Powiat biłgorajski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Powiat biłgorajski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 101 949 Liczba mieszkańców
 • 1 681 km2 Powierzchnia
 • 61 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 32,8% Stopa urbanizacji
 • Marian Tokarski Starosta
 • ul. T. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj Adres starostwa powiatowego
 • LBL Tablice rejestracyjne
Powiat biłgorajski na mapie
Identyfikatory
 • 0602 TERYT (TERC)
Herb powiatu biłgorajskiego
powiat biłgorajski herb
Flaga powiatu biłgorajskiego
powiat biłgorajski flaga

powiat biłgorajski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
84-68-80-010
84-68-80-011
Dąbrowskiego 10
23-400 Biłgoraj
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
84-68-68-210
84-68-68-244
Polna 1
23-400 Biłgoraj
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju
84-68-67-093
84-68-67-093
Bohetrów Monte Cassino 38
23-400 Biłgoraj
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju
84-68-60-120
84-68-60-120
Generała Dąbrowskiego 15
23-400 Biłgoraj
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
84-68-61-279
84-68-61-279
Włosiankarska 11
23-400 Biłgoraj
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
(84) 688-20-00
(84) 688-20-01
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj

Powiat biłgorajski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat biłgorajski ma 101 949 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu biłgorajskiego w 2050 roku wynosi 80 431, z czego 40 282 to kobiety, a 40 149 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego zawarli w 2017 roku 536 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu biłgorajskiego jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat biłgorajski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -108. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,06 na 1000 mieszkańców powiatu biłgorajskiego. W 2017 roku urodziło się 955 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 378 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 53,9% zgonów w powiecie biłgorajskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w powiecie biłgorajskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu biłgorajskiego przypada 10.43 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 674 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 014 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu biłgorajskiego -340. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  61,6% mieszkańców powiatu biłgorajskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu biłgorajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 101 949 Liczba mieszkańców
 • 51 695 Kobiety
 • 50 254 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie biłgorajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie biłgorajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie biłgorajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu biłgorajskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 80 431 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 282 Kobiety
 • 40 149 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie biłgorajskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie biłgorajskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie biłgorajskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu biłgorajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat biłgorajski
  41,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat biłgorajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu biłgorajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat biłgorajski
  29,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. biłgorajski
  57,6%
  Województwo
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. biłgorajski
  10,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  Lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • powiat biłgorajski
  0,6%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. biłgorajski
  5,3
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,1
  woj. lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 536 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -108 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -67 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -41 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. biłgorajski
  -1,1
  Województwo
  -1,2
  Cały kraj
  -0,0
 • 0,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie biłgorajskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 955 Urodzenia żywe
 • 461 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 494 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat biłgorajski
  9,4
  Lubelskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat biłgorajski
  40,1
  Lubelskie
  42,0
  Cały kraj
  44,2
 • 6.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.24
 • 40.43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.43
 • 98.52 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.52
 • 81.65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.65
 • 32.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.21
 • 4.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.62
 • 3 378 g Średnia waga noworodków
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat biłgorajski
  3 378 g
  Województwo
  3 372 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 284 Waga 3500g - 3999g
 • 284
 • 353 Waga 3000g - 3499g
 • 353
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat biłgorajski
  1,32
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat biłgorajski
  0,64
  Lubelskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,90
  woj. lubelskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie biłgorajskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 067 Zgony
 • 513 Kobiety
  (Zgony)
 • 554 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 112,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. biłgorajski
  112,2
  Lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat biłgorajski
  2,1
  Lubelskie
  3,5
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. biłgorajski
  2,9
  woj. lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat biłgorajski
  49,7%
  woj. lubelskie
  47,6%
  Polska
  45,7%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  Lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Lubelskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 225,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat biłgorajski
  225,8
  Województwo
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Polska
  261,6
 • 508,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 550,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  508,1
  Województwo
  506,7
  Cała Polska
  469,0
 • 82,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,1
  Lubelskie
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 23,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  23,0
  woj. lubelskie
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat biłgorajski
  1,9
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 674 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 363 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 311 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 014 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 546 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 468 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -331 Saldo migracji
 • -177 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -154 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -340 Saldo migracji wewnętrznych
 • -183 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -157 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat biłgorajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat biłgorajski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie biłgorajskim oddano do użytku 316 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie biłgorajskim to 31 413 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 307 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 72,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie biłgorajskim to 5,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie biłgorajskim to 114,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,86% mieszkań posiada łazienkę, 71,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 17,15% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 413 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 307,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat biłgorajski
  307,20
  woj. lubelskie
  359,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 90,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,20 m2
  Lubelskie
  77,10 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat biłgorajski
  27,70 m2
  Lubelskie
  27,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. biłgorajski
  4,17
  woj. lubelskie
  3,85
  Cała Polska
  3,82
 • 3,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat biłgorajski
  3,26
  Lubelskie
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,78
  woj. lubelskie
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 316 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,10
  Województwo
  3,46
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 202 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,1%
  1,9%
 • 1 616 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,11
  Lubelskie
  4,27
  Cały kraj
  3,91
 • 15,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  15,85
  Województwo
  14,79
  Cały kraj
  18,14
 • 36 287 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 114,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. biłgorajski
  114,8 m2
  woj. lubelskie
  96,9 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat biłgorajski
  0,36 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,59%
  Województwo
  91,60%
  Cały kraj
  96,79%
 • 82,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  82,53%
  woj. lubelskie
  84,92%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,86%
  woj. lubelskie
  82,38%
  Kraj
  91,31%
 • 71,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. biłgorajski
  71,55%
  Lubelskie
  75,41%
  Polska
  82,12%
 • 17,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  17,15%
  woj. lubelskie
  42,93%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat biłgorajski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie biłgorajskim na 1000 mieszkańców pracuje 136 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie biłgorajskim wynosiło w 2016 roku 6,5% (6,9% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie biłgorajskim wynosi 3 530,69 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu biłgorajskiego 7 506 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 399 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 107.

