Prusice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Prusice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Prusice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu trzebnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Prusice.
 • 2 234 Liczba mieszkańców
 • 10,9 km² Powierzchnia
 • 204,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 96 – 153 m n.p.m Wysokość
 • 1287 Uzyskanie praw miejskich
 • DTR Tablice rejestracyjne
 • Igor Bandrowicz Burmistrz miasta
Prusice na mapie
Identyfikatory
 • 16.960651.3704 Współrzędne GPS
 • 0220024 TERYT (TERC)
 • 0879914 SIMC
Herb miasta Prusice
Prusice herb

Prusice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
55-110Poczta Prusice

Prusice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Prusicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
(71) 312-62-24
(71) 312-62-29
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
ZUS Inspektorat w Trzebnicy (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 1 b
55-100 Trzebnica

Prusice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Prusice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 234, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 15 małżeństw, co odpowiada 6,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców Prusic jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Prusice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,5 na 1000 mieszkańców Prusic. W 2016 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 363 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,7% zgonów w Prusicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,3% zgonów w Prusicach były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Prusic przypada 11.68 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Prusic -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  66,1% mieszkańców Prusic jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 234 Liczba mieszkańców
 • 1 139 Kobiety
 • 1 095 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Prusicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Prusicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Prusicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,1 lat
  Województwo
  42,0 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 40,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Prusice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Prusice
  29,0%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Prusice
  56,6%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Prusice
  9,0%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,8%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Prusicach w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  6,7
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,7
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Prusicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  Województwo
  -1,1
  Kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Prusicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Prusicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Prusicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Prusicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Prusice
  11,2
  Dolnośląskie
  9,5
  Cała Polska
  10,0
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,9
  woj. dolnośląskie
  40,1
  Kraj
  41,7
 • 11.73 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.73
 • 56.66 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.66
 • 85.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.6
 • 73.57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.57
 • 35.78 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.78
 • 6.34 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.34
 • 0.81 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.81
 • 3 363 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 478 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 363 g
  Województwo
  3 339 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 255 Waga 3500g - 3999g
 • 255
 • 321 Waga 3000g - 3499g
 • 321
 • 131 Waga 2500g - 2999g
 • 131
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,35
  woj. dolnośląskie
  1,29
  Cała Polska
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Prusice
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,66
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Prusicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,3%
  57,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Prusice
  11,7
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  10,1
 • 86,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Prusice
  86,1
  Województwo
  111,3
  Cały kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Prusice
  0,0
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie trzebnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,3%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Prusice
  7,5%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  8,5
  Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 250,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  250,3
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Cały kraj
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Cała Polska
  261,6
 • 398,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 373,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Prusice
  398,7
  Dolnośląskie
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 74,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,6
  Dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 28,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Prusice
  28,2
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Polska
  31,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  8,9
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Prusicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 76,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Prusice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Prusicach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Prusicach to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Prusicach to 125,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Prusice
  2,69
  Dolnośląskie
  5,68
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,33
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Cały kraj
  3,96
 • 14,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  14,32
  Dolnośląskie
  20,19
  Polska
  16,85
 • 752 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 125,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Prusice
  125,3 m2
  Województwo
  81,1 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,34 m2
  woj. dolnośląskie
  0,46 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2000-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Prusicach na 1000 mieszkańców pracuje 299 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Prusicach wynosiło w 2016 roku 37,4% (51,5% wśród kobiet i 25,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prusicach wynosi 3 437,11 PLN, co odpowiada 80.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Prusic 159 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 115 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -44.

