Powiat gliwicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gliwicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 115 647 Liczba mieszkańców
 • 664 km2 Powierzchnia
 • 174 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Dombek Starosta
 • ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice Adres starostwa powiatowego
 • SGL Tablice rejestracyjne
Powiat gliwicki na mapie
Identyfikatory
 • 2405 TERYT (TERC)
Herb powiatu gliwickiego
powiat gliwicki herb
Flaga powiatu gliwickiego
powiat gliwicki flaga

Powiat gliwicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat gliwicki ma 115 647 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w 2050 roku wynosi 103 239, z czego 52 748 to kobiety, a 50 491 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gliwickiego zawarli w 2017 roku 572 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu gliwickiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gliwicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 34. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,29 na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego. W 2017 roku urodziło się 1 140 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 39,2% zgonów w powiecie gliwickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,3% zgonów w powiecie gliwickim były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gliwickiego przypada 9.84 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 428 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 204 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gliwickiego 224. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 96 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -71.

  62,3% mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 115 647 Liczba mieszkańców
 • 59 639 Kobiety
 • 56 008 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 103 239 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 748 Kobiety
 • 50 491 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gliwickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. gliwicki
  41,5 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gliwicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  woj. śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,1%
  woj. śląskie
  57,5%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  woj. śląskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. gliwicki
  4,2%
  woj. śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. gliwicki
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gliwickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,0
  woj. śląskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,4
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 572 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gliwickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  0,3
  woj. śląskie
  -1,4
  Kraj
  -0,0
 • 0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gliwickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gliwickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gliwickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gliwickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 140 Urodzenia żywe
 • 530 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 610 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  9,9
  woj. śląskie
  9,9
  Cała Polska
  10,5
 • 41,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat gliwicki
  41,3
  woj. śląskie
  42,8
  Polska
  44,2
 • 9.39 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.39
 • 50.23 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.23
 • 102.28 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.28
 • 76.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.11
 • 33.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.03
 • 4.45 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.45
 • 3 356 g Średnia waga noworodków
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 425 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gliwicki
  3 356 g
  Województwo
  3 323 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 91 Waga 4000g - 4499g
 • 91
 • 360 Waga 3500g - 3999g
 • 360
 • 436 Waga 3000g - 3499g
 • 436
 • 159 Waga 2500g - 2999g
 • 159
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat gliwicki
  1,37
  woj. śląskie
  1,42
  Cała Polska
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. gliwicki
  0,64
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,71
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,03
  śląskie
  0,87
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie gliwickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 134 Zgony
 • 552 Kobiety
  (Zgony)
 • 582 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  9,8
  Województwo
  10,7
  Cały kraj
  10,1
 • 100,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  100,3
  woj. śląskie
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. gliwicki
  2,7
  woj. śląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat gliwicki
  3,2
  woj. śląskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,1%
  woj. śląskie
  46,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,1%
  woj. śląskie
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat gliwicki
  4,5%
  woj. śląskie
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  9,5
  Kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,1
  Polska
  74,3
 • 250,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat gliwicki
  250,1
  Województwo
  302,7
  Cała Polska
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,0
  Cała Polska
  261,6
 • 459,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 466,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 451,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. gliwicki
  459,4
  Województwo
  508,0
  Kraj
  469,0
 • 78,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  78,8
  woj. śląskie
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 28,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. gliwicki
  28,6
  Województwo
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,1
  Województwo
  9,2
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. gliwicki
  0,6%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 428 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 748 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 680 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 204 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 622 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 582 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 96 Wymeldowania za granicę
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 50 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 153 Saldo migracji
 • 89 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 64 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 224 Saldo migracji wewnętrznych
 • 126 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 98 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -71 Saldo migracji zagranicznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gliwickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gliwicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie gliwickim oddano do użytku 384 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim to 38 335 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 332 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 80,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 13,0% na sprzedaż lub wynajem, 6,3% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gliwickim to 5,26 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie gliwickim to 134,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,77% mieszkań posiada łazienkę, 85,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,36% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38 335 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 332,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  332,30
  woj. śląskie
  384,00
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. gliwicki
  78,80 m2
  Województwo
  70,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 26,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,20 m2
  woj. śląskie
  27,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat gliwicki
  4,15
  woj. śląskie
  3,76
  Cała Polska
  3,82
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,01
  śląskie
  2,60
  Cały kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 384 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat gliwicki
  3,32
  woj. śląskie
  2,69
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 311 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 2 021 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,26 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. gliwicki
  5,26
  woj. śląskie
  4,52
  Polska
  3,91
 • 17,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  17,48
  śląskie
  12,14
  Cała Polska
  18,14
 • 51 741 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 134,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  134,7 m2
  woj. śląskie
  112,6 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. gliwicki
  0,45 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat gliwicki
  99,14%
  woj. śląskie
  98,77%
  Polska
  96,79%
 • 97,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,11%
  Województwo
  95,45%
  Cały kraj
  93,66%
 • 95,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  95,77%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  91,31%
 • 85,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  85,13%
  śląskie
  81,75%
  Polska
  82,12%
 • 49,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. gliwicki
  49,36%
  woj. śląskie
  64,39%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat gliwicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie gliwickim na 1000 mieszkańców pracuje 184 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 42,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim wynosiło w 2016 roku 6,9% (8,4% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim wynosi 3 564,05 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego 14 698 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 818 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 880.