  64,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu biłgorajskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,9% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 136 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  136,0
  Województwo
  180,0
  Cały kraj
  240,0
 • 6,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Powiat
  6,5%
  Województwo
  10,3%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie biłgorajskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie biłgorajskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie biłgorajskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 531 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. biłgorajski
  3 531 PLN
  Lubelskie
  3 816 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie biłgorajskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 506 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 399 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 107 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 20,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie biłgorajskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 863 Pracujący ogółem
 • 6 754 Kobiety
 • 7 109 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie biłgorajskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat biłgorajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat biłgorajski
  62,2
  woj. lubelskie
  63,7
  Kraj
  63,4
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. biłgorajski
  33,1
  Województwo
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 113,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  113,8
  woj. lubelskie
  119,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat biłgorajski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie biłgorajskim stwierdzono 1 667 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie biłgorajskim wynosi 92,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu biłgorajskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,14 (wykrywalność 91%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,19 (wykrywalność 93%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 2,77 (65%), drogowe - 1,58 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 667 Przestępstwa ogółem
 • 1 667
 • 1 035 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 035
 • 428 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 428
 • 161 Przestępstwa drogowe
 • 161
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 283 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 283
 • 16,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat biłgorajski
  16,34
  Lubelskie
  14,59
  Cały kraj
  19,62
 • 10,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. biłgorajski
  10,14
  Województwo
  8,79
  Polska
  12,07
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. biłgorajski
  4,19
  Lubelskie
  3,11
  Kraj
  4,94
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,58
  Województwo
  1,92
  Cała Polska
  1,78
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. biłgorajski
  0,28
  Lubelskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 2,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat biłgorajski
  2,77
  woj. lubelskie
  6,20
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  93%
  Lubelskie
  77%
  Cała Polska
  72%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat biłgorajski
  91%
  Lubelskie
  69%
  Cały kraj
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  83%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat biłgorajski
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  Lubelskie
  86%
  Polska
  84%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  Lubelskie
  61%
  Cały kraj
  52%

