Powiat żagański w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat żagański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 80 633 Liczba mieszkańców
 • 1 132 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,1% Stopa urbanizacji
 • Henryk Janowicz Starosta
 • ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań Adres starostwa powiatowego
 • FZG Tablice rejestracyjne
Powiat żagański na mapie
Identyfikatory
 • 0810 TERYT (TERC)
Herb powiatu żagańskiego
powiat żagański herb
Flaga powiatu żagańskiego
powiat żagański flaga

powiat żagański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
(68) 477-79-01
(68) 477-79-20
ul. Dworcowa
68-100 Żagań

Powiat żagański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat żagański ma 80 633 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w 2050 roku wynosi 60 611, z czego 29 175 to kobiety, a 31 436 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żagańskiego zawarli w 2016 roku 395 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu żagańskiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żagański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -168. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,1 na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego. W 2016 roku urodziło się 765 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,0% zgonów w powiecie żagańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w powiecie żagańskim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żagańskiego przypada 11.54 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 863 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 079 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żagańskiego -216. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 38 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -14.

  62,9% mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 80 633 Liczba mieszkańców
 • 41 314 Kobiety
 • 39 319 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żagańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60 611 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 175 Kobiety
 • 31 436 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żagańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żagański, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat żagański
  29,9%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,1%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat żagański
  9,8%
  Lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat żagański
  5,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • pow. żagański
  1,5%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żagańskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. żagański
  4,9
  Lubuskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. żagański
  1,9
  Województwo
  1,9
  Polska
  1,7
 • 395 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żagańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -168 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -66 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -102 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat żagański
  -2,1
  Lubuskie
  -0,2
  Polska
  -0,2
 • -2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żagańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żagańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żagańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żagańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 765 Urodzenia żywe
 • 372 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 393 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat żagański
  9,5
  woj. lubuskie
  9,6
  Kraj
  10,0
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. żagański
  40,3
  woj. lubuskie
  40,3
  Polska
  41,7
 • 14.82 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.82
 • 54.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.15
 • 85.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.5
 • 71.58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.58
 • 29.89 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.89
 • 8.15 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.15
 • 0.43 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.43
 • 3 361 g Średnia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat żagański
  3 361 g
  Lubuskie
  3 363 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 277 Waga 3000g - 3499g
 • 277
 • 137 Waga 2500g - 2999g
 • 137
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. żagański
  1,32
  woj. lubuskie
  1,33
  Cały kraj
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat żagański
  0,64
  woj. lubuskie
  0,65
  Polska
  0,66
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,82
  woj. lubuskie
  0,98
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie żagańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 933 Zgony
 • 438 Kobiety
  (Zgony)
 • 495 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 28,6%
  71,4%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  Województwo
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 122,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  122,0
  Województwo
  102,3
  Cały kraj
  101,5
 • 9,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,2
  Lubuskie
  5,9
  Cała Polska
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat żagański
  4,1
  woj. lubuskie
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  2,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żagańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat żagański
  46,2%
  Lubuskie
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. żagański
  24,9%
  woj. lubuskie
  25,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,4%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,7
  Cały kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  69,3
  Cała Polska
  74,3
 • 267,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. żagański
  267,3
  Lubuskie
  257,4
  Kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Kraj
  261,6
 • 496,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 553,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  496,5
  Województwo
  435,8
  Polska
  469,0
 • 124,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 79,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  124,0
  Lubuskie
  110,0
  Cała Polska
  87,7
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,3
  Lubuskie
  31,0
  Cała Polska
  31,8
 • 14,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  14,4
  Lubuskie
  8,8
  Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,4%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 863 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 441 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 422 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 079 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 563 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 516 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -230 Saldo migracji
 • -129 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -101 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -216 Saldo migracji wewnętrznych
 • -122 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żagańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żagański, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie żagańskim oddano do użytku 95 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,18 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  98,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,1% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 90,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 9,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żagańskim to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie żagańskim to 128,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 95 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat żagański
  1,18
  Województwo
  3,52
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 85 Użytek własny
 • 9 Sprzedaż lub wynajem
 • 90,4%
  9,6%
 • 499 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat żagański
  5,25
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  3,96
 • 6,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat żagański
  6,19
  Lubuskie
  13,97
  Cała Polska
  16,85
 • 12 233 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 128,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  128,8 m2
  Lubuskie
  90,6 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  Województwo
  0,32 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie żagańskim na 1000 mieszkańców pracuje 136 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim wynosiło w 2016 roku 14,6% (18,6% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim wynosi 3 428,40 PLN, co odpowiada 79.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego 7 856 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 190.

  21,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 136 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. żagański
  136,0
  Lubuskie
  224,0
  Polska
  240,0
 • 14,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,6% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • powiat żagański
  14,6%
  Lubuskie
  8,7%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 428 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. żagański
  3 428 PLN
  Województwo
  3 735 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żagańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 856 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 190 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 39,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 964 Pracujący ogółem
 • 6 094 Kobiety
 • 4 870 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żagańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żagański, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,0
  Województwo
  60,2
  Cała Polska
  61,7
 • 31,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat żagański
  31,1
  Lubuskie
  31,3
  Kraj
  32,7
 • 111,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat żagański
  111,8
  Lubuskie
  108,1
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żagański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie żagańskim stwierdzono 1 897 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,47 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żagańskim wynosi 70,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,59 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 11,65 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,62 (85%), drogowe - 2,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 897 Przestępstwa ogółem
 • 1 897
 • 1 260 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 260
 • 293 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 293
 • 199 Przestępstwa drogowe
 • 199
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 942 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 942
 • 23,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  23,47
  Województwo
  22,38
  Cała Polska
  19,48
 • 15,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. żagański
  15,59
  Województwo
  15,16
  Cała Polska
  12,76
 • 3,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat żagański
  3,62
  Województwo
  3,73
  Cały kraj
  3,91
 • 2,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat żagański
  2,46
  woj. lubuskie
  2,26
  Cała Polska
  1,91
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. żagański
  0,51
  Lubuskie
  0,63
  Cała Polska
  0,47
 • 11,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat żagański
  11,65
  Województwo
  11,25
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. żagański
  70%
  Województwo
  70%
  Kraj
  67%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  59%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  85%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Lubuskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Lubuskie
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Lubuskie
  49%
  Polska
  46%

Powiat żagański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 18 832 mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 159 kobiet oraz 9 673 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu żagańskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,9% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żagańskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żagańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  16,1% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 755 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,57.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,8%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,1% W miastach
  (wyższe)
 • 7,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,2%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat żagański
  9,0%
  Województwo
  12,1%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,5%
  Lubuskie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. żagański
  27,1%
  Lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat żagański
  5,9%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  21,9%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. żagański
  2,1%
  Województwo
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 755 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat żagański
  755,0
  woj. lubuskie
  832,0
  Polska
  842,0
 • 1,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. żagański
  1,50
  Lubuskie
  1,12
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 112,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 112,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 36,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  85,91
  Województwo
  90,71
  Kraj
  90,94
 • 84,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. żagański
  84,89
  woj. lubuskie
  89,51
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat żagański
  18,0
  Lubuskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 358,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 315,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  91,57
  Lubuskie
  97,47
  Kraj
  98,90
 • 83,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. żagański
  83,79
  Województwo
  89,11
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat żagański
  21,0
  Lubuskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 183,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 130,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie żagańskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. żagański
  3,0
  Lubuskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 52,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat żagański
  23,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 85,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 55,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. żagański
  21,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żagański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żagański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żagański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)