Powiat wołomiński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wołomiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 241 890 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 250 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,6% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Rakowski Starosta
 • ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Adres starostwa powiatowego
 • WWL, WV Tablice rejestracyjne
Powiat wołomiński na mapie
Identyfikatory
 • 1434 TERYT (TERC)
Herb powiatu wołomińskiego
powiat wołomiński herb

powiat wołomiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
22 761 33 40
22 112 13 01
ul.Sasina 15
05-200 Wołomin
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
22 7762021 (22,23,24,25)
22 776 43 62
ul. Wileńska 43A
05-200 Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
22 776 44 94
00 776 44 94
ul.Legionów 78
05-200 Wołomin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie
22 776 21 92
22 776 38 33
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin
Starostwo Powiatowe w Wołominie
(22) 787-43-01
(22) 776-50-93
ul. Prądzyńskiego
05-200 Wołomin

Powiat wołomiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wołomiński ma 241 890 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 23,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,3 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w 2050 roku wynosi 320 902, z czego 164 876 to kobiety, a 156 026 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zawarli w 2017 roku 1 277 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wołomiński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 016. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,23 na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego. W 2017 roku urodziło się 3 219 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,46 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,9% zgonów w powiecie wołomińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w powiecie wołomińskim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wołomińskiego przypada 8.34 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 4 653 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 442 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wołomińskiego 2 211. W tym samym roku 71 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 59.

  61,3% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 241 890 Liczba mieszkańców
 • 125 282 Kobiety
 • 116 608 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 320 902 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 164 876 Kobiety
 • 156 026 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wołomińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wołomiński
  38,3 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 39,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wołomiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,2%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  Województwo
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wołomiński
  4,6%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wołomińskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wołomiński
  5,3
  Województwo
  5,1
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wołomiński
  1,7
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 1 277 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wołomińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 016 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 556 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 460 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  4,2
  Województwo
  0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • 5,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wołomińskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 219 Urodzenia żywe
 • 1 593 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 626 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 13,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  13,4
  woj. mazowieckie
  11,5
  Polska
  10,5
 • 52,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  52,5
  Mazowieckie
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 5.55 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.55
 • 50.52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.52
 • 126.78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 126.78
 • 108.79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 108.79
 • 46.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46.04
 • 10.46 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.46
 • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.52
 • 3 426 g Średnia waga noworodków
 • 3 355 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wołomiński
  3 426 g
  Województwo
  3 405 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 5000g i więcej
 • 7
 • 57 Waga 4500g - 4999g
 • 57
 • 345 Waga 4000g - 4499g
 • 345
 • 1 063 Waga 3500g - 3999g
 • 1 063
 • 1 206 Waga 3000g - 3499g
 • 1 206
 • 383 Waga 2500g - 2999g
 • 383
 • 94 Waga 2000g - 2499g
 • 94
 • 26 Waga 1500g - 1999g
 • 26
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 21 Waga 600g - 999g
 • 21
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,74 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,74
  Mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,45
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wołomiński
  0,86
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  0,71
 • 1,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,46
  Mazowieckie
  1,08
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wołomińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 977 Zgony
 • 916 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 061 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  8,3
  Województwo
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  61,6
  Mazowieckie
  92,1
  Kraj
  101,5
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,2
  Mazowieckie
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wołomiński
  2,8
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,2%
  Mazowieckie
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  26,7%
  Polska
  26,7%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wołomiński
  9,3%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Polska
  74,3
 • 247,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wołomiński
  247,7
  Województwo
  275,0
  Cała Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Cały kraj
  261,6
 • 368,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 343,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wołomiński
  368,5
  Mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 94,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  94,4
  woj. mazowieckie
  92,2
  Polska
  87,7
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  38,1
  Województwo
  35,2
  Cały kraj
  31,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. wołomiński
  6,6
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wołomiński
  0,9%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 653 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 478 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 175 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Zameldowania z zagranicy
 • 42 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 442 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 315 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 127 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 270 Saldo migracji
 • 1 201 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 069 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 211 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 163 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 048 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 59 Saldo migracji zagranicznych
 • 38 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 21 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wołomińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wołomiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wołomińskim oddano do użytku 1 552 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,42 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim to 83 204 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 67,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 32,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wołomińskim to 4,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wołomińskim to 103,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,90% mieszkań posiada łazienkę, 86,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,21% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83 204 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 348,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  348,90
  Województwo
  415,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  84,40 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,50 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,06
  woj. mazowieckie
  3,63
  Kraj
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,87
  Mazowieckie
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. mazowieckie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 552 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wołomiński
  6,42
  woj. mazowieckie
  6,92
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 541 Użytek własny
 • 246 Sprzedaż lub wynajem
 • 68,7%
  31,3%
 • 6 575 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,24
  Województwo
  3,55
  Cały kraj
  3,91
 • 27,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wołomiński
  27,18
  Mazowieckie
  24,57
  Polska
  18,14
 • 159 994 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 103,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  103,1 m2
  Mazowieckie
  84,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,66 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,66 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  93,39%
  Mazowieckie
  95,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 92,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  92,50%
  woj. mazowieckie
  93,42%
  Cała Polska
  93,66%
 • 90,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  90,90%
  Województwo
  91,38%
  Kraj
  91,31%
 • 86,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wołomiński
  86,26%
  Województwo
  86,29%
  Cała Polska
  82,12%
 • 71,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat wołomiński
  71,21%
  woj. mazowieckie
  57,68%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wołomiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie wołomińskim na 1000 mieszkańców pracuje 164 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim wynosiło w 2016 roku 11,2% (10,7% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim wynosi 3 851,80 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego 34 401 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 995 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -16 406.

