Powiat augustowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat augustowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 58 905 Liczba mieszkańców
 • 1 659 km2 Powierzchnia
 • 36 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,6% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Szlaszyński Starosta
 • ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Adres starostwa powiatowego
 • BAU Tablice rejestracyjne
Powiat augustowski na mapie
Identyfikatory
 • 2001 TERYT (TERC)
Herb powiatu augustowskiego
powiat augustowski herb
Flaga powiatu augustowskiego
powiat augustowski flaga

powiat augustowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Augustów
876438111, 876438110,
876438135,
Brzostowskiego 2
16-300 Augustów
Komenda Powiatowa Policji Augustów
876439333, 876433441,
876439215,
Brzostowskiego 6
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie
876439694, ,
876433280,
3-go Maja 37
16-300 Augustów
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Augustów
87 643 32 80, ,
876433280,
Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
87 632 22 86, ,
87 643 64 84,
ul.Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Starostwo Powiatowe w Augustowie
(87) 643-96-50
(87) 643-96-95
ul. 3 Maja
16-300 Augustów

Powiat augustowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat augustowski ma 58 905 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w 2050 roku wynosi 49 260, z czego 24 852 to kobiety, a 24 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu augustowskiego zawarli w 2016 roku 284 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu augustowskiego jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat augustowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -110. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,9 na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego. W 2016 roku urodziło się 544 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 481 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,0% zgonów w powiecie augustowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w powiecie augustowskim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu augustowskiego przypada 11.09 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 416 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 545 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu augustowskiego -129. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  62,6% mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58 905 Liczba mieszkańców
 • 30 038 Kobiety
 • 28 867 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie augustowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 49 260 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 852 Kobiety
 • 24 408 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie augustowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat augustowski
  41,3 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat augustowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,4%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. augustowski
  55,3%
  Województwo
  54,9%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. augustowski
  9,6%
  Podlaskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,8%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  woj. podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie augustowskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat augustowski
  4,8
  Województwo
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. augustowski
  1,4
  Podlaskie
  1,5
  Cały kraj
  1,7
 • 284 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie augustowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -110 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -73 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. augustowski
  -1,9
  Województwo
  -0,8
  Cała Polska
  -0,2
 • -0,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie augustowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie augustowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie augustowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie augustowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 544 Urodzenia żywe
 • 255 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 289 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  woj. podlaskie
  9,6
  Polska
  10,0
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. augustowski
  38,8
  Podlaskie
  40,3
  Cała Polska
  41,7
 • 10.8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.8
 • 40.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.68
 • 92.37 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.37
 • 75.88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.88
 • 32.98 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.98
 • 6.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.8
 • 3 481 g Średnia waga noworodków
 • 3 422 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 533 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. augustowski
  3 481 g
  Podlaskie
  3 446 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 194 Waga 3500g - 3999g
 • 194
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Województwo
  1,30
  Cała Polska
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. augustowski
  0,61
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,66
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,83
  Województwo
  0,93
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie augustowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 654 Zgony
 • 292 Kobiety
  (Zgony)
 • 362 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,1
  Województwo
  10,3
  Cała Polska
  10,1
 • 120,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  120,2
  Podlaskie
  107,9
  Cała Polska
  101,5
 • 9,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat augustowski
  9,2
  Województwo
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat augustowski
  3,1
  woj. podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie augustowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,0%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  25,1%
  Kraj
  26,7%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat augustowski
  7,1%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,3
  Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 275,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat augustowski
  275,1
  Podlaskie
  259,5
  Polska
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 406,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 456,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 355,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat augustowski
  406,7
  Podlaskie
  451,4
  Cały kraj
  469,0
 • 34,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 55,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  34,2
  woj. podlaskie
  51,1
  Polska
  87,7
 • 36,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat augustowski
  36,4
  Województwo
  27,5
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat augustowski
  0,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 416 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 217 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 199 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 545 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 302 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 243 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -125 Saldo migracji
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -129 Saldo migracji wewnętrznych
 • -85 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie augustowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat augustowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie augustowskim oddano do użytku 87 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,48 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie augustowskim to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie augustowskim to 150,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 87 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. augustowski
  1,48
  Podlaskie
  3,96
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 87 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 497 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. augustowski
  5,71
  Województwo
  4,28
  Polska
  3,96
 • 8,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat augustowski
  8,44
  woj. podlaskie
  16,96
  Kraj
  16,85
 • 13 054 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 150,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  150,0 m2
  Województwo
  103,5 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,22 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie augustowskim na 1000 mieszkańców pracuje 152 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim wynosiło w 2016 roku 12,4% (11,5% wśród kobiet i 13,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim wynosi 3 816,77 PLN, co odpowiada 89.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego 1 138 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 823 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -315.

