Powiat wołomiński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat wołomiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 238 478 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 250 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,6% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Rakowski Starosta
 • ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Adres starostwa powiatowego
 • WWL, WV Tablice rejestracyjne
Powiat wołomiński na mapie
Identyfikatory
 • 1434 TERYT (TERC)
Herb powiatu wołomińskiego
powiat wołomiński herb

powiat wołomiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
22 761 33 40
22 112 13 01
ul.Sasina 15
05-200 Wołomin
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
22 7762021 (22,23,24,25)
22 776 43 62
ul. Wileńska 43A
05-200 Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
22 776 44 94
00 776 44 94
ul.Legionów 78
05-200 Wołomin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie
22 776 21 92
22 776 38 33
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin
Starostwo Powiatowe w Wołominie
(22) 787-43-01
(22) 776-50-93
ul. Prądzyńskiego
05-200 Wołomin

Powiat wołomiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat wołomiński ma 238 478 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 22,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w 2050 roku wynosi 320 902, z czego 164 876 to kobiety, a 156 026 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zawarli w 2016 roku 1 179 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wołomiński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 230. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 5,2 na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego. W 2016 roku urodziło się 3 207 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 434 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 51,0% zgonów w powiecie wołomińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w powiecie wołomińskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wołomińskiego przypada 8.34 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 4 653 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 442 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wołomińskiego 2 211. W tym samym roku 71 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 59.

  61,9% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 238 478 Liczba mieszkańców
 • 123 511 Kobiety
 • 114 967 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 320 902 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 164 876 Kobiety
 • 156 026 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wołomińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  38,2 lat
  Mazowieckie
  41,1 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 39,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wołomiński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,2%
  Mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  Województwo
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wołomiński
  4,6%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wołomińskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  5,0
  Mazowieckie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. wołomiński
  1,7
  Mazowieckie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 1 179 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wołomińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 230 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 691 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 539 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 5,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wołomiński
  5,2
  woj. mazowieckie
  0,9
  Kraj
  -0,2
 • 6,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wołomińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 207 Urodzenia żywe
 • 1 607 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 600 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 13,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wołomiński
  13,5
  Mazowieckie
  11,1
  Kraj
  10,0
 • 52,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. wołomiński
  52,9
  Województwo
  46,3
  Polska
  41,7
 • 10.82 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.82
 • 51.36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.36
 • 131.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 131.09
 • 104.78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 104.78
 • 41.99 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.99
 • 7.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.8
 • 0.27 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.27
 • 3 434 g Średnia waga noworodków
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 502 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wołomiński
  3 434 g
  Województwo
  3 404 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 51 Waga 4500g - 4999g
 • 51
 • 373 Waga 4000g - 4499g
 • 373
 • 1 060 Waga 3500g - 3999g
 • 1 060
 • 1 179 Waga 3000g - 3499g
 • 1 179
 • 383 Waga 2500g - 2999g
 • 383
 • 94 Waga 2000g - 2499g
 • 94
 • 33 Waga 1500g - 1999g
 • 33
 • 21 Waga 1000g - 1499g
 • 21
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,73 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,73
  Mazowieckie
  1,48
  Cały kraj
  1,36
 • 0,87 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,87
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,66
 • 1,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,62
  Mazowieckie
  1,09
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie wołomińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 977 Zgony
 • 916 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 061 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  8,3
  Mazowieckie
  10,2
  Kraj
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  61,6
  Województwo
  92,1
  Kraj
  101,5
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wołomiński
  1,2
  Województwo
  3,3
  Kraj
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wołomiński
  2,8
  Mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,2%
  Mazowieckie
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wołomiński
  29,0%
  Województwo
  26,7%
  Kraj
  26,7%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wołomiński
  9,3%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Cała Polska
  74,3
 • 247,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wołomiński
  247,7
  Województwo
  275,0
  Cała Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Polska
  261,6
 • 368,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 343,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołomiński
  368,5
  Mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 94,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  94,4
  Województwo
  92,2
  Polska
  87,7
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wołomiński
  38,1
  woj. mazowieckie
  35,2
  Polska
  31,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  Mazowieckie
  7,6
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 653 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 478 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 175 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Zameldowania z zagranicy
 • 42 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 442 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 315 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 127 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 270 Saldo migracji
 • 1 201 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 069 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 211 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 163 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 048 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 59 Saldo migracji zagranicznych
 • 38 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 21 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wołomińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wołomiński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie wołomińskim oddano do użytku 2 032 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,52 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  61,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,7% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 68,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 31,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wołomińskim to 3,80 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie wołomińskim to 85,80 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 032 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  8,52
  Mazowieckie
  6,72
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 541 Użytek własny
 • 246 Sprzedaż lub wynajem
 • 68,7%
  31,3%
 • 7 722 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  3,80
  Województwo
  3,48
  Polska
  3,96
 • 32,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. wołomiński
  32,38
  woj. mazowieckie
  23,39
  Cały kraj
  16,85
 • 174 350 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 85,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  85,8 m2
  Województwo
  82,5 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,73 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat wołomiński
  0,73 m2
  Mazowieckie
  0,55 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie wołomińskim na 1000 mieszkańców pracuje 164 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim wynosiło w 2016 roku 11,6% (11,1% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim wynosi 3 851,80 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego 34 401 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 995 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -16 406.