  14,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 25,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  164,0
  Mazowieckie
  295,0
  Kraj
  240,0
 • 11,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,7% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • powiat wołomiński
  11,2%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 852 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wołomiński
  3 852 PLN
  woj. mazowieckie
  5 241 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 34 401 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 995 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -16 406 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 014 Pracujący ogółem
 • 20 772 Kobiety
 • 18 242 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,1
  Mazowieckie
  66,4
  Cały kraj
  63,4
 • 26,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wołomiński
  26,9
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  34,0
 • 74,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat wołomiński
  74,2
  Województwo
  111,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wołomiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wołomińskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 30 127 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 23 549 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 707 nowych podmiotów, a 2 029 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (2 993) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (2 040) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 260) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1 394) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wołomińskim najwięcej (2 299) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (29 146) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (155) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (7 109) podmiotów, a 75,9% (22 863) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wołomińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.4%) oraz Budownictwo (14.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 127 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 155 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7 109 Przemysł i budownictwo
 • 22 863 Pozostała działalność
 • 2 707 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wołomińskim w 2017 roku
 • 2 029 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wołomińskim w 2017 roku
 • 23 549 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 146 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 29 146
 • 841 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 841
 • 128 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 128
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 30 115 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 30 115
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 58 Spółdzielnie ogółem
 • 58
 • 2 469 Spółki handlowe ogółem
 • 2 469
 • 291  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 291
 • 33  Spółki handlowe - akcyjne
 • 33
 • 5    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1 929  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 929
 • 278    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 278
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2 299 Spółki cywilne ogółem
 • 2 299
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 549 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 208 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 6 208
 • 3 310 Budownictwo
 • 3 310
 • 2 587 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 587
 • 2 183 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2 183
 • 2 003 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2 003
 • 1 264 Pozostała działalność
 • 1 264
 • 1 112 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 112
 • 1 083 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 083
 • 1 066 Informacja i komunikacja
 • 1 066
 • 724 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 724
 • 618 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 618
 • 597 Edukacja
 • 597
 • 358 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 358
 • 207 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 207
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115
 • 100 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 100
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wołomińskim stwierdzono 4 507 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,77 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wołomińskim wynosi 60,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,38 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 10,43 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,93 (79%), drogowe - 1,83 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 507 Przestępstwa ogółem
 • 4 507
 • 3 214 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 3 214
 • 704 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 704
 • 440 Przestępstwa drogowe
 • 440
 • 107 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 107
 • 2 505 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 505
 • 18,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,77
  woj. mazowieckie
  19,35
  Polska
  19,62
 • 13,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,38
  Województwo
  13,22
  Cały kraj
  12,07
 • 2,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  2,93
  Mazowieckie
  3,63
  Kraj
  4,94
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,83
  Województwo
  1,78
  Kraj
  1,78
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,45
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,49
 • 10,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,43
  Mazowieckie
  10,51
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wołomiński
  61%
  Mazowieckie
  60%
  Cały kraj
  72%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  50%
  Mazowieckie
  49%
  Cały kraj
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  woj. mazowieckie
  74%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wołomiński
  99%
  Mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat wołomiński
  88%
  woj. mazowieckie
  84%
  Polska
  84%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wołomiński
  36%
  woj. mazowieckie
  37%
  Kraj
  52%

