Powiat zielonogórski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zielonogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 558 Liczba mieszkańców
 • 1 350 km2 Powierzchnia
 • 56 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 39,3% Stopa urbanizacji
 • Dariusz Wróblewski Starosta
 • ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra Adres starostwa powiatowego
 • FZI Tablice rejestracyjne
Powiat zielonogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0809 TERYT (TERC)
Herb powiatu zielonogórskiego
powiat zielonogórski herb
Flaga powiatu zielonogórskiego
powiat zielonogórski flaga

Powiat zielonogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat zielonogórski ma 75 558 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 14,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zielonogórskiego w 2050 roku wynosi 96 965, z czego 47 823 to kobiety, a 49 142 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zielonogórskiego zawarli w 2017 roku 346 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zielonogórski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 73. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,97 na 1000 mieszkańców powiatu zielonogórskiego. W 2017 roku urodziło się 838 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,5% zgonów w powiecie zielonogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,3% zgonów w powiecie zielonogórskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zielonogórskiego przypada 9.02 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 006 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 969 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zielonogórskiego 37. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  62,9% mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 75 558 Liczba mieszkańców
 • 38 235 Kobiety
 • 37 323 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zielonogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zielonogórskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96 965 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 823 Kobiety
 • 49 142 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zielonogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat zielonogórski
  40,3 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zielonogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,8%
  Lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. zielonogórski
  8,2%
  Województwo
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Tutaj
  1,1%
  Województwo
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat zielonogórski
  4,6
  woj. lubuskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,8
  woj. lubuskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 346 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 73 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 47 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. zielonogórski
  1,0
  woj. lubuskie
  0,0
  Cały kraj
  -0,0
 • 1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zielonogórskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 838 Urodzenia żywe
 • 399 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 439 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. zielonogórski
  11,1
  woj. lubuskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 46,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. zielonogórski
  46,0
  Lubuskie
  43,0
  Kraj
  44,2
 • 20.34 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.34
 • 62.37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.37
 • 99.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.6
 • 85.97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85.97
 • 30.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.15
 • 6.75 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.75
 • 3 408 g Średnia waga noworodków
 • 3 338 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. zielonogórski
  3 408 g
  Województwo
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 270 Waga 3500g - 3999g
 • 270
 • 302 Waga 3000g - 3499g
 • 302
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,52
  Lubuskie
  1,43
  Kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. zielonogórski
  0,72
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,71
 • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,10
  Lubuskie
  1,00
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie zielonogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 679 Zgony
 • 314 Kobiety
  (Zgony)
 • 365 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat zielonogórski
  9,0
  Lubuskie
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 85,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  85,8
  Województwo
  102,3
  Kraj
  101,5
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zielonogórski
  3,8
  Województwo
  5,9
  Cały kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  2,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat zielonogórski
  45,1%
  Lubuskie
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat zielonogórski
  28,4%
  woj. lubuskie
  25,8%
  Kraj
  26,7%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,2%
  Województwo
  3,8%
  Cała Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,7
  Kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,3
  Polska
  74,3
 • 269,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. zielonogórski
  269,6
  woj. lubuskie
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  250,7
  Kraj
  261,6
 • 427,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 412,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  427,7
  woj. lubuskie
  435,8
  Kraj
  469,0
 • 125,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 80,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  125,3
  Województwo
  110,0
  Cała Polska
  87,7
 • 36,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. zielonogórski
  36,7
  woj. lubuskie
  31,0
  Polska
  31,8
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. zielonogórski
  7,9
  Lubuskie
  8,8
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 006 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 529 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 477 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 969 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 526 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 443 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 42 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 37 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie zielonogórskim oddano do użytku 301 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,98 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zielonogórskim to 24 618 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 78,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,6% na sprzedaż lub wynajem, 5,0% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zielonogórskim to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie zielonogórskim to 116,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,20% mieszkań posiada łazienkę, 80,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,07% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 618 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 326,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. zielonogórski
  326,90
  woj. lubuskie
  362,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat zielonogórski
  83,70 m2
  Lubuskie
  73,50 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. zielonogórski
  27,40 m2
  woj. lubuskie
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat zielonogórski
  4,23
  Lubuskie
  3,97
  Polska
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,06
  Województwo
  2,76
  Cała Polska
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. zielonogórski
  0,72
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 301 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. zielonogórski
  3,98
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 208 Użytek własny
 • 17 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,4%
  7,6%
 • 1 406 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,67
  Województwo
  3,93
  Polska
  3,91
 • 18,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  18,61
  Lubuskie
  15,46
  Kraj
  18,14
 • 35 117 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 116,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  116,7 m2
  Województwo
  89,6 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat zielonogórski
  0,46 m2
  Województwo
  0,35 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,07%
  woj. lubuskie
  98,36%
  Polska
  96,79%
 • 95,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat zielonogórski
  95,61%
  Województwo
  95,87%
  Cały kraj
  93,66%
 • 92,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,20%
  woj. lubuskie
  93,25%
  Polska
  91,31%
 • 80,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  80,65%
  woj. lubuskie
  81,46%
  Polska
  82,12%
 • 47,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  47,07%
  woj. lubuskie
  55,16%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat zielonogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie zielonogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 188 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zielonogórskim wynosiło w 2016 roku 9,0% (11,5% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zielonogórskim wynosi 3 810,06 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zielonogórskiego 16 843 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 163 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 680.

