Powiat brzozowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat brzozowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 004 Liczba mieszkańców
 • 539 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 11,9% Stopa urbanizacji
 • Zygmunt Błaż Starosta
 • ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów Adres starostwa powiatowego
 • RBR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie brzozowskim (1)
 • Brzozów
Powiat brzozowski na mapie
Identyfikatory
 • 1802 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzozowskiego
powiat brzozowski herb
Flaga powiatu brzozowskiego
powiat brzozowski flaga

powiat brzozowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
13 434 11 41
13 434 40 00
Mickiewicza 1
36-200 Brzozów
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
13 430 83 99
13 430 83 19
Witosa 9
36-200 Brzozów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzozowie
13 434 22 83
13 434 22 83
Legionistów 10
36-200 Brzozów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Brzozów
13 434 14 59
13 434 14 59
Moniuszki 17
36-200 Brzozów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie
13 434 12 25
13 434 12 25
Witosa 4
36-200 Brzozów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
(13) 434-26-45
(13) 434-26-45
ul. Armii Krajowej
36-200 Brzozów

Powiat brzozowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie brzozowskim oddano do użytku 195 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,2% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzozowskim to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie brzozowskim to 131,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzozowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 195 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  2,95
  Podkarpackie
  3,59
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 183 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 106 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. brzozowski
  5,67
  Województwo
  4,67
  Polska
  4,13
 • 16,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  16,73
  Podkarpackie
  16,77
  Kraj
  15,89
 • 25 548 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 131,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  131,0 m2
  Województwo
  108,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. brzozowski
  0,39 m2
  woj. podkarpackie
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzozowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat brzozowski ma 66 004 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu brzozowskiego zawarli w 2015 roku 322 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu brzozowskiego jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 1,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzozowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,1 na 1000 mieszkańców powiatu brzozowskiego. W 2015 roku urodziło się 643 dzieci, w tym 52,7% dziewczynek i 47,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,2% zgonów w powiecie brzozowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w powiecie brzozowskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzozowskiego przypada 9.62 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 506 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 652 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzozowskiego -146. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,5% mieszkańców powiatu brzozowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzozowskiego

 • 66 004 Liczba mieszkańców
 • 33 347 Kobiety
 • 32 657 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzozowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzozowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzozowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzozowskiego w latach 2017-2050

 • 56 571 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 462 Kobiety
 • 28 109 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzozowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzozowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzozowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzozowskiego

 • 39,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,3 lat
  Podkarpackie
  40,1 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzozowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzozowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. brzozowski
  31,5%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,7%
  Podkarpackie
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat brzozowski
  1,4%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat brzozowski
  0,2%
  Podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzozowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzozowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,9
  Podkarpackie
  5,1
  Cała Polska
  4,9
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  0,9
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,8
 • 322 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzozowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzozowskim

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat brzozowski
  0,1
  Podkarpackie
  0,1
  Cała Polska
  -0,7
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzozowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzozowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzozowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzozowskim w roku 2015

 • 643 Urodzenia żywe
 • 339 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 304 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,7%
  47,3%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat brzozowski
  9,7
  Podkarpackie
  9,2
  Cała Polska
  9,6
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,5
  Województwo
  37,3
  Cała Polska
  40,1
 • 6.97 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.97
 • 44.92 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.92
 • 98.18 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.18
 • 72.41 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.41
 • 29.94 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.94
 • 5.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.79
 • 3 329 gŚrednia waga noworodków
 • 3 285 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 329 g
  Podkarpackie
  3 352 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 107 Waga 2500g - 2999g
 • 107
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  woj. podkarpackie
  1,20
  Kraj
  1,29
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. brzozowski
  0,68
  woj. podkarpackie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat brzozowski
  1,01
  Województwo
  1,01
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie brzozowskim w roku 2015

 • 636 Zgony
 • 329 Kobiety
  (Zgony)
 • 307 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,7%
  48,3%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  woj. podkarpackie
  9,1
  Cała Polska
  10,3
 • 98,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  98,9
  Województwo
  99,2
  Polska
  106,9
 • 9,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. brzozowski
  9,3
  Podkarpackie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Podkarpackie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzozowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,0%
  Podkarpackie
  46,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. brzozowski
  22,0%
  Województwo
  23,2%
  Cały kraj
  26,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. brzozowski
  4,4%
  Podkarpackie
  3,7%
  Cała Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,1
  Polska
  3,9
 • 59,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  59,8
  Cała Polska
  70,2
 • 190,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  190,1
  Województwo
  200,3
  Cała Polska
  260,7
 • 194,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  194,9
  Cały kraj
  248,3
 • 424,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 462,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 384,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  424,0
  Podkarpackie
  398,0
  Cały kraj
  441,1
 • 66,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. brzozowski
  66,7
  woj. podkarpackie
  74,2
  Polska
  85,7
 • 17,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. brzozowski
  17,9
  Województwo
  22,7
  Cały kraj
  30,1
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  6,1
  Polska
  8,2
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat brzozowski
  1,4%
  woj. podkarpackie
  0,8%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 506 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 280 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 226 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 652 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 362 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 290 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -146 Saldo migracji
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -64 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -146 Saldo migracji wewnętrznych
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -64 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzozowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzozowskim

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzozowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzozowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie brzozowskim na 1000 mieszkańców pracuje 122 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzozowskim wynosiło w 2015 roku 20,7% (24,3% wśród kobiet i 17,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzozowskim wynosi 3 162,84 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzozowskiego 10 521 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 280 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 241.

  60,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzozowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 9,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzozowskim

 • 122 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. brzozowski
  122,0
  Województwo
  200,0
  Cała Polska
  232,0
 • 20,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 24,3% Kobiety
 • 17,6% Mężczyźni
 • Powiat
  20,7%
  woj. podkarpackie
  13,2%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzozowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzozowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzozowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzozowskim

 • 3 163 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. brzozowski
  3 163 PLN
  Podkarpackie
  3 528 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzozowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzozowskim

 • 10 521 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 280 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 241 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzozowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,5% Przemysł i budownictwo
 • 5,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 17,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 26,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzozowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzozowskim

 • 8 072 Pracujący ogółem
 • 4 718 Kobiety
 • 3 354 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzozowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzozowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,1
  Podkarpackie
  58,1
  Cała Polska
  60,1
 • 28,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat brzozowski
  28,1
  Podkarpackie
  28,8
  Cała Polska
  31,4
 • 88,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. brzozowski
  88,1
  Województwo
  98,2
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzozowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie brzozowskim stwierdzono 549 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzozowskim wynosi 78,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzozowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,49 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,49 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,42 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,15 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzozowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 549 Przestępstwa ogółem
 • 549
 • 297 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 297
 • 142 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 142
 • 94 Przestępstwa drogowe
 • 94
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 8
 • 297 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 297
 • 8,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. brzozowski
  8,30
  Podkarpackie
  12,92
  Cała Polska
  20,80
 • 4,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,49
  woj. podkarpackie
  7,23
  Kraj
  13,59
 • 2,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. brzozowski
  2,15
  Podkarpackie
  3,19
  Polska
  4,36
 • 1,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat brzozowski
  1,42
  Podkarpackie
  1,88
  Cała Polska
  1,99
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,12
  woj. podkarpackie
  0,45
  Cały kraj
  0,45
 • 4,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,49
  Województwo
  6,65
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. brzozowski
  78%
  Podkarpackie
  72%
  Polska
  65%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  73%
  Województwo
  57%
  Polska
  52%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  woj. podkarpackie
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. brzozowski
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat brzozowski
  100%
  Województwo
  84%
  Polska
  82%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat brzozowski
  67%
  woj. podkarpackie
  55%
  Cały kraj
  46%

Powiat brzozowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 17 826 mieszkańców powiatu brzozowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 692 kobiet oraz 9 134 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców powiatu brzozowskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,0% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzozowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzozowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  16,5% mieszkańców powiatu brzozowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 729 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,27.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,5% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,47.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,6% mieszkańców powiatu brzozowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,1% kobiet i 32,1% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. brzozowski
  10,7%
  Podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,6%
  Województwo
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. brzozowski
  25,9%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat brzozowski
  6,2%
  Podkarpackie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat brzozowski
  27,0%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 30,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. brzozowski
  1,5%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzozowskim

 • 729 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. brzozowski
  729,0
  Podkarpackie
  793,0
  Polska
  842,0
 • 1,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. brzozowski
  1,56
  Podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 94,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 93,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 36,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzozowskim

 • 88,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,27
  Województwo
  86,66
  Cały kraj
  90,94
 • 87,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,71
  woj. podkarpackie
  86,22
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 403,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 328,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie brzozowskim

 • 97,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. brzozowski
  97,47
  Podkarpackie
  95,37
  Cały kraj
  98,90
 • 94,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. brzozowski
  94,89
  Podkarpackie
  91,81
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. brzozowski
  18,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 242,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 180,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie brzozowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzozowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. brzozowski
  7,0
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 7
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 54,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 39,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. brzozowski
  23,0
  woj. podkarpackie
  26,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 52,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 31,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzozowskim

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzozowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzozowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzozowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)