Powiat wołomiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2016 roku 180,5 mln złotych, co daje 762 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wołomińskiego - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,0 mln złotych, czyli 17,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2016 roku 182,7 mln złotych, co daje 771 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.4%). W budżecie powiatu wołomińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 276 złotych na mieszkańca (35,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  122,4 mln

  577(100%)

  132,1 mln

  608(100%)

  141,1 mln

  640(100%)

  150,1 mln

  670(100%)

  158,6 mln

  698(100%)

  163,1 mln

  708(100%)

  158,9 mln

  681(100%)

  180,5 mln

  762(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,6 mln

  138(24.2%)

  32,1 mln

  148(24.3%)

  33,0 mln

  148(23.4%)

  40,0 mln

  177(26.6%)

  39,3 mln

  172(24.8%)

  40,1 mln

  173(24.6%)

  41,4 mln

  176(26%)

  48,6 mln

  204(27%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,7 mln

  120(21%)

  28,8 mln

  132(21.8%)

  26,5 mln

  119(18.7%)

  25,6 mln

  113(17%)

  29,8 mln

  130(18.8%)

  22,8 mln

  98,5(14%)

  23,0 mln

  97,9(14.5%)

  31,8 mln

  133(17.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,7 mln

  78,0(13.6%)

  15,0 mln

  69,1(11.4%)

  15,6 mln

  70,3(11.1%)

  16,4 mln

  72,8(10.9%)

  17,6 mln

  76,7(11.1%)

  18,0 mln

  77,9(11.1%)

  19,1 mln

  81,3(12%)

  22,1 mln

  92,8(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,2 mln

  66,6(11.6%)

  16,0 mln

  73,7(12.1%)

  18,2 mln

  81,8(12.9%)

  17,2 mln

  76,2(11.5%)

  18,8 mln

  82,3(11.9%)

  18,6 mln

  80,3(11.4%)

  19,1 mln

  81,5(12.1%)

  21,1 mln

  88,4(11.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,6 mln

  31,0(5.4%)

  6,9 mln

  31,5(5.2%)

  10,5 mln

  47,4(7.5%)

  13,1 mln

  58,2(8.7%)

  12,8 mln

  55,7(8%)

  13,7 mln

  59,2(8.4%)

  14,2 mln

  60,6(9%)

  14,1 mln

  59,1(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,0 mln

  37,4(6.5%)

  8,7 mln

  40,1(6.6%)

  9,6 mln

  43,0(6.8%)

  8,0 mln

  35,6(5.3%)

  10,9 mln

  47,7(6.9%)

  16,5 mln

  71,2(10.1%)

  11,1 mln

  47,3(7%)

  11,3 mln

  47,4(6.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,9 mln

  37,0(6.5%)

  7,1 mln

  32,9(5.4%)

  7,5 mln

  33,5(5.3%)

  9,0 mln

  39,8(6%)

  9,9 mln

  43,4(6.3%)

  11,9 mln

  51,1(7.3%)

  10,8 mln

  46,0(6.8%)

  10,8 mln

  45,5(6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  27,6(4.8%)

  6,0 mln

  27,7(4.6%)

  5,8 mln

  26,2(4.1%)

  6,1 mln

  27,2(4.1%)

  6,3 mln

  27,4(4%)

  6,5 mln

  27,9(4%)

  6,5 mln

  27,7(4.1%)

  6,7 mln

  28,1(3.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,3 mln

  6,0(1.1%)

  2,8 mln

  12,7(2.1%)

  3,8 mln

  17,1(2.7%)

  5,4 mln

  24,0(3.6%)

  4,5 mln

  19,9(2.9%)

  4,9 mln

  21,1(3%)

