Piechowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Piechowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piechowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Piechowice.
 • 6 363 Liczba mieszkańców
 • 43,2 km² Powierzchnia
 • 147,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 360-480 m n.p.m Wysokość
 • XIII–XIV w. Data założenia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DJE Tablice rejestracyjne
 • Witold Rudolf Burmistrz miasta
Piechowice na mapie
Identyfikatory
 • 15.598550.8496 Współrzędne GPS
 • 0206031 TERYT (TERC)
 • 0936285 SIMC
Herb miasta Piechowice
Piechowice herb
Flaga miasta Piechowice
Piechowice flaga

Piechowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-573Poczta Piechowice 001, ul. Mickiewicza 7
58-573Skrytki Pocztowe Poczta Piechowice 001, ul. Mickiewicza 7

Piechowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piechowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta Piechowice
(75) 754-89-00
(75) 761-22-74
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sygietyńskiego 10
58-500 Jelenia Góra

Piechowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Piechowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 363, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 25 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,6% mieszkańców Piechowic jest stanu wolnego, 50,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Piechowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,0 na 1000 mieszkańców Piechowic. W 2016 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 36,8% dziewczynek i 63,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,2% zgonów w Piechowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w Piechowicach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piechowic przypada 12.95 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 88 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piechowic -2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,8% mieszkańców Piechowic jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piechowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 363 Liczba mieszkańców
 • 3 320 Kobiety
 • 3 043 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piechowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piechowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piechowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piechowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,1 lat
  woj. dolnośląskie
  42,0 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piechowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piechowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Kawalerowie/Panny
 • Piechowice
  31,7%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  28,8%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,4%
  Województwo
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Piechowice
  9,5%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Piechowice
  1,0%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piechowicach w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  3,9
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Piechowice
  1,8
  Dolnośląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piechowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,0
  Dolnośląskie
  -1,1
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piechowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piechowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piechowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piechowicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,8%
  63,2%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,9
  Dolnośląskie
  9,5
  Cała Polska
  10,0
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,6
  Dolnośląskie
  40,1
  Cały kraj
  41,7
 • 10.44 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.44
 • 58.73 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.73
 • 61.9 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 61.9
 • 55.71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55.71
 • 26.88 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.88
 • 2.52 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.52
 • 0.51 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.51
 • 3 290 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 188 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Piechowice
  3 290 g
  Dolnośląskie
  3 339 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 210 Waga 3000g - 3499g
 • 210
 • 88 Waga 2500g - 2999g
 • 88
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,08
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,36
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Piechowice
  0,50
  Dolnośląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,66
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  Dolnośląskie
  0,90
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Piechowicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 49 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,0%
  59,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Piechowice
  13,0
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cały kraj
  10,1
 • 170,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Piechowice
  170,3
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Piechowice
  6,4
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Piechowice
  4,3
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,8%
  Województwo
  45,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,2%
  Województwo
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 300,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  300,9
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Kraj
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Kraj
  261,6
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 525,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 501,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  513,9
  woj. dolnośląskie
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 108,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  108,9
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Piechowice
  32,8
  Województwo
  32,6
  Kraj
  31,8
 • 14,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,9
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 90 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piechowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piechowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Piechowicach oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,10 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piechowicach to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Piechowicach to 144,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Piechowice
  1,10
  Dolnośląskie
  5,68
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 7 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Piechowice
  7,00
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Cały kraj
  3,96
 • 7,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  7,70
  woj. dolnośląskie
  20,19
  Cały kraj
  16,85
 • 1 014 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 144,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Piechowice
  144,9 m2
  Województwo
  81,1 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Piechowice
  0,16 m2
  Dolnośląskie
  0,46 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Piechowicach na 1000 mieszkańców pracuje 203 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 37,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 62,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piechowicach wynosiło w 2016 roku 9,6% (8,4% wśród kobiet i 10,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piechowicach wynosi 3 548,55 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piechowic 539 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 499 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -40.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Piechowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,4% w przemyśle i budownictwie, a 20,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Piechowice
  203,0
  Województwo
  262,0
  Cała Polska
  240,0
 • 9,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,4% Kobiety
 • 10,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,6%
  Dolnośląskie
  7,3%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piechowicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piechowicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piechowicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 549 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Piechowice
  3 549 PLN
  Województwo
  4 386 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piechowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 539 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 499 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piechowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 293 Pracujący ogółem
 • 481 Kobiety
 • 812 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piechowicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piechowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,7
  Województwo
  61,3
  Kraj
  61,7
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  34,2
  Kraj
  32,7
 • 152,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Piechowice
  152,8
  Dolnośląskie
  126,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piechowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Piechowicach stwierdzono szacunkowo 148 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,31 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piechowicach wynosi 54,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piechowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,80 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 15,41 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,16 (46%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piechowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 148 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 148
 • 120 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 120
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 98 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 98
 • 23,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,31
  Województwo
  25,73
  Cała Polska
  19,48
 • 18,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,80
  Województwo
  19,01
  Polska
  12,76
 • 1,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  1,16
  Województwo
  3,66
  Cały kraj
  3,91
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,17
  woj. dolnośląskie
  2,05
  Polska
  1,91
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,59
  woj. dolnośląskie
  0,50
  Cały kraj
  0,47
 • 15,41 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,41
  Dolnośląskie
  15,40
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  55%
  Dolnośląskie
  61%
  Cała Polska
  67%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  52%
  Polska
  55%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Piechowice
  46%
  woj. dolnośląskie
  78%
  Cała Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  82%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Kraj
  83%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  36%
  Dolnośląskie
  41%
  Cały kraj
  46%

Piechowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Piechowic wyniosła w 2015 roku 19,8 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Piechowic - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,2 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piechowic wyniosła w 2015 roku 21,0 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (55%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (11.1%). W budżecie Piechowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 627 złotych na mieszkańca (19,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 33,9%.
 • Wydatki budżetu w Piechowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,7 mln

  2,2 tys(100%)

  17,4 mln

  2,7 tys(100%)

  19,2 mln

  2,9 tys(100%)

  15,8 mln

  2,4 tys(100%)

  17,6 mln

  2,7 tys(100%)

  17,6 mln

  2,7 tys(100%)

  18,5 mln

  2,8 tys(100%)

  19,8 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  611(27%)

  4,2 mln

  650(24.3%)

  4,3 mln

  666(22.5%)

  4,5 mln

  687(28.5%)

  4,8 mln

  743(27.5%)

  4,9 mln

  751(27.7%)

  5,2 mln

  797(28%)

  5,3 mln

  829(27%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  331(14.6%)

  2,3 mln

  352(13.2%)

  1,8 mln

  279(9.4%)

  1,7 mln

  255(10.6%)

  1,5 mln

  224(8.3%)

  1,3 mln

  205(7.6%)

  2,7 mln

  422(14.8%)

  3,4 mln

  533(17.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  337(14.9%)

  2,4 mln

  373(13.9%)

  3,5 mln

  536(18.1%)

  3,0 mln

  450(18.7%)

  3,0 mln

  458(17%)

  3,3 mln

  510(18.8%)

  3,5 mln

  543(19.1%)

  3,4 mln

  526(17.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  360(15.9%)

  2,4 mln

  366(13.7%)

  2,3 mln

  354(12%)

  2,3 mln

  349(14.5%)

  2,3 mln

  353(13.1%)

  2,4 mln

  363(13.4%)

  2,4 mln

  369(12.9%)

  2,7 mln

  417(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  415(18.3%)

  3,2 mln

  486(18.2%)

  4,3 mln

  660(22.3%)

  1,6 mln

  249(10.3%)

  2,4 mln

  366(13.5%)

  2,1 mln

  323(11.9%)

  1,7 mln

  256(9%)

  1,7 mln

  264(8.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  858,8 tys

  131(5.4%)

  1,0 mln

  155(5.8%)

