Powiat rybnicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rybnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 942 Liczba mieszkańców
 • 224 km2 Powierzchnia
 • 347 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,6% Stopa urbanizacji
 • Damian Mrowiec Starosta
 • ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik Adres starostwa powiatowego
 • SRB Tablice rejestracyjne
Powiat rybnicki na mapie
Identyfikatory
 • 2412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rybnickiego
powiat rybnicki herb
Flaga powiatu rybnickiego
powiat rybnicki flaga

Powiat rybnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat rybnicki ma 77 942 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w 2050 roku wynosi 76 723, z czego 38 845 to kobiety, a 37 878 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rybnickiego zawarli w 2017 roku 370 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu rybnickiego jest stanu wolnego, 63,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rybnicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 173. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,22 na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego. W 2017 roku urodziło się 900 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,24 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w powiecie rybnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie rybnickim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rybnickiego przypada 9.47 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 830 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 704 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rybnickiego 126. W tym samym roku 23 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  62,5% mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 77 942 Liczba mieszkańców
 • 39 560 Kobiety
 • 38 382 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 76 723 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 845 Kobiety
 • 37 878 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rybnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,2 lat
  śląskie
  42,4 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rybnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat rybnicki
  24,7%
  Województwo
  27,1%
  Cała Polska
  28,8%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 63,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat rybnicki
  63,0%
  śląskie
  57,5%
  Cały kraj
  55,8%
 • 61,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,1%
  woj. śląskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,7%
  śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rybnickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  śląskie
  4,9
  Cała Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. rybnicki
  1,6
  woj. śląskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 370 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rybnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 173 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 73 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 100 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  2,2
  woj. śląskie
  -1,4
  Cała Polska
  -0,0
 • 2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rybnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rybnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rybnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rybnickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 900 Urodzenia żywe
 • 456 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 444 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 11,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  śląskie
  9,9
  Polska
  10,5
 • 48,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat rybnicki
  48,6
  śląskie
  42,8
  Cały kraj
  44,2
 • 14.21 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.21
 • 59.88 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.88
 • 113.3 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113.3
 • 83.8 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.8
 • 37.4 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.4
 • 9.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.84
 • 3 387 g Średnia waga noworodków
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 477 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 387 g
  śląskie
  3 323 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 79 Waga 4000g - 4499g
 • 79
 • 279 Waga 3500g - 3999g
 • 279
 • 372 Waga 3000g - 3499g
 • 372
 • 122 Waga 2500g - 2999g
 • 122
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  1,58
  Województwo
  1,42
  Kraj
  1,45
 • 0,80 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,80
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 1,24 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,24
  Województwo
  0,87
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie rybnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 734 Zgony
 • 348 Kobiety
  (Zgony)
 • 386 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  10,7
  Kraj
  10,1
 • 90,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. rybnicki
  90,6
  śląskie
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. rybnicki
  3,7
  woj. śląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,6%
  woj. śląskie
  46,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,3%
  śląskie
  27,5%
  Kraj
  26,7%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,5
  Kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  81,1
  Cały kraj
  74,3
 • 257,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. rybnicki
  257,7
  śląskie
  302,7
  Cały kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,0
  Kraj
  261,6
 • 437,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 447,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  437,7
  woj. śląskie
  508,0
  Cały kraj
  469,0
 • 102,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  102,2
  śląskie
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 38,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  38,3
  Województwo
  37,6
  Cały kraj
  31,8
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 830 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 426 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 404 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 704 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 356 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 348 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 143 Saldo migracji
 • 80 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 63 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 126 Saldo migracji wewnętrznych
 • 70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 56 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rybnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rybnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie rybnickim oddano do użytku 199 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,55 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim to 24 419 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 93,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rybnickim to 5,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie rybnickim to 110,90 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,13% mieszkań posiada łazienkę, 88,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,70% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 419 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 314,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  314,30
  woj. śląskie
  384,00
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 88,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat rybnicki
  88,40 m2
  woj. śląskie
  70,70 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat rybnicki
  27,80 m2
  woj. śląskie
  27,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,61
  śląskie
  3,76
  Polska
  3,82
 • 3,18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat rybnicki
  3,18
  śląskie
  2,60
  Cała Polska
  2,69
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,69
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 199 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,55
  śląskie
  2,69
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 224 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 033 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. rybnicki
  5,19
  Województwo
  4,52
  Cały kraj
  3,91
 • 13,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  13,25
  śląskie
  12,14
  Polska
  18,14
 • 22 065 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 110,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. rybnicki
  110,9 m2
  śląskie
  112,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat rybnicki
  0,28 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. rybnicki
  99,01%
  śląskie
  98,77%
  Polska
  96,79%
 • 97,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,12%
  śląskie
  95,45%
  Cała Polska
  93,66%
 • 96,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat rybnicki
  96,13%
  śląskie
  93,83%
  Cała Polska
  91,31%
 • 88,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  88,82%
  śląskie
  81,75%
  Kraj
  82,12%
 • 26,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat rybnicki
  26,70%
  Województwo
  64,39%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat rybnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie rybnickim na 1000 mieszkańców pracuje 118 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim wynosiło w 2016 roku 9,0% (12,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim wynosi 3 685,58 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego 15 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 330.

