Województwo lubelskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. lubelskie - Podstawowe informacje

Woj. lubelskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w lubelskim oddano do użytku 6 229 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  70,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,9% na sprzedaż lub wynajem, 3,0% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (1,7%), mieszkania komunalne (1,0%) i lokale zakładowe (0,0%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 82,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 17,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w lubelskim to 4,56 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w lubelskim to 105,40 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w lubelskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 229 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. lubelskie
  2,91
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3 615 Użytek własny
 • 768 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,5%
  17,5%
 • 28 422 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,56 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Lubelskie
  4,56
  Kraj
  4,13
 • 13,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Województwo
  13,28
  Polska
  15,89
 • 656 532 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 105,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Województwo
  105,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Lubelskie
  0,31 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. lubelskie ma 2 135 715 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy lubelskiego zawarli w 2015 roku 10 749 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców lubelskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Woj. lubelskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3 101. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,4 na 1000 mieszkańców lubelskiego. W 2015 roku urodziło się 19 715 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,9% zgonów w lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w lubelskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności lubelskiego przypada 10.65 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 18 983 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 797 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla lubelskiego -4 814. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,1% mieszkańców lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców lubelskiego

 • 2 135 715 Liczba mieszkańców
 • 1 100 804 Kobiety
 • 1 034 911 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w latach 2017-2050

 • 1 710 590 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 871 954 Kobiety
 • 838 636 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w lubelskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w lubelskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców lubelskiego

 • 41,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Lubelskie
  41,1 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców lubelskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4%Żonaci/Zamężne
 • woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • woj. lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w lubelskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w lubelskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Województwo
  5,0
  Polska
  4,9
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • woj. lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,8
 • 10 749 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w lubelskim

 • -3 101 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -1 320 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 781 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  -1,4
  Polska
  -0,7
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w lubelskim w roku 2015

 • 19 715 Urodzenia żywe
 • 9 588 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 127 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Lubelskie
  9,2
  Polska
  9,6
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Lubelskie
  38,8
  Cały kraj
  40,1
 • 11.27 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.27
 • 43.87 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.87
 • 84.37 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.37
 • 73.47 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.47
 • 32.37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.37
 • 7.4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.4
 • 0.37 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.37
 • 3 361 gŚrednia waga noworodków
 • 3 292 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 361 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 29 Waga 5000g i więcej
 • 29
 • 230 Waga 4500g - 4999g
 • 230
 • 1 762 Waga 4000g - 4499g
 • 1 762
 • 6 139 Waga 3500g - 3999g
 • 6 139
 • 7 393 Waga 3000g - 3499g
 • 7 393
 • 2 885 Waga 2500g - 2999g
 • 2 885
 • 864 Waga 2000g - 2499g
 • 864
 • 231 Waga 1500g - 1999g
 • 231
 • 122 Waga 1000g - 1499g
 • 122
 • 40 Waga 600g - 999g
 • 40
 • 13 Waga poniżej 600g
 • 13
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. lubelskie
  1,26
  Cały kraj
  1,29
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Lubelskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,86
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w lubelskim w roku 2015

 • 22 816 Zgony
 • 10 908 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 908 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 74 Zgony niemowląt
 • 28 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 46 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 37,8%
  62,2%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  10,7
  Kraj
  10,3
 • 115,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Lubelskie
  115,7
  Kraj
  106,9
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Lubelskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Województwo
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w lubelskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. lubelskie
  47,0%
  Kraj
  45,1%
 • 23,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lubelskie
  23,2%
  Polska
  26,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Lubelskie
  5,3%
  Polska
  5,4%
 • 2,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  2,9
  Kraj
  3,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Cała Polska
  70,2
 • 238,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  238,2
  Cała Polska
  260,7
 • 222,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  222,4
  Cały kraj
  248,3
 • 483,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 513,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 451,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lubelskie
  483,3
  Kraj
  441,1
 • 78,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  78,4
  Cały kraj
  85,7
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  27,1
  Cały kraj
  30,1
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • woj. lubelskie
  7,9
  Cała Polska
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,8%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 18 983 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 237 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 746 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 797 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 851 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 946 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 814 Saldo migracji
 • -2 614 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 200 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 814 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 614 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 200 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w lubelskim

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 175 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w lubelskim wynosiło w 2015 roku 11,7% (12,2% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim wynosi 3 699,48 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego 120 882 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 468 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 414.

  45,1% aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,3% w przemyśle i budownictwie, a 0,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w lubelskim

 • 175 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • woj. lubelskie
  175,0
  Cała Polska
  232,0
 • 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,2% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w lubelskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w lubelskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w lubelskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim

 • 3 699 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  3 699 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w lubelskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w lubelskim

 • 120 882 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 468 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 414 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w lubelskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 33,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w lubelskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w lubelskim

 • 373 879 Pracujący ogółem
 • 196 214 Kobiety
 • 177 665 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w lubelskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  61,1
  Cała Polska
  60,1
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. lubelskie
  32,3
  Polska
  31,4
 • 112,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. lubelskie
  112,1
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. lubelskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w lubelskim stwierdzono 32 981 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w lubelskim wynosi 71,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,45 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 7,15 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,92 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w lubelskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 981 Przestępstwa ogółem
 • 32 981
 • 20 249 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 20 249
 • 6 254 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 6 254
 • 4 723 Przestępstwa drogowe
 • 4 723
 • 882 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 882
 • 15 320 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 15 320
 • 15,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  15,39
  Cała Polska
  20,80
 • 9,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  9,45
  Cały kraj
  13,59
 • 2,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,92
  Cała Polska
  4,36
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,20
  Kraj
  1,99
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  0,41
  Polska
  0,45
 • 7,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  7,15
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lubelskie
  71%
  Polska
  65%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lubelskie
  60%
  Cała Polska
  52%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lubelskie
  81%
  Cały kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. lubelskie
  85%
  Kraj
  82%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  51%
  Cała Polska
  46%

Woj. lubelskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 518 821 mieszkańców lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 253 500 kobiet oraz 265 321 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców lubelskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy lubelskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w lubelskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz wyższe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,0%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  16,8% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 818 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,77.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,57.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,7% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (32,7% kobiet i 32,6% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lubelskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,3% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w lubelskim

 • 818 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. lubelskie
  818,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. lubelskie
  1,27
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 3 368,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3 341,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 131,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 127,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 071,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 047,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 147,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 147,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w lubelskim

 • 89,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lubelskie
  89,77
  Cały kraj
  90,94
 • 89,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  89,16
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lubelskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 10 833,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9 253,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 579,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 497,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 446,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w lubelskim

 • 97,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Lubelskie
  97,57
  Cała Polska
  98,90
 • 92,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. lubelskie
  92,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 13 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 13
 •  
 • 5 497,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 075,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 422,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 317,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 254,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w lubelskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w lubelskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Lubelskie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 2 504,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 765,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 738,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 161,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 125,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Województwo
  22,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 5 Technika dla młodzieży specjalne
 • 5
 • 12 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 12
 • 2 743,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 703,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 039,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 19 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19
 • 8 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 8
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w lubelskim

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)