Województwo wielkopolskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. wielkopolskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 3 477 755 Liczba mieszkańców
 • 29 826 km² Powierzchnia
 • 116 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 55,2% Stopa urbanizacji
 • Poznań Siedziba wojewody
 • al. Niepodległości 16/18 Urząd Wojewódzki
 • Piotr Florek Wojewoda
 • Poznań Siedziba sejmiku
 • al. Niepodległości 18 Urząd Marszałkowski
 • Marek Woźniak Marszałek
 • P Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 30 TERYT (TERC)
Herb woj. wielkopolskie
Woj. wielkopolskie herb
Flaga woj. wielkopolskie
Woj. wielkopolskie flaga

Woj. wielkopolskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w wielkopolskim oddano do użytku 16 068 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,62 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,6% na sprzedaż lub wynajem, 1,4% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania komunalne (0,6%), mieszkania spółdzielcze (0,5%) i lokale zakładowe (0,0%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 80,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 19,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w wielkopolskim to 4,17 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w wielkopolskim to 102,90 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w wielkopolskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 068 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Województwo
  4,62
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 7 458 Użytek własny
 • 1 855 Sprzedaż lub wynajem
 • 80,1%
  19,9%
 • 66 991 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Wielkopolskie
  4,17
  Polska
  4,13
 • 19,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Wielkopolskie
  19,28
  Polska
  15,89
 • 1 652 942 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 102,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Wielkopolskie
  102,9 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. wielkopolskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. wielkopolskie ma 3 477 755 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy wielkopolskiego zawarli w 2015 roku 17 633 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców wielkopolskiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. wielkopolskie ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 3 591. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,0 na 1000 mieszkańców wielkopolskiego. W 2015 roku urodziło się 36 760 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 395 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,0% zgonów w wielkopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w wielkopolskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności wielkopolskiego przypada 9.55 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 40 347 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 39 140 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla wielkopolskiego 1 207. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,6% mieszkańców wielkopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców wielkopolskiego

 • 3 477 755 Liczba mieszkańców
 • 1 785 577 Kobiety
 • 1 692 178 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w wielkopolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w wielkopolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w wielkopolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców wielkopolskiego w latach 2017-2050

 • 3 287 926 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 676 672 Kobiety
 • 1 611 254 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w wielkopolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w wielkopolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w wielkopolskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców wielkopolskiego

 • 39,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  39,8 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. wielkopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców wielkopolskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Wielkopolskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2%Żonaci/Zamężne
 • woj. wielkopolskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Wielkopolskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. wielkopolskie
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w wielkopolskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w wielkopolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Województwo
  5,1
  Polska
  4,9
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • woj. wielkopolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,8
 • 17 633 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w wielkopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w wielkopolskim

 • 3 591 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 1 775 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 816 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  1,0
  Kraj
  -0,7
 • -0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w wielkopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w wielkopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w wielkopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w wielkopolskim w roku 2015

 • 36 760 Urodzenia żywe
 • 17 833 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 927 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  10,6
  Cały kraj
  9,6
 • 43,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Województwo
  43,3
  Cały kraj
  40,1
 • 12.2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.2
 • 52.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52.77
 • 97.18 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.18
 • 79.46 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79.46
 • 30.95 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.95
 • 5.93 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.93
 • 0.29 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.29
 • 3 395 gŚrednia waga noworodków
 • 3 328 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. wielkopolskie
  3 395 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 53 Waga 5000g i więcej
 • 53
 • 522 Waga 4500g - 4999g
 • 522
 • 3 733 Waga 4000g - 4499g
 • 3 733
 • 11 908 Waga 3500g - 3999g
 • 11 908
 • 13 384 Waga 3000g - 3499g
 • 13 384
 • 5 138 Waga 2500g - 2999g
 • 5 138
 • 1 254 Waga 2000g - 2499g
 • 1 254
 • 412 Waga 1500g - 1999g
 • 412
 • 204 Waga 1000g - 1499g
 • 204
 • 104 Waga 600g - 999g
 • 104
 • 25 Waga poniżej 600g
 • 25
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  1,38
  Kraj
  1,29
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. wielkopolskie
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  1,11
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w wielkopolskim w roku 2015

