Skoczów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Skoczów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skoczów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skoczów.
 • 14 502 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 1 472,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • pod koniec XIV wieku Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Sitko Burmistrz miasta
Skoczów na mapie
Identyfikatory
 • 18.790849.8032 Współrzędne GPS
 • 2403104 TERYT (TERC)
 • 0925198 SIMC
Herb miasta Skoczów
Skoczów herb
Flaga miasta Skoczów
Skoczów flaga

Skoczów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-430Poczta Skoczów, ul. Mickiewicza 14
43-430Skrytki Pocztowe Poczta Skoczów, ul. Mickiewicza 14

Skoczów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skoczowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Skoczowie
(33) 853-38-54 102
(33) 853-91-52
Rynek 1
43-430 Skoczów
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn

Skoczów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Skoczów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 502, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 91 małżeństw, co odpowiada 6,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Skoczowa jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Skoczów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,8 na 1000 mieszkańców Skoczowa. W 2016 roku urodziło się 159 dzieci, w tym 47,2% dziewczynek i 52,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,7% zgonów w Skoczowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w Skoczowie były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skoczowa przypada 10.1 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 139 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 211 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skoczowa -72. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,8% mieszkańców Skoczowa jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skoczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 502 Liczba mieszkańców
 • 7 604 Kobiety
 • 6 898 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skoczowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skoczowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skoczowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skoczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Skoczów
  41,4 lat
  woj. śląskie
  42,2 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skoczów, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skoczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Skoczów
  27,6%
  Województwo
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  śląskie
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Skoczów
  8,8%
  śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,7%
  śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skoczowie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  6,3
  woj. śląskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  1,8
  śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 91 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skoczowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,8
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skoczowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skoczowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skoczowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skoczowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 159 Urodzenia żywe
 • 75 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 84 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,2%
  52,8%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,9
  woj. śląskie
  9,4
  Cała Polska
  10,0
 • 44,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  44,6
  Województwo
  40,2
  Polska
  41,7
 • 11.92 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.92
 • 56.08 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.08
 • 105.16 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105.16
 • 86.89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.89
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7.99 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.99
 • 0.7 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.7
 • 3 339 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Skoczów
  3 339 g
  Województwo
  3 311 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 139 Waga 4000g - 4499g
 • 139
 • 560 Waga 3500g - 3999g
 • 560
 • 756 Waga 3000g - 3499g
 • 756
 • 307 Waga 2500g - 2999g
 • 307
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,50
  woj. śląskie
  1,32
  Kraj
  1,36
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Skoczów
  0,72
  śląskie
  0,64
  Polska
  0,66
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,04
  woj. śląskie
  0,87
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Skoczowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 147 Zgony
 • 77 Kobiety
  (Zgony)
 • 70 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,4%
  47,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,1
  woj. śląskie
  10,7
  Kraj
  10,1
 • 96,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Skoczów
  96,3
  śląskie
  114,5
  Polska
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Skoczów
  4,8
  Województwo
  4,4
  Kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  woj. śląskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Skoczów
  51,0%
  śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,5%
  śląskie
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,7%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  9,5
  Cała Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Cały kraj
  74,3
 • 244,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Skoczów
  244,2
  śląskie
  302,7
  Cała Polska
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Polska
  261,6
 • 508,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 534,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  508,1
  śląskie
  508,0
  Cała Polska
  469,0
 • 90,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 140,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  90,3
  śląskie
  96,0
  Cały kraj
  87,7
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,1
  woj. śląskie
  37,6
  Polska
  31,8
 • 3,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  3,3
  śląskie
  9,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 139 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 70 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 211 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 102 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 109 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -73 Saldo migracji
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -72 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skoczowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skoczów, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skoczów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Skoczowie oddano do użytku 22 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  95,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,5% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 71,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 28,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skoczowie to 5,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Skoczowie to 138,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Skoczów
  1,52
  Województwo
  2,42
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 15 Użytek własny
 • 6 Sprzedaż lub wynajem
 • 71,4%
  28,6%
 • 113 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Skoczów
  5,14
  woj. śląskie
  4,66
  Kraj
  3,96
 • 7,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  7,79
  woj. śląskie
  11,26
  Cały kraj
  16,85
 • 3 053 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 138,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  138,8 m2
  śląskie
  116,4 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,21 m2
  Województwo
  0,28 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skoczów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Skoczowie na 1000 mieszkańców pracuje 489 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skoczowie wynosiło w 2016 roku 10,0% (11,1% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skoczowie wynosi 3 565,79 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skoczowa 1 422 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 760 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 338.

