Powiat olecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 34 600 Liczba mieszkańców
 • 874 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,5% Stopa urbanizacji
 • Marian Świerszcz Starosta
 • ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko Adres starostwa powiatowego
 • NOE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie oleckim (1)
 • Olecko
Powiat olecki na mapie
Identyfikatory
 • 2813 TERYT (TERC)
Herb powiatu oleckiego
powiat olecki herb
Flaga powiatu oleckiego
powiat olecki flaga

powiat olecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
087 520 71 00
087 520 71 05
Kolejowa 27a
19-400 Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
087 520 72 00 087 520 72 01 087 520 72 11
08 520 72 05
Zamkowa 1
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
087 520 03 90
087 520 03 90
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Olecko
087 520 30 55
087 520 20 65
Wojska Polskiego 13
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
087 520 21 48
087 520 21 48
Parkowa 7
19-400 Olecko
Starostwo Powiatowe w Olecku
(87) 520-21-47
(87) 520-32-19
ul. Kolejowa
19-400 Olecko

Powiat olecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat olecki ma 34 600 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleckiego w 2050 roku wynosi 29 778, z czego 14 895 to kobiety, a 14 883 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oleckiego zawarli w 2017 roku 161 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu oleckiego jest stanu wolnego, 52,3% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 46. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,33 na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego. W 2017 roku urodziło się 376 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,14 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,8% zgonów w powiecie oleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w powiecie oleckim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oleckiego przypada 10.32 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 398 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 473 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oleckiego -75. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  62,2% mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 600 Liczba mieszkańców
 • 17 323 Kobiety
 • 17 277 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 778 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 895 Kobiety
 • 14 883 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. olecki
  39,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,5%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,3%
  Województwo
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 52,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oleckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. olecki
  4,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. olecki
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Kraj
  1,7
 • 161 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 46 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 33 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,3
  Warmińsko-mazurskie
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • 3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oleckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 376 Urodzenia żywe
 • 174 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 202 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat olecki
  10,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  10,5
 • 47,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  47,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cały kraj
  44,2
 • 26.65 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 26.65
 • 63.27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 63.27
 • 91.99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.99
 • 75.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.92
 • 37.78 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.78
 • 8.43 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.43
 • 3 408 g Średnia waga noworodków
 • 3 356 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat olecki
  3 408 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 119 Waga 3500g - 3999g
 • 119
 • 142 Waga 3000g - 3499g
 • 142
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,52
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat olecki
  0,70
  Województwo
  0,70
  Cała Polska
  0,71
 • 1,14 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat olecki
  1,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie oleckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 358 Zgony
 • 165 Kobiety
  (Zgony)
 • 193 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,3
  Województwo
  9,8
  Polska
  10,1
 • 93,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  93,0
  Województwo
  104,7
  Kraj
  101,5
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. olecki
  2,6
  Województwo
  5,0
  Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. olecki
  38,7%
  Województwo
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 29,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  29,4%
  Warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,3%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Kraj
  74,3
 • 282,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  282,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Kraj
  261,6
 • 371,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 322,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olecki
  371,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olecki
  63,3
  Warmińsko-mazurskie
  73,1
  Cała Polska
  87,7
 • 11,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,5
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat olecki
  0,0
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 398 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 211 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 187 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 473 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 269 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 204 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -79 Saldo migracji
 • -62 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -75 Saldo migracji wewnętrznych
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie oleckim oddano do użytku 71 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oleckim to 11 791 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 49,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,3% na sprzedaż lub wynajem, 8,5% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oleckim to 4,08 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie oleckim to 105,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,14% mieszkań posiada łazienkę, 80,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,12% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 791 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 340,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  340,70
  Województwo
  354,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  70,90 m2
  Województwo
  68,30 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  24,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. olecki
  3,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,94
  Warmińsko-mazurskie
  2,82
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,75
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 71 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,05
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 37 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 290 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. olecki
  4,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,91
 • 8,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  8,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,57
  Cały kraj
  18,14
 • 7 476 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 105,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  105,3 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,22 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. olecki
  93,77%
  Warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 91,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. olecki
  91,76%
  Województwo
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 90,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,14%
  Warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Cały kraj
  91,31%
 • 80,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. olecki
  80,08%
  Województwo
  83,15%
  Kraj
  82,12%
 • 39,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  39,12%
  Województwo
  46,52%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat olecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie oleckim na 1000 mieszkańców pracuje 197 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim wynosiło w 2016 roku 16,3% (19,2% wśród kobiet i 13,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim wynosi 3 430,34 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego 2 868 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 063 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 195.

