Powiat piaseczyński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piaseczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 182 076 Liczba mieszkańców
 • 621 km2 Powierzchnia
 • 289 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta
 • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Adres starostwa powiatowego
 • WPI Tablice rejestracyjne
Powiat piaseczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1418 TERYT (TERC)
Herb powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński herb
Flaga powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński flaga

powiat piaseczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska
05-500 Piaseczno

Powiat piaseczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat piaseczyński ma 182 076 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 46,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2050 roku wynosi 247 043, z czego 128 632 to kobiety, a 118 411 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zawarli w 2017 roku 827 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piaseczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 742. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,11 na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W 2017 roku urodziło się 2 313 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,47 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 37,6% zgonów w powiecie piaseczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie piaseczyńskim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piaseczyńskiego przypada 8.16 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 3 752 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 982 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piaseczyńskiego 1 770. W tym samym roku 126 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 108.

  60,1% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 182 076 Liczba mieszkańców
 • 94 893 Kobiety
 • 87 183 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 247 043 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 128 632 Kobiety
 • 118 411 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  39,0 lat
  Mazowieckie
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piaseczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,3%
  Mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. piaseczyński
  60,0%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. piaseczyński
  8,0%
  Województwo
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. piaseczyński
  4,6
  woj. mazowieckie
  5,1
  Kraj
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. piaseczyński
  1,9
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 827 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 742 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 318 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 424 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,1
  Mazowieckie
  0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • 3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piaseczyńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 313 Urodzenia żywe
 • 1 090 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 223 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 12,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  12,8
  Mazowieckie
  11,5
  Cały kraj
  10,5
 • 50,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  50,7
  Mazowieckie
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 6.93 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.93
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 127.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 127.45
 • 118.21 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 118.21
 • 50.26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 50.26
 • 12.25 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12.25
 • 0.47 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.47
 • 3 411 g Średnia waga noworodków
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. piaseczyński
  3 411 g
  woj. mazowieckie
  3 405 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 5000g i więcej
 • 6
 • 28 Waga 4500g - 4999g
 • 28
 • 220 Waga 4000g - 4499g
 • 220
 • 774 Waga 3500g - 3999g
 • 774
 • 883 Waga 3000g - 3499g
 • 883
 • 282 Waga 2500g - 2999g
 • 282
 • 83 Waga 2000g - 2499g
 • 83
 • 24 Waga 1500g - 1999g
 • 24
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,80 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat piaseczyński
  1,80
  Mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,45
 • 0,85 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,85
  Mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,71
 • 1,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat piaseczyński
  1,47
  Województwo
  1,08
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie piaseczyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 456 Zgony
 • 698 Kobiety
  (Zgony)
 • 758 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  8,2
  woj. mazowieckie
  10,2
  Kraj
  10,1
 • 62,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  62,0
  Województwo
  92,1
  Polska
  101,5
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat piaseczyński
  3,4
  woj. mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. piaseczyński
  2,7
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,2%
  Mazowieckie
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 28,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. piaseczyński
  28,2%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  1,3
  Kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  209,0
  Mazowieckie
  275,0
  Cała Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Cały kraj
  261,6
 • 320,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 330,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 309,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  320,6
  woj. mazowieckie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 72,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  72,1
  woj. mazowieckie
  92,2
  Cała Polska
  87,7
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat piaseczyński
  31,6
  Mazowieckie
  35,2
  Cała Polska
  31,8
 • 1,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat piaseczyński
  1,1
  Mazowieckie
  7,6
  Polska
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. piaseczyński
  0,2%
  Mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 752 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 967 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 785 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 126 Zameldowania z zagranicy
 • 63 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 982 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 051 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 931 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 878 Saldo migracji
 • 970 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 908 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 770 Saldo migracji wewnętrznych
 • 916 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 854 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 108 Saldo migracji zagranicznych
 • 54 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 54 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie piaseczyńskim oddano do użytku 1 654 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim to 74 375 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 72,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 27,5% na cele indywidualne, 0,1% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piaseczyńskim to 4,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie piaseczyńskim to 104,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,06% mieszkań posiada łazienkę, 89,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 68,58% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 74 375 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 414,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  414,40
  Mazowieckie
  415,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 94,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat piaseczyński
  94,40 m2
  woj. mazowieckie
  72,00 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 39,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. piaseczyński
  39,10 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,06
  Mazowieckie
  3,63
  Cała Polska
  3,82
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat piaseczyński
  2,41
  Mazowieckie
  2,41
  Cała Polska
  2,69
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. piaseczyński
  0,59
  woj. mazowieckie
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 654 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 9,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  9,08
  Województwo
  6,92
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 525 Użytek własny
 • 69 Sprzedaż lub wynajem
 • 88,4%
  11,6%
 • 6 954 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. piaseczyński
  4,20
  Województwo
  3,55
  Kraj
  3,91
 • 38,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat piaseczyński
  38,19
  Mazowieckie
  24,57
  Cała Polska
  18,14
 • 173 265 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 104,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  104,8 m2
  woj. mazowieckie
  84,7 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,95 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,95 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,83%
  Mazowieckie
  95,77%
  Kraj
  96,79%
 • 96,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. piaseczyński
  96,50%
  Województwo
  93,42%
  Polska
  93,66%
 • 95,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. piaseczyński
  95,06%
  woj. mazowieckie
  91,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 89,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat piaseczyński
  89,17%
  Mazowieckie
  86,29%
  Cała Polska
  82,12%
 • 68,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. piaseczyński
  68,58%
  Województwo
  57,68%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat piaseczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie piaseczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 235 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 51,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim wynosiło w 2016 roku 5,5% (5,4% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim wynosi 4 149,91 PLN, co odpowiada 96.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 18 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 14 540.