Powiat biłgorajski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu biłgorajskiego wyniosła w 2016 roku 105,5 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu biłgorajskiego - 31.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (24.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,4 mln złotych, czyli 23,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu biłgorajskiego wyniosła w 2016 roku 106,2 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (13%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.3%). W budżecie powiatu biłgorajskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 103 złotych na mieszkańca (9,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie biłgorajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,7 mln

  780(100%)

  105,0 mln

  1,0 tys(100%)

  112,4 mln

  1,1 tys(100%)

  85,7 mln

  827(100%)

  91,5 mln

  886(100%)

  96,6 mln

  937(100%)

  92,8 mln

  903(100%)

  105,5 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,8 mln

  269(34.5%)

  28,4 mln

  276(27%)

  31,7 mln

  306(28.2%)

  31,0 mln

  300(36.2%)

  34,9 mln

  337(38.1%)

  33,1 mln

  321(34.2%)

  31,6 mln

  308(34.1%)

  33,5 mln

  328(31.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,0 mln

  97,0(12.4%)

  26,1 mln

  253(24.8%)

  13,6 mln

  131(12.1%)

  10,8 mln

  104(12.6%)

  13,0 mln

  126(14.2%)

  20,0 mln

  195(20.7%)

  17,8 mln

  173(19.1%)

  26,0 mln

  254(24.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  106(13.6%)

  11,9 mln

  115(11.3%)

  14,3 mln

  138(12.7%)

  13,0 mln

  125(15.1%)

  14,2 mln

  137(15.5%)

  14,3 mln

  139(14.8%)

  14,2 mln

  139(15.3%)

  15,4 mln

  150(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  75,2(9.6%)

  6,9 mln

  66,9(6.6%)

  9,9 mln

  95,9(8.8%)

  9,7 mln

  93,3(11.3%)

  8,1 mln

  78,7(8.9%)

  8,6 mln

  83,1(8.8%)

  9,2 mln

  90,1(10%)

  10,6 mln

  103(10%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,6 mln

  44,2(5.7%)

  5,0 mln

  48,2(4.7%)

  6,0 mln

  58,1(5.4%)

  5,8 mln

  55,8(6.7%)

  5,8 mln

  56,0(6.3%)

  5,9 mln

  56,8(6.1%)

  5,8 mln

  56,1(6.2%)

  5,4 mln

  52,4(5.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  36,9(4.7%)

  4,5 mln

  43,8(4.3%)

  3,9 mln

  37,2(3.4%)

  4,8 mln

  46,0(5.6%)

  4,1 mln

  39,2(4.4%)

  4,1 mln

  39,9(4.3%)

  4,2 mln

  40,7(4.5%)

  4,3 mln

  42,0(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  30,1(3.9%)

  2,7 mln

  26,0(2.5%)

  2,8 mln

  27,0(2.5%)

  3,1 mln

  30,2(3.7%)

  3,9 mln

  37,7(4.3%)

  4,1 mln

  39,4(4.2%)

  3,6 mln

  35,0(3.9%)

  3,6 mln

  35,0(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  20,0(2.6%)

  13,3 mln

  129(12.7%)

  24,7 mln

  238(22%)

  2,4 mln

  23,5(2.8%)

  2,7 mln

  26,0(2.9%)

  2,8 mln

  26,9(2.9%)

  2,4 mln

  23,1(2.6%)

  2,2 mln

  21,1(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  604,0 tys

  5,9(0.7%)

  623,3 tys

  6,1(0.6%)

  791,1 tys

  7,6(0.7%)

  762,7 tys

  7,4(0.9%)

