Powiat działdowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat działdowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 965 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 44,7% Stopa urbanizacji
 • Marian Janicki Starosta
 • NDZ Tablice rejestracyjne
Powiat działdowski na mapie
Identyfikatory
 • 2803 TERYT (TERC)
Herb powiatu działdowskiego
powiat działdowski herb
Flaga powiatu działdowskiego
powiat działdowski flaga

powiat działdowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
023 697 05 00
023 697 05 15 023697 05 13
Skłodowskiej 10
13-200 Działdowo
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
023 698 02 11
023 698 02 05
Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
023 697 24 39
023-697 51 40
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Działdowo
023 697 26 34
023 697 26 34
Pl. Biedrawy 5
13-200 Działdowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie
023 697 20 17
023 697 61 32
Męczenników 11
13-200 Działdowo
Starostwo Powiatowe w Działdowie
(23) 697-59-40
(23) 697-59-41
ul. Kościuszki
13-200 Działdowo

Powiat działdowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie działdowskim oddano do użytku 239 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,62 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 48,1% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 88,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 11,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie działdowskim to 4,03 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie działdowskim to 81,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie działdowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 239 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. działdowski
  3,62
  Województwo
  2,99
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 110 Użytek własny
 • 14 Sprzedaż lub wynajem
 • 88,7%
  11,3%
 • 963 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  4,03
  Województwo
  4,12
  Cała Polska
  4,13
 • 14,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  14,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,34
  Cała Polska
  15,89
 • 19 432 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 81,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat działdowski
  81,3 m2
  Warmińsko-mazurskie
  95,9 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat działdowski
  0,29 m2
  Województwo
  0,29 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat działdowski ma 65 965 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu działdowskiego zawarli w 2015 roku 352 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu działdowskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat działdowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,2 na 1000 mieszkańców powiatu działdowskiego. W 2015 roku urodziło się 650 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,02 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,0% zgonów w powiecie działdowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,1% zgonów w powiecie działdowskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu działdowskiego przypada 9.63 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 524 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 764 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu działdowskiego -240. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,4% mieszkańców powiatu działdowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu działdowskiego

 • 65 965 Liczba mieszkańców
 • 33 510 Kobiety
 • 32 455 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie działdowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie działdowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie działdowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu działdowskiego w latach 2017-2050

 • 56 813 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 772 Kobiety
 • 28 041 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie działdowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie działdowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie działdowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu działdowskiego

 • 39,2 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat działdowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu działdowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2%Żonaci/Zamężne
 • powiat działdowski
  59,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat działdowski
  3,1%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • pow. działdowski
  1,2%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie działdowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie działdowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat działdowski
  5,3
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  4,9
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. działdowski
  2,0
  Warmińsko-mazurskie
  1,9
  Kraj
  1,8
 • 352 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie działdowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie działdowskim

 • 13 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  0,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  -0,5
  Kraj
  -0,7
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie działdowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie działdowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie działdowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie działdowskim w roku 2015

 • 650 Urodzenia żywe
 • 311 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 339 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  9,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  9,6
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,6
  Warmińsko-mazurskie
  37,7
  Cała Polska
  40,1
 • 10.95 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.95
 • 54.07 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.07
 • 103.98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103.98
 • 63.77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.77
 • 29.38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.38
 • 6.77 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.77
 • 0.49 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.49
 • 3 371 gŚrednia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 446 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 371 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 390 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 232 Waga 3500g - 3999g
 • 232
 • 219 Waga 3000g - 3499g
 • 219
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,35
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,23
  Cały kraj
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • 1,02 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat działdowski
  1,02
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie działdowskim w roku 2015

 • 637 Zgony
 • 294 Kobiety
  (Zgony)
 • 343 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  9,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Kraj
  10,3
 • 98,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  98,0
  Województwo
  105,6
  Cała Polska
  106,9
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,2
  Województwo
  4,0
  Polska
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Warmińsko-mazurskie
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  0,8
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie działdowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. działdowski
  44,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,6%
  Kraj
  45,1%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. działdowski
  28,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Kraj
  26,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 9,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cały kraj
  3,9
 • 61,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  61,6
  Cała Polska
  70,2
 • 263,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. działdowski
  263,7
  Województwo
  248,6
  Polska
  260,7
 • 239,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  239,4
  Polska
  248,3
 • 405,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 414,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  405,3
  Warmińsko-mazurskie
  367,6
  Polska
  441,1
 • 96,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 153,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  96,5
  Województwo
  79,6
  Cały kraj
  85,7
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  26,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,2
  Kraj
  30,1
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat działdowski
  3,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3
  Polska
  8,2
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 524 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 274 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 250 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 764 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 418 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 346 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -240 Saldo migracji
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -240 Saldo migracji wewnętrznych
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie działdowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie działdowskim