  28,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Prusic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  299,0
  woj. dolnośląskie
  262,0
  Cały kraj
  240,0
 • 37,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 51,5% Kobiety
 • 25,5% Mężczyźni
 • Prusice
  37,4%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Prusicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Prusicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Prusicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 437 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Prusice
  3 437 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 386 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Prusicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 159 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 115 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -44 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,1% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,7% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Prusicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 668 Pracujący ogółem
 • 287 Kobiety
 • 381 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Prusicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 66,1% W wieku produkcyjnym
 • 59,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 73,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Prusice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 51,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  51,4
  Dolnośląskie
  61,3
  Cały kraj
  61,7
 • 24,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  24,1
  Województwo
  34,2
  Cały kraj
  32,7
 • 88,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  88,1
  Województwo
  126,3
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Prusice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Prusicach stwierdzono szacunkowo 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,98 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Prusicach wynosi 76,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Prusic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,58 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,35 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,70 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,12 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Prusic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 15,98 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,98
  Dolnośląskie
  25,73
  Cała Polska
  19,48
 • 11,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  11,58
  Dolnośląskie
  19,01
  Cały kraj
  12,76
 • 1,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,12
  Województwo
  3,66
  Kraj
  3,91
 • 2,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  2,70
  woj. dolnośląskie
  2,05
  Kraj
  1,91
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,43
  woj. dolnośląskie
  0,50
  Cała Polska
  0,47
 • 7,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  7,35
  Województwo
  15,40
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  woj. dolnośląskie
  61%
  Kraj
  67%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  73%
  woj. dolnośląskie
  52%
  Polska
  55%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  55%
  woj. dolnośląskie
  78%
  Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  Województwo
  41%
  Kraj
  46%

Prusice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Prusic wyniosła w 2015 roku 45,1 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Prusic - 24.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,1 mln złotych, czyli 33,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Prusic wyniosła w 2015 roku 44,0 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.2%). W budżecie Prusic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 421 złotych na mieszkańca (8,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Prusicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,2 mln

  2,5 tys(100%)

  24,9 mln

  2,7 tys(100%)

  28,2 mln

  3,0 tys(100%)

  41,4 mln

  4,4 tys(100%)

  45,1 mln

  4,8 tys(100%)

  33,5 mln

  3,6 tys(100%)

  50,4 mln

  5,4 tys(100%)

  45,1 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,8 mln

  1,7 tys(16.2%)

  3,7 mln

  1,7 tys(15%)

  1,1 mln

  496(3.8%)

  4,0 mln

  1,7 tys(9.6%)

  2,1 mln

  910(4.6%)

  1,8 mln

  784(5.3%)

  3,3 mln

  1,5 tys(6.6%)

  10,9 mln

  4,9 tys(24.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  2,7 tys(26%)

  6,1 mln

  2,8 tys(24.5%)

  6,8 mln

  3,1 tys(24.2%)

  7,5 mln

  3,3 tys(18.2%)

  8,3 mln

  3,6 tys(18.3%)

  8,6 mln

  3,8 tys(25.7%)

  10,2 mln

  4,5 tys(20.2%)

  8,8 mln

  3,9 tys(19.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,8 tys(17.6%)

  4,3 mln

  1,9 tys(17.2%)

  4,6 mln

  2,1 tys(16.4%)

  4,8 mln

  2,1 tys(11.5%)

  4,9 mln

  2,2 tys(10.8%)

  5,1 mln

  2,2 tys(15.2%)

  5,4 mln

  2,4 tys(10.7%)

  5,9 mln

  2,6 tys(13.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  900(8.7%)

  3,3 mln

  1,5 tys(13.3%)

  7,3 mln

  3,4 tys(25.9%)

  15,1 mln

  6,5 tys(36.4%)

  16,8 mln

  7,4 tys(37.1%)

  6,3 mln

  2,8 tys(18.8%)

  13,2 mln

  5,9 tys(26.2%)

  5,7 mln

  2,5 tys(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  885(8.6%)

  2,0 mln

  923(8.1%)

  2,6 mln

  1,2 tys(9.1%)

  3,0 mln

  1,3 tys(7.2%)

  3,9 mln

  1,7 tys(8.5%)

  3,8 mln

  1,7 tys(11.3%)

  4,8 mln

  2,1 tys(9.6%)

  5,5 mln

  2,4 tys(12.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  885,6 tys

  395(3.8%)

  2,3 mln

  1,1 tys(9.4%)

  2,8 mln

  1,3 tys(9.8%)

  4,4 mln

  1,9 tys(10.7%)

  4,8 mln

  2,1 tys(10.7%)

  3,2 mln

  1,4 tys(9.6%)

  7,6 mln

  3,4 tys(15.1%)

  2,8 mln

  1,2 tys(6.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  589(5.7%)

  178,2 tys

  81,2(0.7%)

  395,5 tys

  181(1.4%)

  178,3 tys

  77,4(0.4%)

  790,5 tys

  349(1.8%)

  692,3 tys

  304(2.1%)

  1,9 mln

  862(3.9%)