  887,3 tys

  137(5%)

  993,6 tys

  153(5.4%)

  942,6 tys

  146(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  215,6 tys

  33,2(1.5%)

  314,4 tys

  48,4(1.8%)

  328,2 tys

  50,6(1.7%)

  390,4 tys

  59,6(2.5%)

  1,2 mln

  177(6.5%)

  463,4 tys

  71,4(2.6%)

  404,4 tys

  62,4(2.2%)

  932,8 tys

  145(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  226,8 tys

  34,9(1.5%)

  283,2 tys

  43,6(1.6%)

  293,0 tys

  45,2(1.5%)

  432,2 tys

  66,0(2.7%)

  497,7 tys

  76,5(2.8%)

  352,6 tys

  54,3(2%)

  365,6 tys

  56,4(2%)

  376,9 tys

  58,5(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  88,9 tys

  13,7(0.6%)

  115,8 tys

  17,8(0.7%)

  238,8 tys

  36,8(1.2%)

  397,3 tys

  60,6(2.5%)

  381,0 tys

  58,5(2.2%)

  379,9 tys

  58,5(2.2%)

  246,6 tys

  38,0(1.3%)

  171,0 tys

  26,5(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,7 tys

  30,1(1.3%)

  185,0 tys

  28,5(1.1%)

  1,4 mln

  213(7.2%)

  257,7 tys

  39,3(1.6%)

  130,2 tys

  20,0(0.7%)

  106,0 tys

  16,3(0.6%)

  176,8 tys

  27,3(1%)

  157,9 tys

  24,5(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,7 tys

  25,5(1.1%)

  179,7 tys

  27,7(1%)

  197,3 tys

  30,4(1%)

  127,8 tys

  19,5(0.8%)

  156,2 tys

  24,0(0.9%)

  161,2 tys

  24,8(0.9%)

  155,6 tys

  24,0(0.8%)

  150,2 tys

  23,3(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  190,9 tys

  29,4(1.3%)

  1,5 mln

  228(8.5%)

  169,4 tys

  26,1(0.9%)

  132,8 tys

  20,3(0.8%)

  94,2 tys

  14,5(0.5%)

  95,4 tys

  14,7(0.5%)

  184,3 tys

  28,4(1%)

  146,1 tys

  22,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  97,7 tys

  15,0(0.7%)

  113,9 tys

  17,5(0.7%)

  79,7 tys

  12,3(0.4%)

  95,2 tys

  14,5(0.6%)

  118,5 tys

  18,2(0.7%)

  127,5 tys

  19,6(0.7%)

  122,4 tys

  18,9(0.7%)

  119,8 tys

  18,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  138,1 tys

  21,3(0.9%)

  136,0 tys

  20,9(0.8%)

  102,1 tys

  15,7(0.5%)

  39,8 tys

  6,1(0.3%)

  57,8 tys

  8,9(0.3%)

  105,1 tys

  16,2(0.6%)

  109,1 tys

  16,8(0.6%)

  115,0 tys

  17,9(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,7 tys

  2,9(0.1%)

  58,3 tys

  9,0(0.3%)

  145,8 tys

  22,5(0.8%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  15,3 tys

  2,3(0.1%)

  962,5 tys

  148(5.5%)

  180,8 tys

  27,9(1%)

  59,5 tys

  9,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  1,5(0.1%)

  39,8 tys

  6,1(0.2%)

  11,8 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  45,5 tys

  7,0(0.2%)

  42,7 tys

  6,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  1,5(0.1%)

  8,2 tys

  1,3(0%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  9,3 tys

  1,4(0.1%)

  10,9 tys

  1,7(0.1%)

  7,1 tys

  1,1(0%)

  14,6 tys

  2,2(0.1%)

  13,1 tys

  2,0(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  3,5 tys

  0,5(0%)

  503

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  16,2 tys

  2,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piechowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,5 mln

  2,2 tys(100%)

  15,5 mln

  2,4 tys(100%)

  17,5 mln

  2,7 tys(100%)

