Powiat rybnicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat rybnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 539 Liczba mieszkańców
 • 224 km2 Powierzchnia
 • 345 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,6% Stopa urbanizacji
 • Damian Mrowiec Starosta
 • ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik Adres starostwa powiatowego
 • SRB Tablice rejestracyjne
Powiat rybnicki na mapie
Identyfikatory
 • 2412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rybnickiego
powiat rybnicki herb
Flaga powiatu rybnickiego
powiat rybnicki flaga

Powiat rybnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rybnickim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 217 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 202 Użytek własny
 • 5 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,6%
  2,4%
 • 1 192 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat rybnicki
  5,49
  Woj. śląskie
  4,76
  Polska
  4,13
 • 25 264 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 116,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat rybnicki
  116,4 m2
  Woj. śląskie
  119,8 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat rybnicki ma 77 539 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu rybnickiego zawarli w 2015 roku 371 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu rybnickiego jest stanu wolnego, 63,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rybnicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 119. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,5 na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego. W 2015 roku urodziło się 876 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,4% zgonów w powiecie rybnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w powiecie rybnickim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rybnickiego przypada 9.8 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 874 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 731 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rybnickiego 143. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,7% mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rybnickiego

 • 77 539 Liczba mieszkańców
 • 39 306 Kobiety
 • 38 233 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w latach 2017-2050

 • 76 723 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 845 Kobiety
 • 37 878 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rybnickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rybnickiego

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat rybnicki
  39,7 lat
  Woj. śląskie
  41,9 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rybnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rybnickiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat rybnicki
  24,7%
  Woj. śląskie
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 63,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat rybnicki
  63,0%
  Woj. śląskie
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 61,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat rybnicki
  9,1%
  Woj. śląskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat rybnicki
  2,7%
  Woj. śląskie
  5,1%
  Polska
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • powiat rybnicki
  0,5%
  Woj. śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rybnickim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rybnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat rybnicki
  4,8
  Woj. śląskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat rybnicki
  1,4
  Woj. śląskie
  1,8
  Polska
  1,8
 • 371 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rybnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rybnickim

 • 119 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 78 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 41 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  1,5
  Woj. śląskie
  -1,9
  Polska
  -0,7
 • 1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rybnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rybnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rybnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rybnickim w roku 2015

 • 876 Urodzenia żywe
 • 444 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 432 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 11,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  11,3
  Woj. śląskie
  9,1
  Polska
  9,6
 • 46,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat rybnicki
  46,9
  Woj. śląskie
  38,7
  Polska
  40,1
 • 16.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.6
 • 60.08 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60.08
 • 113.97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113.97
 • 75.44 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.44
 • 31.75 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.75
 • 5.24 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.24
 • 3 321 g Średnia waga noworodków
 • 3 259 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat rybnicki
  3 321 g
  Woj. śląskie
  3 306 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 258 Waga 3500g - 3999g
 • 258
 • 321 Waga 3000g - 3499g
 • 321
 • 161 Waga 2500g - 2999g
 • 161
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  1,50
  Woj. śląskie
  1,26
  Polska
  1,29
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  0,76
  Woj. śląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat rybnicki
  1,16
  Woj. śląskie
  0,83
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie rybnickim w roku 2015

 • 757 Zgony
 • 366 Kobiety
  (Zgony)
 • 391 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  9,8
  Woj. śląskie
  11,0
  Polska
  10,3
 • 86,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rybnicki
  86,4
  Woj. śląskie
  121,2
  Polska
  106,9
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rybnicki
  5,7
  Woj. śląskie
  4,7
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat rybnicki
  3,3
  Woj. śląskie
  3,7
  Polska
  3,2
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. śląskie
  0,9
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat rybnicki
  45,9%
  Woj. śląskie
  47,1%
  Polska
  45,1%
 • 26,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat rybnicki
  26,5%
  Woj. śląskie
  27,8%
  Polska
  26,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat rybnicki
  6,6%
  Woj. śląskie
  3,9%
  Polska
  5,4%
 • 7,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. śląskie
  7,9
  Polska
  3,9
 • 77,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. śląskie
  77,9
  Polska
  70,2
 • 266,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat rybnicki
  266,2
  Woj. śląskie
  289,5
  Polska
  260,7
 • 270,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. śląskie
  270,1
  Polska
  248,3
 • 460,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 532,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat rybnicki
  460,9
  Woj. śląskie
  490,0
  Polska
  441,1
 • 76,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat rybnicki
  76,6
  Woj. śląskie
  97,5
  Polska
  85,7
 • 48,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat rybnicki
  48,7
  Woj. śląskie
  35,1
  Polska
  30,1
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat rybnicki
  7,7
  Woj. śląskie
  9,5
  Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat rybnicki
  0,7%
  Woj. śląskie
  1,0%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 874 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 451 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 423 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 731 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 367 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 364 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 143 Saldo migracji
 • 84 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 59 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 143 Saldo migracji wewnętrznych
 • 84 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rybnickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rybnickim