  29,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 9,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 197 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. olecki
  197,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  196,0
  Cała Polska
  240,0
 • 16,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,2% Kobiety
 • 13,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,2%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 430 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. olecki
  3 430 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 868 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 063 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 195 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 22,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 804 Pracujący ogółem
 • 3 446 Kobiety
 • 3 358 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oleckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,8
  Warmińsko-mazurskie
  60,0
  Polska
  63,4
 • 29,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  29,7
  Województwo
  30,6
  Cały kraj
  34,0
 • 95,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  95,3
  Województwo
  104,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie oleckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 050 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 156 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 247 nowych podmiotów, a 232 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (336) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (215) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (464) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (198) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oleckim najwięcej (140) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 916) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (139) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (756) podmiotów, a 70,7% (2 155) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 050 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 139 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 756 Przemysł i budownictwo
 • 2 155 Pozostała działalność
 • 247 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oleckim w 2017 roku
 • 232 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oleckim w 2017 roku
 • 2 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 916 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 916
 • 110 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 110
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 049 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 049
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 154 Spółki handlowe ogółem
 • 154
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 140  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 140
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 138 Spółki cywilne ogółem
 • 138
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 556 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 556
 • 455 Budownictwo
 • 455
 • 202 Przetwórstwo przemysłowe
 • 202
 • 157 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 157
 • 153 Transport i gospodarka magazynowa
 • 153
 • 129 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 129
 • 107 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 107
 • 89 Pozostała działalność
 • 89
 • 68 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 68
 • 64 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 64
 • 45 Edukacja
 • 45
 • 43 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 43
 • 37 Informacja i komunikacja
 • 37
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie oleckim stwierdzono 564 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,32 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oleckim wynosi 87,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,85 (wykrywalność 82%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,65 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,16 (93%), drogowe - 2,98 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 564 Przestępstwa ogółem
 • 564
 • 230 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 230
 • 213 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 213
 • 103 Przestępstwa drogowe
 • 103
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 306 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 306
 • 16,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat olecki
  16,32
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Kraj
  19,62
 • 6,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,65
  Województwo
  10,98
  Polska
  12,07
 • 6,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  6,16
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 2,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,98
  Województwo
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  0,46
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,49
 • 8,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat olecki
  88%
  woj. warmińsko-mazurskie
  72%
  Cały kraj
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  woj. warmińsko-mazurskie
  61%
  Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  94%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. olecki
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Polska
  84%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat olecki
  83%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat olecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oleckiego wyniosła w 2016 roku 48,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu oleckiego - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oleckiego wyniosła w 2016 roku 47,6 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.8%). W budżecie powiatu oleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 126 złotych na mieszkańca (9,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,2 mln

  1,3 tys(100%)

  58,6 mln

  1,7 tys(100%)

  46,3 mln

  1,3 tys(100%)

  44,2 mln

  1,3 tys(100%)

  44,1 mln

  1,3 tys(100%)

  47,0 mln

  1,3 tys(100%)

  50,3 mln

  1,4 tys(100%)

  48,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,0 mln

  468(36.1%)

  19,5 mln

  573(33.3%)

  18,7 mln

  534(40.4%)

  17,2 mln

  491(38.9%)

  17,6 mln

  504(39.9%)

  17,5 mln

  503(37.3%)

  16,4 mln

  471(32.5%)

  16,4 mln

  473(34.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  130(10.1%)

  4,3 mln

  127(7.4%)

  5,1 mln

  146(11.1%)

  5,5 mln

  158(12.5%)

  5,6 mln

  162(12.8%)

  6,7 mln

  192(14.2%)

  7,0 mln

  202(13.9%)

  7,6 mln

  220(15.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  185(14.3%)

  16,1 mln

  472(27.4%)