  21,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Skoczowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 489 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  489,0
  śląskie
  265,0
  Kraj
  240,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,1% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  6,6%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skoczowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skoczowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skoczowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 566 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Skoczów
  3 566 PLN
  śląskie
  4 295 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skoczowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 422 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 760 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 338 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,5% Pozostałe
 • 37,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skoczowie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 098 Pracujący ogółem
 • 3 288 Kobiety
 • 3 810 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skoczowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skoczów, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skoczów
  67,2
  Województwo
  61,8
  Cała Polska
  61,7
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,0
  woj. śląskie
  34,5
  Cała Polska
  32,7
 • 129,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  129,9
  woj. śląskie
  126,9
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skoczów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Skoczowie stwierdzono szacunkowo 276 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skoczowie wynosi 72,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skoczowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,85 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 8,29 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,09 (81%), drogowe - 2,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skoczowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 276 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 276
 • 157 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 157
 • 74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 74
 • 34 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 34
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 120 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 120
 • 19,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Skoczów
  19,08
  śląskie
  23,18
  Kraj
  19,48
 • 10,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,85
  Województwo
  14,32
  Polska
  12,76
 • 5,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,09
  Województwo
  6,09
  Polska
  3,91
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Skoczów
  2,36
  śląskie
  1,84
  Cały kraj
  1,91
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Skoczów
  0,54
  woj. śląskie
  0,63
  Kraj
  0,47
 • 8,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,29
  śląskie
  12,05
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  śląskie
  71%
  Cały kraj
  67%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  61%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  55%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  śląskie
  89%
  Kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  woj. śląskie
  79%
  Kraj
  83%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Skoczów
  47%
  woj. śląskie
  53%
  Cała Polska
  46%

Skoczów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Skoczowa wyniosła w 2015 roku 77,2 mln złotych, co daje 2,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.1% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Skoczowa - 45.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,5 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skoczowa wyniosła w 2015 roku 82,8 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.7%). W budżecie Skoczowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 683 złotych na mieszkańca (22,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,2 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 23,6%.
 • Wydatki budżetu w Skoczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,3 mln

  2,0 tys(100%)

  64,3 mln

  2,5 tys(100%)

  78,4 mln

  3,0 tys(100%)

  67,6 mln

  2,6 tys(100%)

  66,5 mln

  2,5 tys(100%)

  67,2 mln

  2,5 tys(100%)

  77,3 mln

  2,9 tys(100%)

  77,2 mln

  2,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,1 mln

  1,6 tys(46.1%)

  31,2 mln

  2,1 tys(48.5%)

  29,8 mln

  2,0 tys(38%)

  27,9 mln

  1,9 tys(41.3%)

  31,4 mln

  2,1 tys(47.2%)

  31,2 mln

  2,1 tys(46.5%)

  32,6 mln

  2,2 tys(42.3%)

  35,4 mln

  2,4 tys(45.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  581(16.3%)

  9,1 mln

  621(14.2%)

  11,3 mln

  773(14.5%)

  10,0 mln

  670(14.7%)

  9,8 mln

  658(14.7%)

  10,2 mln

  695(15.3%)

  10,3 mln

  707(13.4%)

  10,9 mln

  747(14.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  321(9%)

  6,8 mln

  464(10.6%)

  10,5 mln

  715(13.4%)

