Dynów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Dynów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dynów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Dynów.
 • 6 146 Liczba mieszkańców
 • 24,6 km² Powierzchnia
 • 250,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1429-1919, od 1946 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Zygmunt Frańczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.233949.8151 Współrzędne GPS
 • 1816011 TERYT (TERC)
 • 0972080 SIMC
Herb miasta Dynów
Dynów herb

Dynów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-065Poczta Dynów
36-065Skrytki Pocztowe Poczta Dynów

Dynów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dynowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miasta Dynów
(16) 652-10-93 21
(16) 652-11-13
ul. Rynek 2
36-065 Dynów

Dynów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Dynów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 146, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 32 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Dynowa jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 1,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Dynów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,65 na 1000 mieszkańców Dynowa. W 2017 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,27 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 47,1% zgonów w Dynowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Dynowie były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dynowa przypada 9.73 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dynowa -42. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,3% mieszkańców Dynowa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 146 Liczba mieszkańców
 • 3 123 Kobiety
 • 3 023 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,5 lat
  Województwo
  40,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dynów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Dynów
  31,1%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Dynów
  58,0%
  woj. podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Dynów
  8,7%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  1,6%
  Podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 1,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dynowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  5,2
  Podkarpackie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Dynów
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,7
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dynowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,7
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dynowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dynowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dynowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dynowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,7
  woj. podkarpackie
  10,3
  Polska
  10,5
 • 45,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  45,1
  Podkarpackie
  42,4
  Kraj
  44,2
 • 8.77 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.77
 • 42.11 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.11
 • 106.31 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106.31
 • 90.72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90.72
 • 41.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.79
 • 7.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.72
 • 0.18 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.18
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 250 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 321 g
  woj. podkarpackie
  3 345 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 137 Waga 4000g - 4499g
 • 137
 • 562 Waga 3500g - 3999g
 • 562
 • 747 Waga 3000g - 3499g
 • 747
 • 299 Waga 2500g - 2999g
 • 299
 • 76 Waga 2000g - 2499g
 • 76
 • 31 Waga 1500g - 1999g
 • 31
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,48
  woj. podkarpackie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,71
 • 1,27 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,27
  Województwo
  1,13
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Dynowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,3%
  46,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Województwo
  9,0
  Cała Polska
  10,1
 • 79,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  79,5
  woj. podkarpackie
  94,3
  Cała Polska
  101,5
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dynów
  3,4
  Podkarpackie
  4,5
  Cały kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,2
  Podkarpackie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  54,0%
  woj. podkarpackie
  53,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,1%
  Podkarpackie
  23,5%
  Kraj
  26,7%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dynów
  5,8%
  woj. podkarpackie
  4,2%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,0
  Cała Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,2
  Cała Polska
  74,3
 • 187,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  187,6
  Podkarpackie
  214,7
  Kraj
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  211,1
  Cała Polska
  261,6
 • 503,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 576,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  503,3
  woj. podkarpackie
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 64,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dynów
  64,2
  Województwo
  83,0
  Kraj
  87,7
 • 15,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dynów
  15,4
  Podkarpackie
  24,2
  Cały kraj
  31,8
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  3,6
  Podkarpackie
  5,3
  Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 90 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -42 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dynowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dynów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Dynowie oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dynowie to 1 908 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dynowie to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Dynowie to 118,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,60% mieszkań posiada łazienkę, 69,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,92% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 908 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 308,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  308,70
  woj. podkarpackie
  308,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,30 m2
  Podkarpackie
  81,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 24,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dynów
  24,50 m2
  Podkarpackie
  25,10 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,06
  woj. podkarpackie
  4,09
  Cała Polska
  3,82
 • 3,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,24
  woj. podkarpackie
  3,24
  Cała Polska
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Dynów
  0,80
  Podkarpackie
  0,79
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Dynów
  1,14
  Województwo
  3,82
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 15 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Dynów
  5,86
  Podkarpackie
  4,63
  Cały kraj
  3,91
 • 6,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,67
  Podkarpackie
  17,67
  Polska
  18,14
 • 829 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 118,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  118,4 m2
  Podkarpackie
  106,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  woj. podkarpackie
  0,41 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  91,82%
  Województwo
  94,57%
  Cała Polska
  96,79%
 • 88,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,36%
  Podkarpackie
  91,58%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dynów
  83,60%
  Podkarpackie
  89,42%
  Kraj
  91,31%
 • 69,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dynów
  69,55%
  Podkarpackie
  77,61%
  Kraj
  82,12%
 • 56,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dynów
  56,92%
  Województwo
  73,50%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Dynów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Dynowie na 1000 mieszkańców pracuje 186 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dynowie wynosiło w 2017 roku 14,8% (17,0% wśród kobiet i 12,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie wynosiło 3 693,03 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa 311 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 381 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 70.

