Powiat płocki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat płocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 111 103 Liczba mieszkańców
 • 1 796 km2 Powierzchnia
 • 62 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 9,3% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Bieniek Starosta
 • ul. Bielska 59, 09-400 Płock Adres starostwa powiatowego
 • WPL Tablice rejestracyjne
Powiat płocki na mapie
Identyfikatory
 • 1419 TERYT (TERC)
Herb powiatu płockiego
powiat płocki herb
Flaga powiatu płockiego
powiat płocki flaga

Powiat płocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie płockim oddano do użytku 455 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  98,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,1% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 97,8% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 2,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie płockim to 5,07 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie płockim to 131,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie płockim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 455 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  4,10
  Mazowieckie
  5,46
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 440 Użytek własny
 • 10 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,8%
  2,2%
 • 2 306 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,07 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. płocki
  5,07
  woj. mazowieckie
  3,79
  Polska
  4,13
 • 20,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat płocki
  20,77
  Województwo
  20,73
  Cała Polska
  15,89
 • 59 848 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 131,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  131,5 m2
  Mazowieckie
  91,8 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,54 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. płocki
  0,54 m2
  Województwo
  0,50 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat płocki ma 111 103 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 5,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu płockiego zawarli w 2015 roku 555 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu płockiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat płocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -189. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,7 na 1000 mieszkańców powiatu płockiego. W 2015 roku urodziło się 1 025 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 416 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,1% zgonów w powiecie płockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w powiecie płockim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu płockiego przypada 10.92 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 469 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 246 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu płockiego 223. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,4% mieszkańców powiatu płockiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu płockiego

 • 111 103 Liczba mieszkańców
 • 55 955 Kobiety
 • 55 148 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie płockim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie płockim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie płockim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płockiego w latach 2017-2050

 • 111 105 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 55 618 Kobiety
 • 55 487 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie płockim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie płockim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie płockim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu płockiego

 • 39,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,7 lat
  woj. mazowieckie
  40,9 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat płocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu płockiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. płocki
  28,5%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,1%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,3%
  Województwo
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. płocki
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie płockim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie płockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat płocki
  5,0
  Mazowieckie
  4,8
  Polska
  4,9
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  1,3
  woj. mazowieckie
  1,8
  Kraj
  1,8
 • 555 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie płockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie płockim

 • -189 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -153 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,7
  woj. mazowieckie
  0,5
  Polska
  -0,7
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie płockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie płockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie płockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie płockim w roku 2015

 • 1 025 Urodzenia żywe
 • 519 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 506 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat płocki
  9,2
  Mazowieckie
  10,8
  Cała Polska
  9,6
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. płocki
  37,7
  woj. mazowieckie
  44,6
  Kraj
  40,1
 • 14.03 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.03
 • 56.29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.29
 • 91.64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.64
 • 69.23 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69.23
 • 21.08 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21.08
 • 5.71 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.71
 • 3 416 gŚrednia waga noworodków
 • 3 354 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 416 g
  Województwo
  3 371 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 348 Waga 3500g - 3999g
 • 348
 • 379 Waga 3000g - 3499g
 • 379
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat płocki
  1,29
  Województwo
  1,41
  Cały kraj
  1,29
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Mazowieckie
  0,68
  Cały kraj
  0,63
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  Mazowieckie
  1,04
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie płockim w roku 2015

 • 1 214 Zgony
 • 555 Kobiety
  (Zgony)
 • 659 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,9
  Mazowieckie
  10,3
  Polska
  10,3
 • 118,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  118,4
  woj. mazowieckie
  95,8
  Cały kraj
  106,9
 • 4,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat płocki
  41,1%
  Mazowieckie
  46,7%
  Polska
  45,1%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,7%
  Mazowieckie
  26,1%
  Cały kraj
  26,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. płocki
  7,7%
  Mazowieckie
  7,8%
  Polska
  5,4%
 • 0,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,6
  Cała Polska
  3,9
 • 73,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  73,2
  Cały kraj
  70,2
 • 282,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  282,7
  Mazowieckie
  262,0
  Cały kraj
  260,7
 • 251,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  251,5
  Kraj
  248,3
 • 434,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 462,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 406,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat płocki
  434,9
  Mazowieckie
  469,5
  Kraj
  441,1
 • 87,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  87,9
  woj. mazowieckie
  92,3
  Cała Polska
  85,7
 • 30,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat płocki
  30,4
  woj. mazowieckie
  32,3
  Cały kraj
  30,1
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,4
  Mazowieckie
  7,6
  Cały kraj
  8,2
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 469 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 740 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 729 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 246 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 705 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 541 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 223 Saldo migracji
 • 35 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 188 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 223 Saldo migracji wewnętrznych
 • 35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 188 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie płockim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie płockim

