Powiat słupski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat słupski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 98 501 Liczba mieszkańców
 • 2 304 km2 Powierzchnia
 • 43 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,7% Stopa urbanizacji
 • Zdzisław Kołodziejski Starosta
 • ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk Adres starostwa powiatowego
 • GSL Tablice rejestracyjne
Powiat słupski na mapie
Identyfikatory
 • 2212 TERYT (TERC)
Herb powiatu słupskiego
powiat słupski herb
Flaga powiatu słupskiego
powiat słupski flaga

Powiat słupski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat słupski ma 98 501 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w 2050 roku wynosi 92 241, z czego 45 831 to kobiety, a 46 410 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słupskiego zawarli w 2016 roku 482 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  32,2% mieszkańców powiatu słupskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słupski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,5 na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego. W 2016 roku urodziło się 944 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,6% zgonów w powiecie słupskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,1% zgonów w powiecie słupskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słupskiego przypada 9.15 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 580 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 398 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słupskiego 182. W tym samym roku 29 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  63,7% mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98 501 Liczba mieszkańców
 • 49 230 Kobiety
 • 49 271 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słupskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92 241 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 831 Kobiety
 • 46 410 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słupskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. słupski
  39,4 lat
  Województwo
  40,1 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 40,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słupski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat słupski
  32,2%
  Pomorskie
  29,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,6%
  Województwo
  55,9%
  Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  8,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. słupski
  5,4%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słupskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  4,9
  Pomorskie
  5,4
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat słupski
  1,8
  Pomorskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 482 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słupskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 45 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 58 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. słupski
  0,5
  Pomorskie
  2,0
  Kraj
  -0,2
 • -2,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słupskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słupskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słupskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słupskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 944 Urodzenia żywe
 • 458 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 486 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. słupski
  9,6
  Pomorskie
  11,2
  Kraj
  10,0
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,0
  woj. pomorskie
  46,3
  Polska
  41,7
 • 19.84 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.84
 • 67 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 67
 • 84.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.38
 • 61.26 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.26
 • 27.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.76
 • 5.34 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.34
 • 0.36 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.36
 • 3 373 g Średnia waga noworodków
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. słupski
  3 373 g
  woj. pomorskie
  3 434 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 283 Waga 3500g - 3999g
 • 283
 • 326 Waga 3000g - 3499g
 • 326
 • 155 Waga 2500g - 2999g
 • 155
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat słupski
  1,32
  woj. pomorskie
  1,51
  Cała Polska
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  Pomorskie
  0,73
  Cały kraj
  0,66
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. słupski
  1,05
  Województwo
  1,22
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie słupskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 899 Zgony
 • 400 Kobiety
  (Zgony)
 • 499 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,5%
  55,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  Pomorskie
  9,2
  Kraj
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat słupski
  95,2
  Województwo
  81,8
  Polska
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. słupski
  3,7
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słupskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. słupski
  41,7%
  Pomorskie
  41,1%
  Polska
  45,7%
 • 32,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  32,1%
  woj. pomorskie
  29,7%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat słupski
  7,4%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Cały kraj
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,6
  Cała Polska
  74,3
 • 291,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  291,6
  woj. pomorskie
  271,3
  Cały kraj
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  263,6
  Cała Polska
  261,6
 • 378,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 368,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słupski
  378,5
  Województwo
  374,8
  Kraj
  469,0
 • 99,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat słupski
  99,0
  woj. pomorskie
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. słupski
  32,8
  Pomorskie
  27,5
  Cała Polska
  31,8
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. słupski
  8,2
  Pomorskie
  7,8
  Cały kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. słupski
  1,0%
  Pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 580 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 802 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 778 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 398 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 763 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 635 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 171 Saldo migracji
 • 36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 135 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 182 Saldo migracji wewnętrznych
 • 39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 143 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słupskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słupski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie słupskim oddano do użytku 585 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,7% na sprzedaż lub wynajem, 3,4% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 71,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 28,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słupskim to 4,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie słupskim to 104,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 585 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 5,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat słupski
  5,94
  woj. pomorskie
  5,68
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 235 Użytek własny
 • 92 Sprzedaż lub wynajem
 • 71,9%
  28,1%
 • 2 574 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  4,40
  Pomorskie
  3,63
  Polska
  3,96
 • 26,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. słupski
  26,13
  Województwo
  20,65
  Cała Polska
  16,85
 • 61 051 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 104,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. słupski
  104,4 m2
  Województwo
  86,9 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,62 m2
  woj. pomorskie
  0,49 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie słupskim na 1000 mieszkańców pracuje 193 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim wynosiło w 2016 roku 12,3% (15,0% wśród kobiet i 10,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim wynosi 3 642,86 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego 9 971 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 187 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 784.

