Milanówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Milanówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Milanówek to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grodziskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Milanówek.
 • 16 419 Liczba mieszkańców
 • 13,4 km² Powierzchnia
 • 1 221,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 100 m n.p.m Wysokość
 • 1951 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WGM Tablice rejestracyjne
 • Wiesława Kwiatkowska Burmistrz miasta
Milanówek na mapie
Identyfikatory
 • 20.671652.1185 Współrzędne GPS
 • 1405011 TERYT (TERC)
 • 0921020 SIMC
Herb miasta Milanówek
Milanówek herb
Flaga miasta Milanówek
Milanówek flaga

Milanówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-822Poczta Milanówek, ul. Piłsudskiego 30

Milanówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Milanówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta Milanówka
(22) 758-30-61 217
(22) 7583062 wew. 222
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim (podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Milanówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Milanówku

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 54 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 53 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,1%
  1,9%
 • 343 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 6,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Milanówek
  6,35
  Woj. mazowieckie
  3,79
  Polska
  4,13
 • 11 247 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 208,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Milanówek
  208,3 m2
  Woj. mazowieckie
  91,8 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Milanówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Milanówek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 419, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 78 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Milanówka jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Milanówek ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,1 na 1000 mieszkańców Milanówka. W 2015 roku urodziło się 174 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,6% zgonów w Milanówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Milanówku były nowotwory, a 9,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Milanówka przypada 9.53 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 235 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 219 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Milanówka 16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,8% mieszkańców Milanówka jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Milanówka

 • 16 419 Liczba mieszkańców
 • 8 735 Kobiety
 • 7 684 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Milanówku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Milanówku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Milanówku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Milanówka

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Milanówek
  41,8 lat
  Woj. mazowieckie
  40,9 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Milanówek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Milanówka

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Milanówek
  27,1%
  Woj. mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Milanówek
  56,0%
  Woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Milanówek
  10,4%
  Woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Milanówek
  6,2%
  Woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Milanówek
  0,3%
  Woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Milanówku

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Milanówku w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Milanówek
  4,8
  Woj. mazowieckie
  4,8
  Polska
  4,9
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Milanówek
  2,1
  Woj. mazowieckie
  1,8
  Polska
  1,8
 • 78 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Milanówku w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Milanówku

 • 18 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Milanówek
  1,1
  Woj. mazowieckie
  0,5
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Milanówku w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Milanówku w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Milanówku w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Milanówku w roku 2015

 • 174 Urodzenia żywe
 • 84 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 90 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Milanówek
  10,6
  Woj. mazowieckie
  10,8
  Polska
  9,6
 • 44,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Milanówek
  44,4
  Woj. mazowieckie
  44,6
  Polska
  40,1
 • 6.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.07
 • 44.73 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.73
 • 100.18 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.18
 • 96.09 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 96.09
 • 40.39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.39
 • 10.01 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.01
 • 0.35 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.35
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Milanówek
  3 386 g
  Woj. mazowieckie
  3 371 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 113 Waga 4000g - 4499g
 • 113
 • 308 Waga 3500g - 3999g
 • 308
 • 327 Waga 3000g - 3499g
 • 327
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Milanówek
  1,48
  Woj. mazowieckie
  1,41
  Polska
  1,29
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Milanówek
  0,72
  Woj. mazowieckie
  0,68
  Polska
  0,63
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Milanówek
  1,15
  Woj. mazowieckie
  1,04
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Milanówku w roku 2015

