Powiat zielonogórski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat zielonogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 314 Liczba mieszkańców
 • 1 350 km2 Powierzchnia
 • 56 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 39,3% Stopa urbanizacji
 • Dariusz Wróblewski Starosta
 • ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra Adres starostwa powiatowego
 • FZI Tablice rejestracyjne
Powiat zielonogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0809 TERYT (TERC)
Herb powiatu zielonogórskiego
powiat zielonogórski herb
Flaga powiatu zielonogórskiego
powiat zielonogórski flaga

Powiat zielonogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat zielonogórski ma 75 314 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 14,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zielonogórskiego w 2050 roku wynosi 96 965, z czego 47 823 to kobiety, a 49 142 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zielonogórskiego zawarli w 2016 roku 401 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zielonogórski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 112. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,5 na 1000 mieszkańców powiatu zielonogórskiego. W 2016 roku urodziło się 791 dzieci, w tym 46,1% dziewczynek i 53,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 403 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,5% zgonów w powiecie zielonogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w powiecie zielonogórskim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zielonogórskiego przypada 9.02 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 006 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 969 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zielonogórskiego 37. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  63,8% mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 75 314 Liczba mieszkańców
 • 38 158 Kobiety
 • 37 156 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zielonogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zielonogórskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96 965 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 823 Kobiety
 • 49 142 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zielonogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,1 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zielonogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  Lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  Województwo
  53,6%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. zielonogórski
  8,2%
  Lubuskie
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. zielonogórski
  4,7%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • pow. zielonogórski
  1,1%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. zielonogórski
  5,3
  woj. lubuskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,5
  Lubuskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 401 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 112 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 51 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 61 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. zielonogórski
  1,5
  Województwo
  -0,2
  Cały kraj
  -0,2
 • 2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zielonogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 791 Urodzenia żywe
 • 365 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 426 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,1%
  53,9%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat zielonogórski
  10,5
  Lubuskie
  9,6
  Cały kraj
  10,0
 • 43,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. zielonogórski
  43,3
  woj. lubuskie
  40,3
  Kraj
  41,7
 • 22.36 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 22.36
 • 54.96 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.96
 • 93.92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93.92
 • 73.14 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.14
 • 32.43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.43
 • 7.02 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.02
 • 3 403 g Średnia waga noworodków
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat zielonogórski
  3 403 g
  Województwo
  3 363 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 302 Waga 3000g - 3499g
 • 302
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Lubuskie
  0,65
  Polska
  0,66
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. zielonogórski
  1,16
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie zielonogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 679 Zgony
 • 314 Kobiety
  (Zgony)
 • 365 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,0
  woj. lubuskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 85,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  85,8
  Województwo
  102,3
  Cały kraj
  101,5
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zielonogórski
  3,8
  woj. lubuskie
  5,9
  Kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. lubuskie
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  2,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,1%
  woj. lubuskie
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,4%
  woj. lubuskie
  25,8%
  Polska
  26,7%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. zielonogórski
  3,2%
  woj. lubuskie
  3,8%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  1,7
  Cała Polska
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  69,3
  Kraj
  74,3
 • 269,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. zielonogórski
  269,6
  Województwo
  257,4
  Polska
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Polska
  261,6
 • 427,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 412,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zielonogórski
  427,7
  Lubuskie
  435,8
  Polska
  469,0
 • 125,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 80,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. zielonogórski
  125,3
  Województwo
  110,0
  Cała Polska
  87,7
 • 36,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. zielonogórski
  36,7
  Lubuskie
  31,0
  Cały kraj
  31,8
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,9
  woj. lubuskie
  8,8
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat zielonogórski
  0,9%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 006 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 529 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 477 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 969 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 526 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 443 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 42 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 37 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie zielonogórskim oddano do użytku 254 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,37 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  88,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,4% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 92,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zielonogórskim to 4,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie zielonogórskim to 117,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 254 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat zielonogórski
  3,37
  Lubuskie
  3,52
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 208 Użytek własny
 • 17 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,4%
  7,6%
 • 1 240 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat zielonogórski
  4,88
  woj. lubuskie
  3,97
  Kraj
  3,96
 • 16,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  16,46
  Województwo
  13,97
  Cała Polska
  16,85
 • 29 855 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 117,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  117,5 m2
  woj. lubuskie
  90,6 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat zielonogórski
  0,40 m2
  Lubuskie
  0,32 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie zielonogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 188 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zielonogórskim wynosiło w 2016 roku 9,0% (11,5% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zielonogórskim wynosi 3 810,06 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zielonogórskiego 16 843 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 163 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 680.

