Powiat olecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat olecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 34 694 Liczba mieszkańców
 • 874 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,5% Stopa urbanizacji
 • Marian Świerszcz Starosta
 • ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko Adres starostwa powiatowego
 • NOE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie oleckim (1)
 • Olecko
Powiat olecki na mapie
Identyfikatory
 • 2813 TERYT (TERC)
Herb powiatu oleckiego
powiat olecki herb
Flaga powiatu oleckiego
powiat olecki flaga

powiat olecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
087 520 71 00
087 520 71 05
Kolejowa 27a
19-400 Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
087 520 72 00 087 520 72 01 087 520 72 11
08 520 72 05
Zamkowa 1
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
087 520 03 90
087 520 03 90
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Olecko
087 520 30 55
087 520 20 65
Wojska Polskiego 13
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
087 520 21 48
087 520 21 48
Parkowa 7
19-400 Olecko
Starostwo Powiatowe w Olecku
(87) 520-21-47
(87) 520-32-19
ul. Kolejowa
19-400 Olecko

Powiat olecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie oleckim oddano do użytku 104 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 38,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 61,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oleckim to 3,65 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie oleckim to 89,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oleckim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 104 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  2,99
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,99
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 40 Użytek własny
 • 64 Sprzedaż lub wynajem
 • 38,5%
  61,5%
 • 380 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  3,65
  Województwo
  4,12
  Kraj
  4,13
 • 10,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat olecki
  10,94
  Warmińsko-mazurskie
  12,34
  Polska
  15,89
 • 9 269 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 89,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  89,1 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,9 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. olecki
  0,27 m2
  Województwo
  0,29 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat olecki ma 34 694 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu oleckiego zawarli w 2015 roku 195 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu oleckiego jest stanu wolnego, 52,3% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,3 na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego. W 2015 roku urodziło się 343 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,9% zgonów w powiecie oleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w powiecie oleckim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oleckiego przypada 9.58 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 338 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 451 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oleckiego -113. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,2% mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oleckiego

 • 34 694 Liczba mieszkańców
 • 17 355 Kobiety
 • 17 339 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleckiego w latach 2017-2050

 • 29 778 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 895 Kobiety
 • 14 883 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oleckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oleckiego

 • 39,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat olecki
  39,3 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oleckiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,5%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,3%Żonaci/Zamężne
 • pow. olecki
  52,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. olecki
  9,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Powiat
  1,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oleckim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. olecki
  5,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Kraj
  4,9
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  1,9
  Polska
  1,8
 • 195 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oleckim

 • 10 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,3
  Województwo
  -0,5
  Polska
  -0,7
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oleckim w roku 2015

 • 343 Urodzenia żywe
 • 167 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 176 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,9
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  9,6
 • 42,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,3
  Województwo
  37,7
  Kraj
  40,1
 • 18.26 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.26
 • 61.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.15
 • 84.76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.76
 • 63.91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.91
 • 36.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.03
 • 5.7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.7
 • 3 371 gŚrednia waga noworodków
 • 3 378 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 365 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 371 g
  Województwo
  3 390 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 124 Waga 3000g - 3499g
 • 124
 • 48 Waga 2500g - 2999g
 • 48
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. olecki
  1,34
  Warmińsko-mazurskie
  1,23
  Cała Polska
  1,29
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. olecki
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,03
  Warmińsko-mazurskie
  0,95
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie oleckim w roku 2015

 • 333 Zgony
 • 164 Kobiety
  (Zgony)
 • 169 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat olecki
  9,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Kraj
  10,3
 • 97,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  97,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  105,6
  Cały kraj
  106,9
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olecki
  5,8
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cała Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  0,8
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,5%
  Warmińsko-mazurskie
  40,6%
  Kraj
  45,1%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. olecki
  29,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat olecki
  5,5%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 9,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Kraj
  3,9
 • 61,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  61,6
  Polska
  70,2
 • 275,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  275,7
  Warmińsko-mazurskie
  248,6
  Cały kraj
  260,7
 • 239,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,4
  Kraj
  248,3
 • 410,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 371,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olecki
  410,6
  Województwo
  367,6
  Kraj
  441,1
 • 89,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 141,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  89,3
  Warmińsko-mazurskie
  79,6
  Cała Polska
  85,7
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,3
  Warmińsko-mazurskie
  23,2
  Polska
  30,1
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,4
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  8,2
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. olecki
  1,4%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 338 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 181 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 157 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 451 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 240 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 211 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -113 Saldo migracji
 • -59 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -113 Saldo migracji wewnętrznych
 • -59 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oleckim

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie oleckim na 1000 mieszkańców pracuje 189 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim wynosiło w 2015 roku 18,5% (20,9% wśród kobiet i 16,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim wynosi 3 357,05 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego 2 868 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 063 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 195.

  29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 21,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim

 • 189 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. olecki
  189,0
  Warmińsko-mazurskie
  191,0
  Kraj
  232,0
 • 18,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 20,9% Kobiety
 • 16,5% Mężczyźni
 • pow. olecki
  18,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,2%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim

 • 3 357 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. olecki
  3 357 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 495 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oleckim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oleckim

 • 2 868 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 063 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 195 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 45,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 21,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 45,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oleckim

 • 6 577 Pracujący ogółem
 • 3 349 Kobiety
 • 3 228 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  58,2
  Województwo
  56,9
  Cały kraj
  60,1
 • 27,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olecki
  27,3
  Województwo
  27,8
  Cały kraj
  31,4
 • 88,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  88,2
  Województwo
  95,7
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie oleckim stwierdzono 551 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oleckim wynosi 79,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,55 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,31 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,14 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,13 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oleckim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 551 Przestępstwa ogółem
 • 551
 • 297 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 297
 • 74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 74
 • 144 Przestępstwa drogowe
 • 144
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 254 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 254
 • 15,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  15,85
  Województwo
  18,80
  Cała Polska
  20,80
 • 8,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,55
  Województwo
  13,10
  Cały kraj
  13,59
 • 2,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,79
  Polska
  4,36
 • 4,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  4,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,12
  Cała Polska
  1,99
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,55
  Warmińsko-mazurskie
  0,57
  Cały kraj
  0,45
 • 7,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,31
  Województwo
  10,50
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Warmińsko-mazurskie
  65%
  Kraj
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. olecki
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  56%
  Kraj
  52%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Województwo
  82%
  Kraj
  82%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. olecki
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  47%
  Cały kraj
  46%

Powiat olecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 9 244 mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 511 kobiet oraz 4 733 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,1% mieszkańców powiatu oleckiego, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 28,6% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (28,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,5%).

  16,5% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 740 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,7% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,95.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,3% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,56.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,6% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (33,1% kobiet i 34,1% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. olecki
  11,7%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,2%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • pow. olecki
  3,4%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,5%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. olecki
  16,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 11,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. olecki
  7,0%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,6%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 28,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 37,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oleckim

 • 740 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  740,0
  Województwo
  748,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat olecki
  1,38
  Warmińsko-mazurskie
  1,33
  Kraj
  1,12
 •  
 • 46,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 46,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oleckim

 • 88,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,95
  Województwo
  88,14
  Polska
  90,94
 • 87,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. olecki
  87,05
  Warmińsko-mazurskie
  86,91
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3
 •  
 • 174,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 151,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie oleckim

 • 98,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. olecki
  98,56
  Województwo
  97,53
  Cała Polska
  98,90
 • 87,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  87,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat olecki
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 101,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 71,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie oleckim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie oleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 28,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 7 Technika dla młodzieży specjalne
 • 7
 • 51,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 30,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. olecki
  24,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oleckim

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)