  7,8 mln

  523(11.5%)

  6,2 mln

  419(9.4%)

  5,2 mln

  354(7.8%)

  7,7 mln

  524(9.9%)

  10,3 mln

  708(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  369(10.3%)

  5,6 mln

  383(8.7%)

  9,8 mln

  671(12.5%)

  6,1 mln

  411(9%)

  6,1 mln

  411(9.2%)

  5,7 mln

  385(8.5%)

  7,2 mln

  494(9.4%)

  6,1 mln

  421(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  153(4.3%)

  2,7 mln

  182(4.2%)

  2,7 mln

  183(3.4%)

  3,0 mln

  199(4.4%)

  2,6 mln

  174(3.9%)

  3,1 mln

  208(4.6%)

  4,2 mln

  287(5.4%)

  3,8 mln

  264(5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  82,2(2.3%)

  1,1 mln

  74,9(1.7%)

  2,9 mln

  201(3.8%)

  1,5 mln

  101(2.2%)

  1,3 mln

  84,6(1.9%)

  1,6 mln

  111(2.4%)

  2,7 mln

  182(3.4%)

  2,5 mln

  171(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  95,7(2.7%)

  1,1 mln

  77,7(1.8%)

  1,6 mln

  109(2%)

  1,0 mln

  67,8(1.5%)

  1,1 mln

  70,8(1.6%)

  1,0 mln

  70,3(1.5%)

  1,0 mln

  71,5(1.4%)

  1,5 mln

  106(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  89,4(2.5%)

  1,4 mln

  95,6(2.2%)

  1,8 mln

  124(2.3%)

  2,0 mln

  133(2.9%)

  1,1 mln

  77,2(1.7%)

  1,2 mln

  83,1(1.8%)

  1,6 mln

  106(2%)

  1,5 mln

  104(2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,8 tys

  0,7(0%)

  12,3 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  83,7 tys

  5,6(0.1%)

  78,3 tys

  5,3(0.1%)

  86,6 tys

  5,9(0.1%)

  1,9 mln

  130(2.5%)

  988,7 tys

  67,8(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  938,6 tys

  64,0(1.8%)

  797,6 tys

  54,4(1.2%)

  930,7 tys

  63,5(1.2%)

  1,3 mln

  85,6(1.9%)

  1,1 mln

  72,4(1.6%)

  1,1 mln

  76,1(1.7%)

  818,0 tys

  55,9(1.1%)

  833,5 tys

  57,2(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  700,8 tys

  47,8(1.3%)

  762,8 tys

  52,0(1.2%)

  904,1 tys

  61,6(1.2%)

  773,3 tys

  52,0(1.1%)

  849,4 tys

  57,1(1.3%)

  821,2 tys

  55,7(1.2%)

  893,5 tys

  61,1(1.2%)

  807,1 tys

  55,4(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  338,2 tys

  23,1(0.6%)

  424,8 tys

  29,0(0.7%)

  2,4 mln

  167(3.1%)

  4,6 mln

  306(6.7%)

  1,6 mln

  108(2.4%)

  1,7 mln

  118(2.6%)

  4,2 mln

  288(5.4%)

  717,4 tys

  49,2(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  439,3 tys

  30,0(0.8%)

  454,9 tys

  31,0(0.7%)

  504,7 tys

  34,4(0.6%)

  408,2 tys

  27,4(0.6%)

  607,9 tys

  40,9(0.9%)

  696,9 tys

  47,3(1%)

  730,4 tys

  49,9(0.9%)

  657,4 tys

  45,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  80,2 tys

  5,5(0.2%)

  147,6 tys

  10,1(0.2%)

  505,4 tys

  34,5(0.6%)

  772,4 tys

  51,9(1.1%)

  1,0 mln

  68,9(1.5%)

  730,8 tys

  49,6(1.1%)

  591,4 tys

  40,4(0.8%)

  567,8 tys

  39,0(0.7%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,8 tys

  0,3(0%)