  1,2 mln

  11,4(1.3%)

  1,1 mln

  10,4(1.1%)

  1,2 mln

  11,9(1.3%)

  1,4 mln

  13,6(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  592,3 tys

  5,7(0.7%)

  611,4 tys

  5,9(0.6%)

  660,1 tys

  6,4(0.6%)

  675,6 tys

  6,5(0.8%)

  692,7 tys

  6,7(0.8%)

  708,1 tys

  6,9(0.7%)

  768,5 tys

  7,5(0.8%)

  842,1 tys

  8,2(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  491,2 tys

  4,8(0.6%)

  506,6 tys

  4,9(0.5%)

  615,8 tys

  5,9(0.5%)

  587,7 tys

  5,7(0.7%)

  1,2 mln

  11,3(1.3%)

  750,0 tys

  7,3(0.8%)

  830,0 tys

  8,1(0.9%)

  800,9 tys

  7,8(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  412,9 tys

  4,0(0.5%)

  446,3 tys

  4,3(0.4%)

  407,4 tys

  3,9(0.4%)

  1,1 mln

  10,7(1.3%)

  181,4 tys

  1,8(0.2%)

  245,8 tys

  2,4(0.3%)

  389,6 tys

  3,8(0.4%)

  595,5 tys

  5,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,3 mln

  22,4(2.9%)

  2,0 mln

  19,3(1.9%)

  2,7 mln

  25,7(2.4%)

  1,8 mln

  17,7(2.1%)

  1,3 mln

  12,5(1.4%)

  800,3 tys

  7,8(0.8%)

  631,7 tys

  6,2(0.7%)

  479,6 tys

  4,7(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  114,9 tys

  1,1(0.1%)

  134,1 tys

  1,3(0.1%)

  35,3 tys

  0,3(0%)

  338,7 tys

  3,3(0.4%)

  54,1 tys

  0,5(0.1%)

  116,8 tys

  1,1(0.1%)

  252,8 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,8 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,8 tys

  0,3(0%)

  50,5 tys

  0,5(0%)

  43,1 tys

  0,4(0%)

  40,4 tys

  0,4(0%)

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  57,2 tys

  0,6(0.1%)

  58,7 tys

  0,6(0.1%)

  64,2 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  275,6 tys

  2,7(0.3%)

  150,5 tys

  1,5(0.1%)

  69,8 tys

  0,7(0.1%)

  65,4 tys

  0,6(0.1%)

  16,1 tys

  0,2(0%)

  15,8 tys

  0,2(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  45,9 tys

  0,4(0.1%)

  888,0 tys

  8,6(0.8%)

  97,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  255

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,8 mln

  56,0(7.2%)

  878,1 tys

  8,5(0.8%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie biłgorajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,0 mln

  773(100%)

  92,8 mln

  891(100%)

  106,6 mln

  1,0 tys(100%)

  87,9 mln

  849(100%)

  98,7 mln

  955(100%)

  97,2 mln

  942(100%)

  97,4 mln

  948(100%)

  106,2 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,5 mln

  402(51.8%)

  42,9 mln

  417(46.3%)

  46,0 mln

  443(43.1%)

  45,2 mln

  437(51.4%)

  52,7 mln

  509(53.4%)

  50,7 mln

  492(52.1%)

  51,4 mln

  501(52.8%)

  51,6 mln

  505(48.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  34,2(4.4%)

  18,1 mln

  176(19.5%)

  6,8 mln

  65,1(6.3%)

  4,3 mln

  42,0(4.9%)

  4,3 mln

  41,4(4.3%)

  7,1 mln

  69,1(7.3%)

  7,9 mln

  77,0(8.1%)

  13,8 mln

  135(13%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,8 mln

  85,6(11%)

  8,9 mln

  86,7(9.6%)

  10,2 mln

  97,9(9.5%)

  10,1 mln

  97,5(11.5%)

  10,5 mln

  101(10.6%)