  22,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zielonogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 188 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  188,0
  woj. lubuskie
  224,0
  Kraj
  240,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,5% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • pow. zielonogórski
  9,0%
  woj. lubuskie
  8,6%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 810 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 810 PLN
  Lubuskie
  3 735 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zielonogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 843 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 163 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 680 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Przemysł i budownictwo
 • 25,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,7% Pozostałe
 • 34,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zielonogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 152 Pracujący ogółem
 • 6 500 Kobiety
 • 7 652 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zielonogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zielonogórski
  58,9
  Województwo
  62,1
  Cały kraj
  63,4
 • 29,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zielonogórski
  29,6
  woj. lubuskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 101,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  101,0
  woj. lubuskie
  112,1
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zielonogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie zielonogórskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 036 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 089 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 692 nowe podmioty, a 601 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 010) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (689) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (910) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (552) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zielonogórskim najwięcej (431) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 765) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (317) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,7% (1 809) podmiotów, a 69,8% (4 910) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zielonogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 036 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 317 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 809 Przemysł i budownictwo
 • 4 910 Pozostała działalność
 • 692 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zielonogórskim w 2017 roku
 • 601 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zielonogórskim w 2017 roku
 • 5 089 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 765 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 765
 • 229 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 229
 • 37 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 37
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 7 031 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 031
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 538 Spółki handlowe ogółem
 • 538
 • 111  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 111
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 431  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 431
 • 108    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 108
 • 336 Spółki cywilne ogółem
 • 336
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 089 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 288 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 288
 • 1 049 Budownictwo
 • 1 049
 • 471 Transport i gospodarka magazynowa
 • 471
 • 421 Przetwórstwo przemysłowe
 • 421
 • 367 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 367
 • 292 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 292
 • 250 Pozostała działalność
 • 250
 • 222 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 222
 • 146 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 146
 • 123 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 123
 • 121 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 121
 • 103 Edukacja
 • 103
 • 91 Informacja i komunikacja
 • 91
 • 53 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 53
 • 53 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 53
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 15
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie zielonogórskim stwierdzono 1 270 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zielonogórskim wynosi 70,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zielonogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,14 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,35 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,88 (82%), drogowe - 1,87 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 270 Przestępstwa ogółem
 • 1 270
 • 840 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 840
 • 217 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 217
 • 141 Przestępstwa drogowe
 • 141
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 554 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 554
 • 16,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,85
  woj. lubuskie
  23,00
  Cały kraj
  19,62
 • 11,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,14
  Lubuskie
  14,51
  Cała Polska
  12,07
 • 2,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zielonogórski
  2,88
  woj. lubuskie
  5,52
  Cała Polska
  4,94
 • 1,87 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zielonogórski
  1,87
  Lubuskie
  2,02
  Polska
  1,78
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat zielonogórski
  0,50
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,49
 • 7,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,35
  Lubuskie
  9,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat zielonogórski
  71%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zielonogórski
  61%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  83%
  Lubuskie
  89%
  Polska
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat zielonogórski
  97%
  woj. lubuskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  87%
  Województwo
  84%
  Polska
  84%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. zielonogórski
  46%
  woj. lubuskie
  49%
  Kraj
  52%

Powiat zielonogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zielonogórskiego wyniosła w 2016 roku 67,4 mln złotych, co daje 895 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu zielonogórskiego - 25.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,9 mln złotych, czyli 8,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zielonogórskiego wyniosła w 2016 roku 68,5 mln złotych, co daje 910 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.3%). W budżecie powiatu zielonogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 191 złotych na mieszkańca (21,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,9 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zielonogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,4 mln

  793(100%)

  73,1 mln

  786(100%)

  69,9 mln

  747(100%)

  66,9 mln

  712(100%)

  66,2 mln

  699(100%)

  68,7 mln

  723(100%)

