Powiat skarżyski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat skarżyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 76 664 Liczba mieszkańców
 • 395 km2 Powierzchnia
 • 196 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 72,2% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Żmijewski Starosta
 • ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna Adres starostwa powiatowego
 • TSK Tablice rejestracyjne
Powiat skarżyski na mapie
Identyfikatory
 • 2610 TERYT (TERC)
Herb powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski herb
Flaga powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski flaga

Powiat skarżyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie skarżyskim oddano do użytku 128 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 70,3% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 29,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie skarżyskim to 5,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie skarżyskim to 116,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie skarżyskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 128 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. skarżyski
  1,66
  Województwo
  2,71
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 90 Użytek własny
 • 38 Sprzedaż lub wynajem
 • 70,3%
  29,7%
 • 671 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  5,24
  woj. świętokrzyskie
  4,76
  Kraj
  4,13
 • 8,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat skarżyski
  8,71
  woj. świętokrzyskie
  12,92
  Polska
  15,89
 • 14 842 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 116,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  116,0 m2
  Województwo
  109,1 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. skarżyski
  0,19 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat skarżyski ma 76 664 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu skarżyskiego zawarli w 2015 roku 326 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat skarżyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -337. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,4 na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego. W 2015 roku urodziło się 584 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 53,5% zgonów w powiecie skarżyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w powiecie skarżyskim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu skarżyskiego przypada 11.91 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 465 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 728 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu skarżyskiego -263. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,8% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu skarżyskiego

 • 76 664 Liczba mieszkańców
 • 39 757 Kobiety
 • 36 907 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w latach 2017-2050

 • 49 285 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 887 Kobiety
 • 24 398 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie skarżyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu skarżyskiego

 • 43,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  świętokrzyskie
  42,0 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu skarżyskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,7%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6%Żonaci/Zamężne
 • powiat skarżyski
  55,6%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat skarżyski
  11,5%
  Województwo
  10,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,7%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat skarżyski
  0,4%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie skarżyskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie skarżyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,2
  woj. świętokrzyskie
  4,7
  Cały kraj
  4,9
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat skarżyski
  1,6
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 326 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie skarżyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim

 • -337 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -172 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -165 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  -4,4
  Województwo
  -3,0
  Cały kraj
  -0,7
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie skarżyskim w roku 2015

 • 584 Urodzenia żywe
 • 282 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 302 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,6
  świętokrzyskie
  8,4
  Cała Polska
  9,6
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,6
  Województwo
  36,3
  Kraj
  40,1
 • 8.78 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.78
 • 36.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36.69
 • 80.44 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80.44
 • 68.38 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.38
 • 27.22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.22
 • 3.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.72
 • 0.88 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.88
 • 3 330 gŚrednia waga noworodków
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 410 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat skarżyski
  3 330 g
  świętokrzyskie
  3 355 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 168 Waga 3500g - 3999g
 • 168
 • 238 Waga 3000g - 3499g
 • 238
 • 89 Waga 2500g - 2999g
 • 89
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,12
  Województwo
  1,18
  Kraj
  1,29
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat skarżyski
  0,54
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Kraj
  0,63
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat skarżyski
  0,63
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie skarżyskim w roku 2015

 • 921 Zgony
 • 454 Kobiety
  (Zgony)
 • 467 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  11,9
  Województwo
  11,4
  Cała Polska
  10,3
 • 157,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. skarżyski
  157,7
  woj. świętokrzyskie
  136,2
  Kraj
  106,9
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  świętokrzyskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 2,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,1
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skarżyskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  51,6%
  woj. świętokrzyskie
  50,7%
  Cała Polska
  45,1%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,2%
  woj. świętokrzyskie
  23,3%
  Cały kraj
  26,6%
 • 2,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,1
  Cała Polska
  3,9
 • 79,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  79,7
  Kraj
  70,2
 • 251,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  251,8
  świętokrzyskie
  251,3
  Polska
  260,7
 • 243,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  243,0
  Polska
  248,3
 • 585,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 610,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 559,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  585,9
  Województwo
  545,7
  Cała Polska
  441,1
 • 118,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 69,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. skarżyski
  118,9
  woj. świętokrzyskie
  101,4
  Polska
  85,7
 • 32,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,2
  woj. świętokrzyskie
  31,2
  Kraj
  30,1
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,0
  Województwo
  5,7
  Cała Polska
  8,2
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. skarżyski
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 465 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 244 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 221 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 728 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 359 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 369 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -263 Saldo migracji
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -148 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -263 Saldo migracji wewnętrznych
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -148 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie skarżyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie skarżyskim