  22,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zielonogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,5% w przemyśle i budownictwie, a 18,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 188 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  188,0
  woj. lubuskie
  224,0
  Kraj
  240,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,5% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,0%
  woj. lubuskie
  8,7%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 810 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 810 PLN
  Województwo
  3 735 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zielonogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 843 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 163 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 680 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,7% Pozostałe
 • 35,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zielonogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 152 Pracujący ogółem
 • 6 500 Kobiety
 • 7 652 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zielonogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zielonogórski
  56,8
  woj. lubuskie
  60,2
  Polska
  61,7
 • 28,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zielonogórski
  28,1
  Lubuskie
  31,3
  Cała Polska
  32,7
 • 97,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  97,9
  Województwo
  108,1
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zielonogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie zielonogórskim stwierdzono 1 755 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,31 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zielonogórskim wynosi 75,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zielonogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,99 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 10,41 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,00 (87%), drogowe - 1,34 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 755 Przestępstwa ogółem
 • 1 755
 • 1 279 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 279
 • 301 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 301
 • 101 Przestępstwa drogowe
 • 101
 • 37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 37
 • 784 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 784
 • 23,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. zielonogórski
  23,31
  woj. lubuskie
  22,38
  Cały kraj
  19,48
 • 16,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat zielonogórski
  16,99
  Lubuskie
  15,16
  Cały kraj
  12,76
 • 4,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zielonogórski
  4,00
  woj. lubuskie
  3,73
  Polska
  3,91
 • 1,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zielonogórski
  1,34
  Lubuskie
  2,26
  Polska
  1,91
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,49
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,47
 • 10,41 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. zielonogórski
  10,41
  Województwo
  11,25
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. zielonogórski
  76%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  67%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  Województwo
  60%
  Polska
  55%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  87%
  Lubuskie
  82%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat zielonogórski
  87%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  woj. lubuskie
  49%
  Polska
  46%

Powiat zielonogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 18 191 mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 946 kobiet oraz 9 245 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców powiatu zielonogórskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zielonogórskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zielonogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (17,6%).

  16,4% mieszkańców powiatu zielonogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 844 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,11.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 82,89.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu zielonogórskiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 32,3% mężczyzn).

 • 14,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat zielonogórski
  14,6%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,7% W miastach
  (wyższe)
 • 13,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,8%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,3%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. zielonogórski
  28,0%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  Lubuskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat zielonogórski
  18,7%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat zielonogórski
  1,9%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 844 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  844,0
  woj. lubuskie
  832,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,15
  woj. lubuskie
  1,12
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 102,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 87,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,11
  Lubuskie
  90,71
  Cała Polska
  90,94
 • 84,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. zielonogórski
  84,80
  woj. lubuskie
  89,51
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat zielonogórski
  17,0
  Lubuskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 10 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10
 •  
 • 372,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 312,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 82,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat zielonogórski
  82,89
  Województwo
  97,47
  Cały kraj
  98,90
 • 76,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  76,85
  Lubuskie
  89,11
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat zielonogórski
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 171,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 123,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zielonogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. zielonogórski
  7,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 7
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 34,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  Lubuskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 43,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 35,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zielonogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zielonogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)