  4,8 mln

  136(10.3%)

  5,4 mln

  154(12.2%)

  5,0 mln

  142(11.3%)

  6,0 mln

  173(12.8%)

  6,8 mln

  195(13.5%)

  5,6 mln

  163(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  105(8.1%)

  3,2 mln

  93,2(5.4%)

  3,4 mln

  96,5(7.3%)

  3,2 mln

  91,8(7.3%)

  3,2 mln

  90,5(7.2%)

  3,7 mln

  107(7.9%)

  4,1 mln

  118(8.2%)

  4,4 mln

  127(9.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  104(8%)

  3,1 mln

  90,2(5.2%)

  3,2 mln

  90,9(6.9%)

  3,2 mln

  91,7(7.3%)

  3,3 mln

  95,6(7.6%)

  3,5 mln

  102(7.5%)

  3,5 mln

  100(6.9%)

  3,5 mln

  102(7.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  81,9(6.3%)

  3,5 mln

  102(5.9%)

  3,8 mln

  109(8.2%)

  3,4 mln

  97,6(7.7%)

  3,4 mln

  97,5(7.7%)

  3,1 mln

  89,2(6.6%)

  3,3 mln

  95,8(6.6%)

  3,3 mln

  96,3(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  123(9.5%)

  4,2 mln

  123(7.2%)

  2,6 mln

  73,3(5.5%)

  2,1 mln

  60,6(4.8%)

  2,0 mln

  56,7(4.5%)

  2,2 mln

  62,1(4.6%)

  4,8 mln

  138(9.5%)

  3,0 mln

  87,9(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  58,7(4.5%)

  3,3 mln

  96,9(5.6%)

  2,8 mln

  80,3(6.1%)

  2,1 mln

  60,0(4.8%)

  2,0 mln

  57,7(4.6%)

  2,5 mln

  72,8(5.4%)

  2,3 mln

  65,2(4.5%)

  2,2 mln

  63,2(4.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  327,9 tys

  9,6(0.7%)

  314,0 tys

  9,2(0.5%)

  567,0 tys

  16,2(1.2%)

  494,6 tys

  14,1(1.1%)

  524,8 tys

  15,0(1.2%)

  525,1 tys

  15,1(1.1%)

  533,8 tys

  15,4(1.1%)

  739,9 tys

  21,4(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  629,7 tys

  18,5(1.4%)

  627,9 tys

  18,4(1.1%)

  996,7 tys

  28,4(2.2%)

  971,6 tys

  27,8(2.2%)

  805,6 tys

  23,1(1.8%)

  620,7 tys

  17,8(1.3%)

  481,7 tys

  13,9(1%)

  515,4 tys

  14,9(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  169,7 tys

  5,0(0.4%)

  176,5 tys

  5,2(0.3%)

  201,4 tys

  5,7(0.4%)

  198,3 tys

  5,7(0.4%)

  233,1 tys

  6,7(0.5%)

  207,8 tys

  6,0(0.4%)

  220,5 tys

  6,3(0.4%)

  217,7 tys

  6,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  113,5 tys

  3,3(0.3%)

  158,0 tys

  4,6(0.3%)

  94,1 tys

  2,7(0.2%)

  127,7 tys

  3,7(0.3%)

  105,0 tys

  3,0(0.2%)

  97,3 tys

  2,8(0.2%)

  352,1 tys

  10,1(0.7%)

  150,0 tys

  4,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,1 tys

  1,2(0.1%)

  40,6 tys

  1,2(0.1%)

  41,0 tys

  1,2(0.1%)

  46,2 tys

  1,3(0.1%)

  49,9 tys

  1,4(0.1%)

  50,0 tys

  1,4(0.1%)

  51,5 tys

  1,5(0.1%)

  53,3 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  0,8(0%)

  17,1 tys

  0,5(0%)

  124,5 tys

  3,6(0.3%)

  47,4 tys

  1,4(0.1%)

  71,0 tys

  2,0(0.2%)

  72,2 tys

  2,1(0.1%)

  44,9 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,0 tys

  0,5(0%)

  16,0 tys

  0,5(0%)

  15,9 tys

  0,5(0%)