  22,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 118 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. rybnicki
  118,0
  śląskie
  265,0
  Kraj
  240,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Powiat
  9,0%
  woj. śląskie
  6,6%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 686 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 686 PLN
  Województwo
  4 295 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 330 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,4% Pozostałe
 • 36,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 175 Pracujący ogółem
 • 4 492 Kobiety
 • 4 683 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat rybnicki
  60,0
  Województwo
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 29,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,1
  Województwo
  36,0
  Cała Polska
  34,0
 • 94,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. rybnicki
  94,0
  woj. śląskie
  129,8
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rybnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie rybnickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 502 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 429 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 442 nowe podmioty, a 372 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (426) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (538) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (262) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rybnickim najwięcej (329) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 275) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (109) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,6% (1 410) podmiotów, a 72,4% (3 983) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rybnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.4%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 502 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 109 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 410 Przemysł i budownictwo
 • 3 983 Pozostała działalność
 • 442 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2017 roku
 • 372 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rybnickim w 2017 roku
 • 4 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 275 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 275
 • 189 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 189
 • 33 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 33
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 5 497 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 497
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 267 Spółki handlowe ogółem
 • 267
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 211  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 211
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 329 Spółki cywilne ogółem
 • 329
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 300 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 300
 • 673 Budownictwo
 • 673
 • 487 Przetwórstwo przemysłowe
 • 487
 • 365 Transport i gospodarka magazynowa
 • 365
 • 363 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 363
 • 306 Pozostała działalność
 • 306
 • 181 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 181
 • 159 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 159
 • 113 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 113
 • 100 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 100
 • 94 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 94
 • 89 Informacja i komunikacja
 • 89
 • 87 Edukacja
 • 87
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie rybnickim stwierdzono 856 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rybnickim wynosi 75,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,92 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 5,27 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,46 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,18 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 856 Przestępstwa ogółem
 • 856
 • 616 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 616
 • 92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 92
 • 114 Przestępstwa drogowe
 • 114
 • 36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 36
 • 410 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 410
 • 11,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,00
  Województwo
  24,53
  Cała Polska
  19,62
 • 7,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,92
  woj. śląskie
  13,94
  Cała Polska
  12,07
 • 1,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  1,18
  woj. śląskie
  8,05
  Kraj
  4,94
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  1,46
  Województwo
  1,60
  Polska
  1,78
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  0,46
  śląskie
  0,65
  Cała Polska
  0,49
 • 5,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  5,27
  śląskie
  12,21
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  śląskie
  78%
  Cała Polska
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  śląskie
  66%
  Polska
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  77%
  śląskie
  92%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. rybnicki
  89%
  śląskie
  78%
  Polska
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. rybnicki
  57%
  woj. śląskie
  63%
  Cała Polska
  52%