  16,0 mln

  2,4 tys(100%)

  17,4 mln

  2,7 tys(100%)

  19,2 mln

  3,0 tys(100%)

  19,9 mln

  3,1 tys(100%)

  21,0 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  1,3 tys(56%)

  8,7 mln

  1,3 tys(56.1%)

  8,3 mln

  1,3 tys(47.6%)

  8,3 mln

  1,3 tys(52.2%)

  10,0 mln

  1,5 tys(57.5%)

  10,6 mln

  1,6 tys(55.3%)

  12,5 mln

  1,9 tys(62.8%)

  11,6 mln

  1,8 tys(55%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  288(12.9%)

  2,0 mln

  300(12.6%)

  3,0 mln

  457(17%)

  2,4 mln

  361(14.8%)

  2,4 mln

  371(13.8%)

  2,6 mln

  402(13.6%)

  2,7 mln

  418(13.6%)

  2,5 mln

  394(12.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,8 mln

  280(12.5%)

  1,9 mln

  294(12.3%)

  2,5 mln

  388(14.4%)

  2,0 mln

  300(12.3%)

  2,2 mln

  341(12.7%)

  2,1 mln

  323(10.9%)

  2,2 mln

  335(10.9%)

  2,3 mln

  362(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  185(8.3%)

  1,0 mln

  157(6.6%)

  616,0 tys

  94,9(3.5%)

  881,0 tys

  134(5.5%)

  584,4 tys

  89,8(3.3%)

  381,1 tys

  58,7(2%)

  916,8 tys

  141(4.6%)

  1,5 mln

  231(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  324,3 tys

  49,9(2.2%)

  111,7 tys

  17,2(0.7%)

  1,8 mln

  278(10.3%)

  222,2 tys

  33,9(1.4%)

  1,0 mln

  161(6%)

  781,1 tys

  120(4.1%)

  40,5 tys

  6,2(0.2%)

  1,3 mln

  203(6.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  668,0 tys

  103(4.6%)

  660,0 tys

  102(4.2%)

  696,3 tys

  107(4%)

  521,7 tys

  79,6(3.3%)

  522,8 tys

  80,3(3%)

  1,3 mln

  195(6.6%)

  518,5 tys

  80,0(2.6%)

  900,4 tys

  140(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  227,8 tys

  35,1(1.6%)

  228,8 tys

  35,2(1.5%)

  211,7 tys

  32,6(1.2%)

  249,1 tys

  38,0(1.6%)

  280,7 tys

  43,1(1.6%)

  340,4 tys

  52,4(1.8%)

  510,3 tys

  78,7(2.6%)

  530,1 tys

  82,3(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,5 tys

  16,3(0.7%)

  105,9 tys

  16,3(0.6%)

  85,8 tys

  13,2(0.4%)

  85,1 tys

  13,1(0.4%)

  113,4 tys

  17,6(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  214,1 tys

  33,0(1.5%)

  205,9 tys

  31,7(1.3%)

  128,2 tys

  19,8(0.7%)

  157,7 tys

  24,1(1%)

  78,5 tys

  12,1(0.4%)

  109,5 tys

  16,9(0.6%)

  151,3 tys

  23,3(0.8%)

  109,2 tys

  17,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,4 tys

  6,8(0.3%)

  44,8 tys

  6,9(0.3%)

  75,8 tys

  11,7(0.4%)

  62,3 tys

  9,5(0.4%)

  61,8 tys

  9,5(0.4%)

  89,3 tys

  13,8(0.5%)

  82,5 tys

  12,7(0.4%)

  74,1 tys

  11,5(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  1,5(0.1%)

  39,8 tys

  6,1(0.2%)

  11,8 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  45,5 tys

  7,0(0.2%)

  42,7 tys

  6,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,2 tys

  2,5(0.1%)

  666,0 tys

  103(4.3%)

  14,5 tys

  2,2(0.1%)

  15,3 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,8 tys

  2,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,5 tys

  1,5(0.1%)