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat płocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie płockim na 1000 mieszkańców pracuje 103 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie płockim wynosiło w 2015 roku 16,9% (20,2% wśród kobiet i 14,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płockim wynosi 3 449,24 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płockiego 9 035 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 400 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 635.

  56,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,7% w przemyśle i budownictwie, a 8,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 8,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie płockim

 • 103 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. płocki
  103,0
  Województwo
  283,0
  Kraj
  232,0
 • 16,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 20,2% Kobiety
 • 14,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,9%
  woj. mazowieckie
  8,3%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie płockim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie płockim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie płockim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płockim

 • 3 449 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat płocki
  3 449 PLN
  Województwo
  5 094 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie płockim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie płockim

 • 9 035 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 400 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 635 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie płockim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 16,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,6% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie płockim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie płockim

 • 11 428 Pracujący ogółem
 • 5 893 Kobiety
 • 5 535 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie płockim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat płocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  57,8
  Mazowieckie
  62,9
  Cała Polska
  60,1
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. płocki
  27,8
  Województwo
  32,7
  Cała Polska
  31,4
 • 92,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. płocki
  92,5
  woj. mazowieckie
  107,8
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat płocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie płockim stwierdzono 1 540 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,86 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie płockim wynosi 72,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu płockiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,51 (wykrywalność 56%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,23 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,39 (92%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie płockim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 540 Przestępstwa ogółem
 • 1 540
 • 721 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 721
 • 377 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 377
 • 359 Przestępstwa drogowe
 • 359
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 835 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 835
 • 13,86 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  13,86
  Województwo
  21,06
  Cały kraj
  20,80
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,49
  Mazowieckie
  14,77
  Cała Polska
  13,59
 • 3,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  3,39
  Województwo
  3,57
  Cały kraj
  4,36
 • 3,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,23
  Mazowieckie
  1,90
  Cała Polska
  1,99
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. płocki
  0,24
  Województwo
  0,37
  Kraj
  0,45
 • 7,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  7,51
  woj. mazowieckie
  12,38
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  54%
  Polska
  65%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat płocki
  47%
  Województwo
  41%
  Cały kraj
  52%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. płocki
  93%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. płocki
  93%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  82%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Mazowieckie
  34%
  Polska
  46%

Powiat płocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 29 499 mieszkańców powiatu płockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 222 kobiet oraz 15 277 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców powiatu płockiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu płockiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie płockim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

  15,7% mieszkańców powiatu płockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 703 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,68.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 88,39.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,9% mieszkańców powiatu płockiego w wieku potencjalnej nauki (34,0% kobiet i 33,9% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. płocki
  10,7%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 10,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. płocki
  26,5%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 31,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • pow. płocki
  2,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat płocki
  10,9%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,5%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,9%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. płocki
  6,5%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat płocki
  27,9%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 29,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 24,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie płockim

 • 703 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  703,0
  Mazowieckie
  896,0
  Polska
  842,0
 • 1,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. płocki
  1,49
  Mazowieckie
  1,04
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 133,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie płockim

 • 83,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,68
  Województwo
  93,91
  Kraj
  90,94
 • 82,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  82,82
  woj. mazowieckie
  93,21
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 598,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 528,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie płockim

 • 88,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat płocki
  88,39
  Województwo
  102,81
  Cała Polska
  98,90
 • 84,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  84,30
  Mazowieckie
  95,81
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 324,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 245,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie płockim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie płockim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  2,0
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 44,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie płockim

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat płocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat płocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat płocki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)