Powiat rybnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2016 roku 46,4 mln złotych, co daje 598 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu rybnickiego - 31.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,5 mln złotych, czyli 22,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2016 roku 47,0 mln złotych, co daje 606 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.5%). W budżecie powiatu rybnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 233 złotych na mieszkańca (38,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,2 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,0 mln

  431(100%)

  33,4 mln

  442(100%)

  33,9 mln

  445(100%)

  38,3 mln

  501(100%)

  37,8 mln

  493(100%)

  41,0 mln

  533(100%)

  45,4 mln

  588(100%)

  46,4 mln

  598(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,1 mln

  109(25.4%)

  8,7 mln

  116(25.9%)

  7,3 mln

  95,5(21.5%)

  9,5 mln

  123(24.7%)

  9,2 mln

  120(24.4%)

  11,4 mln

  148(27.9%)

  12,4 mln

  160(27.3%)

  14,5 mln

  186(31.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,7 mln

  103(23.9%)

  9,1 mln

  122(27.3%)

  9,5 mln

  125(28.1%)

  8,0 mln

  104(20.8%)

  8,9 mln

  116(23.6%)

  9,2 mln

  120(22.5%)

  10,0 mln

  129(22%)

  10,4 mln

  134(22.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  104(24.3%)

  6,8 mln

  90,7(20.3%)

  7,2 mln

  94,3(21.2%)

  7,5 mln

  97,5(19.5%)

  7,7 mln

  100(20.4%)

  7,7 mln

  99,2(18.6%)

  8,5 mln

  109(18.6%)

  9,0 mln

  116(19.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  74,8(17.4%)

  5,6 mln

  74,9(16.8%)

  5,3 mln

  69,6(15.7%)

  5,6 mln

  73,2(14.6%)

  8,0 mln

  105(21.3%)

  7,5 mln

  96,8(18.2%)

  6,3 mln

  81,0(13.8%)

  6,7 mln

  86,7(14.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  867,2 tys

  11,6(2.7%)

  1,1 mln

  15,1(3.4%)

  895,8 tys

  11,7(2.6%)

  1,0 mln

  13,3(2.7%)

  1,1 mln

  14,5(3%)

  1,2 mln

  15,6(2.9%)

  1,4 mln

  18,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,7(4.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  13,5(3.1%)

  1,1 mln

  14,1(3.2%)

  1,1 mln

  14,9(3.3%)

  1,2 mln

  16,1(3.2%)

  1,4 mln

  18,5(3.8%)

  1,9 mln

  24,1(4.5%)

  1,7 mln

  22,2(3.8%)

  1,5 mln

  18,9(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  162,6 tys

  2,2(0.5%)

  329,1 tys

  4,4(1%)

  1,6 mln

  20,3(4.6%)

  4,5 mln

  58,6(11.7%)

  508,7 tys

  6,6(1.3%)

  541,0 tys

  7,0(1.3%)

  247,9 tys

  3,2(0.5%)

  805,3 tys

  10,4(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  373,7 tys

  5,0(1.2%)

  331,1 tys

  4,4(1%)

  572,5 tys

  7,5(1.7%)

  356,7 tys

  4,7(0.9%)

  304,9 tys

  4,0(0.8%)

  998,6 tys

  12,9(2.4%)

  3,8 mln

  48,8(8.3%)

  478,0 tys

  6,2(1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  91,3 tys

  1,2(0.3%)

  101,2 tys

  1,4(0.3%)

  109,7 tys

  1,4(0.3%)

  136,0 tys

  1,8(0.4%)

  177,6 tys

  2,3(0.5%)

  163,5 tys

  2,1(0.4%)

  151,1 tys

  2,0(0.3%)

  178,8 tys

  2,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  85,5 tys

  1,1(0.3%)

  85,5 tys

  1,1(0.3%)

  88,0 tys

  1,2(0.3%)

  102,0 tys

  1,3(0.3%)

  196,5 tys

  2,6(0.5%)

  167,4 tys

  2,2(0.4%)

  180,0 tys

  2,3(0.4%)