  21,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 193 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  193,0
  Województwo
  238,0
  Kraj
  240,0
 • 12,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,0% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • powiat słupski
  12,3%
  Pomorskie
  7,3%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słupskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słupskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słupskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 643 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat słupski
  3 643 PLN
  Województwo
  4 275 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słupskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 971 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 187 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 784 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,7% Przemysł i budownictwo
 • 37,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 32,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 970 Pracujący ogółem
 • 9 526 Kobiety
 • 9 444 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słupskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słupski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat słupski
  57,0
  Pomorskie
  62,3
  Polska
  61,7
 • 26,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  26,3
  Województwo
  30,8
  Cały kraj
  32,7
 • 85,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  85,5
  woj. pomorskie
  97,5
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słupski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie słupskim stwierdzono 1 359 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słupskim wynosi 71,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,37 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 6,76 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,14 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,28 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,61 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 359 Przestępstwa ogółem
 • 1 359
 • 921 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 921
 • 126 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 126
 • 210 Przestępstwa drogowe
 • 210
 • 60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 60
 • 664 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 664
 • 13,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  13,83
  woj. pomorskie
  19,93
  Cała Polska
  19,48
 • 9,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. słupski
  9,37
  woj. pomorskie
  13,60
  Cała Polska
  12,76
 • 1,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. słupski
  1,28
  Pomorskie
  3,78
  Kraj
  3,91
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,14
  Województwo
  1,76
  Polska
  1,91
 • 0,61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,61
  woj. pomorskie
  0,51
  Cała Polska
  0,47
 • 6,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  6,76
  Województwo
  11,70
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  62%
  Kraj
  67%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Pomorskie
  52%
  Polska
  55%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  71%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  80%
  Polska
  83%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  51%
  Województwo
  45%
  Cała Polska
  46%

Powiat słupski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 25 302 mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 249 kobiet oraz 13 053 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców powiatu słupskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słupskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słupskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (23,6%).

  16,5% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 673 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,78.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 85,36.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. słupski
  11,4%
  woj. pomorskie
  18,7%
  Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,4% W miastach
  (wyższe)
 • 10,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  27,0%
  Województwo
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 30,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • powiat słupski
  1,5%
  woj. pomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. słupski
  10,9%
  Pomorskie
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. słupski
  14,6%
  woj. pomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. słupski
  27,4%
  Województwo
  23,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat słupski
  6,3%
  Pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,4%
  Województwo
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. słupski
  2,6%
  Województwo
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 673 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. słupski
  673,0
  woj. pomorskie
  803,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat słupski
  1,46
  Województwo
  1,24
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 103,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 101,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 82,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  82,78
  Pomorskie
  90,69
  Cały kraj
  90,94
 • 81,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  81,70
  Województwo
  89,87
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. pomorskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 511,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 445,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  85,36
  woj. pomorskie
  99,11
  Cała Polska
  98,90
 • 79,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  79,73
  Województwo
  91,30
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 257,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 199,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie słupskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  Pomorskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 14 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 14
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  27,0
  woj. pomorskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 27,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słupski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słupski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słupski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)