Powiat rawicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat rawicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 60 255 Liczba mieszkańców
 • 554 km2 Powierzchnia
 • 109 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,6% Stopa urbanizacji
 • Adam Sperzyński Starosta
 • Rynek 17, 63-900 Rawicz Adres starostwa powiatowego
 • PRA Tablice rejestracyjne
Powiat rawicki na mapie
Identyfikatory
 • 3022 TERYT (TERC)
Herb powiatu rawickiego
powiat rawicki herb
Flaga powiatu rawickiego
powiat rawicki flaga

powiat rawicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
065 322 43 00
065 322 43 18
ul.Scherwentkego 13
63-900 Rawicz
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
65 546 62 00
65 546 62 15
ul. Sienkiewicza 23
63-900 Rawicz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
65 546 47 83
65 54 647 83
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rawiczu
655453937
655453937
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu
065 545 22 67
065 546 73 95
ul. Kopernika 8
63-900 Rawicz
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
(65) 546-22-11
(65) 546-22-11
Rynek
63-900 Rawicz

Powiat rawicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie rawickim oddano do użytku 186 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,7% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 88,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 11,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rawickim to 4,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie rawickim to 102,20 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rawickim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 186 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  3,08
  woj. wielkopolskie
  4,62
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 124 Użytek własny
 • 16 Sprzedaż lub wynajem
 • 88,6%
  11,4%
 • 886 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat rawicki
  4,76
  Wielkopolskie
  4,17
  Cały kraj
  4,13
 • 14,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. rawicki
  14,69
  Wielkopolskie
  19,28
  Polska
  15,89
 • 19 010 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 102,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat rawicki
  102,2 m2
  woj. wielkopolskie
  102,9 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,32 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rawicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat rawicki ma 60 255 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu rawickiego zawarli w 2015 roku 347 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu rawickiego jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rawicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,0 na 1000 mieszkańców powiatu rawickiego. W 2015 roku urodziło się 602 dzieci, w tym 51,8% dziewczynek i 48,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 442 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,7% zgonów w powiecie rawickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w powiecie rawickim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rawickiego przypada 9.98 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 682 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 771 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rawickiego -89. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców powiatu rawickiego jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rawickiego

 • 60 255 Liczba mieszkańców
 • 30 492 Kobiety
 • 29 763 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rawickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rawickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rawickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rawickiego w latach 2017-2050

 • 54 986 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 27 481 Kobiety
 • 27 505 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rawickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rawickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rawickim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rawickiego

 • 39,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. rawicki
  39,3 lat
  Wielkopolskie
  39,8 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rawicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rawickiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rawicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rawicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rawicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat rawicki
  27,9%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  60,1%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. rawicki
  8,6%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rawickim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rawickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  5,7
  woj. wielkopolskie
  5,1
  Cała Polska
  4,9
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  1,7
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,8
 • 347 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rawickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rawickim

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat rawicki
  0,0
  Województwo
  1,0
  Kraj
  -0,7
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rawickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rawickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rawickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rawickim w roku 2015

 • 602 Urodzenia żywe
 • 312 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 290 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,8%
  48,2%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,0
  Wielkopolskie
  10,6
  Cały kraj
  9,6
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  41,8
  Województwo
  43,3
  Kraj
  40,1
 • 11.84 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.84
 • 57.28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.28
 • 102.56 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.56
 • 68.66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.66
 • 26.2 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.2
 • 3.46 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.46
 • 3 442 gŚrednia waga noworodków
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 552 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 442 g
  woj. wielkopolskie
  3 395 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 75 Waga 4000g - 4499g
 • 75
 • 188 Waga 3500g - 3999g
 • 188
 • 206 Waga 3000g - 3499g
 • 206
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat rawicki
  1,34
  Wielkopolskie
  1,38
  Polska
  1,29
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat rawicki
  0,70
  Wielkopolskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,00
  Województwo
  1,11
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie rawickim w roku 2015

 • 603 Zgony
 • 295 Kobiety
  (Zgony)
 • 308 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  woj. wielkopolskie
  9,6
  Kraj
  10,3
 • 100,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rawicki
  100,2
  Wielkopolskie
  90,2
  Cały kraj
  106,9
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. rawicki
  3,3
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,2
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat rawicki
  46,0%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Cała Polska
  45,1%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. rawicki
  24,6%
  Województwo
  28,2%
  Kraj
  26,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  5,4%
 • 1,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,6
  Kraj
  3,9
 • 60,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,9
  Polska
  70,2
 • 218,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. rawicki
  218,5
  woj. wielkopolskie
  252,8
  Cały kraj
  260,7
 • 238,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  238,5
  Cały kraj
  248,3
 • 408,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 406,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 411,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat rawicki
  408,8
  Wielkopolskie
  356,0
  Cała Polska
  441,1
 • 88,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. rawicki
  88,1
  Województwo
  68,0
  Cały kraj
  85,7
 • 29,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,5
  Województwo
  30,3
  Polska
  30,1
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,5
  Wielkopolskie
  7,1
  Cała Polska
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 682 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 353 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 329 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 771 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 403 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 368 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -89 Saldo migracji
 • -50 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -89 Saldo migracji wewnętrznych
 • -50 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rawickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rawickim