  156,8 tys

  2,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  81,6 tys

  1,1(0.3%)

  86,6 tys

  1,2(0.3%)

  62,3 tys

  0,8(0.2%)

  327,4 tys

  4,3(0.9%)

  67,9 tys

  0,9(0.2%)

  181,9 tys

  2,4(0.4%)

  673,0 tys

  8,7(1.5%)

  113,3 tys

  1,5(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  29,0 tys

  0,4(0.1%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  24,3 tys

  0,3(0.1%)

  24,6 tys

  0,3(0.1%)

  24,8 tys

  0,3(0.1%)

  25,2 tys

  0,3(0.1%)

  25,6 tys

  0,3(0.1%)

  23,9 tys

  0,3(0.1%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  64,3 tys

  0,9(0.2%)

  46,8 tys

  0,6(0.1%)

  132,6 tys

  1,7(0.4%)

  119,2 tys

  1,6(0.3%)

  64,2 tys

  0,8(0.2%)

  34,7 tys

  0,4(0.1%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  108,7 tys

  1,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,0 mln

  404(100%)

  35,1 mln

  464(100%)

  37,6 mln

  494(100%)

  40,0 mln

  522(100%)

  39,8 mln

  519(100%)

  42,9 mln

  558(100%)

  47,4 mln

  614(100%)

  47,0 mln

  606(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,1 mln

  162(40.3%)

  12,9 mln

  172(36.7%)

  14,5 mln

  190(38.6%)

  15,5 mln

  202(38.7%)

  16,5 mln

  214(41.4%)

  18,5 mln

  239(43%)

  19,2 mln

  248(40.5%)

  20,2 mln

  260(43%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,7 mln

  117(29%)

  7,8 mln

  104(22.3%)

  9,6 mln

  126(25.6%)

  9,9 mln

  130(24.8%)

  9,6 mln

  125(24.1%)

  10,6 mln

  137(24.6%)

  11,3 mln

  146(23.8%)

  12,5 mln

  161(26.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  50,7(12.6%)

  3,6 mln

  47,7(10.2%)

  4,0 mln

  52,5(10.7%)

  4,4 mln

  57,7(11%)

  4,5 mln

  58,3(11.3%)

  4,7 mln

  60,6(10.9%)

  4,8 mln

  62,3(10.2%)

  5,9 mln

  75,5(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  45,6(11.3%)

  4,6 mln

  61,8(13.2%)

  3,0 mln

  39,9(8.1%)

  3,4 mln

  44,5(8.5%)

  4,0 mln

  51,8(10%)

  4,3 mln

  56,3(10.1%)

  6,0 mln

  78,0(12.7%)

  3,2 mln

  41,0(6.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  374,8 tys

  5,0(1.2%)

  331,6 tys

  4,4(0.9%)

  597,4 tys

  7,8(1.6%)

  384,0 tys

  5,0(1%)

  389,8 tys

  5,1(1%)

  575,1 tys

  7,5(1.3%)

  3,2 mln

  40,9(6.7%)

  1,6 mln

  21,1(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  273,0 tys

  3,7(0.9%)

  387,6 tys

  5,2(1.1%)

  138,4 tys

  1,8(0.4%)

  42,5 tys

  0,6(0.1%)

  122,9 tys

  1,6(0.3%)

  129,7 tys

  1,7(0.3%)

  74,0 tys

  1,0(0.2%)

  1,1 mln

  14,0(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  290,2 tys

  3,9(1%)

  365,8 tys

  4,9(1%)

  1,9 mln

  25,1(5.1%)

  527,2 tys

  6,9(1.3%)

  479,0 tys

  6,2(1.2%)

  1,1 mln

  14,4(2.6%)

  936,9 tys

  12,1(2%)

  787,1 tys

  10,1(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  616,5 tys

  8,3(2.1%)

  863,2 tys

  11,5(2.5%)

  695,1 tys

  9,1(1.8%)

  916,0 tys

  12,0(2.3%)

  3,0 mln

  39,0(7.5%)

  1,7 mln

  22,7(4.1%)

