 61,35.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców Piechowic w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • Piechowice
  13,4%
  Woj. dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Piechowice
  34,1%
  Woj. dolnośląskie
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Piechowice
  2,9%
  Woj. dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Piechowice
  12,3%
  Woj. dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Piechowice
  18,9%
  Woj. dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Piechowice
  26,6%
  Woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Piechowice
  4,8%
  Woj. dolnośląskie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Piechowice
  19,5%
  Woj. dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 20,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Piechowice
  1,6%
  Woj. dolnośląskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piechowicach

 • 843 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Piechowice
  843,0
  Woj. dolnośląskie
  848,0
  Polska
  842,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Piechowice
  0,97
  Woj. dolnośląskie
  1,07
  Polska
  1,12
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach
  Publiczne
  75 761-22-71
  ul. Nadrzeczna 1
  58-573 Piechowice
  51177
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach
  Publiczne
  75 761-22-48
  ul. Żymierskiego 77
  58-573 Piechowice
  3758
 • Szkoły podstawowe w Piechowicach

 • 82,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Piechowice
  82,38
  Woj. dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 81,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Piechowice
  81,64
  Woj. dolnośląskie
  88,87
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Piechowice
  23,0
  Woj. dolnośląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  75 761-23-32
  75 761-23-32
  ul. Szkolna 6
  58-573 Piechowice
  1432428
 • Szkoły gimnazjalne w Piechowicach

 • 61,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Piechowice
  61,35
  Woj. dolnośląskie
  97,70
  Polska
  98,90
 • 57,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Piechowice
  57,67
  Woj. dolnośląskie
  89,32
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Piechowice
  17,0
  Woj. dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczne
  75 761-20-29
  75 761-73-55
  ul. Tysiąclecia 28
  58-573 Piechowice
  611515
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Piechowicach

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Piechowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Piechowice
  24,0
  Woj. dolnośląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Piechowice
  21,0
  Woj. dolnośląskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  4104-
  TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH
  Publiczne
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  480-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Piechowicach

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)