  50,4 tys

  3,4(0.1%)

  129,3 tys

  8,8(0.2%)

  53,3 tys

  3,6(0.1%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  247,4 tys

  16,9(0.3%)

  226,5 tys

  15,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  523,4 tys

  35,7(1%)

  2,2 mln

  152(3.5%)

  2,2 mln

  149(2.8%)

  280,0 tys

  18,8(0.4%)

  1,2 mln

  84,0(1.9%)

  2,2 mln

  152(3.3%)

  340,8 tys

  23,3(0.4%)

  145,3 tys

  10,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  107,9 tys

  7,4(0.2%)

  103,5 tys

  7,1(0.2%)

  124,2 tys

  8,5(0.2%)

  64,5 tys

  4,3(0.1%)

  375,9 tys

  25,3(0.6%)

  319,0 tys

  21,6(0.5%)

  132,9 tys

  9,1(0.2%)

  69,2 tys

  4,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  120,0 tys

  8,2(0.2%)

  132,0 tys

  9,0(0.2%)

  102,6 tys

  7,0(0.1%)

  59,8 tys

  4,0(0.1%)

  54,9 tys

  3,7(0.1%)

  60,0 tys

  4,1(0.1%)

  65,5 tys

  4,5(0.1%)

  63,7 tys

  4,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  440

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  138,1 tys

  9,4(0.3%)

  113,8 tys

  7,8(0.2%)

  75,6 tys

  5,2(0.1%)

  62,4 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skoczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,8 mln

  2,0 tys(100%)

  53,9 mln

  2,1 tys(100%)

  67,8 mln

  2,6 tys(100%)

  65,8 mln

  2,5 tys(100%)

  67,5 mln

  2,5 tys(100%)

  68,4 mln

  2,6 tys(100%)

  73,7 mln

  2,8 tys(100%)

  82,8 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,8 mln

  2,0 tys(56.4%)

  27,2 mln

  1,9 tys(50.5%)

  30,7 mln

  2,1 tys(45.3%)

  31,3 mln

  2,1 tys(47.5%)

  33,5 mln

  2,3 tys(49.6%)

  36,8 mln

  2,5 tys(53.8%)

  39,6 mln

  2,7 tys(53.7%)

  39,6 mln

  2,7 tys(47.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,2 mln

  836(23.2%)

  13,7 mln

  935(25.5%)

  13,4 mln

  911(19.7%)

  14,8 mln

  997(22.5%)

  16,1 mln

  1,1 tys(23.8%)

  14,4 mln

  974(21%)

  17,3 mln

  1,2 tys(23.5%)

  19,5 mln

  1,3 tys(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  427(11.9%)

  6,6 mln

  451(12.3%)

  8,5 mln

  577(12.5%)

  7,2 mln

  483(10.9%)

  6,9 mln

  463(10.2%)

  7,1 mln

  482(10.4%)

  6,9 mln

  471(9.3%)

  7,2 mln

  492(8.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  149(4.1%)

  2,6 mln

  179(4.9%)

  4,5 mln

  303(6.6%)

  2,6 mln

  175(4%)

  3,4 mln

  230(5.1%)

  2,6 mln

  179(3.9%)

  3,9 mln

  267(5.3%)

  4,2 mln

  289(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  23,8 tys

  1,6(0%)

  34,6 tys

  2,4(0.1%)

  1,8 mln

  120(2.6%)

  1,1 mln

  72,3(1.6%)

  858,5 tys

  57,7(1.3%)

  489,1 tys

  33,2(0.7%)

  772,2 tys

  52,8(1%)

  2,8 mln

  195(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  146,7 tys

  10,0(0.3%)

  177,1 tys

  12,1(0.3%)

  147,3 tys

  10,0(0.2%)

  348,2 tys

  23,4(0.5%)

  617,8 tys

  41,6(0.9%)

  1,7 mln

  114(2.5%)