  670,4 tys

  8,7(1.4%)

  606,5 tys

  7,8(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  237,3 tys

  3,2(0.8%)

  1,9 mln

  25,0(5.3%)

  1,3 mln

  17,6(3.6%)

  1,0 mln

  13,4(2.6%)

  714,0 tys

  9,3(1.8%)

  351,9 tys

  4,6(0.8%)

  607,0 tys

  7,8(1.3%)

  525,9 tys

  6,8(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,5 tys

  1,2(0.3%)

  2,3 mln

  30,7(6.5%)

  1,7 mln

  22,3(4.5%)

  3,8 mln

  49,7(9.5%)

  434,0 tys

  5,6(1.1%)

  307,7 tys

  4,0(0.7%)

  321,4 tys

  4,2(0.7%)

  353,3 tys

  4,5(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,3 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  24,1 tys

  0,3(0.1%)

  47,3 tys

  0,6(0.1%)

  34,8 tys

  0,5(0.1%)

  15,4 tys

  0,2(0%)

  79,5 tys

  1,0(0.2%)

  600,5 tys

  7,8(1.4%)

  266,0 tys

  3,4(0.6%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  14,0 tys

  0,2(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  108,7 tys

  1,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rybnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 515 mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 951 kobiet oraz 9 564 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 36,6% mieszkańców powiatu rybnickiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rybnickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rybnickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz podstawowe ukończone (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (45,3%) oraz średnie zawodowe (16,7%).

  18,8% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 696 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,10.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,7% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (28,3% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,0%
  Województwo
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 10,4% W miastach
  (wyższe)
 • 11,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. rybnicki
  27,8%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 27,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat rybnicki
  10,5%
  śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,0%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 36,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  36,6%
  śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 28,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 45,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat rybnicki
  5,3%
  Województwo
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. rybnicki
  18,6%
  Województwo
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. rybnicki
  0,7%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cała Polska
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 696 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. rybnicki
  696,0
  woj. śląskie
  828,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat rybnicki
  1,14
  śląskie
  0,90
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 138,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 138,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat rybnicki
  95,10
  Województwo
  97,89
  Polska
  96,62
 • 91,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. rybnicki
  91,78
  Województwo
  93,60
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. rybnicki
  18,0
  woj. śląskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3
 •  
 • 342,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 306,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  94,83
  śląskie
  100,21
  Polska
  100,01
 • 87,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  87,88
  Województwo
  91,26
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  śląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 175,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 134,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 31 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 31
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rybnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rybnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rybnickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie rybnickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 125)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie rybnickim: 16 (publiczne: 14, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie rybnickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 139 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 499 (uczestnicy: 75 038)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 1 738)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 4 310)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 8 050)
  • koncerty: 104 (uczestnicy: 39 375)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 90 (uczestnicy: 1 435)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 48 (uczestnicy: 4 750)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 3 506)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 2 365)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 284)
  • interdyscyplinarne: 37 (uczestnicy: 5 010)
  • warsztaty: 100 (uczestnicy: 1 845)
  • inne: 18 (uczestnicy: 2 370)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 2 760)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 108)
  • taneczne: 12 (członkowie: 301)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 11)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 75)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 11 (członkowie: 1 235)
  • koło gospodyń wiejskich: 14 (członkowie: 822)
  • inne: 8 (członkowie: 190)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 23 (absolwenci: 320)
  • języków obcych: 11 (absolwenci: 164)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 28)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 7 (absolwenci: 87)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 707)
  • teatralne: 5 (członkowie: 46)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 106)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 185)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 111)
  • taneczne: 10 (członkowie: 249)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie rybnickim siedzibę miał 1 teatr (teatr lalkowy: 1). Odbyło się 0 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 0 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rybnickim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 271 833 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 294 992 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8


 • Kluby sportowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rybnickim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 634 członków. Zarejestrowano 2 282 ćwiczących (mężczyźni: 1 939, kobiety: 343, chłopcy do lat 18: 1 299, dziewczęta do lat 18: 273). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (54), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (31).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rybnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)