Powiat buski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat buski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 921 Liczba mieszkańców
 • 968 km2 Powierzchnia
 • 76 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,0% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Kolarz Starosta
 • ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Adres starostwa powiatowego
 • TBU Tablice rejestracyjne
Powiat buski na mapie
Identyfikatory
 • 2601 TERYT (TERC)
Herb powiatu buskiego
powiat buski herb
Flaga powiatu buskiego
powiat buski flaga

Powiat buski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie buskim oddano do użytku 178 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,6% na lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie buskim to 5,70 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie buskim to 132,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie buskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 178 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  2,44
  Województwo
  2,71
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 177 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 014 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  5,70
  Województwo
  4,76
  Kraj
  4,13
 • 13,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. buski
  13,88
  woj. świętokrzyskie
  12,92
  Polska
  15,89
 • 23 584 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 132,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  132,5 m2
  Województwo
  109,1 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,30 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat buski ma 72 921 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu buskiego zawarli w 2015 roku 356 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu buskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat buski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -325. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,4 na 1000 mieszkańców powiatu buskiego. W 2015 roku urodziło się 616 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 341 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 53,0% zgonów w powiecie buskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w powiecie buskim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu buskiego przypada 12.85 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 697 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 738 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu buskiego -41. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,2% mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu buskiego

 • 72 921 Liczba mieszkańców
 • 37 355 Kobiety
 • 35 566 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie buskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu buskiego w latach 2017-2050

 • 58 715 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 971 Kobiety
 • 28 744 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie buskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu buskiego

 • 42,6 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. buski
  42,6 lat
  świętokrzyskie
  42,0 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat buski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu buskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. buski
  26,5%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Kraj
  28,8%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,1%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. buski
  11,5%
  Województwo
  10,5%
  Kraj
  9,6%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  4,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • powiat buski
  0,9%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie buskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie buskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. buski
  4,9
  świętokrzyskie
  4,7
  Kraj
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. buski
  1,5
  świętokrzyskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 356 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie buskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie buskim

 • -325 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -144 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -181 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,4
  woj. świętokrzyskie
  -3,0
  Kraj
  -0,7
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie buskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie buskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie buskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie buskim w roku 2015

 • 616 Urodzenia żywe
 • 285 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 331 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. buski
  8,4
  świętokrzyskie
  8,4
  Kraj
  9,6
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,7
  woj. świętokrzyskie
  36,3
  Cały kraj
  40,1
 • 8.18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.18
 • 46.18 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.18
 • 88.89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.89
 • 70.34 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.34
 • 26.98 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.98
 • 4.74 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.74
 • 3 341 gŚrednia waga noworodków
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. buski
  3 341 g
  woj. świętokrzyskie
  3 355 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 189 Waga 3500g - 3999g
 • 189
 • 235 Waga 3000g - 3499g
 • 235
 • 107 Waga 2500g - 2999g
 • 107
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat buski
  1,22
  woj. świętokrzyskie
  1,18
  Kraj
  1,29
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat buski
  0,65
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie buskim w roku 2015

 • 941 Zgony
 • 429 Kobiety
  (Zgony)
 • 512 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. buski
  12,9
  woj. świętokrzyskie
  11,4
  Kraj
  10,3
 • 152,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat buski
  152,8
  Województwo
  136,2
  Cała Polska
  106,9
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,6
  świętokrzyskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. buski
  3,7
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 2,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,1
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,8%
  Województwo
  50,7%
  Cała Polska
  45,1%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat buski
  22,6%
  woj. świętokrzyskie
  23,3%
  Cały kraj
  26,6%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,3%
  świętokrzyskie
  2,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,1
  Cała Polska
  3,9
 • 79,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  79,7
  Cała Polska
  70,2
 • 267,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. buski
  267,0
  woj. świętokrzyskie
  251,3
  Cały kraj
  260,7
 • 243,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  243,0
  Cała Polska
  248,3
 • 576,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 516,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat buski
  576,2
  woj. świętokrzyskie
  545,7
  Cała Polska
  441,1
 • 111,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 54,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat buski
  111,1
  woj. świętokrzyskie
  101,4
  Polska
  85,7
 • 39,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,9
  woj. świętokrzyskie
  31,2
  Cała Polska
  30,1
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,7
  świętokrzyskie
  5,7
  Cała Polska
  8,2
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. buski
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 697 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 381 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 316 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 738 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 408 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 330 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -41 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie buskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie buskim