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat działdowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie działdowskim na 1000 mieszkańców pracuje 176 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie działdowskim wynosiło w 2015 roku 20,8% (25,7% wśród kobiet i 16,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie działdowskim wynosi 3 180,05 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu działdowskiego 5 416 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 147 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 269.

  26,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu działdowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 13,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie działdowskim

 • 176 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat działdowski
  176,0
  Województwo
  191,0
  Polska
  232,0
 • 20,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 25,7% Kobiety
 • 16,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  20,8%
  Warmińsko-mazurskie
  16,2%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie działdowskim

 • 3 180 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 180 PLN
  Województwo
  3 495 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie działdowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie działdowskim

 • 5 416 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 147 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 269 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie działdowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,5% Przemysł i budownictwo
 • 21,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 27,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 27,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie działdowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie działdowskim

 • 11 668 Pracujący ogółem
 • 5 609 Kobiety
 • 6 059 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie działdowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat działdowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. działdowski
  57,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  56,9
  Cała Polska
  60,1
 • 26,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  26,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,8
  Kraj
  31,4
 • 84,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  84,2
  Warmińsko-mazurskie
  95,7
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat działdowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie działdowskim stwierdzono 1 178 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,80 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie działdowskim wynosi 72,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu działdowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,06 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 10,25 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,23 (83%), drogowe - 1,89 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie działdowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 178 Przestępstwa ogółem
 • 1 178
 • 798 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 798
 • 214 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 214
 • 125 Przestępstwa drogowe
 • 125
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 678 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 678
 • 17,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. działdowski
  17,80
  Województwo
  18,80
  Kraj
  20,80
 • 12,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,06
  Warmińsko-mazurskie
  13,10
  Polska
  13,59
 • 3,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. działdowski
  3,23
  Województwo
  2,79
  Cała Polska
  4,36
 • 1,89 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,89
  Warmińsko-mazurskie
  2,12
  Polska
  1,99
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  Warmińsko-mazurskie
  0,57
  Cały kraj
  0,45
 • 10,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,50
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  72%
  Województwo
  65%
  Kraj
  65%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat działdowski
  64%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Cała Polska
  52%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat działdowski
  84%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Kraj
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  82%
  Cała Polska
  82%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. działdowski
  57%
  woj. warmińsko-mazurskie
  47%
  Cała Polska
  46%

Powiat działdowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 17 724 mieszkańców powiatu działdowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 710 kobiet oraz 9 014 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu działdowskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,8% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu działdowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie działdowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  17,3% mieszkańców powiatu działdowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 683 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,35.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu działdowskiego w wieku potencjalnej nauki (32,0% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat działdowski
  10,7%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,7% W miastach
  (wyższe)
 • 6,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,3%
  Województwo
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • pow. działdowski
  2,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat działdowski
  11,3%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat działdowski
  15,0%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,8%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. działdowski
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat działdowski
  27,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 31,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat działdowski
  2,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie działdowskim

 • 683 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. działdowski
  683,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  748,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,33
  Polska
  1,12
 •  
 • 87,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 85,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie działdowskim

 • 91,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat działdowski
  91,35
  Warmińsko-mazurskie
  88,14
  Cały kraj
  90,94
 • 90,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat działdowski
  90,55
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,91
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 347,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 294,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie działdowskim

 • 96,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. działdowski
  96,11
  Warmińsko-mazurskie
  97,53
  Cały kraj
  98,90
 • 91,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,32
  Warmińsko-mazurskie
  88,28
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 177,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 129,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie działdowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie działdowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 78,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 53,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  21,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 64,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 37,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie działdowskim

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat działdowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat działdowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat działdowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)