  342,3 tys

  23,4(0.5%)

  2,5 mln

  171(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  442,7 tys

  30,2(0.8%)

  1,3 mln

  89,9(2.4%)

  3,4 mln

  231(5%)

  3,6 mln

  245(5.5%)

  1,4 mln

  92,6(2%)

  661,7 tys

  44,9(1%)

  969,4 tys

  66,3(1.3%)

  2,1 mln

  147(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  254,7 tys

  17,4(0.5%)

  255,4 tys

  17,4(0.5%)

  2,1 mln

  141(3%)

  2,3 mln

  156(3.5%)

  743,2 tys

  50,0(1.1%)

  448,6 tys

  30,4(0.7%)

  1,3 mln

  92,0(1.8%)

  1,3 mln

  90,3(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  65,4

  0,0(0%)

  166

  0,0(0%)

  1,2 mln

  78,4(1.7%)

  31,7 tys

  2,1(0%)

  160

  0,0(0%)

  153,9 tys

  10,4(0.2%)

  194

  0,0(0%)

  1,0 mln

  70,9(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  740,9 tys

  50,6(1.4%)

  950,4 tys

  64,8(1.8%)

  605,9 tys

  41,3(0.9%)

  1,3 mln

  85,2(1.9%)

  2,3 mln

  153(3.4%)

  3,2 mln

  214(4.6%)

  1,1 mln

  77,3(1.5%)

  905,3 tys

  62,1(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  17,9 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,4(0%)

  67,3 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  551,9 tys

  37,7(0.7%)

  855,7 tys

  58,7(1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,8 tys

  0,3(0%)

  50,4 tys

  3,4(0.1%)

  129,3 tys

  8,8(0.2%)

  53,3 tys

  3,6(0.1%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  247,4 tys

  16,9(0.3%)

  226,5 tys

  15,5(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  365,5 tys

  24,9(0.7%)

  345,1 tys

  23,5(0.6%)

  421,9 tys

  28,8(0.6%)

  698,1 tys

  46,9(1.1%)

  875,5 tys

  58,9(1.3%)

  485,1 tys

  32,9(0.7%)

  284,4 tys

  19,4(0.4%)

  207,4 tys

  14,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  138,0 tys

  9,4(0.3%)

  116,3 tys

  7,9(0.2%)

  210,5 tys

  14,4(0.3%)

  117,4 tys

  7,9(0.2%)

  119,9 tys

  8,1(0.2%)

  162,7 tys

  11,0(0.2%)

  171,1 tys

  11,7(0.2%)

  134,9 tys

  9,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,2 tys

  3,8(0.1%)

  54,2 tys

  3,6(0.1%)

  42,5 tys

  2,9(0.1%)

  34,4 tys

  2,3(0.1%)

  31,0 tys

  2,1(0%)

  68,3 tys

  4,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  196,6 tys

  13,4(0.4%)

  431,2 tys

  29,4(0.8%)

  821,5 tys

  56,0(1.2%)

  148,7 tys

  10,0(0.2%)

  274,1 tys

  18,4(0.4%)

  258,1 tys

  17,5(0.4%)

  125,2 tys

  8,6(0.2%)

  58,1 tys

  4,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,4 tys

  1,5(0%)

  18,0 tys

  1,2(0%)

  30,8 tys

  2,1(0%)

  40,7 tys

  2,7(0.1%)

  40,2 tys

  2,7(0.1%)

  14,5 tys

  1,0(0%)

  22,3 tys

  1,5(0%)

  18,2 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  440

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  2,9(0.1%)