  1,4 mln

  640(3.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  448,1 tys

  200(1.9%)

  406,5 tys

  185(1.6%)

  400,3 tys

  183(1.4%)

  554,0 tys

  241(1.3%)

  719,5 tys

  317(1.6%)

  849,5 tys

  374(2.5%)

  851,8 tys

  378(1.7%)

  1,2 mln

  515(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  607,2 tys

  271(2.6%)

  595,3 tys

  271(2.4%)

  771,5 tys

  353(2.7%)

  511,4 tys

  222(1.2%)

  740,1 tys

  326(1.6%)

  1,2 mln

  528(3.6%)

  939,9 tys

  417(1.9%)

  851,9 tys

  380(1.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  69,4 tys

  30,9(0.3%)

  11,2 tys

  5,1(0%)

  10,1 tys

  4,6(0%)

  10,1 tys

  4,4(0%)

  27,5 tys

  12,1(0.1%)

  22,4 tys

  9,8(0.1%)

  398,3 tys

  177(0.8%)

  754,8 tys

  337(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  579,9 tys

  258(2.5%)

  699,4 tys

  319(2.8%)

  603,9 tys

  276(2.1%)

  508,0 tys

  221(1.2%)

  541,2 tys

  239(1.2%)

  718,3 tys

  316(2.1%)

  780,1 tys

  346(1.5%)

  682,9 tys

  305(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  468,8 tys

  209(2%)

  289,4 tys

  132(1.2%)

  168,6 tys

  77,1(0.6%)

  191,4 tys

  83,1(0.5%)

  228,7 tys

  101(0.5%)

  320,2 tys

  141(1%)

  345,3 tys

  153(0.7%)

  303,8 tys

  136(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  452,3 tys

  202(2%)

  197,8 tys

  90,1(0.8%)

  247,4 tys

  113(0.9%)

  278,3 tys

  121(0.7%)

  324,9 tys

  143(0.7%)

  371,0 tys

  163(1.1%)

  320,2 tys

  142(0.6%)

  270,3 tys

  121(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  127,3 tys

  56,7(0.5%)

  414,0 tys

  189(1.7%)

  185,5 tys

  84,9(0.7%)

  148,4 tys

  64,4(0.4%)

  898,5 tys

  396(2%)

  392,3 tys

  173(1.2%)

  172,1 tys

  76,3(0.3%)

  109,6 tys

  48,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  12,2 tys

  5,6(0%)

  48,3 tys

  22,1(0.2%)

  14,3 tys

  6,2(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  46,6 tys

  20,7(0.1%)

  50,9 tys

  22,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  212,9 tys

  94,9(0.9%)

  131,5 tys

  59,9(0.5%)

  86,3 tys

  39,5(0.3%)

  135,6 tys

  58,9(0.3%)

  135,6 tys

  59,8(0.3%)

  180,5 tys

  79,4(0.5%)

  65,8 tys

  29,2(0.1%)

  42,0 tys

  18,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  31,2 tys

  13,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,4 tys

  36,8(0.2%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  111,9 tys

  49,9(0.5%)

  146,1 tys

  66,6(0.6%)

  100,1 tys

  45,8(0.4%)

  103,2 tys

  44,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Prusicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,3 mln

  2,7 tys(100%)

  25,0 mln

  2,7 tys(100%)

  27,0 mln

  2,9 tys(100%)

  39,7 mln

  4,2 tys(100%)

  34,0 mln

  3,6 tys(100%)

  31,8 mln

  3,4 tys(100%)

  40,8 mln

  4,4 tys(100%)

  44,0 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  3,9 tys(36.4%)

  10,1 mln

  4,6 tys(40.5%)

  10,3 mln

  4,7 tys(38.3%)

  13,1 mln

  5,7 tys(33%)

  10,3 mln

  4,5 tys(30.3%)

  12,5 mln

  5,5 tys(39.5%)

  11,3 mln

  5,0 tys(27.6%)

  16,6 mln

  7,4 tys(37.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,9 mln

  3,5 tys(32.4%)

  6,6 mln

  3,0 tys(26.5%)

  6,3 mln

  2,9 tys(23.4%)

  6,4 mln

  2,8 tys(16.2%)

  7,4 mln

  3,2 tys(21.6%)

