Powiat krośnieński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat krośnieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 112 081 Liczba mieszkańców
 • 926 km2 Powierzchnia
 • 121 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 12,1% Stopa urbanizacji
 • Jan Juszczak Starosta
 • RKR Tablice rejestracyjne
Powiat krośnieński na mapie
Identyfikatory
 • 1807 TERYT (TERC)
Herb powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński herb
Flaga powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński flaga

Powiat krośnieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie krośnieńskim oddano do użytku 279 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krośnieńskim to 5,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie krośnieńskim to 146,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krośnieńskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 279 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. krośnieński
  2,49
  Województwo
  3,59
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 279 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 652 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat krośnieński
  5,92
  woj. podkarpackie
  4,67
  Polska
  4,13
 • 14,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat krośnieński
  14,73
  Podkarpackie
  16,77
  Cały kraj
  15,89
 • 40 918 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 146,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  146,7 m2
  Podkarpackie
  108,4 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat krośnieński
  0,36 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat krośnieński ma 112 081 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego zawarli w 2015 roku 535 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krośnieński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,2 na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego. W 2015 roku urodziło się 1 072 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,3% zgonów w powiecie krośnieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w powiecie krośnieńskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krośnieńskiego przypada 9.34 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 916 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 999 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krośnieńskiego -83. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,4% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krośnieńskiego

 • 112 081 Liczba mieszkańców
 • 56 952 Kobiety
 • 55 129 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krośnieńskiego w latach 2017-2050

 • 105 492 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 53 072 Kobiety
 • 52 420 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krośnieńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krośnieńskiego

 • 39,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat krośnieński
  39,8 lat
  Podkarpackie
  40,1 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krośnieńskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat krośnieński
  29,4%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  Podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,3%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. krośnieński
  0,3%
  Podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krośnieńskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,8
  Podkarpackie
  5,1
  Cała Polska
  4,9
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  1,1
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,8
 • 535 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim

 • 27 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,2
  Podkarpackie
  0,1
  Cała Polska
  -0,7
 • 1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krośnieńskim w roku 2015

 • 1 072 Urodzenia żywe
 • 503 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 569 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  9,6
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,5
  Województwo
  37,3
  Polska
  40,1
 • 9.96 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.96
 • 47.89 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.89
 • 94.1 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.1
 • 76.87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.87
 • 29.44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.44
 • 3.99 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.99
 • 0.56 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.56
 • 3 364 gŚrednia waga noworodków
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 449 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. krośnieński
  3 364 g
  Podkarpackie
  3 352 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 97 Waga 4000g - 4499g
 • 97
 • 327 Waga 3500g - 3999g
 • 327
 • 405 Waga 3000g - 3499g
 • 405
 • 169 Waga 2500g - 2999g
 • 169
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. krośnieński
  1,31
  Podkarpackie
  1,20
  Cały kraj
  1,29
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. krośnieński
  0,61
  woj. podkarpackie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat krośnieński
  1,03
  Województwo
  1,01
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie krośnieńskim w roku 2015

 • 1 045 Zgony
 • 512 Kobiety
  (Zgony)
 • 533 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Województwo
  9,1
  Polska
  10,3
 • 97,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krośnieński
  97,5
  Województwo
  99,2
  Kraj
  106,9
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,9
  Województwo
  4,1
  Kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat krośnieński
  2,5
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,7
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. krośnieński
  43,6%
  Podkarpackie
  46,1%
  Polska
  45,1%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat krośnieński
  24,2%
  Podkarpackie
  23,2%
  Cały kraj
  26,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  Podkarpackie
  3,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,1
  Cały kraj
  3,9
 • 59,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  59,8
  Polska
  70,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  209,0
  Województwo
  200,3
  Kraj
  260,7
 • 194,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  194,9
  Kraj
  248,3
 • 376,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 391,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 360,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. krośnieński
  376,1
  woj. podkarpackie
  398,0
  Polska
  441,1
 • 60,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,5
  woj. podkarpackie
  74,2
  Cały kraj
  85,7
 • 19,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. krośnieński
  19,3
  Podkarpackie
  22,7
  Kraj
  30,1
 • 1,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. krośnieński
  1,8
  Podkarpackie
  6,1
  Cała Polska
  8,2
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. krośnieński
  0,2%
  Podkarpackie
  0,8%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 916 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 467 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 449 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 999 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 548 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 451 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -83 Saldo migracji
 • -81 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -83 Saldo migracji wewnętrznych
 • -81 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krośnieńskim

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie krośnieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 104 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim wynosiło w 2015 roku 13,8% (16,2% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim wynosi 3 021,31 PLN, co odpowiada 72.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego 27 905 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 805.