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rawicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rawicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie rawickim na 1000 mieszkańców pracuje 237 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rawickim wynosiło w 2015 roku 7,0% (8,8% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rawickim wynosi 3 045,68 PLN, co odpowiada 73.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rawickiego 12 455 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 166 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 289.

  35,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rawickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 10,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rawickim

 • 237 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  237,0
  woj. wielkopolskie
  262,0
  Cały kraj
  232,0
 • 7,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,8% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • powiat rawicki
  7,0%
  Wielkopolskie
  6,1%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rawickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rawickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rawickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rawickim

 • 3 046 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 046 PLN
  woj. wielkopolskie
  3 729 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rawickim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rawickim

 • 12 455 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 166 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 289 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rawickim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 16,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 23,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,9% Pozostałe
 • 27,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rawickim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rawickim

 • 14 301 Pracujący ogółem
 • 6 634 Kobiety
 • 7 667 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rawickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rawicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,5
  woj. wielkopolskie
  59,7
  Cała Polska
  60,1
 • 29,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. rawicki
  29,0
  Województwo
  29,1
  Cały kraj
  31,4
 • 89,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  89,4
  Wielkopolskie
  95,3
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rawicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie rawickim stwierdzono 823 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,62 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rawickim wynosi 88,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rawickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,86 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,77 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,53 (99%), drogowe - 1,59 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rawickim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rawicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 823 Przestępstwa ogółem
 • 823
 • 475 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 475
 • 213 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 213
 • 96 Przestępstwa drogowe
 • 96
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 288 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 288
 • 13,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,62
  Wielkopolskie
  19,81
  Cały kraj
  20,80
 • 7,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,86
  Województwo
  12,37
  Kraj
  13,59
 • 3,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,53
  Wielkopolskie
  4,63
  Cały kraj
  4,36
 • 1,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,59
  Wielkopolskie
  1,93
  Kraj
  1,99
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,30
  woj. wielkopolskie
  0,33
  Cała Polska
  0,45
 • 4,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat rawicki
  4,77
  woj. wielkopolskie
  10,82
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rawicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. rawicki
  81%
  Województwo
  57%
  Kraj
  52%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. rawicki
  99%
  woj. wielkopolskie
  89%
  Kraj
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. rawicki
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. rawicki
  100%
  Wielkopolskie
  89%
  Polska
  82%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat rawicki
  73%
  Województwo
  52%
  Kraj
  46%

Powiat rawicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 15 735 mieszkańców powiatu rawickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 546 kobiet oraz 8 189 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,6% mieszkańców powiatu rawickiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rawickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rawickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,8%) oraz podstawowe ukończone (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,8%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  18,0% mieszkańców powiatu rawickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 837 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców powiatu rawickiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 29,7% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,8%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,9% W miastach
  (wyższe)
 • 7,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,2%
  Województwo
  31,7%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. rawicki
  2,4%
  Województwo
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat rawicki
  8,4%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,4%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 33,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat rawicki
  33,6%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 25,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat rawicki
  5,4%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,8%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 22,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. rawicki
  1,2%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rawickim

 • 837 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  837,0
  woj. wielkopolskie
  876,0
  Kraj
  842,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,22
  Wielkopolskie
  1,05
  Kraj
  1,12
 •  
 • 110,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 110,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rawickim

 • 94,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat rawicki
  94,18
  woj. wielkopolskie
  94,21
  Kraj
  90,94
 • 93,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,70
  Wielkopolskie
  93,37
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rawicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rawicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. rawicki
  19,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 316,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 275,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie rawickim

 • 100,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  100,61
  Wielkopolskie
  101,87
  Polska
  98,90
 • 97,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. rawicki
  97,54
  Wielkopolskie
  94,51
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rawicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rawicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 164,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 110,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie rawickim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie rawickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat rawicki
  2,0
  Województwo
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 44,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  woj. wielkopolskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 47,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 31,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. rawicki
  21,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rawickim

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rawicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rawicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rawicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)