  18,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 184 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat gliwicki
  184,0
  woj. śląskie
  265,0
  Cały kraj
  240,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,9%
  śląskie
  6,6%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 564 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat gliwicki
  3 564 PLN
  Województwo
  4 295 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gliwickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 698 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 818 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 880 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,7% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21 257 Pracujący ogółem
 • 8 959 Kobiety
 • 12 298 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gliwickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,6
  Województwo
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,1
  Województwo
  36,0
  Cały kraj
  34,0
 • 113,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  113,0
  Województwo
  129,8
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gliwicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie gliwickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 532 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 803 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 688 nowych podmiotów, a 589 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (934) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (666) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (691) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (494) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gliwickim najwięcej (876) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 111) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (161) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,2% (2 120) podmiotów, a 76,1% (7 251) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gliwickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.7%) oraz Budownictwo (14.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 532 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 161 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 120 Przemysł i budownictwo
 • 7 251 Pozostała działalność
 • 688 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gliwickim w 2017 roku
 • 589 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gliwickim w 2017 roku
 • 6 803 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 111 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 111
 • 357 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 357
 • 60 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 60
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 9 528 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 528
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 1 005 Spółki handlowe ogółem
 • 1 005
 • 87  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 876  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 876
 • 85    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 85
 • 622 Spółki cywilne ogółem
 • 622
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 803 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 955 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 955
 • 956 Budownictwo
 • 956
 • 670 Przetwórstwo przemysłowe
 • 670
 • 665 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 665
 • 474 Transport i gospodarka magazynowa
 • 474
 • 401 Pozostała działalność
 • 401
 • 379 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 379
 • 257 Informacja i komunikacja
 • 257
 • 203 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 203
 • 198 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 198
 • 190 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 190
 • 158 Edukacja
 • 158
 • 116 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 116
 • 90 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 90
 • 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 68
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie gliwickim stwierdzono 2 240 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gliwickim wynosi 73,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,60 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 9,67 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,42 (93%), drogowe - 1,58 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,61 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 240 Przestępstwa ogółem
 • 2 240
 • 1 340 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 340
 • 626 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 626
 • 183 Przestępstwa drogowe
 • 183
 • 70 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 70
 • 1 117 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 117
 • 19,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. gliwicki
  19,40
  Województwo
  24,53
  Cały kraj
  19,62
 • 11,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. gliwicki
  11,60
  Województwo
  13,94
  Cały kraj
  12,07
 • 5,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,42
  śląskie
  8,05
  Polska
  4,94
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,58
  Województwo
  1,60
  Kraj
  1,78
 • 0,61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  0,61
  woj. śląskie
  0,65
  Polska
  0,49
 • 9,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  9,67
  Województwo
  12,21
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat gliwicki
  73%
  Województwo
  78%
  Polska
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. gliwicki
  59%
  Województwo
  66%
  Polska
  60%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. gliwicki
  93%
  woj. śląskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. gliwicki
  81%
  śląskie
  78%
  Cała Polska
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. gliwicki
  53%
  woj. śląskie
  63%
  Cały kraj
  52%

Powiat gliwicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2016 roku 74,3 mln złotych, co daje 645 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 14.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu gliwickiego - 28% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (17.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,4 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2016 roku 78,9 mln złotych, co daje 685 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%). W budżecie powiatu gliwickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 233 złotych na mieszkańca (34,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,7 mln

  463(100%)

  57,1 mln

  497(100%)

  65,5 mln

  569(100%)

  70,5 mln

  612(100%)

  68,9 mln

  598(100%)

  74,1 mln

  642(100%)

  85,3 mln

  741(100%)