  11,1 mln

  107(11.4%)

  12,0 mln

  116(12.3%)

  13,1 mln

  128(12.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  90,7(11.7%)

  10,1 mln

  97,7(10.8%)

  12,2 mln

  117(11.4%)

  11,0 mln

  106(12.5%)

  12,0 mln

  116(12.1%)

  11,9 mln

  116(12.3%)

  11,9 mln

  116(12.3%)

  12,8 mln

  125(12%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  36,7(4.7%)

  4,5 mln

  43,8(4.9%)

  3,9 mln

  37,2(3.6%)

  4,8 mln

  46,1(5.4%)

  4,1 mln

  39,3(4.1%)

  4,1 mln

  40,0(4.2%)

  4,2 mln

  40,6(4.3%)

  4,3 mln

  42,0(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  9,9(1.3%)

  462,9 tys

  4,5(0.5%)

  1,3 mln

  12,8(1.2%)

  1,4 mln

  13,8(1.6%)

  4,6 mln

  44,5(4.7%)

  2,6 mln

  25,5(2.7%)

  1,9 mln

  18,5(1.9%)

  2,7 mln

  26,3(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  20,0(2.6%)

  2,0 mln

  19,7(2.2%)

  18,7 mln

  180(17.6%)

  2,4 mln

  22,7(2.7%)

  3,5 mln

  34,1(3.6%)

  2,8 mln

  26,8(2.8%)

  2,4 mln

  23,0(2.4%)

  2,2 mln

  21,0(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  712,1 tys

  6,9(0.9%)

  897,9 tys

  8,7(1%)

  2,2 mln

  21,6(2.1%)

  4,3 mln

  41,7(4.9%)

  2,1 mln

  20,2(2.1%)

  1,8 mln

  17,0(1.8%)

  1,8 mln

  17,7(1.9%)

  2,1 mln

  20,1(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  604,9 tys

  5,9(0.8%)

  624,1 tys

  6,1(0.7%)

  2,1 mln

  19,8(1.9%)

  1,3 mln

  12,7(1.5%)

  1,2 mln

  11,5(1.2%)

  1,3 mln

  12,3(1.3%)

  1,4 mln

  13,7(1.4%)

  1,7 mln

  16,7(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  16,0(2.1%)

  1,1 mln

  10,6(1.2%)

  1,3 mln

  12,2(1.2%)

  1,3 mln

  12,1(1.4%)

  2,0 mln

  19,8(2.1%)

  1,5 mln

  14,8(1.6%)

  995,2 tys

  9,7(1%)

  845,7 tys

  8,3(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  239,0 tys

  2,3(0.3%)

  373,8 tys

  3,6(0.4%)

  1,1 mln

  10,3(1%)

  833,8 tys

  8,1(0.9%)

  786,7 tys

  7,6(0.8%)

  682,5 tys

  6,6(0.7%)

  618,3 tys

  6,0(0.6%)

  375,8 tys

  3,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,8 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  200,7 tys

  1,9(0.3%)

  208,7 tys

  2,0(0.2%)

  213,0 tys

  2,1(0.2%)

  222,2 tys

  2,1(0.3%)

  230,4 tys

  2,2(0.2%)

  229,2 tys

  2,2(0.2%)

  232,0 tys

  2,3(0.2%)

  230,8 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  310,8 tys

  3,0(0.3%)

  170,5 tys

  1,6(0.2%)

  153,2 tys

  1,5(0.2%)

  83,7 tys

  0,8(0.1%)

  164,3 tys

  1,6(0.2%)

  174,6 tys

  1,7(0.2%)

  215,4 tys

  2,1(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  503,6 tys

  4,9(0.6%)

  509,8 tys

  4,9(0.5%)

  493,5 tys

  4,8(0.5%)

  510,5 tys

  4,9(0.6%)

  653,8 tys

  6,3(0.7%)

  1,2 mln

  11,6(1.2%)

  512,7 tys

  5,0(0.5%)