 • 156 Zgony
 • 75 Kobiety
  (Zgony)
 • 81 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Milanówek
  9,5
  Woj. mazowieckie
  10,3
  Polska
  10,3
 • 87,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Milanówek
  87,2
  Woj. mazowieckie
  95,8
  Polska
  106,9
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Milanówek
  5,1
  Woj. mazowieckie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Milanówek
  3,1
  Woj. mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grodziskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Milanówek
  43,1%
  Woj. mazowieckie
  46,7%
  Polska
  45,1%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Milanówek
  22,9%
  Woj. mazowieckie
  26,1%
  Polska
  26,6%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Milanówek
  9,3%
  Woj. mazowieckie
  7,8%
  Polska
  5,4%
 • 0,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. mazowieckie
  0,6
  Polska
  3,9
 • 73,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. mazowieckie
  73,2
  Polska
  70,2
 • 228,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Milanówek
  228,9
  Woj. mazowieckie
  262,0
  Polska
  260,7
 • 251,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. mazowieckie
  251,5
  Polska
  248,3
 • 430,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 500,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 354,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Milanówek
  430,8
  Woj. mazowieckie
  469,5
  Polska
  441,1
 • 79,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Milanówek
  79,9
  Woj. mazowieckie
  92,3
  Polska
  85,7
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Milanówek
  21,5
  Woj. mazowieckie
  32,3
  Polska
  30,1
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Milanówek
  8,6
  Woj. mazowieckie
  7,6
  Polska
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Milanówek
  0,9%
  Woj. mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 235 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 132 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 103 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 219 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 122 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 97 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Milanówku w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Milanówku

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Milanówek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Milanówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Milanówku na 1000 mieszkańców pracuje 138 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Milanówku wynosiło w 2015 roku 5,9% (6,0% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Milanówku wynosi 4 211,62 PLN, co odpowiada 101.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Milanówka 1 780 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 695 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -85.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Milanówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,6% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 9,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Milanówku

 • 138 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Milanówek
  138,0
  Woj. mazowieckie
  283,0
  Polska
  232,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Milanówek
  5,9%
  Woj. mazowieckie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Milanówku w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Milanówku w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Milanówku w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Milanówku

 • 4 212 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Milanówek
  4 212 PLN
  Woj. mazowieckie
  5 094 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Milanówku w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Milanówku

 • 1 780 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 695 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -85 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Milanówku

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,6% Przemysł i budownictwo
 • 22,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 9,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 19,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 18,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,4% Pozostałe
 • 43,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Milanówku w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Milanówku

 • 2 264 Pracujący ogółem
 • 1 305 Kobiety
 • 959 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Milanówku w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Milanówek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Milanówek
  67,1
  Woj. mazowieckie
  62,9
  Polska
  60,1
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Milanówek
  37,0
  Woj. mazowieckie
  32,7
  Polska
  31,4
 • 122,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Milanówek
  122,8
  Woj. mazowieckie
  107,8
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Milanówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Milanówku

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Milanówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 316 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 316
 • 199 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 199
 • 57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 57
 • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 43
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 144 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 144
 • 19,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Milanówek
  19,40
  Woj. mazowieckie
  21,06
  Polska
  20,80
 • 12,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Milanówek
  12,24
  Woj. mazowieckie
  14,77
  Polska
  13,59
 • 3,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Milanówek
  3,50
  Woj. mazowieckie
  3,57
  Polska
  4,36
 • 2,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Milanówek
  2,65
  Woj. mazowieckie
  1,90
  Polska
  1,99
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Milanówek
  0,24
  Woj. mazowieckie
  0,37
  Polska
  0,45
 • 8,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Milanówek
  8,87
  Woj. mazowieckie
  12,38
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Milanówek
  63%
  Woj. mazowieckie
  54%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Milanówek
  50%
  Woj. mazowieckie
  41%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Milanówek
  74%
  Woj. mazowieckie
  73%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Milanówek
  99%
  Woj. mazowieckie
  98%

Milanówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Milanówka wyniosła w 2015 roku 64,7 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Milanówka - 36.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,1 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Milanówka wyniosła w 2015 roku 69,1 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (60.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9%). W budżecie Milanówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,9 tys złotych na mieszkańca (45,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Milanówku według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,5 mln

  3,1 tys(100%)

  57,9 mln

  3,6 tys(100%)

  53,2 mln

  3,3 tys(100%)

  49,0 mln

  3,0 tys(100%)

  63,1 mln

  3,9 tys(100%)

  60,4 mln

  3,7 tys(100%)

  62,7 mln

  3,8 tys(100%)

  64,7 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,1 mln

  887(28.4%)

  15,2 mln

  946(26.2%)

  17,7 mln

  1,1 tys(33.3%)

  18,3 mln

  1,1 tys(37.3%)

  22,0 mln

  1,3 tys(34.9%)

