Powiat górowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat górowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 35 847 Liczba mieszkańców
 • 738 km2 Powierzchnia
 • 49 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,2% Stopa urbanizacji
 • Piotr Wołowicz Starosta
 • ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra Adres starostwa powiatowego
 • DGR Tablice rejestracyjne
Powiat górowski na mapie
Identyfikatory
 • 0204 TERYT (TERC)
Herb powiatu górowskiego
powiat górowski herb

powiat górowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Górze
65 544 23 00
65 544 23 42
ul. Podwale 26
56-200 Góra
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze
65 543 28 02
65 544 20 62
ul. W. Witosa 22
56-200 Góra
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze
65 543 23 54
65 543 26 41
ul. Hirszfelda 6
56-200 Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
65 543 23 46
65 544 16 58
ul. Poznańska 36
56-200 Góra
Starostwo Powiatowe w Górze
(65) 544-39-00 903
(65) 543-35-11
ul. Mickiewicza
56-200 Góra

Powiat górowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie górowskim oddano do użytku 58 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  94,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,2% na lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie górowskim to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie górowskim to 143,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie górowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 58 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. górowski
  1,61
  woj. dolnośląskie
  4,83
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 55 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 314 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat górowski
  5,41
  Dolnośląskie
  3,69
  Cała Polska
  4,13
 • 8,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  8,74
  Dolnośląskie
  17,84
  Polska
  15,89
 • 8 323 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 143,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. górowski
  143,5 m2
  Dolnośląskie
  88,4 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat górowski
  0,23 m2
  Województwo
  0,43 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat górowski ma 35 847 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu górowskiego zawarli w 2015 roku 172 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu górowskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat górowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -82. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,3 na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego. W 2015 roku urodziło się 329 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 52,0% zgonów w powiecie górowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w powiecie górowskim były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu górowskiego przypada 11.39 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 339 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 529 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu górowskiego -190. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,8% mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu górowskiego

 • 35 847 Liczba mieszkańców
 • 18 112 Kobiety
 • 17 735 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie górowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu górowskiego w latach 2017-2050

 • 27 456 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 13 766 Kobiety
 • 13 690 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie górowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu górowskiego

 • 40,0 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat górowski
  40,0 lat
  Dolnośląskie
  41,7 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat górowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu górowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,4%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,1%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. górowski
  9,8%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat górowski
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie górowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie górowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,8
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,9
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. górowski
  1,6
  Dolnośląskie
  1,9
  Cały kraj
  1,8
 • 172 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie górowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie górowskim

 • -82 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -46 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. górowski
  -2,3
  Dolnośląskie
  -1,8
  Cały kraj
  -0,7
 • -1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie górowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie górowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie górowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie górowskim w roku 2015

 • 329 Urodzenia żywe
 • 159 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 170 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  woj. dolnośląskie
  9,0
  Cała Polska
  9,6
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. górowski
  38,6
  Dolnośląskie
  38,1
  Kraj
  40,1
 • 19.21 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.21
 • 69.3 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 69.3
 • 77.64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.64
 • 60.67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.67
 • 22.92 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.92
 • 4.35 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.35
 • 3 408 gŚrednia waga noworodków
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 408 g
  woj. dolnośląskie
  3 256 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 107 Waga 3500g - 3999g
 • 107
 • 134 Waga 3000g - 3499g
 • 134
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  woj. dolnośląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,29
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,63
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,80
  Dolnośląskie
  0,83
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie górowskim w roku 2015

 • 411 Zgony
 • 195 Kobiety
  (Zgony)
 • 216 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat górowski
  11,4
  Województwo
  10,9
  Cała Polska
  10,3
 • 124,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  124,9
  woj. dolnośląskie
  120,1
  Kraj
  106,9
 • 9,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. górowski
  9,1
  Dolnośląskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. górowski
  4,1
  woj. dolnośląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,9
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie górowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,0%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Kraj
  45,1%
 • 28,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat górowski
  28,1%
  woj. dolnośląskie
  27,5%
  Cała Polska
  26,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,2%
  woj. dolnośląskie
  5,8%
  Polska
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  3,1
  Kraj
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  74,6
  Polska
  70,2
 • 258,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat górowski
  258,8
  Dolnośląskie
  282,5
  Cała Polska
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  265,6
  Cała Polska
  248,3
 • 424,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 473,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 373,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat górowski
  424,0
  Województwo
  463,6
  Cała Polska
  441,1
 • 95,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 149,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  95,5
  Województwo
  97,4
  Polska
  85,7
 • 27,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. górowski
  27,2
  Dolnośląskie
  29,9
  Kraj
  30,1
 • 10,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,9
  Dolnośląskie
  9,7
  Cały kraj
  8,2
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat górowski
  1,3%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 339 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 176 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 163 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 529 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 266 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 263 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -190 Saldo migracji
 • -90 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -100 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -190 Saldo migracji wewnętrznych
 • -90 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -100 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie górowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie górowskim