  14,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,9% w przemyśle i budownictwie, a 24,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  164,0
  Mazowieckie
  295,0
  Cały kraj
  240,0
 • 11,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,1% Kobiety
 • 12,1% Mężczyźni
 • pow. wołomiński
  11,6%
  Mazowieckie
  7,2%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 852 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 852 PLN
  woj. mazowieckie
  5 241 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 34 401 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 995 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -16 406 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,9% Przemysł i budownictwo
 • 19,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,0% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 014 Pracujący ogółem
 • 20 772 Kobiety
 • 18 242 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,6
  Województwo
  64,7
  Cały kraj
  61,7
 • 26,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wołomiński
  26,1
  Województwo
  33,8
  Cały kraj
  32,7
 • 73,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat wołomiński
  73,6
  Województwo
  109,8
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wołomiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie wołomińskim stwierdzono 4 814 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,32 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wołomińskim wynosi 56,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,48 (wykrywalność 45%) oraz przeciwko mieniu - 11,15 (wykrywalność 32%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,11 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,90 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 814 Przestępstwa ogółem
 • 4 814
 • 3 430 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 3 430
 • 686 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 686
 • 500 Przestępstwa drogowe
 • 500
 • 95 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 95
 • 2 641 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 641
 • 20,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,32
  Województwo
  20,20
  Cała Polska
  19,48
 • 14,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,48
  Województwo
  13,93
  Cały kraj
  12,76
 • 2,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,90
  woj. mazowieckie
  3,51
  Kraj
  3,91
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,11
  woj. mazowieckie
  1,93
  Kraj
  1,91
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,40
  Mazowieckie
  0,40
  Cały kraj
  0,47
 • 11,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,15
  woj. mazowieckie
  11,70
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wołomiński
  57%
  woj. mazowieckie
  56%
  Kraj
  67%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  45%
  Województwo
  44%
  Cały kraj
  55%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wołomiński
  74%
  Mazowieckie
  73%
  Polska
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  woj. mazowieckie
  82%
  Kraj
  83%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  33%
  Mazowieckie
  35%
  Cały kraj
  46%

Powiat wołomiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 62 202 mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 30 331 kobiet oraz 31 871 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 16,3% średnie ogólnokształcące, a 16,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców powiatu wołomińskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wołomińskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wołomińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz podstawowe ukończone (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz średnie zawodowe (18,4%).

  19,8% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 20,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 913 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,46.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  19,6%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 24,3% W miastach
  (wyższe)
 • 10,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  34,9%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat wołomiński
  2,3%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 16,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wołomiński
  16,3%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,2%
  Mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 10,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat wołomiński
  20,3%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wołomiński
  5,0%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,1%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 20,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wołomiński
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 913 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wołomiński
  913,0
  Województwo
  896,0
  Cały kraj
  842,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,89
  woj. mazowieckie
  1,04
  Polska
  1,12
 •  
 • 618,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 616,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 96,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 94,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 94,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,46
  Województwo
  93,91
  Cały kraj
  90,94
 • 93,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wołomiński
  93,81
  Mazowieckie
  93,21
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 1 239,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 098,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 141,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 97,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,52
  Województwo
  102,81
  Polska
  98,90
 • 92,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  92,95
  Mazowieckie
  95,81
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. wołomiński
  22,0
  Mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 547,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 418,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 128,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  1,0
  Mazowieckie
  3,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 35 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 35
 • 97,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 71,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  25,0
  woj. mazowieckie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 33 Technika dla dorosłych
 • 33
 • 113,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 76,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. wołomiński
  39,0
  Mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 39 Szkoły policealne ogółem
 • 39
 • 47 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 47
 • 38 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 38
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wołomiński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wołomiński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)