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat buski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie buskim na 1000 mieszkańców pracuje 151 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim wynosiło w 2015 roku 7,1% (6,8% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim wynosi 3 301,87 PLN, co odpowiada 79.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego 6 147 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 777 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -370.

  62,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,8% w przemyśle i budownictwie, a 6,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim

 • 151 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  151,0
  Województwo
  184,0
  Polska
  232,0
 • 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,8% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • pow. buski
  7,1%
  świętokrzyskie
  12,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie buskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie buskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie buskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim

 • 3 302 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 302 PLN
  Województwo
  3 581 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie buskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie buskim

 • 6 147 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 777 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -370 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,8% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 13,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie buskim

 • 11 028 Pracujący ogółem
 • 6 183 Kobiety
 • 4 845 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie buskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat buski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 63,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,3
  woj. świętokrzyskie
  61,0
  Cały kraj
  60,1
 • 36,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,1
  świętokrzyskie
  33,9
  Polska
  31,4
 • 132,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  132,3
  woj. świętokrzyskie
  125,0
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat buski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie buskim stwierdzono 774 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie buskim wynosi 69,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu buskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,77 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 4,10 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,97 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,41 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie buskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 774 Przestępstwa ogółem
 • 774
 • 496 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 496
 • 103 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 103
 • 144 Przestępstwa drogowe
 • 144
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 300 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 300
 • 10,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. buski
  10,57
  woj. świętokrzyskie
  19,64
  Cała Polska
  20,80
 • 6,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  6,77
  świętokrzyskie
  9,76
  Kraj
  13,59
 • 1,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  1,41
  Województwo
  7,39
  Cały kraj
  4,36
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,97
  świętokrzyskie
  1,86
  Kraj
  1,99
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,33
  woj. świętokrzyskie
  0,40
  Cała Polska
  0,45
 • 4,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,10
  woj. świętokrzyskie
  8,99
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  70%
  świętokrzyskie
  76%
  Polska
  65%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat buski
  58%
  woj. świętokrzyskie
  58%
  Cała Polska
  52%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat buski
  78%
  świętokrzyskie
  93%
  Kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. buski
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  79%
  woj. świętokrzyskie
  83%
  Kraj
  82%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. buski
  41%
  świętokrzyskie
  61%
  Cały kraj
  46%

Powiat buski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 16 846 mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 269 kobiet oraz 8 577 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu buskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu buskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie buskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  16,3% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 734 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,0% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,67.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,80.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (32,9% kobiet i 34,0% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. buski
  13,3%
  woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,9% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. buski
  29,3%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • powiat buski
  2,6%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,1%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat buski
  18,6%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat buski
  24,6%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,0%
  świętokrzyskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,9%
  woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. buski
  1,9%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie buskim

 • 734 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  734,0
  woj. świętokrzyskie
  806,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,34
  świętokrzyskie
  1,32
  Polska
  1,12
 •  
 • 83,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 82,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 27,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie buskim

 • 87,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,67
  woj. świętokrzyskie
  89,92
  Kraj
  90,94
 • 87,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat buski
  87,34
  świętokrzyskie
  89,20
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  świętokrzyskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 327,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 289,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie buskim

 • 97,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. buski
  97,80
  Województwo
  97,75
  Polska
  98,90
 • 94,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  94,18
  Województwo
  92,15
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. buski
  21,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 170,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 135,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie buskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  5,0
  woj. świętokrzyskie
  3,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 9 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 9
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  woj. świętokrzyskie
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 8 Technika dla młodzieży specjalne
 • 8
 • 83,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 51,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 9 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 9
 • 9 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 9
 • 26 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie buskim

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat buski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat buski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat buski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)