Województwo łódzkie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. łódzkie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 2 488 417 Liczba mieszkańców
 • 18 219 km² Powierzchnia
 • 137 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,8% Stopa urbanizacji
 • Łódź Siedziba wojewody
 • ul. Piotrkowska 104 Urząd Wojewódzki
 • Jolanta Chełmińska Wojewoda
 • Łódź Siedziba sejmiku
 • al. marsz. J. Piłsudskiego 8, 90-051 Urząd Marszałkowski
 • Witold Stępień Marszałek
 • E Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 10 TERYT (TERC)
Herb woj. łódzkie
Woj. łódzkie herb
Flaga woj. łódzkie
Woj. łódzkie flaga

Woj. łódzkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w łódzkim oddano do użytku 7 150 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,87 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,6% na sprzedaż lub wynajem, 2,0% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (1,3%), mieszkania komunalne (0,5%) i lokale zakładowe (0,0%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 88,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 12,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w łódzkim to 4,48 i jest większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w łódzkim to 112,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w łódzkim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 150 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • łódzkie
  2,87
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4 317 Użytek własny
 • 591 Sprzedaż lub wynajem
 • 88,0%
  12,0%
 • 32 067 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Województwo
  4,48
  Cały kraj
  4,13
 • 12,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. łódzkie
  12,86
  Cała Polska
  15,89
 • 804 768 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 112,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • łódzkie
  112,6 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • łódzkie
  0,32 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. łódzkie ma 2 488 417 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy łódzkiego zawarli w 2015 roku 11 456 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców łódzkiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Woj. łódzkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9 012. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,6 na 1000 mieszkańców łódzkiego. W 2015 roku urodziło się 22 113 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,6% zgonów w łódzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w łódzkim były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności łódzkiego przypada 12.46 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 20 418 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 145 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla łódzkiego -1 727. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,4% mieszkańców łódzkiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców łódzkiego

 • 2 488 417 Liczba mieszkańców
 • 1 302 772 Kobiety
 • 1 185 645 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w łódzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w łódzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w latach 2017-2050

 • 1 999 131 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 031 519 Kobiety
 • 967 612 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w łódzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w łódzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców łódzkiego

 • 42,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • Województwo
  42,3 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. łódzkie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców łódzkiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0%Żonaci/Zamężne
 • łódzkie
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Województwo
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w łódzkim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w łódzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • łódzkie
  4,6
  Polska
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • woj. łódzkie
  1,5
  Cała Polska
  1,8
 • 11 456 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w łódzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w łódzkim

 • -9 012 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -4 566 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 446 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Województwo
  -3,6
  Cała Polska
  -0,7
 • -4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w łódzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w łódzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w łódzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w łódzkim w roku 2015

 • 22 113 Urodzenia żywe
 • 10 752 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 361 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  8,9
  Cała Polska
  9,6
 • 38,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • łódzkie
  38,3
  Cała Polska
  40,1
 • 11.27 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.27
 • 44.99 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.99
 • 87.71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.71
 • 74.55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.55
 • 29.05 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.05
 • 5.77 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.77
 • 0.21 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.21
 • 3 344 gŚrednia waga noworodków
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 344 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 19 Waga 5000g i więcej
 • 19
 • 240 Waga 4500g - 4999g
 • 240
 • 1 882 Waga 4000g - 4499g
 • 1 882
 • 6 703 Waga 3500g - 3999g
 • 6 703
 • 8 465 Waga 3000g - 3499g
 • 8 465
 • 3 390 Waga 2500g - 2999g
 • 3 390
 • 870 Waga 2000g - 2499g
 • 870
 • 303 Waga 1500g - 1999g
 • 303
 • 135 Waga 1000g - 1499g
 • 135
 • 68 Waga 600g - 999g
 • 68
 • 25 Waga poniżej 600g
 • 25
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. łódzkie
  1,26
  Kraj
  1,29
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w łódzkim w roku 2015