  20,5 mln

  1,2 tys(33.9%)

  21,0 mln

  1,3 tys(33.5%)

  23,8 mln

  1,5 tys(36.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  372(11.9%)

  6,4 mln

  400(11.1%)

  10,0 mln

  618(18.7%)

  7,1 mln

  431(14.4%)

  14,9 mln

  910(23.6%)

  11,5 mln

  701(19%)

  11,3 mln

  691(18%)

  8,6 mln

  524(13.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  352(11.3%)

  6,1 mln

  381(10.6%)

  6,0 mln

  372(11.3%)

  5,8 mln

  355(11.8%)

  6,3 mln

  387(10%)

  6,8 mln

  413(11.2%)

  7,1 mln

  434(11.3%)

  7,4 mln

  454(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  356(11.4%)

  6,5 mln

  405(11.2%)

  7,1 mln

  437(13.3%)

  6,0 mln

  366(12.2%)

  7,0 mln

  429(11.1%)

  7,8 mln

  473(12.9%)

  7,6 mln

  462(12%)

  7,4 mln

  450(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  305(9.8%)

  4,9 mln

  302(8.4%)

  2,2 mln

  134(4.1%)

  1,9 mln

  113(3.8%)

  2,7 mln

  165(4.3%)

  3,4 mln

  210(5.7%)

  6,7 mln

  411(10.7%)

  3,5 mln

  211(5.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  682,2 tys

  43,0(1.4%)

  770,1 tys

  48,0(1.3%)

  107,7 tys

  6,7(0.2%)

  124,9 tys

  7,6(0.3%)

  509,9 tys

  31,1(0.8%)

  373,5 tys

  22,8(0.6%)

  84,0 tys

  5,1(0.1%)

  2,9 mln

  179(4.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  92,5(3%)

  1,6 mln

  98,8(2.7%)

  1,6 mln

  97,7(3%)

  1,7 mln

  103(3.4%)

  2,0 mln

  122(3.2%)

  1,8 mln

  109(3%)

  1,7 mln

  101(2.6%)

  1,9 mln

  117(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  220(7%)

  4,1 mln

  256(7.1%)

  3,1 mln

  191(5.8%)

  1,5 mln

  88,8(3%)

  1,5 mln

  90,3(2.3%)

  1,7 mln

  104(2.8%)

  1,7 mln

  103(2.7%)

  1,8 mln

  110(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  247(7.9%)

  6,2 mln

  388(10.8%)

  2,2 mln

  136(4.1%)

  1,8 mln

  111(3.7%)

  2,2 mln

  136(3.5%)

  2,2 mln

  134(3.6%)

  1,6 mln

  95,7(2.5%)

  1,7 mln

  101(2.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,6 mln

  99,9(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  101(3.2%)

  3,6 mln

  223(6.2%)

  392,8 tys

  24,4(0.7%)

  440,7 tys

  27,0(0.9%)

  961,6 tys

  58,7(1.5%)

  1,1 mln

  67,6(1.8%)

  1,2 mln

  70,9(1.8%)

  1,4 mln

  83,1(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  479,9 tys

  30,3(1%)

  628,9 tys

  39,2(1.1%)

  818,8 tys

  50,8(1.5%)

  1,0 mln

  63,9(2.1%)

  1,1 mln

  66,4(1.7%)

  887,7 tys

  54,1(1.5%)

  874,0 tys

  53,4(1.4%)

  652,2 tys

  39,8(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  314,5 tys

  19,8(0.6%)

  369,0 tys

  23,0(0.6%)

  406,0 tys

  25,2(0.8%)

  432,6 tys

  26,5(0.9%)

  490,4 tys

  29,9(0.8%)

  477,5 tys

  29,1(0.8%)

  546,0 tys

  33,4(0.9%)

  570,5 tys

  34,9(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  496,1 tys

  31,3(1%)

  409,5 tys

  25,5(0.7%)

  480,4 tys

  29,8(0.9%)

  502,9 tys

  30,8(1%)

  526,3 tys

  32,1(0.8%)

  617,0 tys

  37,6(1%)

  590,0 tys

  36,1(0.9%)

  549,5 tys

  33,6(0.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  522,9 tys

  33,0(1.1%)