  8,5 mln

  3,7 tys(26.7%)

  8,7 mln

  3,9 tys(21.4%)

  9,6 mln

  4,3 tys(21.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  486,4 tys

  217(2%)

  524,3 tys

  239(2.1%)

  399,5 tys

  183(1.5%)

  787,1 tys

  342(2%)

  329,6 tys

  145(1%)

  834,7 tys

  367(2.6%)

  1,6 mln

  720(4%)

  5,4 mln

  2,4 tys(12.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,6 tys(14.5%)

  3,7 mln

  1,7 tys(14.8%)

  4,0 mln

  1,8 tys(14.8%)

  3,9 mln

  1,7 tys(9.9%)

  4,1 mln

  1,8 tys(11.9%)

  4,2 mln

  1,8 tys(13.1%)

  4,4 mln

  2,0 tys(10.8%)

  4,8 mln

  2,1 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,8 tys

  3,5(0%)

  4,5 tys

  2,0(0%)

  1,2 mln

  546(4.4%)

  11,8 mln

  5,1 tys(29.7%)

  7,6 mln

  3,3 tys(22.2%)

  539,8 tys

  237(1.7%)

  7,5 mln

  3,3 tys(18.5%)

  2,9 mln

  1,3 tys(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  686(6.3%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.4%)

  439,9 tys

  201(1.6%)

  933,5 tys

  405(2.4%)

  848,8 tys

  374(2.5%)

  1,0 mln

  456(3.3%)

  2,2 mln

  961(5.3%)

  1,0 mln

  453(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  151,9 tys

  67,7(0.6%)

  570,8 tys

  260(2.3%)

  1,8 mln

  823(6.6%)

  1,0 mln

  437(2.5%)

  1,1 mln

  507(3.4%)

  1,3 mln

  585(4.2%)

  1,2 mln

  543(3%)

  952,2 tys

  425(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  70,2 tys

  31,3(0.3%)

  87,8 tys

  40,0(0.4%)

  158,5 tys

  72,5(0.6%)

  232,5 tys

  101(0.6%)

  73,8 tys

  32,5(0.2%)

  83,1 tys

  36,6(0.3%)

  1,3 mln

  581(3.2%)

  625,1 tys

  279(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  240,7 tys

  107(1%)

  345,6 tys

  157(1.4%)

  375,1 tys

  172(1.4%)

  387,3 tys

  168(1%)

  379,0 tys

  167(1.1%)

  509,2 tys

  224(1.6%)

  545,3 tys

  242(1.3%)

  536,2 tys

  239(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  41,9 tys

  18,7(0.2%)

  39,0 tys

  17,8(0.2%)

  1,4 mln

  625(5.1%)

  598,5 tys

  260(1.5%)

  1,1 mln

  493(3.3%)

  1,7 mln

  726(5.2%)

  875,3 tys

  388(2.1%)

  494,7 tys

  221(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  259,5 tys

  116(1.1%)

  64,8 tys

  29,5(0.3%)

  334,8 tys

  153(1.2%)

  287,2 tys

  125(0.7%)

  153,1 tys

  67,5(0.4%)

  311,0 tys

  137(1%)

  567,2 tys

  251(1.4%)

  435,5 tys

  195(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  4,9(0%)

  244,0 tys

  108(0.6%)

  357,0 tys

  159(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  477,6 tys

  213(2%)

  289,4 tys

  132(1.2%)

  137,1 tys

  62,7(0.5%)

  156,1 tys

  67,8(0.4%)

  169,7 tys

  74,8(0.5%)

  231,7 tys

  102(0.7%)

  246,5 tys

  109(0.6%)

  210,6 tys

  94,1(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  712,7 tys

  318(2.9%)

  34,0 tys

  15,5(0.1%)

  32,0 tys

  14,6(0.1%)

  25,3 tys

  11,0(0.1%)

  507,2 tys

  224(1.5%)

  30,0 tys

  13,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,0 tys

  68,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  12,2 tys

  5,6(0%)

  48,3 tys

  22,1(0.2%)

  14,3 tys

  6,2(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  46,6 tys

  20,7(0.1%)

  50,9 tys

  22,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,9 tys

  2,6(0%)

  5,8 tys

  2,6(0%)

  3,5 tys

  1,6(0%)

  3,8 tys

  1,7(0%)

  6,2 tys

  2,7(0%)

  6,3 tys

  2,8(0%)

  7,0 tys

  3,1(0%)

  6,2 tys

  2,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  492

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  58,3 tys

  26,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  35,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  490

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Prusice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 522 mieszkańców Prusic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 262 kobiet oraz 260 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,4% mieszkańców Prusic, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Prusic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Prusicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz podstawowe ukończone (18,3%).

