Powiat bydgoski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat bydgoski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 114 418 Liczba mieszkańców
 • 1 395 km2 Powierzchnia
 • 82 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Porzych Starosta
 • ul. S. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz Adres starostwa powiatowego
 • CBY Tablice rejestracyjne
Powiat bydgoski na mapie
Identyfikatory
 • 0403 TERYT (TERC)
Herb powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski herb
Flaga powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski flaga

Powiat bydgoski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat bydgoski ma 114 418 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 28,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w 2050 roku wynosi 146 433, z czego 74 660 to kobiety, a 71 773 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bydgoskiego zawarli w 2016 roku 572 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bydgoski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 283. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,5 na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego. W 2016 roku urodziło się 1 120 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 399 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,34 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,2% zgonów w powiecie bydgoskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,9% zgonów w powiecie bydgoskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bydgoskiego przypada 7.36 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 2 301 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 160 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bydgoskiego 1 141. W tym samym roku 31 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  63,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 114 418 Liczba mieszkańców
 • 57 757 Kobiety
 • 56 661 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bydgoskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 146 433 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 74 660 Kobiety
 • 71 773 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bydgoskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat bydgoski
  38,7 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 39,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bydgoski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. bydgoski
  28,8%
  Województwo
  29,2%
  Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,1%
  Województwo
  56,3%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. bydgoski
  7,6%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,1%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bydgoskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat bydgoski
  5,0
  Kujawsko-pomorskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  2,0
  Kujawsko-pomorskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 572 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bydgoskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 283 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 147 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 136 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  -0,3
  Cały kraj
  -0,2
 • 1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bydgoskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 120 Urodzenia żywe
 • 531 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 589 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  9,9
  Województwo
  9,5
  Cała Polska
  10,0
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  39,8
  Polska
  41,7
 • 13.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.46
 • 51.19 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.19
 • 97.56 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.56
 • 73.84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.84
 • 28.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.33
 • 5.63 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.63
 • 0.26 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.26
 • 3 399 g Średnia waga noworodków
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. bydgoski
  3 399 g
  Województwo
  3 402 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 119 Waga 4000g - 4499g
 • 119
 • 350 Waga 3500g - 3999g
 • 350
 • 417 Waga 3000g - 3499g
 • 417
 • 138 Waga 2500g - 2999g
 • 138
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. bydgoski
  1,35
  Województwo
  1,32
  Cały kraj
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Kujawsko-pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,66
 • 1,34 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,34
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,97
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie bydgoskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 837 Zgony
 • 384 Kobiety
  (Zgony)
 • 453 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,7%
  83,3%
 • 7,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  7,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,9
  Polska
  10,1
 • 74,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bydgoski
  74,7
  Województwo
  103,5
  Polska
  101,5
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,2
  Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  1,7
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bydgoskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,4%
  Kujawsko-pomorskie
  48,0%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat bydgoski
  6,3%
  Kujawsko-pomorskie
  5,0%
  Kraj
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  74,3
  Polska
  74,3
 • 207,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. bydgoski
  207,6
  Województwo
  270,7
  Kraj
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  266,9
  Kraj
  261,6
 • 331,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 339,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  331,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  472,1
  Cała Polska
  469,0
 • 81,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bydgoski
  81,8
  Województwo
  110,8
  Polska
  87,7
 • 23,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  32,2
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  8,8
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Kujawsko-pomorskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 301 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 200 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 101 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 160 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 608 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 552 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 154 Saldo migracji
 • 601 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 553 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 141 Saldo migracji wewnętrznych
 • 592 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 549 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bydgoskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bydgoski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie bydgoskim oddano do użytku 794 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,4% na sprzedaż lub wynajem, 0,3% jako lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 99,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bydgoskim to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie bydgoskim to 139,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 794 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat bydgoski
  6,94
  Województwo
  3,00
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 737 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,5%
  0,5%
 • 4 271 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,38
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,41
  Kraj
  3,96
 • 37,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  37,33
  Kujawsko-pomorskie
  13,24
  Kraj
  16,85
 • 110 948 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 139,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat bydgoski
  139,7 m2
  Kujawsko-pomorskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,97 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. bydgoski
  0,97 m2
  Kujawsko-pomorskie
  0,31 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie bydgoskim na 1000 mieszkańców pracuje 199 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim wynosiło w 2016 roku 8,0% (9,8% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim wynosi 3 656,85 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego 10 790 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 811 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 979.

  18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,5% w przemyśle i budownictwie, a 20,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat bydgoski
  199,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  223,0
  Cały kraj
  240,0
 • 8,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,8% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • pow. bydgoski
  8,0%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 657 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. bydgoski
  3 657 PLN
  Województwo
  3 673 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bydgoskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 790 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 811 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 979 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,5% Przemysł i budownictwo
 • 26,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 729 Pracujący ogółem
 • 10 435 Kobiety
 • 12 294 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bydgoskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 59,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  56,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  60,8
  Polska
  61,7
 • 24,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bydgoski
  24,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,8
  Polska
  32,7
 • 76,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. bydgoski
  76,4
  Województwo
  109,3
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bydgoski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie bydgoskim stwierdzono 1 697 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bydgoskim wynosi 66,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,48 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 7,91 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,20 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 697 Przestępstwa ogółem
 • 1 697
 • 1 078 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 078
 • 250 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 250
 • 258 Przestępstwa drogowe
 • 258
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 899 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 899
 • 14,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,93
  Kujawsko-pomorskie
  17,82
  Cała Polska
  19,48
 • 9,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  9,48
  Województwo
  11,38
  Cały kraj
  12,76
 • 2,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  2,20
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,44
  Cały kraj
  3,91
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. bydgoski
  2,27
  Kujawsko-pomorskie
  1,90
  Kraj
  1,91
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,31
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,40
  Cały kraj
  0,47
 • 7,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. bydgoski
  7,91
  Kujawsko-pomorskie
  9,58
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat bydgoski
  67%
  woj. kujawsko-pomorskie
  69%
  Polska
  67%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  54%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  55%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. bydgoski
  83%
  woj. kujawsko-pomorskie
  83%
  Cały kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. bydgoski
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. bydgoski
  94%
  Województwo
  84%
  Kraj
  83%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bydgoski
  46%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  46%

Powiat bydgoski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 30 439 mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 762 kobiet oraz 15 677 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bydgoskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bydgoskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (18,0%).

  16,6% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 754 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,98.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 83,47.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (29,3% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,7% W miastach
  (wyższe)
 • 17,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bydgoski
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,1%
  Kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,3%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,8%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 21,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,1%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat bydgoski
  1,1%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 754 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  754,0
  Kujawsko-pomorskie
  776,0
  Kraj
  842,0
 • 1,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat bydgoski
  1,31
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,12
 •  
 • 177,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 176,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 86,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bydgoski
  86,98
  woj. kujawsko-pomorskie
  90,08
  Cały kraj
  90,94
 • 86,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bydgoski
  86,44
  Województwo
  88,94
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bydgoski
  20,0
  Kujawsko-pomorskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 585,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 505,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 83,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  83,47
  Województwo
  98,33
  Cały kraj
  98,90
 • 79,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. bydgoski
  79,63
  Kujawsko-pomorskie
  89,84
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 297,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 232,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bydgoskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  1,0
  Kujawsko-pomorskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  Kujawsko-pomorskie
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 45,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 29,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bydgoski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bydgoski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)