  728,3 tys

  45,4(1.3%)

  671,6 tys

  41,6(1.3%)

  1,7 mln

  106(3.5%)

  439,3 tys

  26,8(0.7%)

  402,1 tys

  24,5(0.7%)

  301,9 tys

  18,5(0.5%)

  388,7 tys

  23,7(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,8 tys

  0,2(0%)

  773

  0,0(0%)

  35,6 tys

  2,2(0.1%)

  269,5 tys

  16,5(0.5%)

  236,7 tys

  14,4(0.4%)

  353,5 tys

  21,5(0.6%)

  145,9 tys

  8,9(0.2%)

  226,1 tys

  13,8(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  70,7 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,3 tys

  8,6(0.3%)

  123,8 tys

  7,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,8 tys

  5,5(0.2%)

  145,4 tys

  8,9(0.2%)

  222,5 tys

  13,6(0.3%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  23,4 tys

  1,5(0%)

  21,6 tys

  1,3(0%)

  12,8 tys

  0,8(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  24,8 tys

  1,5(0%)

  158,2 tys

  9,6(0.3%)

  30,5 tys

  1,9(0%)

  91,2 tys

  5,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,3 tys

  0,1(0%)

  17,8 tys

  1,1(0%)

  63,1 tys

  3,9(0.1%)

  20,9 tys

  1,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  80,6 tys

  4,9(0.1%)

  79,1 tys

  4,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  198,1 tys

  12,5(0.4%)

  180,2 tys

  11,2(0.3%)

  155,6 tys

  9,7(0.3%)

  249,0 tys

  15,2(0.5%)

  152,2 tys

  9,3(0.2%)

  158,4 tys

  9,7(0.3%)

  132,7 tys

  8,1(0.2%)

  33,3 tys

  2,0(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  24,3 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  135

  0,0(0%)

  60,3 tys

  3,7(0.1%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  141,9 tys

  8,9(0.3%)

  153,7 tys

  9,6(0.3%)

  162,5 tys

  10,1(0.3%)

  167,8 tys

  10,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Milanówku według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,1 mln

  2,8 tys(100%)

  52,0 mln

  3,3 tys(100%)

  46,5 mln

  2,8 tys(100%)

  51,0 mln

  3,1 tys(100%)

  64,4 mln

  3,9 tys(100%)

  59,6 mln

  3,6 tys(100%)

  63,3 mln

  3,9 tys(100%)

  69,1 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  32,6 mln

  2,1 tys(72.3%)

  37,8 mln

  2,4 tys(72.6%)

  32,0 mln

  2,0 tys(68.9%)

  33,9 mln

  2,1 tys(66.4%)

  35,0 mln

  2,1 tys(54.3%)

  37,5 mln

  2,3 tys(62.9%)

  39,7 mln

  2,4 tys(62.7%)

  41,6 mln

  2,5 tys(60.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,4 mln

  401(14.1%)

  6,9 mln

  428(13.2%)

  7,6 mln

  471(16.3%)

  8,1 mln

  497(15.9%)

  9,6 mln

  585(14.9%)

  9,5 mln

  582(16%)

  10,2 mln

  624(16.1%)

  11,3 mln

  689(16.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  237,2 tys

  15,0(0.5%)

  266,8 tys

  16,6(0.5%)

  412,1 tys

  25,6(0.9%)

  1,6 mln

  100(3.2%)

  12,0 mln

  732(18.6%)

  4,0 mln

  244(6.7%)

  5,2 mln

  320(8.3%)

  6,2 mln

  378(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  204(7.2%)

  3,4 mln

  214(6.6%)

  3,5 mln

  214(7.4%)

  3,3 mln

  202(6.5%)

  3,5 mln

  215(5.5%)

  3,7 mln

  225(6.2%)

  3,8 mln

  232(6%)

  4,1 mln

  248(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  83,6(2.9%)

  1,4 mln

  86,7(2.7%)

  1,5 mln

  95,5(3.3%)

  1,7 mln

  105(3.4%)

  2,0 mln

  123(3.1%)

  2,4 mln

  149(4.1%)

  2,8 mln

  170(4.4%)