  74,3 mln

  645(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  117(25.3%)

  14,0 mln

  122(24.5%)

  14,7 mln

  128(22.5%)

  15,2 mln

  132(21.6%)

  16,4 mln

  142(23.8%)

  16,4 mln

  143(22.2%)

  17,3 mln

  150(20.3%)

  20,8 mln

  181(28%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,5 mln

  136(29.4%)

  17,5 mln

  153(30.7%)

  20,0 mln

  174(30.5%)

  21,0 mln

  182(29.8%)

  20,5 mln

  177(29.7%)

  19,1 mln

  166(25.7%)

  17,9 mln

  156(21%)

  17,2 mln

  149(23.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,8 mln

  86,3(18.7%)

  9,9 mln

  86,9(17.4%)

  10,9 mln

  94,8(16.7%)

  11,7 mln

  101(16.5%)

  12,4 mln

  107(17.9%)

  13,2 mln

  114(17.7%)

  13,1 mln

  114(15.3%)

  13,3 mln

  116(17.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,3 mln

  73,1(15.8%)

  9,8 mln

  85,7(17.2%)

  12,7 mln

  110(19.4%)

  11,3 mln

  98,2(16.1%)

  10,1 mln

  88,0(14.7%)

  17,7 mln

  154(23.9%)

  28,6 mln

  248(33.5%)

  11,9 mln

  103(16%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  9,9(2.1%)

  749,9 tys

  6,6(1.3%)

  744,8 tys

  6,5(1.1%)

  1,8 mln

  15,2(2.5%)

  2,5 mln

  22,0(3.7%)

  707,3 tys

  6,1(1%)

  2,1 mln

  18,4(2.5%)

  4,1 mln

  35,8(5.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  14,1(3.1%)

  1,7 mln

  14,5(2.9%)

  1,8 mln

  15,8(2.8%)

  1,9 mln

  16,7(2.7%)

  2,1 mln

  17,9(3%)

  2,0 mln

  17,5(2.7%)

  1,9 mln

  16,6(2.2%)

  2,2 mln

  19,0(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  9,8(2.1%)

  1,2 mln

  10,3(2.1%)

  1,3 mln

  10,9(1.9%)

  1,3 mln

  11,6(1.9%)

  1,6 mln

  14,3(2.4%)

  1,8 mln

  15,7(2.4%)

  1,9 mln

  16,9(2.3%)

  2,0 mln

  17,6(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  558,7 tys

  4,9(1.1%)

  539,3 tys

  4,7(0.9%)

  768,4 tys

  6,7(1.2%)

  694,1 tys

  6,0(1%)

  780,1 tys

  6,8(1.1%)

  833,4 tys

  7,2(1.1%)

  785,4 tys

  6,8(0.9%)

  1,0 mln

  8,8(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  176,2 tys

  1,5(0.3%)

  243,8 tys

  2,1(0.4%)

  317,7 tys

  2,8(0.5%)

  413,0 tys

  3,6(0.6%)

  322,7 tys

  2,8(0.5%)

  349,5 tys

  3,0(0.5%)

  334,7 tys

  2,9(0.4%)

  364,9 tys

  3,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  281,4 tys

  2,5(0.5%)

  370,1 tys

  3,2(0.6%)

  224,2 tys

  1,9(0.3%)

  490,6 tys

  4,3(0.7%)

  275,6 tys

  2,4(0.4%)

  508,5 tys

  4,4(0.7%)

  370,3 tys

  3,2(0.4%)

  288,9 tys

  2,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  66,3 tys

  0,6(0.1%)

  423,2 tys

  3,7(0.7%)

  207,9 tys

  1,8(0.3%)

  2,9 mln

  25,0(4.1%)

  116,7 tys

  1,0(0.2%)

  147,4 tys

  1,3(0.2%)

  217,5 tys

  1,9(0.3%)

  224,8 tys

  1,9(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  58,9 tys

  0,5(0.1%)

  53,9 tys

  0,5(0.1%)

  86,2 tys

  0,7(0.1%)

  119,1 tys

  1,0(0.2%)

  164,9 tys

  1,4(0.2%)

  127,8 tys

  1,1(0.2%)

  107,9 tys

  0,9(0.1%)

  103,5 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  38,2 tys

  0,3(0.1%)

  39,9 tys

  0,3(0.1%)

  59,4 tys

  0,5(0.1%)

  49,3 tys

  0,4(0.1%)

  90,6 tys

  0,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  474,1 tys

  4,2(0.9%)

  552,2 tys

  4,8(1%)