  454,2 tys

  30,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  36,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skoczów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 3 140 mieszkańców Skoczowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 552 kobiet oraz 1 588 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców Skoczowa, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Skoczowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skoczowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  19,5% mieszkańców Skoczowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 20,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 198 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,53.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,1% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 129,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 0 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców Skoczowa w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,2%
  woj. śląskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Skoczów
  32,5%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  śląskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  Województwo
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,3%
  woj. śląskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Skoczów
  5,4%
  śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Skoczów
  16,7%
  Województwo
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1198 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 198,0
  woj. śląskie
  879,0
  Kraj
  842,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,67
  woj. śląskie
  0,99
  Polska
  1,12
 •  
 • 67,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 67,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skoczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skoczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z Oddziałami Zamiejscowymi w Międzyświciu
  Publiczne
  33 853-24-60
  ul. G.Morcinka 20
  43-430 Skoczów
  818918
  Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skoczowie
  Publiczne
  33 853-39-45
  ul. Południowa 6
  43-430 Skoczów
  512510
  Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skoczowie
  Publiczne
  33 853-34-73
  33 853-34-73
  ul. Mickiewicza 27
  43-430 Skoczów
  512413
  Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skoczowie
  Publiczne
  33 853-36-64
  ul. Targowa 19
  43-430 Skoczów
  4998
  Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia" o profilu muzyczno-językowym
  Niepubliczne
  51 050-63-00
  ul. Górny Bór 8c
  43-440 Skoczów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole U Karolci
  Niepubliczne
  ul. Krzywa 8B
  43-430 Skoczów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 116,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Skoczów
  116,53
  woj. śląskie
  92,73
  Polska
  90,94
 • 114,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  114,00
  śląskie
  91,78
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skoczów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skoczów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  śląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 129,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 108,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skoczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skoczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 8 w Skoczowie (im. Krystyny Bochenek)
  Publiczna
  33 479-30-20
  33 479-30-29
  ul. G.Morcinka 20
  43-430 Skoczów
  20413-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  33 479-16-60
  33 479-16-60
  ul. Osiedlowa 1
  43-430 Skoczów
  1931239
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie (Gustawa Morcinka)
  Publiczna
  33 853-37-12
  33 853-37-12
  ul. Mickiewicza 11
  43-430 Skoczów
  13271-
  Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna
  Publiczna
  33 853-30-48
  33 853-30-48
  ul. Mickiewicza 12
  43-430 Skoczów
  6100-
 • Szkoły gimnazjalne w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 129,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  129,81
  woj. śląskie
  99,44
  Kraj
  98,90
 • 119,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  119,51
  Województwo
  91,39
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Skoczów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Skoczów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Skoczów
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 67,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 48,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Skoczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skoczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 4 w Skoczowie
  Publiczne
  33 853-37-12
  33 853-37-12
  ul. Mickiewicza 11
  43-430 Skoczów
  7184-
  Gimnazjum Nr 1 w Skoczowie (im. Krystyny Bochenek)
  Publiczne
  33 479-30-20
  33 479-30-29
  ul. G.Morcinka 20
  43-430 Skoczów
  9158-
  Gimnazjum nr2
  Publiczne
  33 853-37-15
  33 853-37-15
  ul. Bielska 17
  43-430 Skoczów
  614021
  Gimnazjum nr 6 Specjalne
  Publiczne
  33 853-30-48
  33 853-30-48
  ul. Mickiewicza 12
  43-430 Skoczów
  557-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Skoczowie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 0 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Skoczów
  0,0
  śląskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 17 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 17
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Skoczów
  25,0
  śląskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  śląskie
  18,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Skoczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skoczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Skoczowie
  Publiczna
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. Górecka 65
  43-430 Skoczów
  9254-
  Technikum w Skoczowie
  Publiczne
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. Górecka 65
  43-430 Skoczów
  9220-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. GÓRECKA 65
  43-430 Skoczów
  144-
  I Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie
  Publiczne
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. GÓRECKA 65
  43-430 Skoczów
  131-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Specjalna
  Publiczna
  33 853-30-48
  33 853-30-48
  ul. Mickiewicza 12
  43-430 Skoczów
  112-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  33 853-30-48
  33 853-30-48
  ul. Mickiewicza 12
  43-430 Skoczów
  211-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. Górecka 65
  43-430 Skoczów
  ---
  Policealna Szkoła PERSPEKTIVO w Skoczowie
  Niepubliczna
  33 432-13-00
  33 470-07-02
  ul. Kościelna 3
  43-430 Skoczów
  ---
  Liceum Ogólnokształcące PERSPEKTIVO dla Dorosłych
  Niepubliczne
  33 432-13-00
  33 470-07-02
  ul. Kościelna 3
  43-430 Skoczów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skoczów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skoczów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skoczów, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skoczów - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Skoczowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skoczowa znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Skoczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1953-01-29, wykaz dokumentów: R/373/53 z 1953-01-29; 176/60 z 1960-03-02; 322/78 z 1978-05-18
  • Miasto z przełomu XIV/XV w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/393/53 z 1953-03-14; 389/81 z 1981-03-27
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/494/56 z 1956-11-02; 178/60 z 1960-03-02; 323/78 z 1978-05-18
  • Kościół z XVIII w. (ul. Wałowa 12)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 174/60 z 1960-03-02; 305/78 z 1978-04-21
  • Kościół z XVI w. (ul. Szpitalna 2)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 175/60 z 1960-03-02; 304/78 z 1978-04-21
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Bielska 1)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 177/60 z 1960-03-02; 336/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 2)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 925/68 z 1968-07-29; 338/78 z 1978-07-06
  • Szpital z XVI w. (ul. Szpitalna 2)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 977/69 z 1969-02-06; 324/78 z 1978-05-18
  • Kościół z 1863 r. (ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 74)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 978/69 z 1969-02-06; 303/78 z 1978-04-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 979/69 z 1969-02-06; 344/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 980/69 z 1969-02-06; 325/78 z 1978-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 981/69 z 1969-02-06; 326/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 982/69 z 1969-02-06; 342/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 983/69 z 1969-02-06; 340/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 984/69 z 1969-02-06; 332/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 985/69 z 1969-02-06; 331/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 986/69 z 1969-02-06; 327/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 987/69 z 1969-02-06; 321/78 z 1978-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 988/69 z 1969-02-18; 330/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 989/69 z 1969-02-18; 329/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 990/69 z 1969-02-18; 339/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 991/69 z 1969-02-18; 328/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 22)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 992/69 z 1969-02-18; 341/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Bielska 3)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 993/69 z 1969-02-18; 333/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Bielska 6)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 994/69 z 1969-02-18; 334/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Bielska 12)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 995/69 z 1969-02-18; 335/78 z 1978-06-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 6)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 996/69 z 1969-02-18; 337/78 z 1978-07-06
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Bielska 18)dnia 1981-04-02, wykaz dokumentów: 398/81 z 1981-04-02
  • Kaplica z 1933 - 1934dnia 2015-03-19, wykaz dokumentów: A/442/15 z 2015-03-19
 • Formy ochrony przyrody w Skoczowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skoczowa znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skoczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Górnej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 24740.19 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek 400 lat, Data ustanowienia: 1953-05-13, Opis granicy: Na parceli prywatnego właściciela na prawym brzegu młynówki "Bajerka"
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy z granitu gruboziarnistego o obw. 4 50 m oraz wysokości nad powierzchnią ziemi 60 cm, Data ustanowienia: 1957-06-27, Opis granicy: Znajduje się we wsi Pogórze w oddz. 134 Leśnictwa Górki Wielkie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek 250 lat; Buk pospolity (Fagus sylvatica) - wiek 180 lat, Data ustanowienia: 1963-11-30, Opis granicy: Znajduje się obok gajówki w oddz.80
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy 2 szt. (Quercus robur) - wiek 250 150 lat, Data ustanowienia: 1965-11-25, Opis granicy: Dąb o obwodzie 325 cm przy ul. Łęgowej a dąb o obwodzie 303 cm w Harbutowicach
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek 150 lat, Data ustanowienia: 1973-12-06, Opis granicy: Znajduje się przy ul. Mickiewicza w odl. 35m od Wiejskiego Domu Towarowego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Lipa drobnolistna 12 szt. (Tilia cordata) - wiek 150 lat, Data ustanowienia: 1995-02-25, Opis granicy: Znajdują się na terenie Cmentarza Żydowskiego w Wilamowicach
  • Kaplicówka - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 2003-10-11