  11,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,3% w przemyśle i budownictwie, a 33,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 235 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. piaseczyński
  235,0
  woj. mazowieckie
  295,0
  Kraj
  240,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,4% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Powiat
  5,5%
  woj. mazowieckie
  7,0%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 150 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat piaseczyński
  4 150 PLN
  Województwo
  5 241 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 33 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 14 540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,3% Przemysł i budownictwo
 • 17,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 30,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,0% Pozostałe
 • 37,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 141 Pracujący ogółem
 • 21 506 Kobiety
 • 20 635 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. piaseczyński
  66,5
  Mazowieckie
  66,4
  Polska
  63,4
 • 29,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  29,4
  Województwo
  35,0
  Kraj
  34,0
 • 79,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  79,1
  woj. mazowieckie
  111,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piaseczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie piaseczyńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 33 370 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 21 476 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 3 167 nowych podmiotów, a 1 903 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (3 167) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (2 153) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 973) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (1 002) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piaseczyńskim najwięcej (6 968) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (32 327) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (216) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,2% (5 417) podmiotów, a 83,1% (27 737) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piaseczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 370 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 216 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 417 Przemysł i budownictwo
 • 27 737 Pozostała działalność
 • 3 167 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2017 roku
 • 1 903 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2017 roku
 • 21 476 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 327 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 32 327
 • 883 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 883
 • 142 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 142
 • 15 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 33 352 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 33 352
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 73 Spółdzielnie ogółem
 • 73
 • 7 756 Spółki handlowe ogółem
 • 7 756
 • 3 174  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 174
 • 85  Spółki handlowe - akcyjne
 • 85
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 14    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 6 968  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6 968
 • 3 145    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 145
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2 175 Spółki cywilne ogółem
 • 2 175
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 476 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 811 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 4 811
 • 3 851 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3 851
 • 2 142 Budownictwo
 • 2 142
 • 1 545 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 545
 • 1 497 Informacja i komunikacja
 • 1 497
 • 1 319 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 319
 • 1 261 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 261
 • 1 026 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 026
 • 912 Pozostała działalność
 • 912
 • 850 Edukacja
 • 850
 • 648 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 648
 • 559 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 559
 • 549 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 549
 • 298 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 298
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124
 • 65 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 65
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie piaseczyńskim stwierdzono 3 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piaseczyńskim wynosi 56,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,92 (wykrywalność 44%) oraz przeciwko mieniu - 10,00 (wykrywalność 34%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,46 (75%), drogowe - 1,58 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 115 Przestępstwa ogółem
 • 3 115
 • 2 153 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 153
 • 625 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 625
 • 285 Przestępstwa drogowe
 • 285
 • 59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 59
 • 1 807 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 807
 • 17,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  17,24
  Województwo
  19,35
  Polska
  19,62
 • 11,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  11,92
  Województwo
  13,22
  Cały kraj
  12,07
 • 3,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  3,46
  Mazowieckie
  3,63
  Polska
  4,94
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  1,78
  Polska
  1,78
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,33
  Mazowieckie
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 10,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  10,00
  Województwo
  10,51
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat piaseczyński
  56%
  woj. mazowieckie
  60%
  Kraj
  72%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  44%
  Mazowieckie
  49%
  Cały kraj
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. piaseczyński
  75%
  woj. mazowieckie
  74%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  woj. mazowieckie
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  35%
  Województwo
  37%
  Kraj
  52%