  3,2 mln

  193(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  431,8 tys

  27,2(1%)

  306,1 tys

  19,1(0.6%)

  920,9 tys

  57,1(2%)

  1,9 mln

  113(3.6%)

  895,5 tys

  54,6(1.4%)

  545,6 tys

  33,2(0.9%)

  449,5 tys

  27,5(0.7%)

  788,9 tys

  48,2(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  743,3 tys

  45,4(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  92,1 tys

  5,8(0.2%)

  42,5 tys

  2,6(0.1%)

  46,1 tys

  2,9(0.1%)

  44,0 tys

  2,7(0.1%)

  830,4 tys

  50,7(1.3%)

  545,8 tys

  33,3(0.9%)

  448,4 tys

  27,4(0.7%)

  741,2 tys

  45,3(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  143,0 tys

  9,0(0.3%)

  131,8 tys

  8,2(0.3%)

  140,0 tys

  8,7(0.3%)

  183,1 tys

  11,2(0.4%)

  206,9 tys

  12,6(0.3%)

  804,4 tys

  49,0(1.3%)

  308,5 tys

  18,9(0.5%)

  182,3 tys

  11,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  36,0 tys

  2,3(0.1%)

  1,6 mln

  102(3.1%)

  51,2 tys

  3,2(0.1%)

  70,0 tys

  4,3(0.1%)

  97,8 tys

  6,0(0.2%)

  104,6 tys

  6,4(0.2%)

  99,1 tys

  6,1(0.2%)

  100,6 tys

  6,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  67,0 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  124,3 tys

  7,7(0.3%)

  110,1 tys

  6,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,7 tys

  5,2(0.1%)

  106,6 tys

  6,5(0.2%)

  90,0 tys

  5,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,3 tys

  0,1(0%)

  17,8 tys

  1,1(0%)

  63,1 tys

  3,9(0.1%)

  20,9 tys

  1,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  80,6 tys

  4,9(0.1%)

  79,1 tys

  4,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  157,7 tys

  9,9(0.3%)

  54,9 tys

  3,4(0.1%)

  53,8 tys

  3,3(0.1%)

  51,2 tys

  3,1(0.1%)

  58,5 tys

  3,6(0.1%)

  80,9 tys

  4,9(0.1%)

  82,2 tys

  5,0(0.1%)

  42,7 tys

  2,6(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  11,7 tys

  0,7(0%)

  11,7 tys

  0,7(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,4 tys

  7,0(0.2%)

  22,3 tys

  1,4(0%)

  29,3 tys

  1,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  54,2 tys

  3,4(0.1%)

  54,0 tys

  3,4(0.1%)

  36,6 tys

  2,3(0.1%)

  31,5 tys

  1,9(0.1%)

  212,6 tys

  13,0(0.3%)

  31,8 tys

  1,9(0.1%)

  39,7 tys

  2,4(0.1%)

  11,8 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,1 tys

  2,3(0.1%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,0 tys

  2,5(0.1%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  687

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  6,0

  0,0(0%)

  7,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  42,6 tys

  2,6(0.1%)

  12,5

  0,0(0%)

  197

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  24,3 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,1 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  234,8 tys

  14,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Milanówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 3 682 mieszkańców Milanówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 844 kobiet oraz 1 838 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 22,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 15,0% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,5% mieszkańców Milanówka, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 16,2% podstawowym ukończonym. 1,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Milanówka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Milanówku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,3%) oraz średnie ogólnokształcące (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,8%) oraz średnie zawodowe (21,3%).

  20,0% mieszkańców Milanówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,7% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 138 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 101,77.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,7% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 124,76.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,2% mieszkańców Milanówka w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 22,7% Wykształcenie wyższe
 • Milanówek
  22,7%
  Woj. mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 25,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Milanówek
  37,3%
  Woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Milanówek
  3,6%
  Woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Milanówek
  15,0%
  Woj. mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Milanówek
  18,7%
  Woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Milanówek
  17,5%
  Woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 12,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Milanówek
  5,0%
  Woj. mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Milanówek
  16,2%
  Woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Milanówek
  1,3%
  Woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Milanówku