  7,7 tys

  1,2(0%)

  6,7 tys

  1,0(0%)

  9,0 tys

  1,4(0.1%)

  10,4 tys

  1,6(0.1%)

  6,7 tys

  1,0(0%)

  13,5 tys

  2,1(0.1%)

  12,4 tys

  1,9(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  35,7 tys

  5,5(0.2%)

  1,0 mln

  155(6.4%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  50,6 tys

  7,8(0.3%)

  1 000

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,5 tys

  14,8(0.6%)

  45,7 tys

  7,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,1 tys

  5,6(0.2%)

  44,7 tys

  6,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  791,1 tys

  122(4.1%)

  98,3 tys

  15,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piechowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1 282 mieszkańców Piechowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 611 kobiet oraz 671 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Piechowic, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Piechowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piechowicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  16,9% mieszkańców Piechowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 843 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,38.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 61,35.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców Piechowic w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • Piechowice
  13,4%
  Województwo
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,1%
  Województwo
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Piechowice
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Piechowice
  12,3%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,9%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,8%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,5%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 20,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 843 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  843,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Polska
  842,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Piechowice
  0,97
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach
  Publiczne
  75 761-22-71
  ul. Nadrzeczna 1
  58-573 Piechowice
  51177
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach
  Publiczne
  75 761-22-48
  ul. Żymierskiego 77
  58-573 Piechowice
  3758
 • Szkoły podstawowe w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 82,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Piechowice
  82,38
  woj. dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 81,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  81,64
  woj. dolnośląskie
  88,87
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Piechowice
  23,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  75 761-23-32
  75 761-23-32
  ul. Szkolna 6
  58-573 Piechowice
  1432428
 • Szkoły gimnazjalne w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 61,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Piechowice
  61,35
  Dolnośląskie
  97,70
  Polska
  98,90
 • 57,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  57,67
  Województwo
  89,32
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  17,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczne
  75 761-20-29
  75 761-73-55
  ul. Tysiąclecia 28
  58-573 Piechowice
  611515
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Piechowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Piechowice
  21,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Piechowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  4104-
  TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH
  Publiczne
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  480-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piechowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Piechowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piechowic znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Piechowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miejsce produkcji huta Piechowice, st.4 ze średniowieczadnia 1964-09-25, wykaz dokumentów: 47/Arch z 1964-09-25
  • Zamek z XVII w.dnia 1959-09-01, wykaz dokumentów: 619 z 1959-09-01; 630/619 z 2014-01-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Boczna 17)dnia 1977-02-07, wykaz dokumentów: 488/J z 1977-02-07; 626/488/J z 2006-01-20
  • Park z XIX w.dnia 1977-12-03, wykaz dokumentów: 506/J z 1977-12-03; 631/506/J z 2006-01-20; brak numeru z 2009-09-11; brak numeru z 2011-10-19
  • Kościół z 2. poł. XIV w.dnia 1982-01-11, wykaz dokumentów: 715/J z 1982-01-11; 628/715/J z 2006-01-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-03-29, wykaz dokumentów: 946/J z 1989-03-29; 629/946/J z 2006-01-20
  • Pensjonat z 1890 r. (ul. Wczasowa 6)dnia 1990-08-09, wykaz dokumentów: 1045/J z 1990-08-09; 627/1045/J z 2006-01-20
  • Wieża ciśnień z 1909 r.dnia 1996-06-05, wykaz dokumentów: 1267/J z 1996-06-05; 632/1267/J z 2006-01-20
 • Formy ochrony przyrody w Piechowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piechowic znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piechowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karkonoski Park NarodowyData ustanowienia: 1959-03-09, Powierzchnia: 5951.4236 ha
  • Góry Izerskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 20346.73 ha
  • Karkonosze - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 18578.42 ha
  • Karkonosze - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 18204.91 ha
  • Złoty widok - Pomnik przyrodyOpis: Grupa Skałek, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Znajduje się w lesie na szczycie górki niecałe 200 m od rozwidlenia ul. Łowieckiej i ul. bocznej od ul. Widokowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie na placu zabaw przy ul. 22 Lipca niecałe 30 m od drogi
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. 1 Maja ok. 10 m od wiaduktu na drodze krajowej nr 3
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w pniu uschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie w parku pomiędzy ul. Żymierskiego ul. Świerczewskiego i ul. Kwiatową w jego północno-zachodniej części
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytekw pniu uchnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1994-06-09, Opis granicy: Rośnie za mostkiem w pobliżu budynku przy ul. Żymierskiego 12 ok. 25 m od drogi
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-06-09, Opis granicy: Rośnie na kawałku ziemi pomiędzy drogą a frontem budynku na łuku ul. Kolonijnej