  5,2 mln

  22,0(3.3%)

  4,5 mln

  19,1(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  8,4(1.5%)

  3,7 mln

  17,0(2.8%)

  5,7 mln

  25,7(4%)

  3,9 mln

  17,2(2.6%)

  2,9 mln

  12,6(1.8%)

  3,5 mln

  15,1(2.1%)

  2,5 mln

  10,8(1.6%)

  2,2 mln

  9,3(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  899,1 tys

  4,2(0.7%)

  899,9 tys

  4,1(0.7%)

  1,3 mln

  5,8(0.9%)

  1,4 mln

  6,0(0.9%)

  1,3 mln

  5,5(0.8%)

  1,3 mln

  5,8(0.8%)

  1,6 mln

  6,8(1%)

  2,0 mln

  8,5(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  504,4 tys

  2,4(0.4%)

  265,0 tys

  1,2(0.2%)

  624,8 tys

  2,8(0.4%)

  649,1 tys

  2,9(0.4%)

  1,1 mln

  4,8(0.7%)

  2,1 mln

  8,9(1.3%)

  1,3 mln

  5,7(0.8%)

  1,8 mln

  7,6(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  950,0 tys

  4,4(0.8%)

  1,1 mln

  5,2(0.9%)

  1,9 mln

  8,3(1.3%)

  2,4 mln

  10,7(1.6%)

  1,8 mln

  7,8(1.1%)

  1,6 mln

  6,8(1%)

  1,1 mln

  4,8(0.7%)

  994,5 tys

  4,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  0,3(0.1%)

  253,7 tys

  1,1(0.2%)

  57,1 tys

  0,3(0%)

  130,0 tys

  0,6(0.1%)

  160,0 tys

  0,7(0.1%)

  521,9 tys

  2,2(0.3%)

  507,3 tys

  2,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  9,7(1.7%)

  1,9 mln

  8,6(1.4%)

  428,3 tys

  1,9(0.3%)

  304,2 tys

  1,3(0.2%)

  387,2 tys

  1,7(0.2%)

  376,0 tys

  1,6(0.2%)

  370,6 tys

  1,6(0.2%)

  430,5 tys

  1,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  280,5 tys

  1,3(0.2%)

  305,3 tys

  1,4(0.2%)

  261,3 tys

  1,2(0.2%)

  303,6 tys

  1,3(0.2%)

  317,1 tys

  1,4(0.2%)

  319,0 tys

  1,4(0.2%)

  368,4 tys

  1,6(0.2%)

  417,5 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  28,2 tys

  0,1(0%)

  328,5 tys

  1,5(0.2%)

  237,9 tys

  1,1(0.2%)

  231,4 tys

  1,0(0.2%)

  469,7 tys

  2,1(0.3%)

  218,5 tys

  0,9(0.1%)

  192,3 tys

  0,8(0.1%)

  331,9 tys

  1,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,9 tys

  0,1(0%)

  367,5 tys

  1,6(0.2%)

  457,3 tys

  2,0(0.3%)

  330,5 tys

  1,4(0.2%)

  54,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  115,7 mln

  546(100%)

  119,7 mln

  551(100%)

  130,6 mln

  592(100%)

  149,9 mln

  668(100%)

  156,2 mln

  687(100%)

  164,7 mln

  715(100%)

  162,1 mln

  694(100%)

  182,7 mln

  771(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  47,7 mln

  223(41.2%)

  49,4 mln

  227(41.3%)

  52,9 mln

  238(40.5%)

  55,8 mln

  247(37.2%)

  58,8 mln

  257(37.6%)

  61,2 mln

  264(37.2%)

  66,6 mln

  283(41.1%)

  73,5 mln

  308(40.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,6 mln

  166(30.7%)

  36,0 mln

  166(30.1%)

  40,9 mln

  184(31.3%)

  52,6 mln

  233(35.1%)

  53,8 mln

  235(34.5%)

  51,8 mln

  223(31.4%)

  51,8 mln

  220(32%)

  54,2 mln

  227(29.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  39,1(7.2%)

  7,7 mln

  35,5(6.5%)

  7,8 mln

  35,0(6%)

  8,2 mln

  36,3(5.5%)

  8,9 mln

  38,9(5.7%)