  13,6 tys

  0,4(0%)

  32,2 tys

  0,9(0.1%)

  31,1 tys

  0,9(0.1%)

  460,6 tys

  13,3(0.9%)

  26,8 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  66,7 tys

  2,0(0.2%)

  63,5 tys

  1,9(0.1%)

  42,5 tys

  1,2(0.1%)

  42,5 tys

  1,2(0.1%)

  44,0 tys

  1,3(0.1%)

  30,0 tys

  0,9(0.1%)

  14,7 tys

  0,4(0%)

  10,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  33,3

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,4 tys

  3,9(0.3%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,3 mln

  1,2 tys(100%)

  53,9 mln

  1,5 tys(100%)

  48,1 mln

  1,4 tys(100%)

  45,1 mln

  1,3 tys(100%)

  45,6 mln

  1,3 tys(100%)

  46,2 mln

  1,3 tys(100%)

  50,8 mln

  1,5 tys(100%)

  47,6 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,8 mln

  669(55.3%)

  25,6 mln

  753(47.6%)

  25,5 mln

  728(53%)

  26,7 mln

  762(59%)

  26,3 mln

  755(57.8%)

  25,6 mln

  736(55.5%)

  24,9 mln

  717(49%)

  25,6 mln

  739(53.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  98,2(8.1%)

  3,4 mln

  99,2(6.3%)

  3,8 mln

  108(7.9%)

  4,1 mln

  117(9.1%)

  4,3 mln

  123(9.4%)

  4,7 mln

  135(10.2%)

  5,0 mln

  144(9.9%)

  5,3 mln

  153(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  64,2(5.3%)

  2,1 mln

  60,2(3.8%)

  2,4 mln

  69,2(5%)

  3,2 mln

  90,8(7%)

  3,3 mln

  94,0(7.2%)

  3,6 mln

  103(7.8%)

  4,3 mln

  123(8.4%)

  4,7 mln

  134(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  96,0(7.9%)

  2,9 mln

  86,0(5.4%)

  3,1 mln

  88,2(6.4%)

  3,1 mln

  89,0(6.9%)

  3,3 mln

  93,8(7.2%)

  3,4 mln

  98,7(7.4%)

  3,4 mln

  97,6(6.7%)

  3,4 mln

  99,2(7.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  82,5(6.8%)

  3,1 mln

  89,6(5.7%)

  1,6 mln

  46,1(3.4%)

  1,9 mln

  54,4(4.2%)

  2,0 mln

  57,2(4.4%)

  2,0 mln

  58,0(4.4%)

  4,3 mln

  125(8.5%)

  3,0 mln

  86,2(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  81,0(6.7%)

  8,1 mln

  237(15%)

  3,4 mln

  96,2(7%)

  2,4 mln

  69,3(5.4%)

  2,3 mln

  65,2(5%)

  2,5 mln

  73,2(5.5%)

  4,9 mln

  142(9.7%)

  2,9 mln

  83,1(6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  328,0 tys

  9,6(0.8%)

  314,3 tys

  9,2(0.6%)

  585,9 tys

  16,7(1.2%)

  526,5 tys

  15,1(1.2%)

  518,0 tys

  14,8(1.1%)

  567,3 tys

  16,3(1.2%)

  581,9 tys

  16,7(1.1%)

  690,3 tys

  19,9(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  385,6 tys

  11,3(0.9%)

  2,4 mln

  70,5(4.5%)

  3,2 mln

  91,7(6.7%)

  506,3 tys

  14,5(1.1%)

  722,2 tys

  20,7(1.6%)

  976,2 tys

  28,0(2.1%)

  731,1 tys

  21,0(1.4%)

  602,6 tys

  17,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  55,0(4.5%)

  3,0 mln

  87,8(5.5%)

  2,6 mln

  75,3(5.5%)

  1,2 mln

  34,3(2.7%)

  1,1 mln

  31,1(2.4%)

  1,7 mln

  49,6(3.7%)

  1,0 mln

  29,7(2%)

  504,7 tys

  14,6(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  212,7 tys

  6,2(0.5%)

  230,7 tys

  6,8(0.4%)

  420,8 tys

  12,0(0.9%)

