Powiat skarżyski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat skarżyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 76 384 Liczba mieszkańców
 • 395 km2 Powierzchnia
 • 193 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 72,2% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Żmijewski Starosta
 • ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna Adres starostwa powiatowego
 • TSK Tablice rejestracyjne
Powiat skarżyski na mapie
Identyfikatory
 • 2610 TERYT (TERC)
Herb powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski herb
Flaga powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski flaga

Powiat skarżyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat skarżyski ma 76 384 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w 2050 roku wynosi 49 285, z czego 24 887 to kobiety, a 24 398 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu skarżyskiego zawarli w 2016 roku 338 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat skarżyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -426. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,6 na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego. W 2016 roku urodziło się 546 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 260 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 53,5% zgonów w powiecie skarżyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w powiecie skarżyskim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu skarżyskiego przypada 12.68 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 449 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 716 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu skarżyskiego -267. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 37 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -18.

  61,0% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 76 384 Liczba mieszkańców
 • 39 637 Kobiety
 • 36 747 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 49 285 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 887 Kobiety
 • 24 398 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie skarżyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. skarżyski
  44,1 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat skarżyski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,7%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat skarżyski
  55,6%
  woj. świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,5%
  Województwo
  10,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. skarżyski
  5,7%
  woj. świętokrzyskie
  4,0%
  Kraj
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie skarżyskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,4
  woj. świętokrzyskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat skarżyski
  1,7
  świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 338 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie skarżyskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -426 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -195 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -231 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  -5,6
  Województwo
  -2,7
  Cały kraj
  -0,2
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie skarżyskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 546 Urodzenia żywe
 • 271 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 275 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  świętokrzyskie
  8,5
  Cała Polska
  10,0
 • 32,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat skarżyski
  32,8
  woj. świętokrzyskie
  36,7
  Cała Polska
  41,7
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.53
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 77.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.65
 • 58.76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58.76
 • 28.55 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.55
 • 5.66 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.66
 • 3 260 g Średnia waga noworodków
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 282 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 260 g
  woj. świętokrzyskie
  3 337 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 155 Waga 3500g - 3999g
 • 155
 • 198 Waga 3000g - 3499g
 • 198
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat skarżyski
  1,08
  woj. świętokrzyskie
  1,20
  Polska
  1,36
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. skarżyski
  0,54
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,66
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,56
  świętokrzyskie
  0,76
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie skarżyskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 972 Zgony
 • 466 Kobiety
  (Zgony)
 • 506 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,7
  Województwo
  11,1
  Kraj
  10,1
 • 178,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat skarżyski
  178,0
  świętokrzyskie
  131,5
  Cała Polska
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat skarżyski
  3,9
  woj. świętokrzyskie
  3,3
  Kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skarżyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. skarżyski
  59,1%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,9%
  woj. świętokrzyskie
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 2,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. skarżyski
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,2
  Cała Polska
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  91,6
  Cały kraj
  74,3
 • 284,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  284,6
  świętokrzyskie
  277,6
  Cała Polska
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  272,5
  Cała Polska
  261,6
 • 703,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 708,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 698,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  703,8
  woj. świętokrzyskie
  638,2
  Cały kraj
  469,0
 • 147,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 67,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 226,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  147,7
  Województwo
  120,2
  Cały kraj
  87,7
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. skarżyski
  29,9
  woj. świętokrzyskie
  29,6
  Kraj
  31,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. skarżyski
  5,0
  woj. świętokrzyskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat skarżyski
  0,4%
  świętokrzyskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 449 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 234 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 215 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 716 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 377 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 339 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -285 Saldo migracji
 • -150 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -135 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -267 Saldo migracji wewnętrznych
 • -143 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -124 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie skarżyskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat skarżyski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie skarżyskim oddano do użytku 88 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 97,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 2,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie skarżyskim to 5,18 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie skarżyskim to 142,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 88 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,15
  Województwo
  2,41
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 86 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,7%
  2,3%
 • 456 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. skarżyski
  5,18
  woj. świętokrzyskie
  5,01
  Polska
  3,96
 • 5,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,97
  woj. świętokrzyskie
  12,09
  Kraj
  16,85
 • 12 546 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 142,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  142,6 m2
  Województwo
  115,5 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. skarżyski
  0,16 m2
  świętokrzyskie
  0,28 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie skarżyskim na 1000 mieszkańców pracuje 166 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim wynosiło w 2016 roku 19,6% (20,9% wśród kobiet i 18,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim wynosi 3 629,75 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego 5 313 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 546 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 233.

  14,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 23,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. skarżyski
  166,0
  Województwo
  188,0
  Cała Polska
  240,0
 • 19,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 20,9% Kobiety
 • 18,5% Mężczyźni
 • Powiat
  19,6%
  świętokrzyskie
  10,8%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 630 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. skarżyski
  3 630 PLN
  woj. świętokrzyskie
  3 670 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 546 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 233 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,04 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,2% Pozostałe
 • 44,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 700 Pracujący ogółem
 • 6 573 Kobiety
 • 6 127 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,9
  woj. świętokrzyskie
  62,3
  Polska
  61,7
 • 39,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  39,7
  świętokrzyskie
  35,2
  Polska
  32,7
 • 163,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  163,5
  woj. świętokrzyskie
  130,0
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat skarżyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie skarżyskim stwierdzono 1 362 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,77 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie skarżyskim wynosi 73,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,51 (wykrywalność 61%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,42 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,77 (88%), drogowe - 1,76 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 362 Przestępstwa ogółem
 • 1 362
 • 799 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 799
 • 366 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 366
 • 135 Przestępstwa drogowe
 • 135
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 729 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 729
 • 17,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,77
  Województwo
  15,12
  Polska
  19,48
 • 10,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,42
  woj. świętokrzyskie
  8,98
  Cała Polska
  12,76
 • 4,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  4,77
  świętokrzyskie
  3,67
  Cała Polska
  3,91
 • 1,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,76
  świętokrzyskie
  1,78
  Polska
  1,91
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  0,30
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,47
 • 9,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  9,51
  woj. świętokrzyskie
  6,37
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. skarżyski
  74%
  woj. świętokrzyskie
  74%
  Cały kraj
  67%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. skarżyski
  61%
  Województwo
  63%
  Polska
  55%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat skarżyski
  89%
  świętokrzyskie
  86%
  Cała Polska
  83%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  78%
  świętokrzyskie
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  61%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  46%

Powiat skarżyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 15 437 mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 449 kobiet oraz 7 988 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu skarżyskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu skarżyskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie skarżyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,7%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (28,1%).

  16,0% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 821 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,54.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,8% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 33,7% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,9%
  Województwo
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,0% W miastach
  (wyższe)
 • 11,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. skarżyski
  38,0%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 38,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 41,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • pow. skarżyski
  3,3%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat skarżyski
  11,6%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat skarżyski
  23,1%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,7%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  16,8%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 821 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  821,0
  świętokrzyskie
  806,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat skarżyski
  1,10
  Województwo
  1,32
  Polska
  1,12
 •  
 • 117,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 87,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. skarżyski
  87,54
  woj. świętokrzyskie
  89,92
  Cały kraj
  90,94
 • 86,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,43
  woj. świętokrzyskie
  89,20
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 300,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 256,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 95,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,11
  woj. świętokrzyskie
  97,75
  Cała Polska
  98,90
 • 87,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. skarżyski
  87,98
  świętokrzyskie
  92,15
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. skarżyski
  22,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 144,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 112,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat skarżyski
  2,0
  woj. świętokrzyskie
  3,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 1 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 1
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 79,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 102,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 64,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)