Powiat piaseczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2016 roku 215,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu piaseczyńskiego - 21.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 758 - Różne rozliczenia (19.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 36,9 mln złotych, czyli 17,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2016 roku 217,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). W budżecie powiatu piaseczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 504 złotych na mieszkańca (41,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,4 złotych na mieszkańca (1,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  195,2 mln

  1,3 tys(100%)

  180,6 mln

  1,1 tys(100%)

  175,6 mln

  1,1 tys(100%)

  165,9 mln

  990(100%)

  169,2 mln

  992(100%)

  182,1 mln

  1,1 tys(100%)

  192,8 mln

  1,1 tys(100%)

  215,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,5 mln

  194(15.6%)

  34,5 mln

  214(19.1%)

  35,0 mln

  211(19.9%)

  36,4 mln

  215(21.9%)

  44,2 mln

  257(26.1%)

  43,3 mln

  249(23.8%)

  44,0 mln

  249(22.8%)

  46,4 mln

  258(21.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,9 mln

  241(19.4%)

  36,1 mln

  224(20%)

  41,2 mln

  248(23.5%)

  37,0 mln

  219(22.3%)

  37,5 mln

  218(22.2%)

  36,8 mln

  212(20.2%)

  36,3 mln

  205(18.8%)

  41,3 mln

  230(19.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  36,2 mln

  230(18.6%)

  36,1 mln

  224(20%)

  40,8 mln

  246(23.2%)

  36,1 mln

  214(21.8%)

  33,8 mln

  197(20%)

  37,1 mln

  213(20.4%)

  37,3 mln

  211(19.4%)

  38,2 mln

  213(17.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  47,9 mln

  305(24.6%)

  31,3 mln

  194(17.3%)

  15,9 mln

  95,5(9%)

  12,7 mln

  75,1(7.6%)

  10,6 mln

  61,8(6.3%)

  18,2 mln

  105(10%)

  20,4 mln

  115(10.6%)

  27,9 mln

  156(13%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,9 mln

  101(8.1%)

  16,6 mln

  103(9.2%)

  14,0 mln

  84,5(8%)

  14,1 mln

  83,2(8.5%)

  13,2 mln

  77,1(7.8%)

  15,3 mln

  88,1(8.4%)

  16,5 mln

  93,5(8.6%)

  21,0 mln

  117(9.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,1 mln

  51,2(4.1%)

  8,5 mln

  52,7(4.7%)

  8,8 mln

  52,9(5%)

