Województwo lubelskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. lubelskie - Podstawowe informacje

Woj. lubelskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Woj. lubelskie ma 2 133 340 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w 2050 roku wynosi 1 710 590, z czego 871 954 to kobiety, a 838 636 mężczyźni.

  Mieszkańcy lubelskiego zawarli w 2016 roku 10 654 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców lubelskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Woj. lubelskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2 618. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,2 na 1000 mieszkańców lubelskiego. W 2016 roku urodziło się 19 666 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,9% zgonów w lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w lubelskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności lubelskiego przypada 10.43 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2016 roku zarejestrowano 18 589 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 041 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla lubelskiego -4 452. W tym samym roku 649 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 264 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 385.

  61,6% mieszkańców lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 133 340 Liczba mieszkańców
 • 1 099 600 Kobiety
 • 1 033 740 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 710 590 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 871 954 Kobiety
 • 838 636 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w lubelskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w lubelskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • woj. lubelskie
  41,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. lubelskie, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w lubelskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,7
 • 10 654 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w lubelskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -2 618 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -904 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 714 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  -1,2
  Cała Polska
  -0,2
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w lubelskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w lubelskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w lubelskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w lubelskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 666 Urodzenia żywe
 • 9 684 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 982 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  9,2
  Polska
  10,0
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. lubelskie
  39,1
  Cały kraj
  41,7
 • 10.04 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.04
 • 41.37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.37
 • 86.69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86.69
 • 77.01 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.01
 • 32.93 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.93
 • 7.1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.1
 • 0.4 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.4
 • 3 360 g Średnia waga noworodków
 • 3 298 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 360 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 23 Waga 5000g i więcej
 • 23
 • 225 Waga 4500g - 4999g
 • 225
 • 1 744 Waga 4000g - 4499g
 • 1 744
 • 6 222 Waga 3500g - 3999g
 • 6 222
 • 7 329 Waga 3000g - 3499g
 • 7 329
 • 2 810 Waga 2500g - 2999g
 • 2 810
 • 848 Waga 2000g - 2499g
 • 848
 • 280 Waga 1500g - 1999g
 • 280
 • 101 Waga 1000g - 1499g
 • 101
 • 73 Waga 600g - 999g
 • 73
 • 11 Waga poniżej 600g
 • 11
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,36
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. lubelskie
  0,63
  Polska
  0,66
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lubelskie
  0,88
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w lubelskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 284 Zgony
 • 10 588 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 696 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 69 Zgony niemowląt
 • 23 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 46 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Lubelskie
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 113,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. lubelskie
  3,5
  Cały kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w lubelskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. lubelskie
  47,6%
  Kraj
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lubelskie
  23,8%
  Kraj
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 253,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  253,5
  Kraj
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Polska
  261,6
 • 506,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lubelskie
  506,7
  Polska
  469,0
 • 80,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lubelskie
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Lubelskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 589 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 817 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 772 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 649 Zameldowania z zagranicy
 • 298 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 351 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 041 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 288 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 753 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 264 Wymeldowania za granicę
 • 123 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 141 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 067 Saldo migracji
 • -2 296 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 771 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 452 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 471 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 981 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 385 Saldo migracji zagranicznych
 • 175 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 210 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w lubelskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w lubelskim oddano do użytku 7 020 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,7% na sprzedaż lub wynajem, 5,9% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,4%), lokale społeczne czynszowe (0,4%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 83,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 16,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w lubelskim to 4,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w lubelskim to 101,70 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 020 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Lubelskie
  3,29
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 690 Użytek własny
 • 710 Sprzedaż lub wynajem
 • 83,9%
  16,1%
 • 31 095 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Województwo
  4,43
  Cały kraj
  3,96
 • 14,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Województwo
  14,58
  Cały kraj
  16,85
 • 714 161 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 101,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • woj. lubelskie
  101,7 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Województwo
  0,33 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 180 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 52,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w lubelskim wynosiło w 2016 roku 10,4% (11,0% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim wynosi 3 815,95 PLN, co odpowiada 88.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego 120 882 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 468 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 414.

  45,2% aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 180 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • woj. lubelskie
  180,0
  Cała Polska
  240,0
 • 10,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,0% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w lubelskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w lubelskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w lubelskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 816 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  3 816 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 120 882 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 468 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 414 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w lubelskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 383 022 Pracujący ogółem
 • 200 219 Kobiety
 • 182 803 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w lubelskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  62,3
  Cała Polska
  61,7
 • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. lubelskie
  33,5
  Polska
  32,7
 • 116,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. lubelskie
  116,3
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. lubelskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w lubelskim stwierdzono 31 221 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,62 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w lubelskim wynosi 72,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,70 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 6,60 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,02 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 221 Przestępstwa ogółem
 • 31 221
 • 18 583 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 18 583
 • 6 446 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 6 446
 • 4 453 Przestępstwa drogowe
 • 4 453
 • 1 000 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 000
 • 14 099 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 14 099
 • 14,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  14,62
  Cała Polska
  19,48
 • 8,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  8,70
  Cały kraj
  12,76
 • 3,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  3,02
  Cała Polska
  3,91
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,09
  Kraj
  1,91
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  0,47
  Polska
  0,47
 • 6,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  6,60
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lubelskie
  73%
  Polska
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lubelskie
  62%
  Cała Polska
  55%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lubelskie
  80%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. lubelskie
  87%
  Kraj
  83%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  53%
  Cała Polska
  46%

Woj. lubelskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 505 974 mieszkańców lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 247 321 kobiet oraz 258 653 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców lubelskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy lubelskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w lubelskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz wyższe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,0%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  16,5% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 818 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,77.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,57.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,1% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (32,2% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lubelskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,3% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 818 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. lubelskie
  818,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. lubelskie
  1,27
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 3 368,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3 341,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 131,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 127,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 071,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 047,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 147,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 147,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lubelskie
  89,77
  Cały kraj
  90,94
 • 89,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  89,16
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lubelskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 10 833,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9 253,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 579,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 497,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 446,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 97,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Lubelskie
  97,57
  Cała Polska
  98,90
 • 92,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. lubelskie
  92,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 13 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 13
 •  
 • 5 497,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 075,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 422,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 317,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 254,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w lubelskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Lubelskie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 2 504,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 765,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 738,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 161,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 125,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Województwo
  22,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 5 Technika dla młodzieży specjalne
 • 5
 • 12 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 12
 • 2 743,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 703,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 039,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 19 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19
 • 8 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 8
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. lubelskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)