  15,7% mieszkańców Prusic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 696 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 219,38.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,9% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 278,69.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 21,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców Prusic w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,5%
  Województwo
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Prusice
  11,6%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Prusice
  20,0%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 21,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1696 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Prusice
  1 696,0
  Dolnośląskie
  848,0
  Cały kraj
  842,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,80
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Kraj
  1,12
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Prusicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prusicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole Calineczka
  Niepubliczne
  71 312-47-14
  ul. Żmigrodzka 39
  55-110 Prusice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 219,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  219,38
  Województwo
  89,83
  Polska
  90,94
 • 218,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Prusice
  218,13
  woj. dolnośląskie
  88,87
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 41,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Prusicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prusicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza (HENRYK SIENKIEWICZ)
  Publiczna
  71 312-62-11
  71 312-62-23
  ul. ŻMIGRODZKA 43
  55-110 Prusice
  20404-
 • Szkoły gimnazjalne w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 278,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  278,69
  Dolnośląskie
  97,70
  Cała Polska
  98,90
 • 270,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Prusice
  270,49
  woj. dolnośląskie
  89,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Prusice
  24,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Prusicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prusicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza (HENRYK SIENKIEWICZ)
  Publiczne
  ul. ŻMIGRODZKA 43
  55-110 Prusice
  8193-
 • Edukacyjne grupy wieku w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Prusice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Prusice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Prusice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Prusicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2016 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Prusicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Prusicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Prusic znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Prusicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Prusice, st.1 ze średniowieczadnia 1964-09-29, wykaz dokumentów: 62/Arch z 1964-09-29
  • Miasto z poł. XIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 387 z 1956-11-25; brak numeru z 1956-11-25; A/1853/387 z 2010-03-26; A/1853/387 z 2016-06-02
  • Kościół z 1. ćw. XV w. (ul. Jana Pawła II 3)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1207 z 1964-12-15; A/3939/1207 z 2010-09-23
  • Ratusz z 1600 r. (ul. Rynek 1)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1208 z 1964-12-15; A/3927/1208 z 2010-09-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1983-04-06, wykaz dokumentów: 504/W z 1983-04-06; A/3940/504/W z 2010-09-23
  • Kościół z 1910 - 1911 (ul. Powstańców Śląskich 8)dnia 2008-12-18, wykaz dokumentów: A/1098 z 2008-12-18
 • Formy ochrony przyrody w Prusicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Prusic znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Prusicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Spalony pusty pień główny ślady żerowania kozioroga złamane konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy drodze ciągnącej się wzdłuż północnej granicy parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane i suche konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy północno-wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Huba złamane konary ubytek wgłębny w odziomkowej cześci pnia, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie 100% kozioróg huba, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 60% ślady żerowania kozioroga złamane konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Uschnięte i połamane konary zmiana rakowa na pniu, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowo-zachodniej granicy polany niecałe 50 m na północny zachód od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: bardzo duży ubytek wgłębny w pniu złamane konary kozioróg, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy północnej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary ubytek wgłębny w pniu huba, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie przy północno-wschodnim narożniku pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: zamurowany pień głowny złamane konary kozioróg, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowo-wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary ślady żerowania kozioroga dębosza, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie na terenie klubu golfowego w jego centralnej części nieopodal stawu

Prusice - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Prusice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Prusice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Prusice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Prusicach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Czerwonego Krzyża

  ul. Górkowicka

  ul. Henryka Probusa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaszycka

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Młynarska

  ul. Ogrodowa

  ul. Osadników

  ul. Pietrowicka

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Południowa

  ul. Północna

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sosnowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wierzbowa

  ul. Wrocławska

  ul. Wszemirowska

  ul. Zachodnia

  ul. Zaciszna

  ul. Świętej Jadwigi

  ul. św. Jakuba

  ul. Żmigrodzka