  9,0 mln

  53,1(5.4%)

  9,0 mln

  52,2(5.3%)

  9,6 mln

  55,1(5.3%)

  14,2 mln

  80,4(7.4%)

  17,7 mln

  98,5(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 mln

  43,4(3.5%)

  5,7 mln

  35,3(3.2%)

  5,5 mln

  33,1(3.1%)

  5,5 mln

  32,3(3.3%)

  5,8 mln

  33,7(3.4%)

  5,7 mln

  32,5(3.1%)

  5,9 mln

  33,3(3.1%)

  6,8 mln

  37,9(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  7,1(0.6%)

  991,1 tys

  6,1(0.5%)

  3,7 mln

  22,0(2.1%)

  3,2 mln

  18,7(1.9%)

  3,4 mln

  20,0(2%)

  4,0 mln

  22,9(2.2%)

  4,4 mln

  24,6(2.3%)

  5,0 mln

  27,9(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  12,3(1%)

  2,2 mln

  13,6(1.2%)

  2,3 mln

  13,8(1.3%)

  2,3 mln

  13,9(1.4%)

  2,4 mln

  13,9(1.4%)

  2,7 mln

  15,2(1.5%)

  2,8 mln

  15,7(1.4%)

  3,0 mln

  16,8(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  12,1(1%)

  2,7 mln

  16,6(1.5%)

  2,9 mln

  17,3(1.6%)

  3,1 mln

  18,3(1.9%)

  3,7 mln

  21,4(2.2%)

  4,0 mln

  23,2(2.2%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,2 mln

  14,1(1.1%)

  2,7 mln

  17,0(1.5%)

  3,9 mln

  23,2(2.2%)

  4,7 mln

  27,6(2.8%)

  3,6 mln

  20,8(2.1%)

  2,6 mln

  15,2(1.5%)

  2,0 mln

  11,5(1.1%)

  1,9 mln

  10,5(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 mln

  18,9(1.5%)

  1,5 mln

  9,2(0.8%)

  914,1 tys

  5,5(0.5%)

  1,5 mln

  8,8(0.9%)

  1,4 mln

  8,2(0.8%)

  1,8 mln

  10,6(1%)

  4,6 mln

  25,8(2.4%)

  1,8 mln

  10,2(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  6,8(0.5%)

  1,0 mln

  6,5(0.6%)

  244,7 tys

  1,5(0.1%)

  237,2 tys

  1,4(0.1%)

  255,6 tys

  1,5(0.2%)

  341,2 tys

  2,0(0.2%)

  348,9 tys

  2,0(0.2%)

  384,6 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  605,2 tys

  3,8(0.3%)

  250,4 tys

  1,6(0.1%)

  130,4 tys

  0,8(0.1%)

  115,9 tys

  0,7(0.1%)

  107,5 tys

  0,6(0.1%)

  87,6 tys

  0,5(0%)

  116,1 tys

  0,7(0.1%)

  221,3 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  209,7 tys

  1,3(0.1%)

  229,2 tys

  1,4(0.1%)

  143,0 tys

  0,8(0.1%)

  152,3 tys

  0,9(0.1%)

  136,6 tys

  0,8(0.1%)

  189,0 tys

  1,1(0.1%)

  183,7 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  66,0 tys

  0,4(0%)

  85,0 tys

  0,5(0%)

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  96,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,0 tys

  0,5(0%)

  104,0 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  62,0 tys

  0,4(0%)

  47,0 tys

  0,3(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  29,1 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,6(0.1%)

  55,2 tys

  0,3(0%)

  261,1 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  165,6 mln

  1,1 tys(100%)

  166,3 mln

  1,0 tys(100%)

  162,5 mln

  988(100%)

  167,7 mln

  1,0 tys(100%)

  176,8 mln

  1,0 tys(100%)

  192,0 mln

  1,1 tys(100%)

  192,1 mln

  1,1 tys(100%)