  49,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 186 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  186,0
  Podkarpackie
  213,0
  Cała Polska
  247,0
 • 14,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,0% Kobiety
 • 12,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,8%
  woj. podkarpackie
  9,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dynowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dynowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dynowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 693 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 693 PLN
  Województwo
  3 837 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dynowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 311 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 381 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Przemysł i budownictwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 22,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dynowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 143 Pracujący ogółem
 • 694 Kobiety
 • 449 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dynów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,4
  woj. podkarpackie
  60,2
  Polska
  63,4
 • 31,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,2
  woj. podkarpackie
  30,9
  Cała Polska
  34,0
 • 106,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  106,9
  Podkarpackie
  105,6
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dynów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Dynowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 463 podmioty gospodarki narodowej, z czego 344 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (50) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (32) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (44) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dynowie najwięcej (30) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (438) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,2% (135) podmiotów, a 70,2% (325) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dynowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.5%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 463 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 135 Przemysł i budownictwo
 • 325 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w Dynowie w 2017 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Dynowie w 2017 roku
 • 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 438 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 438
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 463 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 463
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 105 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 105
 • 71 Budownictwo
 • 71
 • 42 Przetwórstwo przemysłowe
 • 42
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Dynowie stwierdzono szacunkowo 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dynowie wynosi 71,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dynowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,11 (wykrywalność 40%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,01 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,77 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,58 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dynowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 7,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  7,74
  Województwo
  13,97
  Kraj
  19,62
 • 4,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,01
  woj. podkarpackie
  6,34
  Polska
  12,07
 • 1,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  1,58
  Województwo
  5,46
  Kraj
  4,94
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,77
  woj. podkarpackie
  1,62
  Cały kraj
  1,78
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  woj. podkarpackie
  0,39
  Cała Polska
  0,49
 • 3,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,11
  Podkarpackie
  7,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  woj. podkarpackie
  80%
  Polska
  72%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dynów
  54%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Podkarpackie
  93%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Dynów
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Podkarpackie
  85%
  Kraj
  84%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  40%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  52%

Dynów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Dynowa wyniosła w 2016 roku 23,3 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Dynowa - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (32.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dynowa wyniosła w 2016 roku 23,7 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (27.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22%). W budżecie Dynowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 395 złotych na mieszkańca (10,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,4 mln

  2,2 tys(100%)

  21,4 mln

  3,4 tys(100%)

  18,8 mln

  3,0 tys(100%)

  19,3 mln

  3,1 tys(100%)

  17,4 mln

  2,8 tys(100%)

  22,5 mln

  3,6 tys(100%)

  21,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  786(36%)

  7,0 mln

  1,1 tys(32.4%)

  5,3 mln

  860(28.5%)

  6,0 mln

  970(31.1%)

  6,2 mln

  1,0 tys(35.6%)

  7,2 mln

  1,2 tys(31.8%)

  7,5 mln

  1,2 tys(34.5%)

  7,7 mln

  1,2 tys(33.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  478(21.9%)