  67,0 mln

  889(100%)

  67,4 mln

  895(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,0 mln

  185(23.4%)

  17,2 mln

  186(23.5%)

  16,7 mln

  178(23.9%)

  17,0 mln

  180(25.4%)

  17,0 mln

  179(25.7%)

  17,6 mln

  185(25.6%)

  17,4 mln

  231(25.9%)

  17,0 mln

  225(25.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,9 mln

  119(15%)

  11,4 mln

  124(15.6%)

  12,6 mln

  134(18%)

  13,3 mln

  141(19.9%)

  13,3 mln

  140(20.1%)

  13,6 mln

  143(19.8%)

  13,8 mln

  183(20.6%)

  14,9 mln

  198(22.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,0 mln

  98,4(12.4%)

  8,9 mln

  96,2(12.1%)

  8,9 mln

  95,2(12.8%)

  8,1 mln

  85,8(12.1%)

  8,1 mln

  85,2(12.2%)

  8,3 mln

  87,9(12.1%)

  7,9 mln

  106(11.9%)

  8,1 mln

  107(12%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,8 mln

  73,7(9.3%)

  7,1 mln

  77,3(9.7%)

  9,4 mln

  101(13.5%)

  5,7 mln

  60,1(8.5%)

  3,4 mln

  35,8(5.1%)

  6,0 mln

  63,1(8.7%)

  8,0 mln

  106(11.9%)

  7,4 mln

  97,9(10.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 mln

  48,3(6.1%)

  4,8 mln

  52,6(6.6%)

  5,3 mln

  56,1(7.5%)

  5,1 mln

  54,0(7.6%)

  5,7 mln

  60,5(8.7%)

  6,0 mln

  62,8(8.7%)

  5,7 mln

  75,8(8.5%)

  5,3 mln

  70,2(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  52,7(6.7%)

  5,4 mln

  58,5(7.4%)

  5,6 mln

  60,1(8.1%)

  5,9 mln

  62,2(8.8%)

  5,1 mln

  53,7(7.7%)

  4,9 mln

  51,6(7.1%)

  4,9 mln

  65,0(7.3%)

  5,2 mln

  69,0(7.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,5 mln

  169(21.4%)

  13,9 mln

  151(19%)

  5,7 mln

  61,3(8.2%)

  5,7 mln

  59,9(8.5%)

  5,8 mln

  61,1(8.8%)

  6,4 mln

  67,5(9.3%)

  5,4 mln

  71,4(8%)

  4,8 mln

  64,0(7.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  695,8 tys

  7,6(1%)

  675,1 tys

  7,3(0.9%)

  1,5 mln

  16,1(2.2%)

  1,6 mln

  16,4(2.3%)

  1,5 mln

  16,2(2.3%)

  1,6 mln

  17,1(2.4%)

  1,8 mln

  23,4(2.6%)

  1,8 mln

  24,4(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  447,9 tys

  4,9(0.6%)

  889,6 tys

  9,7(1.2%)

  1,3 mln

  13,4(1.8%)

  1,6 mln

  16,9(2.4%)

  1,4 mln

  14,3(2.1%)

  1,2 mln

  12,1(1.7%)

  939,5 tys

  12,5(1.4%)

  851,2 tys

  11,3(1.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  513

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,4(0.1%)

  378,2 tys

  4,0(0.6%)

  267,9 tys

  2,8(0.4%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  705,5 tys

  9,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,1 tys

  1,3(0.2%)

  139,3 tys

  1,5(0.2%)

  238,1 tys

  2,5(0.3%)

  244,1 tys

  2,6(0.4%)

  348,7 tys

  3,7(0.5%)

  341,0 tys

  3,6(0.5%)

  339,7 tys

  4,5(0.5%)

  316,9 tys

  4,2(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  576,4 tys

  6,3(0.8%)

  701,9 tys

  7,5(1%)

  514,1 tys

  5,4(0.8%)

  292,4 tys

  3,1(0.4%)

  464,6 tys

  4,9(0.7%)

  424,0 tys

  5,6(0.6%)

  298,3 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  3,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  221,3 tys

  2,4(0.3%)

  195,4 tys

  2,1(0.3%)

  32,6 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,3(0%)

  106,7 tys

  1,4(0.2%)

  227,6 tys

  3,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  216,3 tys

  2,4(0.3%)

  216,1 tys

  2,3(0.3%)

  191,4 tys

  2,0(0.3%)

  195,1 tys

  2,1(0.3%)

  197,9 tys

  2,1(0.3%)

  201,8 tys

  2,1(0.3%)

  169,4 tys

  2,3(0.3%)