  217,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  74,3 mln

  472(44.8%)

  70,2 mln

  436(42.2%)

  74,1 mln

  446(45.6%)

  75,3 mln

  446(44.9%)

  77,0 mln

  449(43.5%)

  85,6 mln

  492(44.6%)

  91,3 mln

  516(47.5%)

  98,1 mln

  547(45.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  48,0 mln

  305(29%)

  46,6 mln

  289(28%)

  44,9 mln

  270(27.6%)

  40,5 mln

  239(24.1%)

  46,9 mln

  273(26.5%)

  45,8 mln

  263(23.8%)

  46,8 mln

  265(24.4%)

  56,8 mln

  316(26.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,3 mln

  135(12.9%)

  24,1 mln

  149(14.5%)

  23,4 mln

  141(14.4%)

  25,9 mln

  153(15.4%)

  25,2 mln

  147(14.3%)

  25,4 mln

  146(13.2%)

  25,9 mln

  146(13.5%)

  29,6 mln

  165(13.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,5 mln

  28,4(2.7%)

  4,3 mln

  26,9(2.6%)

  3,7 mln

  22,3(2.3%)

  4,5 mln

  26,6(2.7%)

  6,9 mln

  40,2(3.9%)

  11,3 mln

  64,8(5.9%)

  7,4 mln

  42,1(3.9%)

  7,2 mln

  40,1(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  29,0(2.8%)

  4,9 mln

  30,6(3%)

  5,0 mln

  29,9(3.1%)

  5,2 mln

  30,7(3.1%)

  5,5 mln

  31,9(3.1%)

  5,2 mln

  29,6(2.7%)

  5,2 mln

  29,2(2.7%)

  5,6 mln

  31,4(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  35,9(3.4%)

  7,7 mln

  47,9(4.6%)

  894,5 tys

  5,4(0.6%)

  3,9 mln

  22,8(2.3%)

  2,0 mln

  11,7(1.1%)

  3,5 mln

  20,0(1.8%)

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,5 mln

  30,5(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  864,2 tys

  5,5(0.5%)

  772,7 tys

  4,8(0.5%)

  2,7 mln

  16,2(1.7%)

  3,0 mln

  17,9(1.8%)

  2,8 mln

  16,6(1.6%)

  4,6 mln

  26,3(2.4%)

  3,7 mln

  20,7(1.9%)

  4,1 mln

  23,1(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  11,8(1.1%)

  2,6 mln

  16,0(1.5%)

  2,9 mln

  17,3(1.8%)

  3,1 mln

  18,3(1.8%)

  3,7 mln

  21,4(2.1%)

  4,0 mln

  23,2(2.1%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  18,2(1.7%)

  1,9 mln

  12,0(1.2%)

  1,6 mln

  9,7(1%)

  1,5 mln

  9,0(0.9%)

  1,9 mln

  11,3(1.1%)

  2,1 mln

  12,0(1.1%)

  2,6 mln

  14,8(1.4%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  7,2(0.7%)

  1,2 mln

  7,6(0.7%)

  1,5 mln

  9,0(0.9%)

  2,1 mln

  12,3(1.2%)

  4,0 mln

  23,4(2.3%)

  3,4 mln

  19,4(1.8%)

  960,2 tys

  5,4(0.5%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  13,8 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  27,6 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,1(0%)

  24,5 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  97,3 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  611,9 tys

  3,9(0.4%)

  633,4 tys

  3,9(0.4%)

  887,4 tys

  5,3(0.5%)

  623,1 tys

  3,7(0.4%)

  659,0 tys

  3,8(0.4%)

  827,4 tys

  4,8(0.4%)

  763,4 tys

  4,3(0.4%)

  891,6 tys

  5,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  7,8(0.8%)

  1,0 mln

  6,1(0.6%)

  2,2 mln

  13,2(1.3%)

  137,9 tys

  0,8(0.1%)