  181,3 tys

  1,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  194,4 tys

  1,9(0.2%)

  147,4 tys

  1,4(0.2%)

  43,8 tys

  0,4(0%)

  28,7 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,8 mln

  56,0(7.2%)

  702,0 tys

  6,8(0.8%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  42,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  -4 142,8

  -0,0(-0%)

  256

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  45,9 tys

  0,4(0.1%)

  888,0 tys

  8,6(1%)

  97,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  655

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  191

  0,0(0%)

  228

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat biłgorajski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 408 mieszkańców powiatu biłgorajskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 859 kobiet oraz 12 549 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu biłgorajskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie biłgorajskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  15,2% mieszkańców powiatu biłgorajskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 769 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,71.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,1% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 14,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu biłgorajskiego w wieku potencjalnej nauki (32,0% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. biłgorajski
  13,5%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,8% W miastach
  (wyższe)
 • 9,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,1%
  Lubelskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • pow. biłgorajski
  2,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. biłgorajski
  9,6%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat biłgorajski
  16,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat biłgorajski
  5,9%
  Lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,8%
  Województwo
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. biłgorajski
  3,0%
  Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 769 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat biłgorajski
  769,0
  Lubelskie
  792,0
  Polska
  811,0
 • 1,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat biłgorajski
  1,33
  woj. lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 126,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 124,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 85,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. biłgorajski
  92,71
  woj. lubelskie
  94,47
  Kraj
  96,62
 • 91,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat biłgorajski
  91,19
  Lubelskie
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat biłgorajski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat biłgorajski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Lubelskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2
 •  
 • 505,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 423,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,00
  woj. lubelskie
  98,27
  Kraj
  100,01
 • 92,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  92,96
  Lubelskie
  92,40
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat biłgorajski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat biłgorajski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 274,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 200,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie biłgorajskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,0
  Lubelskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 97,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 68,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat biłgorajski
  24,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 175,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 102,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat biłgorajski
  23,0
  Lubelskie
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat biłgorajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat biłgorajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat biłgorajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat biłgorajski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie biłgorajskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie biłgorajskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 460)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie biłgorajskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie biłgorajskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 370 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 399 (uczestnicy: 137 868)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 920)
  • wystawy: 46 (uczestnicy: 9 552)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 55 (uczestnicy: 31 730)
  • koncerty: 81 (uczestnicy: 58 770)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 62 (uczestnicy: 2 883)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 4 720)
  • konkursy: 50 (uczestnicy: 2 880)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 7 260)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 13 990)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 1 463)
  • inne: 10 (uczestnicy: 3 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 073)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 159)
  • taneczne: 5 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 203)
  • teatralne: 2 (członkowie: 47)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 113)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 141)
  • koło gospodyń wiejskich: 21 (członkowie: 278)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 98)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 33)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 103 (członkowie: 1 485)
  • teatralne: 10 (członkowie: 108)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 206)
  • wokalne i chóry: 25 (członkowie: 473)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 48 (członkowie: 517)
  • taneczne: 6 (członkowie: 181)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie biłgorajskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 280 miejscami na widowni. Odbyły się 903 seanse, na które przyszło 34 689 widzów, w tym 132 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 699 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie biłgorajskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 5 457 zwiedzających, co daje 535 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie biłgorajskim działały 33 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 274 931 wolumenów oraz 102 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 35 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 321 658 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 130
  • dostępne dla czytelników: 82
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 82
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 21
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie biłgorajskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 088 wolumenów w tym ziobry specjalne: 527. Odnotowano 302 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 478 wolumenów. Odnotowano 687 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie biłgorajskim działały 33 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 525 członków. Zarejestrowano 1 650 ćwiczących (mężczyźni: 1 343, kobiety: 307, chłopcy do lat 18: 826, dziewczęta do lat 18: 287). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (14).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie biłgorajskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)