Skoczów - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Skoczów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skoczów przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S52droga ekspresowa S52(granica (Czechy) - Cieszyn - Skoczów - Świętoszówka - Jasienica - Bielsko-Biała)
  • DK 81droga krajowa nr 81(Katowice - Mikołów - Łaziska Górne - Orzesze - Żory - Warszowice - Pawłowice - Zbytków - Bąków - Drogomyśl - Ochaby - Kępa - Skoczów)
  • DW 941droga wojewódzka nr 941(Skoczów - Harbutowice - Ustroń - Wisła - Słowiaczonka - Andziołówka - Istebna)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Skoczów przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 157Linia kolejowa nr 157: Pawłowice Śląskie - Skoczów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Pawłowice Śląskie - Strumień - Zabłocie Czuchów - Chybie - Chybie Mnich - Zaborze - Pierściec - Skoczów)
  • LK 190Linia kolejowa nr 190: Bielsko-Biała Główna - Cieszyn [o znaczeniu drugorzędnym] (Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Zachód - Stare Bielsko - Bielsko-Biała Górne - Bielsko-Biała Aleksandrowice - Bielsko-Biała Wapienica - Jaworze Jasienica - Jasienica koło Bielska - Grodziec Śląski - Pogórze - Skoczów - Skoczów Bładnice - Goleszów - Goleszów Górny - Bażanowice - Cieszyn Mnisztwo - Cieszyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skoczowie istnieje 102 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Jana Pawła II

