Powiat nowosolski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat nowosolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 127 Liczba mieszkańców
 • 771 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,2% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Wrześniak Starosta
 • ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól Adres starostwa powiatowego
 • FNW Tablice rejestracyjne
Powiat nowosolski na mapie
Identyfikatory
 • 0804 TERYT (TERC)
Herb powiatu nowosolskiego
powiat nowosolski herb
Flaga powiatu nowosolskiego
powiat nowosolski flaga

powiat nowosolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
(68) 458-68-00
(68) 458-68-31
ul. Moniuszki
67-100 Nowa Sól

Powiat nowosolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat nowosolski ma 87 127 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosolskiego w 2050 roku wynosi 73 099, z czego 36 006 to kobiety, a 37 093 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nowosolskiego zawarli w 2016 roku 383 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu nowosolskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nowosolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -111. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,3 na 1000 mieszkańców powiatu nowosolskiego. W 2016 roku urodziło się 773 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 403 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,2% zgonów w powiecie nowosolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w powiecie nowosolskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nowosolskiego przypada 10.14 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 799 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 985 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nowosolskiego -186. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  61,4% mieszkańców powiatu nowosolskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nowosolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87 127 Liczba mieszkańców
 • 44 712 Kobiety
 • 42 415 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nowosolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nowosolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nowosolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosolskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 73 099 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 36 006 Kobiety
 • 37 093 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nowosolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nowosolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nowosolskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nowosolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. nowosolski
  41,0 lat
  Lubuskie
  40,9 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nowosolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nowosolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. nowosolski
  29,0%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,0%
  Województwo
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,7%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat nowosolski
  5,4%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,0%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Powiat
  2,0%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nowosolskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,4
  Lubuskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. nowosolski
  1,7
  Lubuskie
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 383 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nowosolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -111 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -65 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. nowosolski
  -1,3
  Województwo
  -0,2
  Cała Polska
  -0,2
 • -2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nowosolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nowosolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nowosolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nowosolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 773 Urodzenia żywe
 • 373 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 400 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat nowosolski
  8,9
  woj. lubuskie
  9,6
  Polska
  10,0
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,1
  Województwo
  40,3
  Polska
  41,7
 • 14.37 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.37
 • 47.89 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.89
 • 82.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82.6
 • 73.36 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.36
 • 26.69 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.69
 • 4.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.42
 • 3 403 g Średnia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 486 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 403 g
  woj. lubuskie
  3 363 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 77 Waga 4000g - 4499g
 • 77
 • 259 Waga 3500g - 3999g
 • 259
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nowosolski
  1,24
  woj. lubuskie
  1,33
  Kraj
  1,36
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Lubuskie
  0,65
  Cały kraj
  0,66
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. nowosolski
  0,87
  Województwo
  0,98
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie nowosolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 884 Zgony
 • 419 Kobiety
  (Zgony)
 • 465 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. nowosolski
  10,1
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 114,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  114,4
  Województwo
  102,3
  Polska
  101,5
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  woj. lubuskie
  5,9
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  woj. lubuskie
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  2,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat nowosolski
  46,5%
  Województwo
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat nowosolski
  27,4%
  Województwo
  25,8%
  Polska
  26,7%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat nowosolski
  3,9%
  Lubuskie
  3,8%
  Cała Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  1,7
  Cała Polska
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  69,3
  Cały kraj
  74,3
 • 278,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  278,0
  Województwo
  257,4
  Cała Polska
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Polska
  261,6
 • 472,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 524,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  472,5
  Województwo
  435,8
  Kraj
  469,0
 • 118,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 192,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  118,5
  woj. lubuskie
  110,0
  Kraj
  87,7
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. nowosolski
  22,3
  Lubuskie
  31,0
  Cały kraj
  31,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. nowosolski
  4,5
  woj. lubuskie
  8,8
  Cały kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 799 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 421 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 378 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 985 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 536 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 449 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -173 Saldo migracji
 • -108 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -65 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -186 Saldo migracji wewnętrznych
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -71 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nowosolskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nowosolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie nowosolskim oddano do użytku 252 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,89 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 81,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 18,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nowosolskim to 4,24 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie nowosolskim to 95,50 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 252 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  2,89
  Lubuskie
  3,52
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 146 Użytek własny
 • 34 Sprzedaż lub wynajem
 • 81,1%
  18,9%
 • 1 069 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  4,24
  woj. lubuskie
  3,97
  Polska
  3,96
 • 12,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. nowosolski
  12,27
  Lubuskie
  13,97
  Cała Polska
  16,85
 • 24 069 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 95,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  95,5 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  Województwo
  0,32 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie nowosolskim na 1000 mieszkańców pracuje 181 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosolskim wynosiło w 2016 roku 14,5% (18,5% wśród kobiet i 11,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosolskim wynosi 3 661,03 PLN, co odpowiada 85.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosolskiego 8 681 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 943 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 738.