  487,4 tys

  4,2(0.7%)

  457,0 tys

  4,0(0.6%)

  476,2 tys

  4,1(0.7%)

  269,0 tys

  2,3(0.4%)

  263,2 tys

  2,3(0.3%)

  77,2 tys

  0,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,2 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,4 tys

  0,1(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  43,2 tys

  0,4(0.1%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  56,0 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,4 tys

  0,3(0.1%)

  36,4 tys

  0,3(0.1%)

  34,6 tys

  0,3(0.1%)

  57,4 tys

  0,5(0.1%)

  52,6 tys

  0,5(0.1%)

  53,9 tys

  0,5(0.1%)

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  49,5 tys

  0,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,8(1.7%)

  1,1 mln

  9,7(1.6%)

  1,1 mln

  9,4(1.6%)

  784,5 tys

  6,8(1.1%)

  210,3 tys

  1,8(0.2%)

  23,3 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  18,9 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  501

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  105,0 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,7 mln

  454(100%)

  56,8 mln

  494(100%)

  66,7 mln

  580(100%)

  71,3 mln

  619(100%)

  68,8 mln

  596(100%)

  78,1 mln

  677(100%)

  84,6 mln

  735(100%)

  78,9 mln

  685(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,6 mln

  163(36%)

  19,0 mln

  166(33.5%)

  21,3 mln

  185(32%)

  22,2 mln

  192(31.1%)

  23,4 mln

  203(34.1%)

  26,4 mln

  229(33.8%)

  28,0 mln

  243(33.1%)

  30,3 mln

  262(38.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,9 mln

  157(34.7%)

  18,6 mln

  163(32.7%)

  22,2 mln

  193(33.3%)

  23,2 mln

  201(32.5%)

  23,7 mln

  206(34.5%)

  23,0 mln

  199(29.4%)

  21,9 mln

  190(25.9%)

  21,7 mln

  188(27.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  77,4(17.1%)

  9,0 mln

  78,9(15.9%)

  9,9 mln

  86,1(14.9%)

  10,0 mln

  86,4(14%)

  10,0 mln

  87,1(14.6%)

  10,4 mln

  90,3(13.3%)

  10,4 mln

  90,3(12.3%)

  13,7 mln

  119(17.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  22,8(5%)

  4,1 mln

  35,8(7.2%)

  5,6 mln

  48,8(8.4%)

  5,3 mln

  46,2(7.5%)

  3,7 mln

  32,3(5.4%)

  10,7 mln

  93,2(13.7%)

  18,2 mln

  158(21.5%)

  7,3 mln

  62,9(9.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  558,7 tys

  4,9(1.1%)

  539,8 tys

  4,7(1%)

  1,8 mln

  15,7(2.7%)

  1,6 mln

  13,5(2.2%)

  1,6 mln

  13,9(2.3%)

  1,5 mln

  13,4(2%)

  1,4 mln

  12,5(1.7%)

  1,6 mln

  13,8(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  10,1(2.2%)

  1,1 mln

  9,9(2%)

  767,7 tys

  6,7(1.2%)

  879,6 tys

  7,6(1.2%)

  877,3 tys

  7,6(1.3%)

  1,2 mln

  10,3(1.5%)

  1,1 mln

  9,5(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  12,7(2.6%)

  1,1 mln

  9,2(1.6%)

  816,5 tys

  7,1(1.1%)

  444,1 tys

  3,9(0.6%)

  951,8 tys

  8,3(1.2%)

  905,3 tys

  7,9(1.1%)

  872,0 tys

  7,6(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  895,1 tys

  7,8(1.7%)

  1,4 mln

  12,3(2.5%)

  1,1 mln

  9,8(1.7%)

  1,2 mln

  10,7(1.7%)

  1,2 mln

  10,2(1.7%)

  1,3 mln

  10,9(1.6%)

  892,2 tys

  7,7(1.1%)

  711,9 tys

  6,2(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  58,3 tys

  0,5(0.1%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  53,8 tys

  0,5(0.1%)

  35,2 tys

  0,3(0%)

  109,7 tys

  1,0(0.2%)

  163,8 tys

  1,4(0.2%)

  160,0 tys

  1,4(0.2%)

  525,4 tys

  4,6(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  749,8 tys

  6,6(1.4%)

  1,1 mln

  9,2(1.9%)

  1,5 mln

  12,7(2.2%)

  2,1 mln

  18,5(3%)

  2,3 mln

  19,9(3.3%)

  1,3 mln

  11,5(1.7%)

  1,1 mln

  9,3(1.3%)