Piechowice - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Piechowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piechowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 3droga krajowa nr 3(Świnoujście - Międzyzdroje - Dargobądz - Płocin - Wolin - Recław - Troszyn - Ostromice - Brzozowo - Przybiernów - Babigoszcz - Miękowo - Nowa Sól - Ciepielów - Rejów - Nowe Miasteczko - Mieszków - Kłobuczyn - Radwanice - Potoczek - Polkowice - Lubin - Chróstnik - Karczowiska - Kochlice - Rzeszotary - Legnica - Nowa Wieś Legnicka - Małuszów - Jawor - Paszowice - Sokola - Świny - Bolków - Mysłów - Kaczorów - Radomierz - Jelenia Góra - Wojcieszyce - Piechowice - Szklarska Poręba - Jakuszyce - granica (Czechy))
  • DW 366droga wojewódzka nr 366(Piechowice - Jelenia Góra - Podgórzyn - Marczyce - Sosnówka - Miłków - Karpacz - Ściegny - Kowary)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Piechowice przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 311Linia kolejowa nr 311: Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) [o znaczenia miejscowym] (Jelenia Góra - Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Celwiskoza - Jelenia Góra Cieplice - Jelenia Góra Orle - Jelenia Góra Sobieszów - Piechowice Dolne - Piechowice - Górzyniec - Szklarska Poręba Dolna - Szklarska Poręba Średnia - Szklarska Poręba Górna - Szklarska Poręba Huta - Czerwony Potok - Szklarska Poręba Jakuszyce)
  • LK 590Linia kolejowa nr 590: Tanvald - Granica Państwa (Jakuszyce)(Jelenia Góra - Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Celwiskoza - Jelenia Góra Cieplice - Jelenia Góra Orle - Jelenia Góra Sobieszów - Piechowice Dolne - Piechowice - Górzyniec - Szklarska Poręba Dolna - Szklarska Poręba Średnia - Szklarska Poręba Górna - Szklarska Poręba Huta - Czerwony Potok - Szklarska Poręba Jakuszyce)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Piechowicach istnieje 86 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleja Stanisława Łuczyńskiego

  ul. Bobrowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Ciasna

  ul. Cicha

  ul. Cicha Dolina

  ul. Cieplicka

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Norwida

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Grzybowa

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Izerska

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeleniogórska

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Fliegera

  ul. Kamienna

  ul. Kamila Baczyńskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonijna

  ul. Koperkowa

  ul. Kryształowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Liczyrzepy

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Pakoszowska

  ul. Papierników

  ul. Piastowska

  ul. Piastów

  ul. Polna

  ul. Potok Rudnika

  ul. Przemysłowa

  ul. Robotnicza

  ul. Rolna

  ul. Rycerska

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  Schronisko Kochanówka

  Schronisko Śnieżne Kotły

  ul. Sielska

  ul. Siewna

  ul. Skalna

  ul. Stroma

  ul. Sudecka

  ul. Szklarska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turystyczna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Tytusa Chałubińskiego

  ul. Wczasowa

  pl. Wczasowy

  ul. Widok

  ul. Wiejska

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wolska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Złoty Widok

  ul. Łowiecka

  ul. Łąkowa

  ul. Śnieżna