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat górowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie górowskim na 1000 mieszkańców pracuje 111 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim wynosiło w 2015 roku 22,2% (26,6% wśród kobiet i 18,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim wynosi 3 242,71 PLN, co odpowiada 78.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego 5 131 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 291 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 840.

  50,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 28,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 28,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim

 • 111 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  111,0
  woj. dolnośląskie
  255,0
  Kraj
  232,0
 • 22,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 26,6% Kobiety
 • 18,4% Mężczyźni
 • powiat górowski
  22,2%
  woj. dolnośląskie
  8,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie górowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie górowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie górowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim

 • 3 243 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 243 PLN
  Województwo
  4 204 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie górowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie górowskim

 • 5 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 291 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 840 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 56,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 56,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 56,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 28,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 56,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 56,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,2% Pozostałe
 • 35,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie górowskim

 • 3 995 Pracujący ogółem
 • 2 191 Kobiety
 • 1 804 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie górowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat górowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,2
  Dolnośląskie
  59,3
  Cała Polska
  60,1
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat górowski
  28,8
  Dolnośląskie
  32,6
  Kraj
  31,4
 • 94,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat górowski
  94,8
  Dolnośląskie
  122,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat górowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie górowskim stwierdzono 762 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie górowskim wynosi 66,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,63 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 10,22 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,41 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie górowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 762 Przestępstwa ogółem
 • 762
 • 528 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 528
 • 74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 74
 • 123 Przestępstwa drogowe
 • 123
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 369 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 369
 • 21,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  21,11
  Dolnośląskie
  27,33
  Cały kraj
  20,80
 • 14,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. górowski
  14,63
  Województwo
  19,96
  Cały kraj
  13,59
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. górowski
  2,05
  Województwo
  4,28
  Cała Polska
  4,36
 • 3,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. górowski
  3,41
  Województwo
  2,18
  Kraj
  1,99
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  0,53
  Województwo
  0,47
  Kraj
  0,45
 • 10,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  10,22
  Województwo
  17,00
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  66%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  57%
  woj. dolnośląskie
  50%
  Kraj
  52%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  69%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Cały kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Dolnośląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  90%
  Dolnośląskie
  82%
  Kraj
  82%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  40%
  Województwo
  44%
  Kraj
  46%

Powiat górowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 9 425 mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 632 kobiet oraz 4 793 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,0% mieszkańców powiatu górowskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu górowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie górowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,0%) oraz zasadnicze zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  15,8% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 775 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,71.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,96.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (34,2% kobiet i 32,6% mężczyzn).

 • 9,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat górowski
  9,4%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 11,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,0% W miastach
  (wyższe)
 • 6,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,8%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat górowski
  8,4%
  Województwo
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 10,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 21,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. górowski
  6,0%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,4%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,3%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie górowskim

 • 775 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. górowski
  775,0
  Dolnośląskie
  848,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. górowski
  1,07
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Kraj
  1,12
 •  
 • 50,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie górowskim

 • 87,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,71
  Dolnośląskie
  89,83
  Cały kraj
  90,94
 • 86,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. górowski
  86,20
  Województwo
  88,87
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 178,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 156,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie górowskim

 • 90,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat górowski
  90,96
  woj. dolnośląskie
  97,70
  Cały kraj
  98,90
 • 86,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. górowski
  86,96
  Dolnośląskie
  89,32
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. górowski
  20,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 100,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 77,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie górowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie górowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  1,0
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 36 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 36
 • 17,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. górowski
  19,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  16,0
  woj. dolnośląskie
  20,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie górowskim

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat górowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat górowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat górowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)