 • 33 169 Zgony
 • 16 058 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 111 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 164 Zgony niemowląt
 • 64 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 100 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 39,0%
  61,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  9,6
  Kraj
  10,3
 • 90,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  90,2
  Cały kraj
  106,9
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  4,5
  Cały kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wielkopolskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w wielkopolskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wielkopolskie
  39,8%
  Cała Polska
  45,1%
 • 28,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wielkopolskie
  28,2%
  Kraj
  26,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. wielkopolskie
  5,9%
  Kraj
  5,4%
 • 1,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  1,6
  Cały kraj
  3,9
 • 60,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,9
  Kraj
  70,2
 • 252,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  252,8
  Cała Polska
  260,7
 • 238,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  238,5
  Cały kraj
  248,3
 • 356,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 368,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wielkopolskie
  356,0
  Polska
  441,1
 • 68,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wielkopolskie
  68,0
  Cały kraj
  85,7
 • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. wielkopolskie
  30,3
  Cała Polska
  30,1
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wielkopolskie
  7,1
  Kraj
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. wielkopolskie
  0,9%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 40 347 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 355 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 992 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 39 140 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 753 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 387 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 207 Saldo migracji
 • 602 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 605 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 207 Saldo migracji wewnętrznych
 • 602 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 605 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w wielkopolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w wielkopolskim

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W wielkopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 262 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju. 48,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w wielkopolskim wynosiło w 2015 roku 6,1% (7,4% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wielkopolskim wynosi 3 728,52 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców wielkopolskiego 407 792 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 381 706 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -26 086.

  19,5% aktywnych zawodowo mieszkańców wielkopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,3% w przemyśle i budownictwie, a 0,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w wielkopolskim

 • 262 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  262,0
  Cały kraj
  232,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,4% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • woj. wielkopolskie
  6,1%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w wielkopolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w wielkopolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wielkopolskim

 • 3 729 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. wielkopolskie
  3 729 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w wielkopolskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w wielkopolskim

 • 407 792 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 381 706 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -26 086 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w wielkopolskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 36,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w wielkopolskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w wielkopolskim

 • 909 561 Pracujący ogółem
 • 440 182 Kobiety
 • 469 379 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w wielkopolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wielkopolskie
  59,7
  Kraj
  60,1
 • 29,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wielkopolskie
  29,1
  Cały kraj
  31,4
 • 95,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wielkopolskie
  95,3
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. wielkopolskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w wielkopolskim stwierdzono 68 804 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,81 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w wielkopolskim wynosi 70,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wielkopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,37 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 10,82 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,63 (88%), drogowe - 1,93 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w wielkopolskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 804 Przestępstwa ogółem
 • 68 804
 • 42 962 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 42 962
 • 16 070 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 16 070
 • 6 716 Przestępstwa drogowe
 • 6 716
 • 1 143 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 143
 • 37 581 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 37 581
 • 19,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  19,81
  Cały kraj
  20,80
 • 12,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  12,37
  Polska
  13,59
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wielkopolskie
  4,63
  Polska
  4,36
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,93
  Cała Polska
  1,99
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wielkopolskie
  0,33
  Kraj
  0,45
 • 10,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  10,82
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wielkopolskie
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. wielkopolskie
  57%
  Cały kraj
  52%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. wielkopolskie
  89%
  Cała Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  89%
  Polska
  82%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  52%
  Polska
  46%

Woj. wielkopolskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 855 383 mieszkańców wielkopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 415 724 kobiet oraz 439 659 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców wielkopolskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy wielkopolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w wielkopolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,2%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  18,7% mieszkańców wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 876 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,21.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,87.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,5% mieszkańców wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 30,4% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • Wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,7% W miastach
  (wyższe)
 • 10,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. wielkopolskie
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wielkopolskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Województwo
  26,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 21,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w wielkopolskim

 • 876 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Województwo
  876,0
  Polska
  842,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. wielkopolskie
  1,05
  Polska
  1,12
 •  
 • 7 308,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7 262,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 71,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 963,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 950,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 155,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 151,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w wielkopolskim

 • 94,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. wielkopolskie
  94,21
  Kraj
  90,94
 • 93,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. wielkopolskie
  93,37
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. wielkopolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. wielkopolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wielkopolskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 17 290,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15 083,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 207,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 901,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 832,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w wielkopolskim

 • 101,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Województwo
  101,87
  Cały kraj
  98,90
 • 94,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Wielkopolskie
  94,51
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. wielkopolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. wielkopolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 17
 •  
 • 8 857,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6 647,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 209,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 665,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 526,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w wielkopolskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w wielkopolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. wielkopolskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 3 091,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 207,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 884,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 276,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 196,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Wielkopolskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 7 Technika dla młodzieży specjalne
 • 7
 • 19 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 19
 • 3 765,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 2 393,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 372,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 7 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w wielkopolskim

 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. wielkopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. wielkopolskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)