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie skarżyskim na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim wynosiło w 2015 roku 22,5% (23,5% wśród kobiet i 21,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim wynosi 3 448,29 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego 5 313 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 546 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 233.

  13,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 13,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. skarżyski
  162,0
  Województwo
  184,0
  Cała Polska
  232,0
 • 22,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 23,5% Kobiety
 • 21,7% Mężczyźni
 • Powiat
  22,5%
  świętokrzyskie
  12,5%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim

 • 3 448 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. skarżyski
  3 448 PLN
  woj. świętokrzyskie
  3 581 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie skarżyskim

 • 5 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 546 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 233 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,04 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,8% Przemysł i budownictwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 27,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 27,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,8% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie skarżyskim

 • 12 448 Pracujący ogółem
 • 6 312 Kobiety
 • 6 136 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 61,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,9
  woj. świętokrzyskie
  61,0
  Polska
  60,1
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  37,9
  świętokrzyskie
  33,9
  Polska
  31,4
 • 157,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  157,3
  woj. świętokrzyskie
  125,0
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat skarżyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie skarżyskim stwierdzono 2 269 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,35 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie skarżyskim wynosi 80,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,31 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,96 (wykrywalność 92%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,27 (45%), drogowe - 1,38 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (66%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie skarżyskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 269 Przestępstwa ogółem
 • 2 269
 • 1 493 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 493
 • 615 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 615
 • 107 Przestępstwa drogowe
 • 107
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 639 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 639
 • 29,35 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  29,35
  Województwo
  19,64
  Polska
  20,80
 • 19,31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,31
  woj. świętokrzyskie
  9,76
  Cała Polska
  13,59
 • 7,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  7,96
  świętokrzyskie
  7,39
  Cała Polska
  4,36
 • 1,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,38
  świętokrzyskie
  1,86
  Polska
  1,99
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  0,39
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,45
 • 8,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  8,27
  woj. świętokrzyskie
  8,99
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. skarżyski
  81%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  65%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. skarżyski
  74%
  Województwo
  58%
  Polska
  52%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat skarżyski
  93%
  świętokrzyskie
  93%
  Cała Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  67%
  świętokrzyskie
  83%
  Cała Polska
  82%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  46%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  46%

Powiat skarżyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 15 875 mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 670 kobiet oraz 8 205 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu skarżyskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu skarżyskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie skarżyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,7%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (28,1%).

  16,5% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 821 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,4% ludności (23,6% wśród dziewczynek i 23,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,54.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,2% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (34,0% kobiet i 34,5% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,9%
  Województwo
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,0% W miastach
  (wyższe)
 • 11,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. skarżyski
  38,0%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 38,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 41,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • pow. skarżyski
  3,3%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat skarżyski
  11,6%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat skarżyski
  23,1%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,7%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  16,8%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie skarżyskim

 • 821 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  821,0
  świętokrzyskie
  806,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat skarżyski
  1,10
  Województwo
  1,32
  Polska
  1,12
 •  
 • 117,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie skarżyskim

 • 87,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. skarżyski
  87,54
  woj. świętokrzyskie
  89,92
  Cały kraj
  90,94
 • 86,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,43
  woj. świętokrzyskie
  89,20
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 300,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 256,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie skarżyskim

 • 95,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,11
  woj. świętokrzyskie
  97,75
  Cała Polska
  98,90
 • 87,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. skarżyski
  87,98
  świętokrzyskie
  92,15
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. skarżyski
  22,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 144,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 112,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie skarżyskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat skarżyski
  2,0
  woj. świętokrzyskie
  3,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 1 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 1
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 79,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 102,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 64,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie skarżyskim

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat skarżyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)