  3,1 mln

  503(14.3%)

  3,2 mln

  509(16.8%)

  3,4 mln

  546(17.5%)

  3,5 mln

  567(20.1%)

  3,5 mln

  567(15.6%)

  3,6 mln

  584(16.5%)

  7,6 mln

  1,2 tys(32.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  302(13.8%)

  2,0 mln

  328(9.4%)

  2,3 mln

  365(12.1%)

  2,4 mln

  387(12.4%)

  2,4 mln

  387(13.8%)

  2,4 mln

  388(10.6%)

  2,4 mln

  397(11.2%)

  2,6 mln

  421(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  696,2 tys

  114(5.2%)

  781,4 tys

  128(3.6%)

  1,1 mln

  182(6%)

  729,2 tys

  118(3.8%)

  982,0 tys

  159(5.6%)

  1,2 mln

  189(5.2%)

  1,3 mln

  210(5.9%)

  1,7 mln

  272(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  226(10.3%)

  1,8 mln

  296(8.4%)

  1,8 mln

  294(9.7%)

  845,6 tys

  136(4.4%)

  645,0 tys

  104(3.7%)

  1,5 mln

  239(6.6%)

  1,2 mln

  192(5.4%)

  1,2 mln

  199(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,0 tys

  2,8(0.1%)

  24,0 tys

  3,9(0.1%)

  136,8 tys

  22,0(0.7%)

  92,2 tys

  14,9(0.5%)

  45,3 tys

  7,3(0.3%)

  157,2 tys

  25,4(0.7%)

  57,7 tys

  9,4(0.3%)

  751,0 tys

  122(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  368,7 tys

  60,3(2.8%)

  333,0 tys

  54,5(1.6%)

  325,0 tys

  52,3(1.7%)

  366,0 tys

  59,1(1.9%)

  334,5 tys

  54,1(1.9%)

  331,9 tys

  53,7(1.5%)

  391,5 tys

  63,5(1.8%)

  425,9 tys

  68,9(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  324,4 tys

  53,1(2.4%)

  466,0 tys

  76,3(2.2%)

  561,8 tys

  90,3(3%)

  596,5 tys

  96,3(3.1%)

  306,2 tys

  49,5(1.8%)

  291,6 tys

  47,2(1.3%)

  314,1 tys

  50,9(1.4%)

  335,0 tys

  54,2(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  117,5 tys

  19,2(0.9%)

  1,6 mln

  254(7.2%)

  1,1 mln

  177(5.9%)

  163,8 tys

  26,4(0.8%)

  119,2 tys

  19,3(0.7%)

  264,6 tys

  42,8(1.2%)

  343,8 tys

  55,7(1.6%)

  279,1 tys

  45,2(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  126,1 tys

  20,6(0.9%)

  100,6 tys

  16,5(0.5%)

  193,8 tys

  31,2(1%)

  215,7 tys

  34,8(1.1%)

  171,0 tys

  27,6(1%)

  165,0 tys

  26,7(0.7%)

  167,3 tys

  27,1(0.8%)

  222,4 tys

  36,0(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  100,9 tys

  16,5(0.8%)

  306,0 tys

  50,1(1.4%)

  378,3 tys

  60,8(2%)

  1,6 mln

  259(8.3%)

  1,3 mln

  205(7.3%)

  5,0 mln

  815(22.4%)

  4,2 mln

  674(19.1%)

  142,3 tys

  23,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,0 tys

  11,0(0.5%)

  100,3 tys

  16,4(0.5%)

  80,2 tys

  12,9(0.4%)

  75,8 tys

  12,2(0.4%)

  103,2 tys

  16,7(0.6%)

  84,6 tys

  13,7(0.4%)

  92,0 tys

  14,9(0.4%)

  113,1 tys

  18,3(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  61,7 tys

  10,1(0.5%)

  81,9 tys

  13,4(0.4%)

  112,7 tys

  18,1(0.6%)