  195,2 tys

  5,6(0.4%)

  204,7 tys

  5,9(0.4%)

  226,2 tys

  6,5(0.5%)

  249,8 tys

  7,2(0.5%)

  312,6 tys

  9,0(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  150,9 tys

  4,4(0.4%)

  156,2 tys

  4,6(0.3%)

  160,3 tys

  4,6(0.3%)

  167,2 tys

  4,8(0.4%)

  173,4 tys

  5,0(0.4%)

  174,9 tys

  5,0(0.4%)

  204,9 tys

  5,9(0.4%)

  173,4 tys

  5,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  768,2 tys

  22,5(1.9%)

  290,2 tys

  8,5(0.5%)

  245,0 tys

  7,0(0.5%)

  224,7 tys

  6,4(0.5%)

  202,9 tys

  5,8(0.4%)

  235,6 tys

  6,8(0.5%)

  192,6 tys

  5,5(0.4%)

  147,5 tys

  4,3(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  264,7 tys

  7,8(0.6%)

  2,1 mln

  62,7(4%)

  811,2 tys

  23,2(1.7%)

  777,6 tys

  22,2(1.7%)

  1,1 mln

  31,0(2.4%)

  217,7 tys

  6,3(0.5%)

  724,0 tys

  20,8(1.4%)

  133,9 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  181,4 tys

  5,3(0.3%)

  181,6 tys

  5,2(0.4%)

  153,1 tys

  4,4(0.3%)

  67,5 tys

  1,9(0.1%)

  71,7 tys

  2,1(0.2%)

  75,6 tys

  2,2(0.1%)

  80,7 tys

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  66,3 tys

  1,9(0.2%)

  62,2 tys

  1,8(0.1%)

  41,5 tys

  1,2(0.1%)

  41,7 tys

  1,2(0.1%)

  45,7 tys

  1,3(0.1%)

  31,5 tys

  0,9(0.1%)

  16,2 tys

  0,5(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  176,0 tys

  5,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 684 mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 240 kobiet oraz 4 444 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,1% mieszkańców powiatu oleckiego, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 28,6% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (28,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,5%).

  16,7% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 684 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,38.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. olecki
  11,7%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. olecki
  32,2%
  Województwo
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • pow. olecki
  3,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat olecki
  12,5%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,3%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat olecki
  18,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 11,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  7,0%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,6%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 37,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat olecki
  2,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 684 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat olecki
  684,0
  Województwo
  707,0
  Polska
  811,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. olecki
  1,22
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Kraj
  1,01
 •  
 • 50,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olecki
  94,49
  Województwo
  93,00
  Cała Polska
  96,62
 • 89,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,57
  Warmińsko-mazurskie
  88,32
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 170,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 145,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  99,38
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cała Polska
  100,01
 • 86,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  86,24
  woj. warmińsko-mazurskie
  87,77
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 12
 •  
 • 97,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie oleckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. olecki
  22,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 27,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 41,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat olecki
  22,0
  Warmińsko-mazurskie
  20,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 5 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 5
 • 5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 5
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oleckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie oleckim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 480)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie oleckim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie oleckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 361 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 146 (uczestnicy: 22 005)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 30)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 684)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 990)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 4 156)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 487)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 822)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 1 379)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 3 386)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 46)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 7 480)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 523)
  • inne: 5 (uczestnicy: 1 022)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 165)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 81)
  • taneczne: 1 (członkowie: 7)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 37)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 285)
  • teatralne: 7 (członkowie: 56)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 59)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 23)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 50)
  • taneczne: 8 (członkowie: 88)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie oleckim działały 2 kina posiadające 2 sale z 361 miejscami na widowni. Odbyło się 291 seansów, na które przyszło 10 353 widzów, w tym 75 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 104 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleckim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 124 111 wolumenów oraz 549 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 146 118 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 55
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 50 100 wolumenów. Odnotowano 310 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 53 473 wolumeny. Odnotowano 3 283 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleckim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 714 członków. Zarejestrowano 831 ćwiczących (mężczyźni: 533, kobiety: 298, chłopcy do lat 18: 436, dziewczęta do lat 18: 267). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)