Powiat suski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat suski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 84 142 Liczba mieszkańców
 • 686 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 25,2% Stopa urbanizacji
 • Józef Białos Starosta
 • ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka Adres starostwa powiatowego
 • KSU Tablice rejestracyjne
Powiat suski na mapie
Identyfikatory
 • 1215 TERYT (TERC)
Herb powiatu suskiego
powiat suski herb
Flaga powiatu suskiego
powiat suski flaga

powiat suski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
(033)874-18-00
(033)877-05-91
ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
(033)874-52-11
(033)874-52-39
ul. Mickiewicza 42
34-200 Sucha Beskidzka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej
(033)488-65-55
(033)874-40-05
ul. Kościelna 5B
34-200 Sucha Beskidzka
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej
(033)874-22-34
(033)877-05-71
ul. M. Konopnickiej 7
34-200 Sucha Beskidzka
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
(33) 875-78-00
(33) 875-78-09
ul. Mickiewicza
34-200 Sucha Beskidzka

Powiat suski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie suskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 272 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 269 Użytek własny
 • 3 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,9%
  1,1%
 • 1 572 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat suski
  5,78
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 41 787 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 153,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat suski
  153,6 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat suski ma 84 142 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu suskiego zawarli w 2015 roku 448 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,8% mieszkańców powiatu suskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat suski ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,0 na 1000 mieszkańców powiatu suskiego. W 2015 roku urodziło się 911 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 375 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,5% zgonów w powiecie suskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie suskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu suskiego przypada 10.83 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 589 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 644 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu suskiego -55. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców powiatu suskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu suskiego

 • 84 142 Liczba mieszkańców
 • 42 420 Kobiety
 • 41 722 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie suskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie suskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie suskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suskiego w latach 2017-2050

 • 81 075 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 936 Kobiety
 • 40 139 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie suskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie suskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie suskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu suskiego

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat suski
  39,1 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat suski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu suskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat suski
  32,8%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 26,8% Kobiety
  (Panny)
 • 39,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • powiat suski
  55,9%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • powiat suski
  9,3%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat suski
  1,9%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat suski
  0,1%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie suskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie suskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat suski
  5,3
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat suski
  1,0
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 448 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie suskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie suskim

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat suski
  0,0
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • -1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie suskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie suskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie suskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie suskim w roku 2015

 • 911 Urodzenia żywe
 • 447 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 464 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat suski
  10,8
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 44,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat suski
  44,5
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 9.28 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.28
 • 50.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.68
 • 110.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110.09
 • 74.41 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.41
 • 39.87 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.87
 • 7.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.42
 • 1.16 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.16
 • 3 375 g Średnia waga noworodków
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 481 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat suski
  3 375 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 91 Waga 4000g - 4499g
 • 91
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 351 Waga 3000g - 3499g
 • 351
 • 132 Waga 2500g - 2999g
 • 132
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat suski
  1,46
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat suski
  0,71
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat suski
  1,00
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie suskim w roku 2015

 • 911 Zgony
 • 443 Kobiety
  (Zgony)
 • 468 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat suski
  10,8
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 100,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat suski
  100,0
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat suski
  5,5
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat suski
  2,8
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat suski
  47,4%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat suski
  26,6%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat suski
  5,6%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 241,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat suski
  241,4
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 430,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 433,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat suski
  430,5
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 84,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat suski
  84,5
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat suski
  37,7
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat suski
  4,7
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat suski
  0,6%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 589 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 310 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 279 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 644 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 338 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 306 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -55 Saldo migracji
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -55 Saldo migracji wewnętrznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie suskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie suskim

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat suski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie suskim na 1000 mieszkańców pracuje 153 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie suskim wynosiło w 2015 roku 8,0% (9,0% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim wynosi 3 323,95 PLN, co odpowiada 80.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suskiego 9 605 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 795 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 810.

  45,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,0% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 8,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie suskim

 • 153 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat suski
  153,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 8,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • powiat suski
  8,0%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie suskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie suskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie suskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim

 • 3 324 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat suski
  3 324 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie suskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie suskim

 • 9 605 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 795 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 810 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie suskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 8,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 16,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,7% Pozostałe
 • 27,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie suskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie suskim

 • 12 846 Pracujący ogółem
 • 6 646 Kobiety
 • 6 200 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie suskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat suski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat suski
  60,8
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 28,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat suski
  28,0
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 85,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat suski
  85,6
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat suski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie suskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 189 Przestępstwa ogółem
 • 1 189
 • 538 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 538
 • 448 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 448
 • 152 Przestępstwa drogowe
 • 152
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 475 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 475
 • 14,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  14,13
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 6,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  6,40
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 5,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  5,33
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  1,81
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  0,20
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 5,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  5,65
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat suski
  77%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat suski
  59%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat suski
  89%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat suski
  100%
  Woj. małopolskie
  99%

Powiat suski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 23 010 mieszkańców powiatu suskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 221 kobiet oraz 11 789 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,5% mieszkańców powiatu suskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,5% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu suskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie suskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,8%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  17,2% mieszkańców powiatu suskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 749 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,61.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu suskiego w wieku potencjalnej nauki (32,0% kobiet i 32,3% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat suski
  10,5%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 13,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,6% W miastach
  (wyższe)
 • 8,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat suski
  28,5%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat suski
  2,4%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat suski
  10,0%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat suski
  16,1%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat suski
  27,5%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat suski
  6,2%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat suski
  25,5%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat suski
  1,7%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie suskim

 • 749 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat suski
  749,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat suski
  1,38
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 122,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 122,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie suskim

 • 87,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat suski
  87,61
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 87,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat suski
  87,28
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat suski
  17,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 449,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 393,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie suskim

 • 95,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat suski
  95,67
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 93,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat suski
  93,23
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat suski
  21,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 234,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 177,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie suskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie suskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat suski
  3,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 59,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat suski
  25,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 133,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 89,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat suski
  8,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 8 Szkoły policealne ogółem
 • 8
 • 5 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 5
 • 10 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 10
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie suskim

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat suski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat suski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat suski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)