  1,4 mln

  222(7.1%)

  71,8 tys

  11,6(0.4%)

  95,5 tys

  15,5(0.4%)

  86,9 tys

  14,1(0.4%)

  91,2 tys

  14,8(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  5,7 tys

  0,9(0%)

  2,4 mln

  389(11.1%)

  1,6 mln

  264(8.7%)

  1,0 mln

  162(5.2%)

  780,2 tys

  126(4.5%)

  132,0 tys

  21,4(0.6%)

  6,2 tys

  1,0(0%)

  51,5 tys

  8,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,7 tys

  3,9(0.2%)

  25,9 tys

  4,2(0.1%)

  29,5 tys

  4,7(0.2%)

  30,9 tys

  5,0(0.2%)

  42,2 tys

  6,8(0.2%)

  39,2 tys

  6,3(0.2%)

  38,7 tys

  6,3(0.2%)

  42,6 tys

  6,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  450,3 tys

  73,6(3.4%)

  1,4 mln

  226(6.4%)

  425,1 tys

  68,3(2.3%)

  424,3 tys

  68,5(2.2%)

  119,5 tys

  19,3(0.7%)

  17,4 tys

  2,8(0.1%)

  40,9 tys

  6,6(0.2%)

  27,4 tys

  4,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,0 tys

  1,8(0.1%)

  38,8 tys

  6,4(0.2%)

  18,0 tys

  2,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  44,7 tys

  7,2(0.2%)

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  819

  0,1(0%)

  327,7 tys

  53,0(1.9%)

  132,7 tys

  21,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  30,0 tys

  4,9(0.2%)

  26,4 tys

  4,3(0.1%)

  35,9 tys

  5,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,0 mln

  2,3 tys(100%)

  20,3 mln

  3,3 tys(100%)

  17,6 mln

  2,8 tys(100%)

  19,2 mln

  3,1 tys(100%)

  17,9 mln

  2,9 tys(100%)

  22,2 mln

  3,6 tys(100%)

  21,4 mln

  3,5 tys(100%)

  23,7 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  1,1 tys(48.5%)

  7,7 mln

  1,3 tys(37.8%)

  7,2 mln

  1,2 tys(41%)

  7,2 mln

  1,2 tys(37.5%)

  7,8 mln

  1,3 tys(43.6%)

  8,9 mln

  1,4 tys(40.2%)

  8,9 mln

  1,4 tys(41.4%)

  9,3 mln

  1,5 tys(39.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  400(17.5%)

  2,6 mln

  420(12.6%)

  2,6 mln

  415(14.7%)

  2,7 mln

  436(14.1%)

  2,7 mln

  443(15.3%)

  2,7 mln

  443(12.3%)

  2,8 mln

  454(13.1%)

  6,6 mln

  1,1 tys(27.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,1 mln

  513(22.5%)

  3,2 mln

  524(15.7%)

  3,7 mln

  590(20.9%)

  4,0 mln

  651(21%)

  4,5 mln

  730(25.2%)

  5,0 mln

  806(22.4%)

  5,0 mln

  806(23.2%)

  5,2 mln

  845(22%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  203,9 tys

  33,4(1%)

  150,5 tys

  24,2(0.9%)

  152,7 tys

  24,6(0.8%)

  131,6 tys

  21,3(0.7%)

  120,6 tys

  19,5(0.5%)

  596,6 tys

  96,7(2.8%)

  729,8 tys

  118(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  724,3 tys

  118(5.2%)

  916,3 tys

  150(4.5%)

  837,3 tys

  135(4.8%)

  442,9 tys

  71,5(2.3%)

  289,1 tys

  46,7(1.6%)

  504,3 tys

  81,6(2.3%)

  575,7 tys

  93,3(2.7%)

  660,6 tys

  107(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  70,5 tys

  11,5(0.5%)

  1,4 mln

  231(6.9%)

  409,8 tys

  65,9(2.3%)