  9,6 mln

  41,4(5.8%)

  9,7 mln

  41,4(6%)

  11,6 mln

  48,7(6.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  288,2 tys

  1,3(0.2%)

  163,5 tys

  0,8(0.1%)

  510,5 tys

  2,3(0.4%)

  788,0 tys

  3,5(0.5%)

  1,3 mln

  5,6(0.8%)

  1,9 mln

  8,0(1.1%)

  1,4 mln

  5,8(0.8%)

  7,6 mln

  31,7(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,3 mln

  24,9(4.6%)

  5,9 mln

  27,2(4.9%)

  6,8 mln

  30,4(5.2%)

  4,7 mln

  20,8(3.1%)

  7,5 mln

  33,0(4.8%)

  12,8 mln

  55,4(7.8%)

  7,2 mln

  30,8(4.5%)

  7,1 mln

  29,6(3.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  27,0(5%)

  5,7 mln

  26,3(4.8%)

  5,7 mln

  25,5(4.3%)

  5,9 mln

  26,2(3.9%)

  6,0 mln

  26,4(3.9%)

  6,3 mln

  27,4(3.9%)

  6,3 mln

  26,6(3.9%)

  6,6 mln

  27,5(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  24,3(4.5%)

  4,9 mln

  22,7(4.1%)

  5,3 mln

  23,8(4.1%)

  6,3 mln

  27,8(4.2%)

  7,7 mln

  33,6(4.9%)

  8,6 mln

  37,0(5.2%)

  7,0 mln

  29,7(4.3%)

  6,1 mln

  25,7(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  19,0(3.5%)

  6,0 mln

  27,6(5%)

  4,5 mln

  20,1(3.4%)

  7,1 mln

  31,4(4.7%)

  5,0 mln

  21,9(3.2%)

  3,6 mln

  15,5(2.2%)

  2,6 mln

  11,0(1.6%)

  5,0 mln

  20,9(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  863,1 tys

  4,0(0.7%)

  862,4 tys

  4,0(0.7%)

  3,5 mln

  15,8(2.7%)

  3,1 mln

  13,6(2.1%)

  3,0 mln

  13,1(1.9%)

  3,4 mln

  14,6(2.1%)

  3,8 mln

  16,1(2.3%)

  4,2 mln

  17,5(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  721,4 tys

  3,4(0.6%)

  597,0 tys

  2,7(0.5%)

  983,1 tys

  4,4(0.8%)

  957,8 tys

  4,2(0.6%)

  1,7 mln

  7,4(1.1%)

  3,0 mln

  12,8(1.8%)

  3,5 mln

  14,9(2.2%)

  3,5 mln

  14,7(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  196

  0,0(0%)

  102,1 tys

  0,5(0.1%)

  3,0 mln

  13,1(2%)

  453,9 tys

  2,0(0.3%)

  1,2 mln

  5,2(0.7%)

  612,1 tys

  2,6(0.4%)

  1,7 mln

  7,3(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,7 tys

  0,1(0%)

  506,9 tys

  2,3(0.4%)

  381,6 tys

  1,7(0.3%)

  849,3 tys

  3,8(0.6%)

  256,1 tys

  1,1(0.2%)

  289,8 tys

  1,3(0.2%)

  334,2 tys

  1,4(0.2%)

  383,0 tys

  1,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  552,4 tys

  2,6(0.5%)

  919,7 tys

  4,2(0.8%)

  1,0 mln

  4,7(0.8%)

  572,8 tys

  2,5(0.4%)

  1,4 mln

  6,0(0.9%)

  726,1 tys

  3,1(0.4%)

  630,8 tys

  2,7(0.4%)

  335,2 tys

  1,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  104,0 tys

  0,5(0.1%)

  107,7 tys

  0,5(0.1%)

  110,5 tys

  0,5(0.1%)

  113,7 tys

  0,5(0.1%)

  117,9 tys

  0,5(0.1%)

  118,9 tys

  0,5(0.1%)

  138,1 tys

  0,6(0.1%)

  146,9 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  68,7

  0,0(0%)

  69,8 tys

  0,3(0.1%)

  103,0 tys

  0,5(0.1%)

  39,0

  0,0(0%)

  60,1 tys

  0,3(0%)