  15,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  181,0
  Lubuskie
  224,0
  Kraj
  240,0
 • 14,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,5% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • powiat nowosolski
  14,5%
  Lubuskie
  8,7%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowosolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nowosolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nowosolskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 661 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat nowosolski
  3 661 PLN
  Lubuskie
  3 735 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nowosolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 681 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 943 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 738 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,7% Przemysł i budownictwo
 • 25,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 43,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 796 Pracujący ogółem
 • 7 685 Kobiety
 • 8 111 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nowosolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nowosolski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. nowosolski
  63,0
  woj. lubuskie
  60,2
  Kraj
  61,7
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nowosolski
  33,2
  Lubuskie
  31,3
  Polska
  32,7
 • 111,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  111,6
  Lubuskie
  108,1
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nowosolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie nowosolskim stwierdzono 2 011 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,06 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nowosolskim wynosi 74,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nowosolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,44 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 12,62 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,17 (87%), drogowe - 2,18 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,75 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 011 Przestępstwa ogółem
 • 2 011
 • 1 259 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 259
 • 451 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 451
 • 190 Przestępstwa drogowe
 • 190
 • 65 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 65
 • 1 101 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 101
 • 23,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosolski
  23,06
  Województwo
  22,38
  Kraj
  19,48
 • 14,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,44
  Lubuskie
  15,16
  Cały kraj
  12,76
 • 5,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. nowosolski
  5,17
  Województwo
  3,73
  Cały kraj
  3,91
 • 2,18 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,18
  Lubuskie
  2,26
  Kraj
  1,91
 • 0,75 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,75
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,47
 • 12,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,62
  woj. lubuskie
  11,25
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  woj. lubuskie
  70%
  Cała Polska
  67%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. nowosolski
  65%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  55%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Lubuskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. lubuskie
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat nowosolski
  62%
  Województwo
  49%
  Cały kraj
  46%

Powiat nowosolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 20 968 mieszkańców powiatu nowosolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 272 kobiet oraz 10 696 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców powiatu nowosolskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nowosolskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nowosolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  17,6% mieszkańców powiatu nowosolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 772 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,92.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,45.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu nowosolskiego w wieku potencjalnej nauki (31,3% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat nowosolski
  11,8%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,3% W miastach
  (wyższe)
 • 7,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,6%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat nowosolski
  10,7%
  Lubuskie
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,2%
  Województwo
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat nowosolski
  26,7%
  Województwo
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat nowosolski
  5,5%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,5%
  Lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. nowosolski
  2,0%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 772 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  772,0
  Lubuskie
  832,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. nowosolski
  1,24
  woj. lubuskie
  1,12
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 143,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 141,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nowosolski
  88,92
  woj. lubuskie
  90,71
  Cała Polska
  90,94
 • 87,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,65
  Lubuskie
  89,51
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 373,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 316,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 96,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,45
  woj. lubuskie
  97,47
  Cała Polska
  98,90
 • 86,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat nowosolski
  86,98
  Województwo
  89,11
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat nowosolski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 30 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 30
 •  
 • 185,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 139,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowosolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  woj. lubuskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Lubuskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 94,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 65,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  20,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 26 Szkoły policealne ogółem
 • 26
 • 26 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nowosolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nowosolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nowosolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)