  399,2 tys

  64,4(2.1%)

  334,4 tys

  54,1(1.9%)

  537,8 tys

  87,0(2.4%)

  544,9 tys

  88,3(2.5%)

  615,3 tys

  99,6(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  426,7 tys

  69,8(3.1%)

  368,6 tys

  60,4(1.8%)

  337,7 tys

  54,3(1.9%)

  1,7 mln

  276(8.9%)

  1,1 mln

  185(6.4%)

  3,8 mln

  611(17%)

  2,7 mln

  436(12.6%)

  315,4 tys

  51,0(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  90,2 tys

  14,7(0.6%)

  124,7 tys

  20,4(0.6%)

  109,4 tys

  17,6(0.6%)

  84,9 tys

  13,7(0.4%)

  86,4 tys

  14,0(0.5%)

  97,5 tys

  15,8(0.4%)

  117,5 tys

  19,0(0.5%)

  131,5 tys

  21,3(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  242,6 tys

  39,7(1.7%)

  358,5 tys

  58,7(1.8%)

  490,6 tys

  78,9(2.8%)

  369,5 tys

  59,6(1.9%)

  155,6 tys

  25,2(0.9%)

  137,8 tys

  22,3(0.6%)

  104,6 tys

  17,0(0.5%)

  97,4 tys

  15,8(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,6 tys

  3,4(0.1%)

  22,7 tys

  3,7(0.1%)

  26,0 tys

  4,2(0.1%)

  27,3 tys

  4,4(0.1%)

  35,1 tys

  5,7(0.2%)

  32,6 tys

  5,3(0.1%)

  34,4 tys

  5,6(0.2%)

  37,1 tys

  6,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  12,0 tys

  1,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,0 tys

  1,8(0.1%)

  38,8 tys

  6,4(0.2%)

  18,0 tys

  2,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  44,7 tys

  7,2(0.2%)

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  7,5 tys

  1,2(0.1%)

  1,2 mln

  195(5.9%)

  685,2 tys

  110(3.9%)

  813,4 tys

  131(4.2%)

  370,9 tys

  60,0(2.1%)

  152,4 tys

  24,7(0.7%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  181

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  4,8(0.2%)

  863,0 tys

  139(4.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,5 tys

  0,7(0%)

  1,2 mln

  193(5.8%)

  345,9 tys

  55,6(2%)

  390,0 tys

  63,0(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,1 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  177(5.3%)

  682,2 tys

  110(3.9%)

  8,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  4,6(0.1%)

  23,6 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  174

  0,0(0%)

  275,7 tys

  44,6(1.5%)