  168,3 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  219,8 tys

  2,4(0.3%)

  51,6 tys

  0,6(0.1%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  92,8 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  14,9(1.9%)

  1,5 mln

  15,9(2%)

  1,5 mln

  16,2(2.2%)

  1,4 mln

  14,5(2%)

  1,4 mln

  15,1(2.2%)

  1,5 mln

  16,0(2.2%)

  112,6 tys

  1,5(0.2%)

  29,7 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  171,8 tys

  1,9(0.2%)

  35,0 tys

  0,4(0%)

  49,1 tys

  0,5(0.1%)

  598,9 tys

  6,3(0.9%)

  2,2 mln

  22,8(3.3%)

  245,1 tys

  2,6(0.4%)

  37,5 tys

  0,5(0.1%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  752,9 tys

  8,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zielonogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,6 mln

  740(100%)

  64,5 mln

  693(100%)

  68,3 mln

  730(100%)

  66,3 mln

  705(100%)

  68,0 mln

  718(100%)

  70,1 mln

  738(100%)

  71,4 mln

  948(100%)

  68,5 mln

  910(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,5 mln

  278(37.6%)

  24,9 mln

  270(38.6%)

  28,1 mln

  300(41.2%)

  26,5 mln

  281(40%)

  26,9 mln

  284(39.6%)

  26,7 mln

  281(38%)

  25,6 mln

  340(35.8%)

  25,0 mln

  332(36.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,7 mln

  149(20.2%)

  14,1 mln

  153(21.9%)

  15,4 mln

  164(22.6%)

  16,8 mln

  178(25.4%)

  17,6 mln

  186(25.9%)

  19,1 mln

  201(27.2%)

  19,9 mln

  264(27.8%)

  17,5 mln

  232(25.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  63,5(8.6%)

  6,1 mln

  66,2(9.5%)

  6,2 mln

  66,6(9.2%)

  6,5 mln

  68,9(9.8%)

  7,0 mln

  73,2(10.2%)

  7,7 mln

  80,8(10.9%)

  8,0 mln

  107(11.2%)

  9,1 mln

  121(13.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  43,6(5.9%)

  4,1 mln

  44,9(6.4%)

  4,9 mln

  52,6(7.2%)

  4,4 mln

  46,9(6.7%)

  3,5 mln

  37,0(5.2%)

  3,6 mln

  38,0(5.1%)

  4,7 mln

  62,2(6.6%)

  5,4 mln

  71,1(7.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,3 mln

  124(16.8%)

  8,9 mln

  96,1(13.7%)

  6,3 mln

  67,7(9.3%)

  5,6 mln

  59,5(8.5%)

  5,8 mln

  60,9(8.5%)

  6,2 mln

  65,3(8.8%)

  5,0 mln

  66,4(7%)

  4,5 mln

  59,3(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  13,0(1.8%)

  1,7 mln

  18,3(2.6%)

  1,6 mln

  16,6(2.3%)

  594,1 tys

  6,3(0.9%)

  272,6 tys

  2,9(0.4%)

  1,3 mln

  13,6(1.8%)

  2,6 mln

  34,3(3.6%)

  2,1 mln

  28,0(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  695,8 tys

  7,6(1%)

  744,6 tys

  8,1(1.2%)

  1,5 mln

  16,2(2.2%)

  1,6 mln

  17,2(2.4%)

  1,7 mln

  17,4(2.4%)

  1,7 mln

  17,7(2.4%)

  1,8 mln

  24,2(2.6%)

  1,9 mln

  24,8(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  15,2(2.1%)

  1,5 mln

  15,9(2.3%)

  1,4 mln

  14,4(2%)

  1,3 mln

  13,6(1.9%)

  1,1 mln

  11,5(1.6%)

  1,1 mln

  11,2(1.5%)

  1,1 mln

  15,1(1.6%)

  1,3 mln

  16,9(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  15,2(2.1%)

  621,5 tys

  6,7(1%)

  874,4 tys

  9,3(1.3%)

  359,1 tys

  3,8(0.5%)

  492,3 tys

  5,2(0.7%)

  492,1 tys

  5,2(0.7%)

  896,1 tys

  11,9(1.3%)

  395,7 tys

  5,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  11,7(1.6%)

  396,7 tys

  4,3(0.6%)

  755,5 tys

  8,1(1.1%)

  853,2 tys

  9,0(1.3%)

  727,0 tys

  7,7(1.1%)

  927,4 tys

  9,8(1.3%)

  668,3 tys

  8,9(0.9%)

  383,7 tys

  5,1(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  325,0 tys

  3,5(0.5%)

  316,9 tys

  3,4(0.5%)