 • 1138 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Milanówek
  1 138,0
  Woj. mazowieckie
  896,0
  Polska
  842,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Milanówek
  0,66
  Woj. mazowieckie
  1,04
  Polska
  1,12
 •  
 • 52,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 52,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Milanówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Milanówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  22 758-35-92
  22 758-30-11
  ul. FIDERKIEWICZA 43
  05-822 Milanówek
  1943040
  Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Kasperek" w Milanówku
  Niepubliczne
  50 417-11-12
  ul. Brwinowska 2 D
  05-822 Milanówek
  ---
  Prywatne Szkolne Przedszkole
  Niepubliczne
  22 724-97-93
  22 724-97-93
  ul. BRZOZOWA 1
  05-822 Milanówek
  ---
  Przedszkole im. Misia Uszatka (Miś Uszatek)
  Niepubliczne
  ul. Kr. Jadwigi 21/2
  05-822 Milanówek
  ---
  Przedszkole Na Wiejskiej
  Niepubliczne
  50 999-14-12
  ul. Wiejska 4
  05-822 Milanówek
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK (św. Urszula Ledóchowska)
  Niepubliczne
  22 724-71-31
  ul. Mickiewicza 11
  05-822 Milanówek
  ---
  T.P.I.S.S.P.PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE
  Niepubliczne
  22 755-80-88
  ul. WSPÓLNA 18
  05-822 Milanówek
  ---
  TRUSKAWKOWE PRZEDSZKOLE
  Niepubliczne
  22 724-60-77
  ul. WARSZAWSKA 52
  05-822 Milanówek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Milanówku

 • 101,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Milanówek
  101,77
  Woj. mazowieckie
  93,91
  Polska
  90,94
 • 101,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Milanówek
  101,13
  Woj. mazowieckie
  93,21
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Milanówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Milanówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Milanówek
  19,0
  Woj. mazowieckie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 94,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 81,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Milanówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Milanówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1
  Publiczna
  22 758-35-24
  22 758-35-24
  ul. Królewska 69
  05-822 Milanówek
  16350-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Armii Krajowej)
  Publiczna
  22 758-34-85
  22 758-32-06
  ul. LITERACKA 20
  05-822 Milanówek
  1634832
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Fryderyk Chopin)
  Publiczna
  22 758-34-60
  22 758-34-60
  ul. Żabie Oczko 1
  05-822 Milanówek
  15272-
  Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 (gen. bryg. A.E.Fieldorf)
  Niepubliczna
  22 758-32-44
  22 724-90-97
  ul. Spacerowa 3
  05-822 Milanówek
  ---
  Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  22 724-97-93
  22 724-97-93
  ul. Brzozowa 1
  05-822 Milanówek
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Milanówku

 • 124,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Milanówek
  124,76
  Woj. mazowieckie
  102,81
  Polska
  98,90
 • 115,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Milanówek
  115,80
  Woj. mazowieckie
  95,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Milanówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Milanówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Milanówek
  20,0
  Woj. mazowieckie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 48,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Milanówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Milanówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 3 (Fryderyk Chopin)
  Publiczne
  22 758-34-60
  22 758-34-60
  ul. Żabie Oczko 1
  05-822 Milanówek
  11229-
  Gimnazjum Nr 1
  Publiczne
  ul. Królewska 69
  05-822 Milanówek
  8172-
  Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego
  Niepubliczne
  22 758-34-02
  22 758-34-02
  ul. Brzozowa 1
  05-822 Milanówek
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Milanówku

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Milanówku w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Milanówek
  23,0
  Woj. mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 39,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Milanówek
  17,0
  Woj. mazowieckie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Milanówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Milanówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 758-33-44
  22 755-88-04
  ul. Piasta 14
  05-822 Milanówek
  12343-
  Technikum
  Publiczne
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  12189-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  235-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  22 758-33-44
  22 755-88-04
  ul. Piasta 14
  05-822 Milanówek
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  22 758-33-44
  22 755-88-04
  ul. Piasta 14
  05-822 Milanówek
  ---
  Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5
  Niepubliczne
  22 758-36-92
  22 758-36-92
  ul. Fiderkiewicza 41
  05-822 Milanówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Milanówku

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Milanówek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Milanówek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Milanówek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)