  44,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 152 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  152,0
  Podlaskie
  186,0
  Polska
  240,0
 • 12,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,5% Kobiety
 • 13,2% Mężczyźni
 • Powiat
  12,4%
  woj. podlaskie
  10,4%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 817 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat augustowski
  3 817 PLN
  woj. podlaskie
  3 767 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie augustowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 138 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 823 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -315 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 34,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 941 Pracujący ogółem
 • 4 395 Kobiety
 • 4 546 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie augustowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat augustowski
  59,6
  Podlaskie
  59,4
  Polska
  61,7
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,7
  Podlaskie
  31,7
  Kraj
  32,7
 • 113,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  113,6
  Województwo
  114,7
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat augustowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie augustowskim stwierdzono 865 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,66 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie augustowskim wynosi 68,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,61 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 6,86 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,56 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,92 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,92 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 865 Przestępstwa ogółem
 • 865
 • 567 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 567
 • 113 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 113
 • 151 Przestępstwa drogowe
 • 151
 • 54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 54
 • 405 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 405
 • 14,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,66
  Województwo
  14,36
  Polska
  19,48
 • 9,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  9,61
  woj. podlaskie
  9,21
  Polska
  12,76
 • 1,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  1,92
  Województwo
  2,40
  Cała Polska
  3,91
 • 2,56 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,56
  Województwo
  2,05
  Polska
  1,91
 • 0,92 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  0,92
  woj. podlaskie
  0,56
  Cały kraj
  0,47
 • 6,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,86
  woj. podlaskie
  6,54
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. augustowski
  69%
  Podlaskie
  70%
  Kraj
  67%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  58%
  Województwo
  60%
  Polska
  55%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat augustowski
  74%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat augustowski
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  Podlaskie
  83%
  Cały kraj
  83%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat augustowski
  43%
  Podlaskie
  45%
  Polska
  46%

Powiat augustowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 14 356 mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 994 kobiet oraz 7 362 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,4% mieszkańców powiatu augustowskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu augustowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie augustowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (16,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%).

  15,0% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 775 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,93.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,31.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,4% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (35,0% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • pow. augustowski
  12,9%
  Podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 6,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. augustowski
  32,6%
  Podlaskie
  32,9%
  Polska
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. podlaskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,7%
  Podlaskie
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat augustowski
  17,3%
  Podlaskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Województwo
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,5%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,3%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 38,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 775 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  775,0
  woj. podlaskie
  813,0
  Polska
  842,0
 • 1,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,31
  Podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 91,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 90,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 31,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 86,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. augustowski
  86,93
  Województwo
  89,16
  Cała Polska
  90,94
 • 86,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,29
  Województwo
  88,48
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 306,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 270,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 95,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,31
  Województwo
  95,30
  Kraj
  98,90
 • 90,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat augustowski
  90,94
  Podlaskie
  90,32
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  woj. podlaskie
  22,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 157,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 120,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie augustowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  3,0
  woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 42,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  woj. podlaskie
  22,0
  Cała Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 68,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 47,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  27,0
  woj. podlaskie
  23,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 27 Szkoły policealne ogółem
 • 27
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 31 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 31
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat augustowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat augustowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)