  356,3 tys

  3,8(0.5%)

  359,7 tys

  3,8(0.5%)

  365,3 tys

  3,8(0.5%)

  424,3 tys

  4,5(0.6%)

  387,5 tys

  5,2(0.5%)

  332,5 tys

  4,4(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  827,1 tys

  9,0(1.3%)

  440,3 tys

  4,7(0.6%)

  456,7 tys

  4,8(0.7%)

  203,2 tys

  2,1(0.3%)

  459,3 tys

  4,8(0.7%)

  424,9 tys

  5,6(0.6%)

  300,0 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  3,3(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  212,6 tys

  2,3(0.3%)

  164,4 tys

  1,8(0.3%)

  168,6 tys

  1,8(0.2%)

  175,9 tys

  1,9(0.3%)

  182,4 tys

  1,9(0.3%)

  184,1 tys

  1,9(0.3%)

  159,3 tys

  2,1(0.2%)

  149,5 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,0 tys

  0,3(0%)

  104,2 tys

  1,1(0.2%)

  115,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  48,9 tys

  0,6(0.1%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  171,8 tys

  1,9(0.3%)

  35,0 tys

  0,4(0.1%)

  49,1 tys

  0,5(0.1%)

  598,9 tys

  6,3(0.9%)

  2,2 mln

  22,8(3.2%)

  245,1 tys

  2,6(0.3%)

  137,5 tys

  1,8(0.2%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  111,8 tys

  1,2(0.2%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  752,9 tys

  8,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zielonogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 981 mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 810 kobiet oraz 9 171 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców powiatu zielonogórskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zielonogórskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zielonogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (17,6%).

  16,7% mieszkańców powiatu zielonogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 829 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,24.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 85,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców powiatu zielonogórskiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 14,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,6%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Kraj
  17,9%
 • 16,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,7% W miastach
  (wyższe)
 • 13,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat zielonogórski
  30,8%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat zielonogórski
  2,3%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zielonogórski
  17,2%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  28,0%
  Lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat zielonogórski
  18,7%
  Lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. zielonogórski
  1,9%
  Lubuskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 829 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat zielonogórski
  829,0
  Lubuskie
  787,0
  Kraj
  811,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,98
  woj. lubuskie
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 117,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zielonogórski
  89,24
  Lubuskie
  94,41
  Polska
  96,62
 • 84,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  84,84
  Województwo
  90,76
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 347,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 290,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  85,21
  woj. lubuskie
  98,04
  Cała Polska
  100,01
 • 77,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  77,43
  Województwo
  88,98
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Lubuskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 167,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 123,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zielonogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  woj. lubuskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 29,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat zielonogórski
  23,0
  Lubuskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 42,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 35,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zielonogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zielonogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zielonogórskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie zielonogórskim znajdował się 1 hotel (kategorii ), 2 motele (1 ★★★, 1 ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 805)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 13


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie zielonogórskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie zielonogórskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 541 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 561 (uczestnicy: 66 757)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 2 610)
  • wystawy: 44 (uczestnicy: 5 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 19 (uczestnicy: 7 560)
  • koncerty: 84 (uczestnicy: 21 755)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 60 (uczestnicy: 5 148)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 95 (uczestnicy: 6 690)
  • konkursy: 62 (uczestnicy: 3 184)
  • pokazy teatralne: 44 (uczestnicy: 7 380)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 1 750)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 630)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 890)
  • inne: 44 (uczestnicy: 2 810)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 104)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 230)
  • taneczne: 16 (członkowie: 199)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 117)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 35)
  • teatralne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 77)
  • literackie: 4 (członkowie: 55)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 245)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 56)
  • inne: 3 (członkowie: 41)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 190)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 65)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 54)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 2 (absolwenci: 36)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 894)
  • teatralne: 2 (członkowie: 184)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 72)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 190)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 12 (członkowie: 130)
  • taneczne: 18 (członkowie: 310)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie zielonogórskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 26 322 zwiedzających, co daje 3 492 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zielonogórskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 290 113 wolumenów oraz 124 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 360 213 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 115
  • dostępne dla czytelników: 70
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 13
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zielonogórskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 33 697 wolumenów w tym ziobry specjalne: 537. Odnotowano 218 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 56 957 wolumenów. Odnotowano 1 240 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
  • dostępne dla czytelników: 18
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zielonogórskim działało 37 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 869 członków. Zarejestrowano 1 744 ćwiczących (mężczyźni: 1 249, kobiety: 495, chłopcy do lat 18: 732, dziewczęta do lat 18: 392). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (50), instruktora sportowego (40) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zielonogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)