 • 31 125 Zgony
 • 15 318 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 807 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 106 Zgony niemowląt
 • 46 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 60 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,4%
  56,6%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • łódzkie
  12,5
  Polska
  10,3
 • 140,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  140,8
  Cały kraj
  106,9
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  4,8
  Kraj
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. łódzkie
  4,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,8
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w łódzkim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • łódzkie
  44,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  24,6%
  Polska
  26,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,4%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,4
  Kraj
  3,9
 • 81,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  81,4
  Kraj
  70,2
 • 291,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  291,5
  Polska
  260,7
 • 278,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  278,8
  Polska
  248,3
 • 522,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 554,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 487,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • łódzkie
  522,1
  Kraj
  441,1
 • 98,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • łódzkie
  98,1
  Polska
  85,7
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. łódzkie
  31,6
  Polska
  30,1
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • łódzkie
  8,1
  Cała Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • łódzkie
  0,7%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 20 418 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 028 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 390 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 145 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 027 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 118 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 727 Saldo migracji
 • -999 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -728 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 727 Saldo migracji wewnętrznych
 • -999 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -728 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w łódzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w łódzkim

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W łódzkim na 1000 mieszkańców pracuje 230 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w łódzkim wynosiło w 2015 roku 10,3% (10,9% wśród kobiet i 9,8% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim wynosi 3 790,76 PLN, co odpowiada 91.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego 176 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 425 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22 222.

  23,8% aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,6% w przemyśle i budownictwie, a 0,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w łódzkim

 • 230 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  230,0
  Kraj
  232,0
 • 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,9% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • woj. łódzkie
  10,3%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w łódzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w łódzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w łódzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim

 • 3 791 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. łódzkie
  3 791 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w łódzkim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w łódzkim

 • 176 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 425 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w łódzkim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,8% Pozostałe
 • 38,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w łódzkim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w łódzkim

 • 573 863 Pracujący ogółem
 • 294 115 Kobiety
 • 279 748 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w łódzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  62,9
  Cała Polska
  60,1
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • łódzkie
  35,6
  Kraj
  31,4
 • 130,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. łódzkie
  130,1
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. łódzkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w łódzkim stwierdzono 48 321 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,34 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w łódzkim wynosi 58,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców łódzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,12 (wykrywalność 45%) oraz przeciwko mieniu - 11,13 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,41 (79%), drogowe - 2,04 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone w łódzkim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 321 Przestępstwa ogółem
 • 48 321
 • 32 787 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 32 787
 • 8 520 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 8 520
 • 5 091 Przestępstwa drogowe
 • 5 091
 • 1 165 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 165
 • 27 812 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 27 812
 • 19,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  19,34
  Cała Polska
  20,80
 • 13,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  13,12
  Kraj
  13,59
 • 3,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  3,41
  Cała Polska
  4,36
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  2,04
  Cała Polska
  1,99
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  0,47
  Cały kraj
  0,45
 • 11,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  11,13
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Województwo
  59%
  Polska
  65%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • łódzkie
  46%
  Kraj
  52%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. łódzkie
  80%
  Cała Polska
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. łódzkie
  79%
  Kraj
  82%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • łódzkie
  37%
  Cała Polska
  46%

Woj. łódzkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 554 331 mieszkańców łódzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 270 083 kobiet oraz 284 248 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców łódzkiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy łódzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w łódzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz podstawowe ukończone (20,7%).

  18,0% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 847 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,63.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,03.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 31,9% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • łódzkie
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • łódzkie
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • łódzkie
  13,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • łódzkie
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w łódzkim

 • 847 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Województwo
  847,0
  Polska
  842,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. łódzkie
  1,15
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 4 406,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4 373,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 119,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 114,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 807,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 792,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 154,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 154,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w łódzkim

 • 91,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  91,63
  Polska
  90,94
 • 90,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  90,78
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 10 960,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9 679,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 281,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 656,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 598,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w łódzkim

 • 100,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • łódzkie
  100,03
  Cała Polska
  98,90
 • 93,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Województwo
  93,23
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. łódzkie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 5 662,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 389,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 272,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 377,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 306,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w łódzkim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w łódzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. łódzkie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 10 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 2 460,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 822,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 638,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 212,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 164,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • łódzkie
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 9 Technika dla młodzieży specjalne
 • 9
 • 15 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 15
 • 2 645,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 741,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 903,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  25,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 8 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 8
 • 26 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26
 • Edukacyjne grupy wieku w łódzkim

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. łódzkie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. łódzkie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)