  62,4 tys

  10,1(0.3%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,3 tys

  9,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dynów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 418 mieszkańców Dynowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 687 kobiet oraz 731 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Dynowa, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Dynowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dynowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  16,4% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 982 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 104,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 15,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (15,3% wśród dziewczyn i 14,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 27 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 106,90.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 31 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 13,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,8%
  Województwo
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,8%
  Województwo
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Dynów
  11,3%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,2%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dynów
  25,2%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dynów
  6,3%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,3%
  Podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,7%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 982 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  982,0
  woj. podkarpackie
  773,0
  Kraj
  811,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,78
  Podkarpackie
  1,12
  Polska
  1,01
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dynowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  16 652-10-14
  16 652-10-14
  ul. Jana Pawła II 15
  36-065 Dynów
  717614
  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie
  Publiczny
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  1192
 • Szkoły podstawowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 104,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  104,49
  Województwo
  92,92
  Cała Polska
  96,62
 • 102,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  102,90
  Województwo
  90,73
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Podkarpackie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dynowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Julian Przyboś)
  Publiczna
  16 652-12-51
  16 652-11-31
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  16367-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie
  Publiczna
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  66714
 • Szkoły gimnazjalne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  106,90
  Podkarpackie
  96,07
  Kraj
  100,01
 • 102,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Dynów
  102,96
  Województwo
  91,31
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 27 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 •  
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Dynowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum
  Publiczne
  16 652-12-51
  16 652-11-31
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  9242-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Dynowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Dynów
  28,0
  Podkarpackie
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 21,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  31,0
  woj. podkarpackie
  26,0
  Polska
  24,0
 • 31 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 31
 • 31 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 31
 • 28,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Dynowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  12378-
  Liceum Ogólnokształcące (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  16 652-10-77
  16 652-10-77
  ul. 1 MAJA 17
  36-065 Dynów
  1131825
  Szkoła Muzyczna I Stopnia
  Publiczna
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  -17724
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  375-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dynów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dynów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dynów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dynowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dynowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dynowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Dynowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 (uczestnicy: 5 320)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 3 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 193)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 48)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 5 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Dynowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 279 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 572 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Dynowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 130 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dynowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dynowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Funkcja osadnicza/mieszkalna Dynów, st.11 ze średniowieczadnia 1993-10-16, wykaz dokumentów: A-635 z 1993-10-16
  • Kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Zespół - kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Mur/ogrodzenie z 1663 r.dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Wał ziemny z XVII w.dnia 1968-04-10, wykaz dokumentów: A-370/ZN z 1968-04-10; brak numeru z 2002-09-17
  • Obelisk/kolumna z 2. poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 11)dnia 1971-09-03, wykaz dokumentów: A-706 z 1971-09-03
  • Kaplica z 1829 r. (ul. Grunwaldzka brak)dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Dworzec z 1887 r.dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Budynek administracyjny (data nieznana) (ul. Kolejowa brak)dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Oficyna mieszkalna z 1905 r. (ul. Dworska 25)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Studnia (data nieznana)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. Księdza Józefa Ożoga 2)dnia 1995-02-21, wykaz dokumentów: A-795 z 1995-02-21; A-1010 z 2012-11-07
 • Formy ochrony przyrody w Dynowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 25 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pogórza PrzemyskiegoData ustanowienia: 1992-01-01, Powierzchnia: 60561.0 ha
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pogórze Przemyskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 65366.31 ha
  • Rzeka San - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1374.76 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 400 lat. (podczas inwentaryzacji w roku 2000 stwierdzono spróchniały pień i brak dużej części korony, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: nw część ogrodu otaczającego plebanię przy ul. ożoga
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: zabytek znajduje się przy kościele w dynowie.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: park podworski przy ul. dworskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: zabytek znajduje się obok plebanii.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: ul. świerczewskiego 29 w ogrodzie właścici za budynkiem gospodarczym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: drzewa pomnikowe znajdują się przy zabudowaniach plebanii.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 20 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 540 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 340 cm i wysokości 24 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 26 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)

Dynów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Dynowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dynów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 884droga wojewódzka nr 884(Przemyśl - Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Ruszelczyce - Babice - Nienadowa Dolna - Dubiecko - Bachórzec - Bachórz - Dynów - Ujazdy - Wesoła - Barycz - Domaradz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dynowie istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Bartkówka

  ul. Bławatkowa

  ul. Błonie

  ul. Dworska

  ul. Działowa

  ul. Fermstalowska

  ul. Gajowa

  ul. Graniczna

  ul. Gruntowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głęboka

  ul. Handlowa

  ul. Igioza

  ul. Jaklów

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaniowiec

  ul. Karolówka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Pawia

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piłsudskiego

  ul. Plażowa

  ul. Plebańska

  ul. Podgórska

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Potok

  ul. Przemysłowa

  ul. Rogozów

  ul. Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Stawiska

  ul. Strażacka

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wierzbowa

  ul. Witosa

  ul. Wuśki

  ul. Wąska

  ul. Węgierska

  ul. Zamkowa

  ul. Zarzeki

  ul. Zielona

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. ks. Józefa Ożoga

  ul. Łazienna

  ul. Źródlana

  ul. Żurawiec