  120,0 tys

  0,5(0.1%)

  148,6 tys

  0,6(0.1%)

  138,5 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156,0 tys

  0,7(0.1%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  372,3 tys

  1,6(0.2%)

  121,1 tys

  0,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  144,0 tys

  0,7(0.1%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  4,7(0.9%)

  675,9 tys

  3,1(0.6%)

  22,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,0(0%)

  40,1

  0,0(0%)

  72,7

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wołomiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62 616 mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 30 478 kobiet oraz 32 138 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 16,3% średnie ogólnokształcące, a 16,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców powiatu wołomińskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wołomińskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wołomińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz podstawowe ukończone (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz średnie zawodowe (18,4%).

  19,2% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 928 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (30,7% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,97.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,60.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  19,6%
  Województwo
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 24,3% W miastach
  (wyższe)
 • 10,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wołomiński
  34,9%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,3%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 16,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wołomiński
  16,3%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat wołomiński
  16,2%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 10,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,3%
  Mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wołomiński
  5,0%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  19,1%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 20,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  Mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 928 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wołomiński
  928,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,78
  Mazowieckie
  0,95
  Kraj
  1,01
 •  
 • 663,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 660,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 106,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 104,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 40,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,97
  Województwo
  100,57
  Cały kraj
  96,62
 • 97,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wołomiński
  97,43
  Województwo
  95,87
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 1 225,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 075,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 150,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 32,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  100,60
  woj. mazowieckie
  105,11
  Cały kraj
  100,01
 • 94,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat wołomiński
  94,25
  Województwo
  95,78
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. wołomiński
  22,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 579,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 441,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 137,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 34 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 34
 • 94,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 68,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 32,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Mazowieckie
  23,0
  Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 114,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 79,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  34,0
  woj. mazowieckie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 34 Szkoły policealne ogółem
 • 34
 • 14 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 14
 • 37 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 37
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wołomiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wołomiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wołomińskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wołomińskim znajdowało się 9 hoteli (1 ★★★★, 6 ★★★, 1 ★★, 1 ), 4 motele (1 ★★★, 3 w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 2 540)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wołomińskim: 11 (publiczne: 10, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie wołomińskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 500 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 878 (uczestnicy: 74 035)
  • seanse filmowe: 90 (uczestnicy: 2 935)
  • wystawy: 44 (uczestnicy: 4 155)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 26 (uczestnicy: 6 140)
  • koncerty: 149 (uczestnicy: 19 118)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 125 (uczestnicy: 5 163)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 104 (uczestnicy: 13 236)
  • konkursy: 66 (uczestnicy: 2 876)
  • pokazy teatralne: 92 (uczestnicy: 9 240)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 175)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 3 300)
  • warsztaty: 64 (uczestnicy: 3 417)
  • inne: 111 (uczestnicy: 4 280)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 225 (członkowie: 6 370)
  • plastyczne/techniczne: 52 (członkowie: 755)
  • taneczne: 28 (członkowie: 845)
  • muzyczne: 41 (członkowie: 685)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 43)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 60)
  • teatralne: 15 (członkowie: 264)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 17 (członkowie: 575)
  • literackie: 2 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 1 641)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 45)
  • inne: 41 (członkowie: 1 433)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 75)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 75)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 1 531)
  • teatralne: 8 (członkowie: 152)
  • muzyczne - instrumentalne: 22 (członkowie: 376)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 327)
  • taneczne: 21 (członkowie: 676)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wołomińskim działały 4 kina posiadające 7 sal z 1 065 miejscami na widowni. Odbyły się 7 104 seanse, na które przyszło 149 310 widzów, w tym 1 251 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 37 849 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wołomińskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 10 917 zwiedzających, co daje 455 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wołomińskim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 577 673 wolumeny oraz 182 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 98 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 460 797 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 206
  • dostępne dla czytelników: 110
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 110
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 30
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 22
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 30
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 25
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Kluby sportowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wołomińskim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 001 członków. Zarejestrowano 4 147 ćwiczących (mężczyźni: 2 818, kobiety: 1 329, chłopcy do lat 18: 2 365, dziewczęta do lat 18: 1 228). Aktywnych było 88 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (92), instruktora sportowego (95) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wołomińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)