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rybnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie rybnickim na 1000 mieszkańców pracuje 112 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim wynosiło w 2015 roku 10,1% (13,6% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim wynosi 3 624,92 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego 15 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 330.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 18,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim

 • 112 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat rybnicki
  112,0
  Woj. śląskie
  259,0
  Polska
  232,0
 • 10,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,6% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • powiat rybnicki
  10,1%
  Woj. śląskie
  8,2%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim

 • 3 625 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat rybnicki
  3 625 PLN
  Woj. śląskie
  4 221 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rybnickim

 • 15 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 330 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 38,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 36,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 38,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,7% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rybnickim

 • 8 674 Pracujący ogółem
 • 4 367 Kobiety
 • 4 307 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 59,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat rybnicki
  57,1
  Woj. śląskie
  59,9
  Polska
  60,1
 • 27,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat rybnicki
  27,0
  Woj. śląskie
  33,0
  Polska
  31,4
 • 90,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat rybnicki
  90,1
  Woj. śląskie
  123,1
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rybnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rybnickim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 285 Przestępstwa ogółem
 • 1 285
 • 760 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 760
 • 342 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 342
 • 152 Przestępstwa drogowe
 • 152
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 755 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 755
 • 16,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  16,64
  Woj. śląskie
  25,59
  Polska
  20,80
 • 9,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  9,84
  Woj. śląskie
  15,78
  Polska
  13,59
 • 4,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  4,43
  Woj. śląskie
  6,91
  Polska
  4,36
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  1,97
  Woj. śląskie
  2,02
  Polska
  1,99
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  0,51
  Woj. śląskie
  0,61
  Polska
  0,45
 • 9,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  9,78
  Woj. śląskie
  14,13
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat rybnicki
  75%
  Woj. śląskie
  68%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat rybnicki
  63%
  Woj. śląskie
  54%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat rybnicki
  91%
  Woj. śląskie
  90%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat rybnicki
  98%
  Woj. śląskie
  99%

Powiat rybnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 18 895 mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 086 kobiet oraz 9 809 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 36,6% mieszkańców powiatu rybnickiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rybnickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rybnickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz podstawowe ukończone (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (45,3%) oraz średnie zawodowe (16,7%).

  18,8% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,85.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 11,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 92,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (30,2% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat rybnicki
  11,0%
  Woj. śląskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 10,4% W miastach
  (wyższe)
 • 11,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat rybnicki
  27,8%
  Woj. śląskie
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 27,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat rybnicki
  2,4%
  Woj. śląskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat rybnicki
  10,5%
  Woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat rybnicki
  15,0%
  Woj. śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 36,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat rybnicki
  36,6%
  Woj. śląskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 28,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 45,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat rybnicki
  5,3%
  Woj. śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat rybnicki
  18,6%
  Woj. śląskie
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat rybnicki
  0,7%
  Woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rybnickim

 • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat rybnicki
  802,0
  Woj. śląskie
  879,0
  Polska
  842,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat rybnicki
  1,27
  Woj. śląskie
  0,99
  Polska
  1,12
 •  
 • 123,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 123,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rybnickim

 • 92,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat rybnicki
  92,85
  Woj. śląskie
  92,73
  Polska
  90,94
 • 92,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat rybnicki
  92,51
  Woj. śląskie
  91,78
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat rybnicki
  19,0
  Woj. śląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3
 •  
 • 357,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 320,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie rybnickim

 • 92,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat rybnicki
  92,82
  Woj. śląskie
  99,44
  Polska
  98,90
 • 88,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat rybnicki
  88,55
  Woj. śląskie
  91,39
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat rybnicki
  20,0
  Woj. śląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 173,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 136,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie rybnickim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat rybnicki
  1,0
  Woj. śląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat rybnicki
  27,0
  Woj. śląskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 33,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 22,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rybnickim

 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rybnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rybnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)