Powiat łęczycki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat łęczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 769 Liczba mieszkańców
 • 773 km2 Powierzchnia
 • 66 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,0% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Zdziarski Starosta
 • pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca Adres starostwa powiatowego
 • ELE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łęczyckim (1)
 • Łęczyca
Powiat łęczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1004 TERYT (TERC)
Herb powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki herb
Flaga powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki flaga

powiat łęczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, (24)721-86-74
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
(24) 721-26-32
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
leczyca@lodzka.policja.gov.pl
ul. Ozorkowskie Przedm. 4 (24) 721-11-00, fax. (24)721-11-14
99-100 Łęczyca
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Łęczycy
(24) 721-21-88
psse.leczyca@pis.gov.pl
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
(24) 388-72-00
(24) 721-32-17
Pl. Tadeusza Kościuszki
99-100 Łęczyca

Powiat łęczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat łęczycki ma 50 769 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w 2050 roku wynosi 38 620, z czego 19 425 to kobiety, a 19 195 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łęczyckiego zawarli w 2016 roku 263 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łęczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -186. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,7 na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego. W 2016 roku urodziło się 443 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,1% zgonów w powiecie łęczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie łęczyckim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łęczyckiego przypada 12.36 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 367 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 533 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łęczyckiego -166. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  61,2% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 50 769 Liczba mieszkańców
 • 26 065 Kobiety
 • 24 704 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38 620 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 425 Kobiety
 • 19 195 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łęczyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,4 lat
  łódzkie
  42,5 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łęczycki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,4%
  łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,7%
  łódzkie
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  12,6%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • pow. łęczycki
  0,9%
  łódzkie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łęczyckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,2
  Województwo
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat łęczycki
  1,5
  łódzkie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 263 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łęczyckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -186 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -84 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -102 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,7
  łódzkie
  -3,0
  Cała Polska
  -0,2
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łęczyckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 443 Urodzenia żywe
 • 210 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 233 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  8,7
  Województwo
  9,2
  Polska
  10,0
 • 39,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łęczycki
  39,0
  woj. łódzkie
  39,9
  Kraj
  41,7
 • 9.05 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.05
 • 50.27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.27
 • 92.59 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.59
 • 71.04 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.04
 • 30.64 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.64
 • 5.98 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.98
 • 1.24 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.24
 • 3 377 g Średnia waga noworodków
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 377 g
  Województwo
  3 350 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 142 Waga 3500g - 3999g
 • 142
 • 161 Waga 3000g - 3499g
 • 161
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,30
  woj. łódzkie
  1,32
  Polska
  1,36
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,66
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łęczycki
  0,70
  woj. łódzkie
  0,75
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie łęczyckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 629 Zgony
 • 294 Kobiety
  (Zgony)
 • 335 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  12,4
  woj. łódzkie
  12,1
  Kraj
  10,1
 • 142,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  142,0
  Województwo
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,3
  łódzkie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łęczycki
  3,6
  łódzkie
  4,0
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,4%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,0%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Kraj
  26,7%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat łęczycki
  6,5%
  woj. łódzkie
  7,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  10,1
  Kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Cały kraj
  74,3
 • 353,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  353,9
  Województwo
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Kraj
  261,6
 • 586,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 599,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 573,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łęczycki
  586,6
  Województwo
  519,0
  Polska
  469,0
 • 95,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  95,1
  Województwo
  90,2
  Polska
  87,7
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,9
  łódzkie
  36,2
  Cały kraj
  31,8
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łęczycki
  7,6
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. łęczycki
  0,7%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 367 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 190 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 177 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 533 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 286 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 247 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -159 Saldo migracji
 • -91 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -166 Saldo migracji wewnętrznych
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łęczyckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łęczycki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie łęczyckim oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łęczyckim to 5,72 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie łęczyckim to 146,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,98
  woj. łódzkie
  2,84
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 50 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 286 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,72 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat łęczycki
  5,72
  woj. łódzkie
  4,37
  Cała Polska
  3,96
 • 5,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,63
  woj. łódzkie
  12,43
  Cała Polska
  16,85
 • 7 346 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 146,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat łęczycki
  146,9 m2
  woj. łódzkie
  111,9 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat łęczycki
  0,14 m2
  łódzkie
  0,32 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie łęczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 146 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim wynosiło w 2016 roku 10,7% (11,6% wśród kobiet i 10,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim wynosi 3 725,91 PLN, co odpowiada 86.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego 2 183 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 983 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -200.

  56,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,1% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat łęczycki
  146,0
  woj. łódzkie
  237,0
  Polska
  240,0
 • 10,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,6% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • Powiat
  10,7%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 726 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 726 PLN
  łódzkie
  3 925 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 983 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -200 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,1% Przemysł i budownictwo
 • 11,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 25,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 421 Pracujący ogółem
 • 4 069 Kobiety
 • 3 352 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,4
  łódzkie
  64,7
  Polska
  61,7
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,0
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  32,7
 • 130,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,9
  woj. łódzkie
  133,8
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łęczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie łęczyckim stwierdzono 562 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łęczyckim wynosi 72,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,31 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,95 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,49 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 562 Przestępstwa ogółem
 • 562
 • 372 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 372
 • 84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 84
 • 76 Przestępstwa drogowe
 • 76
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 303 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 303
 • 11,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,04
  woj. łódzkie
  18,50
  Cały kraj
  19,48
 • 7,31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  7,31
  Województwo
  12,38
  Kraj
  12,76
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  1,65
  łódzkie
  3,23
  Cały kraj
  3,91
 • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,49
  łódzkie
  2,07
  Cała Polska
  1,91
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  Województwo
  0,47
  Kraj
  0,47
 • 5,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  5,95
  łódzkie
  9,93
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łęczycki
  73%
  łódzkie
  62%
  Polska
  67%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łęczycki
  63%
  łódzkie
  49%
  Kraj
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. łęczycki
  85%
  łódzkie
  81%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. łęczycki
  100%
  łódzkie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. łęczycki
  93%
  łódzkie
  79%
  Polska
  83%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łęczycki
  56%
  łódzkie
  40%
  Kraj
  46%

Powiat łęczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 11 694 mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 666 kobiet oraz 6 028 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 15,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców powiatu łęczyckiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 31,5% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łęczyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łęczyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz zasadnicze zawodowe (16,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,4%) oraz zasadnicze zawodowe (26,6%).

  16,2% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 751 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,23.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,51.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,8% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 33,6% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,7%
  łódzkie
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 7,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łęczycki
  28,0%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  łódzkie
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łęczycki
  10,1%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,7%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łęczycki
  21,5%
  Województwo
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,8%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 31,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łęczycki
  31,5%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łęczycki
  2,5%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 751 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łęczycki
  751,0
  woj. łódzkie
  847,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,73
  Województwo
  1,15
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 48,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 48,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 31,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łęczycki
  89,23
  woj. łódzkie
  91,63
  Kraj
  90,94
 • 88,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,34
  Województwo
  90,78
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat łęczycki
  16,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 234,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 201,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 101,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. łęczycki
  101,51
  Województwo
  100,03
  Cała Polska
  98,90
 • 92,59 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. łęczycki
  92,59
  łódzkie
  93,23
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat łęczycki
  18,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 119,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 88,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łęczycki
  4,0
  łódzkie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 35,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  21,0
  łódzkie
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 66,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 45,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  woj. łódzkie
  25,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łęczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łęczycki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)