  203,1 tys

  1,2(0.1%)

  227,3 tys

  1,3(0.1%)

  215,0 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,9(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  62,0 tys

  0,4(0%)

  47,0 tys

  0,3(0%)

  24,4 tys

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  29,1 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,1(0%)

  217

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piaseczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 46 201 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 22 676 kobiet oraz 23 525 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 29,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piaseczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,4%) oraz średnie zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  18,6% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 090 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,6% ludności (32,4% wśród dziewczynek i 32,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,68.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,3% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 103,76.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 29,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. piaseczyński
  29,0%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 31,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% W miastach
  (wyższe)
 • 27,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,3%
  Województwo
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  Mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,3%
  Mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. piaseczyński
  18,8%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  13,9%
  Mazowieckie
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 10,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 12,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,7%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,9%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1090 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 090,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Polska
  811,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. piaseczyński
  0,66
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 655,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 639,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 58,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 25,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  103,68
  Województwo
  100,57
  Cała Polska
  96,62
 • 97,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  97,77
  Województwo
  95,87
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  19,0
  Mazowieckie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 1 023,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 901,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 121,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 58,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  103,76
  Mazowieckie
  105,11
  Cały kraj
  100,01
 • 94,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,61
  Województwo
  95,78
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat piaseczyński
  21,0
  Mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 464,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 357,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 107,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 128,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 92,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 108,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 79,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  17,0
  woj. mazowieckie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 10 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 10
 • 10 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piaseczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piaseczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piaseczyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 555)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie piaseczyńskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 15 (przystosowane wejście do budynku: 15, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie piaseczyńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 952 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 027 (uczestnicy: 161 305)
  • seanse filmowe: 57 (uczestnicy: 5 001)
  • wystawy: 62 (uczestnicy: 10 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 36 (uczestnicy: 12 560)
  • koncerty: 239 (uczestnicy: 46 849)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 230 (uczestnicy: 12 503)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 10 460)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 2 453)
  • pokazy teatralne: 166 (uczestnicy: 23 575)
  • konferencje: 32 (uczestnicy: 2 190)
  • interdyscyplinarne: 29 (uczestnicy: 17 402)
  • warsztaty: 88 (uczestnicy: 2 157)
  • inne: 36 (uczestnicy: 16 055)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 206 (członkowie: 3 820)
  • plastyczne/techniczne: 79 (członkowie: 888)
  • taneczne: 27 (członkowie: 356)
  • muzyczne: 21 (członkowie: 651)
  • fotograficzne i filmowe: 9 (członkowie: 119)
  • teatralne: 13 (członkowie: 197)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 148)
  • literackie: 1 (członkowie: 9)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 20 (członkowie: 1 129)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 22 (członkowie: 283)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 211)
  • języków obcych: 7 (absolwenci: 80)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 41)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 40)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 9
  • politechniczne: 2
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 832)
  • teatralne: 7 (członkowie: 109)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 99)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 333)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 136)
  • taneczne: 9 (członkowie: 135)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie piaseczyńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 165 miejscami na widowni. Odbyło się 237 seansów, na które przyszło 5 702 widzów, w tym 34 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 642 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie piaseczyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 8 070 zwiedzających, co daje 447 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piaseczyńskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 415 058 wolumenów oraz 9 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 79 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 379 603 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 190
  • dostępne dla czytelników: 108
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 104
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 18
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 25
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 27
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Biblioteki naukowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piaseczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 243 wolumeny w tym ziobry specjalne: 332. Odnotowano 46 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 361 wolumenów. Odnotowano 1 356 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piaseczyńskim działały 63 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 6 026 członków. Zarejestrowano 6 143 ćwiczących (mężczyźni: 4 433, kobiety: 1 710, chłopcy do lat 18: 3 604, dziewczęta do lat 18: 1 478). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (137), instruktora sportowego (96) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piaseczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)