  ul. Andrzeja Raszki

  ul. Bajerki

  ul. Bielska

  ul. Boczna

  ul. Bracka

  ul. Budowlanych

  ul. Bukowa

  ul. Błękitna

  ul. Ceglana

  ul. Chodnik nad Bładnicą

  ul. Cieszyńska

  ul. Ciężarowa

  ul. Czarny Chodnik

  ul. Czekoladowa

  ul. Dojazdowa

  ul. Dolny Bór

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Gajowa

  ul. Garbarska

  ul. Grabowa

  ul. Groszówka

  ul. Gustawa Morcinka

  ul. Górecka

  ul. Górny Bór

  ul. Harcerska

  ul. Jana Żebroka

  ul. Jodłowa

  ul. Jutrzenki

  ul. Kamieniec

  ul. Kasztanowa

  ul. Katowicka

  ul. Kiczycka

  ul. Klonowa

  ul. Kolonia

  ul. Kolorowa

  ul. Kombatantów

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Kręta

  ul. Księdza Jana Ewangelisty Mocko

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mały Rynek

  ul. Mennicza

  ul. Mickiewicza

  ul. Morelowa

  ul. Na Kopcu

  ul. Nowa

  ul. Nowe Osiedle

  ul. Objazdowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszyna

  ul. Osiedlowa

  Park im. Edwarda Biszorskiego

  Park im. Franciszka Nowaka

  Park im. Pawła Tendery

  ul. Parkowa

  ul. Plaskowiec

  ul. Podkępie

  ul. Podlesie

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Potok

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Południowa

  ul. Puścina

  ul. Radosna

  ul. Rudolfa Kukucza

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Sadowa

  ul. Schodowa

  ul. Sportowa

  ul. Stalmacha

  pl. Stary Targ

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Torowa

  ul. Tęczowa

  ul. Ustrońska

  ul. Wałowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiślańska

  ul. Wiślicka

  ul. Wspólna

  ul. Wzgórze

  ul. Zabawa

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zawiśle

  ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej

  ul. Łąkowa

  ul. Łęgowa

  ul. Świętego Jana Sarkandra