  318,4 tys

  2,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  844

  0,0(0%)

  292,0 tys

  2,6(0.5%)

  225,1 tys

  2,0(0.3%)

  2,7 mln

  23,4(3.8%)

  329,1 tys

  2,9(0.5%)

  153,4 tys

  1,3(0.2%)

  193,4 tys

  1,7(0.2%)

  199,8 tys

  1,7(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  48,6 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  954,8 tys

  8,3(1.4%)

  1,1 mln

  9,4(1.5%)

  868,9 tys

  7,5(1.3%)

  860,9 tys

  7,5(1.1%)

  180,9 tys

  1,6(0.2%)

  77,8 tys

  0,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  58,0 tys

  0,5(0.1%)

  53,5 tys

  0,5(0.1%)

  55,3 tys

  0,5(0.1%)

  59,8 tys

  0,5(0.1%)

  53,3 tys

  0,5(0.1%)

  61,7 tys

  0,5(0.1%)

  54,9 tys

  0,5(0.1%)

  69,3 tys

  0,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,5 tys

  0,3(0.1%)

  44,0 tys

  0,4(0.1%)

  61,6 tys

  0,5(0.1%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  12,9 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 tys

  0,1(0%)

  31,6 tys

  0,3(0.1%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  27,5 tys

  0,2(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  130,3 tys

  1,1(0.2%)

  119

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  105,0 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  49,3 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,4(0.1%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gliwicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 616 mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 705 kobiet oraz 12 911 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców powiatu gliwickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gliwickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gliwickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,9%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  18,6% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 830 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,25.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,4% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,8%
  Województwo
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 14,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,2% W miastach
  (wyższe)
 • 12,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,9%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  woj. śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,9%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. gliwicki
  17,0%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat gliwicki
  30,8%
  woj. śląskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat gliwicki
  5,5%
  woj. śląskie
  4,9%
  Kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat gliwicki
  19,0%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. gliwicki
  0,9%
  śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 830 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. gliwicki
  830,0
  śląskie
  828,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. gliwicki
  1,07
  woj. śląskie
  0,90
  Kraj
  1,01
 •  
 • 211,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 209,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,25
  śląskie
  97,89
  Cały kraj
  96,62
 • 91,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gliwicki
  91,33
  Województwo
  93,60
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. gliwicki
  18,0
  śląskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 479,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 421,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,37
  Województwo
  100,21
  Polska
  100,01
 • 88,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  88,89
  śląskie
  91,26
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat gliwicki
  22,0
  śląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 242,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 197,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gliwickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 14 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 14
 • 46,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. gliwicki
  26,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 36,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 6 Szkoły policealne ogółem
 • 6
 • 6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 6
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gliwicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gliwicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gliwickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie gliwickim znajdowało się 5 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 680)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie gliwickim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie gliwickim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 921 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 608 (uczestnicy: 86 115)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 61 (uczestnicy: 11 710)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 34 (uczestnicy: 7 135)
  • koncerty: 76 (uczestnicy: 12 742)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 49 (uczestnicy: 1 565)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 160 (uczestnicy: 16 220)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 2 019)
  • pokazy teatralne: 43 (uczestnicy: 7 430)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 380)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 7 228)
  • warsztaty: 91 (uczestnicy: 2 303)
  • inne: 34 (uczestnicy: 16 783)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 90 (członkowie: 1 847)
  • plastyczne/techniczne: 25 (członkowie: 540)
  • taneczne: 18 (członkowie: 339)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 149)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 60)
  • teatralne: 3 (członkowie: 47)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 216)
  • koło gospodyń wiejskich: 12 (członkowie: 370)
  • inne: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 144)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 24)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 40)
  • tańca: 1 (absolwenci: 50)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 7


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 74 (członkowie: 1 172)
  • teatralne: 9 (członkowie: 145)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 145)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 275)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 30 (członkowie: 542)
  • inne: 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie gliwickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 190 miejscami na widowni. Odbyło się 1 268 seansów, na które przyszło 34 489 widzów, w tym 281 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 588 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie gliwickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 200 zwiedzających, co daje 797 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gliwickim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 329 850 wolumenów oraz 15 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 71 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 383 367 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 159
  • dostępne dla czytelników: 95
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 93
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 17
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gliwickim działało 50 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 597 członków. Zarejestrowano 3 297 ćwiczących (mężczyźni: 2 910, kobiety: 387, chłopcy do lat 18: 2 080, dziewczęta do lat 18: 293). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (115), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (52).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gliwickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)