  57,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,8% w przemyśle i budownictwie, a 7,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim

 • 104 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat krośnieński
  104,0
  woj. podkarpackie
  200,0
  Polska
  232,0
 • 13,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,2% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,8%
  Województwo
  13,2%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim

 • 3 021 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat krośnieński
  3 021 PLN
  Województwo
  3 528 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krośnieńskim

 • 27 905 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 805 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 57,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 56,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,8% Przemysł i budownictwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 14,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 25,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krośnieńskim

 • 11 703 Pracujący ogółem
 • 6 054 Kobiety
 • 5 649 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,2
  Podkarpackie
  58,1
  Polska
  60,1
 • 29,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krośnieński
  29,0
  Województwo
  28,8
  Cała Polska
  31,4
 • 93,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat krośnieński
  93,0
  woj. podkarpackie
  98,2
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krośnieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie krośnieńskim stwierdzono 3 267 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krośnieńskim wynosi 92,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 25,55 (wykrywalność 92%) oraz o charakterze gospodarczym - 23,74 (wykrywalność 99%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 3,96 (53%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krośnieńskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 267 Przestępstwa ogółem
 • 3 267
 • 443 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 443
 • 2 657 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 2 657
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 2 860 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 860
 • 29,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  29,19
  woj. podkarpackie
  12,92
  Cała Polska
  20,80
 • 3,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,96
  Podkarpackie
  7,23
  Cały kraj
  13,59
 • 23,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat krośnieński
  23,74
  Województwo
  3,19
  Kraj
  4,36
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,30
  Województwo
  1,88
  Cała Polska
  1,99
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Podkarpackie
  0,45
  Kraj
  0,45
 • 25,55 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  25,55
  Województwo
  6,65
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. krośnieński
  93%
  Podkarpackie
  72%
  Polska
  65%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. krośnieński
  53%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  52%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  99%
  woj. podkarpackie
  85%
  Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. krośnieński
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. krośnieński
  89%
  Podkarpackie
  84%
  Polska
  82%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat krośnieński
  92%
  Podkarpackie
  55%
  Kraj
  46%

Powiat krośnieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 29 326 mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 256 kobiet oraz 15 070 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców powiatu krośnieńskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krośnieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  16,3% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 733 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,3% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,92.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 86,04.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 14,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,1%
  Województwo
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,2% W miastach
  (wyższe)
 • 12,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. krośnieński
  31,4%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,3%
  woj. podkarpackie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 6,3% W miastach
  (policealne)
 • 2,9% Na wsi
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,9%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat krośnieński
  26,2%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,5%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. krośnieński
  20,9%
  Podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krośnieńskim

 • 733 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  733,0
  Podkarpackie
  793,0
  Kraj
  842,0
 • 1,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,68
  Podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 127,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 126,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 80,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krośnieńskim

 • 84,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. krośnieński
  84,92
  Województwo
  86,66
  Cała Polska
  90,94
 • 84,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. krośnieński
  84,77
  woj. podkarpackie
  86,22
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. krośnieński
  15,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 614,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 498,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 115,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krośnieńskim

 • 86,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  86,04
  woj. podkarpackie
  95,37
  Polska
  98,90
 • 82,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat krośnieński
  82,34
  Podkarpackie
  91,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. krośnieński
  18,0
  Podkarpackie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 15
 •  
 • 319,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 226,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krośnieńskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,0
  woj. podkarpackie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 69,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 45,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat krośnieński
  21,0
  Podkarpackie
  26,0
  Kraj
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 71,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 44,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krośnieńskim

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krośnieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)