Powiat piaseczyński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat piaseczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 179 496 Liczba mieszkańców
 • 621 km2 Powierzchnia
 • 289 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta
 • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Adres starostwa powiatowego
 • WPI Tablice rejestracyjne
Powiat piaseczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1418 TERYT (TERC)
Herb powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński herb
Flaga powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński flaga

powiat piaseczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska
05-500 Piaseczno

Powiat piaseczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat piaseczyński ma 179 496 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 44,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2050 roku wynosi 247 043, z czego 128 632 to kobiety, a 118 411 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zawarli w 2016 roku 814 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piaseczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 892. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 5,0 na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W 2016 roku urodziło się 2 348 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,61 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,6% zgonów w powiecie piaseczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w powiecie piaseczyńskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piaseczyńskiego przypada 8.16 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 3 752 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 982 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piaseczyńskiego 1 770. W tym samym roku 126 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 108.

  60,7% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 179 496 Liczba mieszkańców
 • 93 579 Kobiety
 • 85 917 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 247 043 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 128 632 Kobiety
 • 118 411 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  38,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 40,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piaseczyński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,3%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat piaseczyński
  60,0%
  Województwo
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,0%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat piaseczyński
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  4,6
  woj. mazowieckie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat piaseczyński
  1,8
  Województwo
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 814 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 892 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 422 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 470 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 5,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,0
  Mazowieckie
  0,9
  Polska
  -0,2
 • 4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piaseczyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 348 Urodzenia żywe
 • 1 120 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 228 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,7%
  52,3%
 • 13,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  13,2
  Mazowieckie
  11,1
  Polska
  10,0
 • 51,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  51,8
  Mazowieckie
  46,3
  Polska
  41,7
 • 6.38 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.38
 • 45.11 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.11
 • 124.44 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 124.44
 • 120.81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 120.81
 • 47.43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47.43
 • 11.4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11.4
 • 0.84 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.84
 • 3 381 g Średnia waga noworodków
 • 3 312 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. piaseczyński
  3 381 g
  Mazowieckie
  3 404 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 31 Waga 4500g - 4999g
 • 31
 • 218 Waga 4000g - 4499g
 • 218
 • 761 Waga 3500g - 3999g
 • 761
 • 905 Waga 3000g - 3499g
 • 905
 • 298 Waga 2500g - 2999g
 • 298
 • 74 Waga 2000g - 2499g
 • 74
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 24 Waga 1000g - 1499g
 • 24
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,78 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,78
  Mazowieckie
  1,48
  Kraj
  1,36
 • 0,85 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. piaseczyński
  0,85
  Mazowieckie
  0,72
  Cała Polska
  0,66
 • 1,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. piaseczyński
  1,61
  Województwo
  1,09
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie piaseczyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 456 Zgony
 • 698 Kobiety
  (Zgony)
 • 758 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  Województwo
  10,2
  Kraj
  10,1
 • 62,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  62,0
  woj. mazowieckie
  92,1
  Cała Polska
  101,5
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piaseczyński
  3,4
  woj. mazowieckie
  3,3
  Kraj
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. piaseczyński
  2,7
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,2%
  Mazowieckie
  45,4%
  Polska
  45,7%
 • 28,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,2%
  Województwo
  26,7%
  Polska
  26,7%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,9%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Polska
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Cała Polska
  74,3
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  209,0
  Mazowieckie
  275,0
  Cała Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Cały kraj
  261,6
 • 320,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 330,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 309,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  320,6
  Mazowieckie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 72,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. piaseczyński
  72,1
  woj. mazowieckie
  92,2
  Cały kraj
  87,7
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat piaseczyński
  31,6
  Mazowieckie
  35,2
  Kraj
  31,8
 • 1,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat piaseczyński
  1,1
  Mazowieckie
  7,6
  Cała Polska
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 752 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 967 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 785 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 126 Zameldowania z zagranicy
 • 63 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 982 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 051 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 931 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 878 Saldo migracji
 • 970 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 908 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 770 Saldo migracji wewnętrznych
 • 916 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 854 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 108 Saldo migracji zagranicznych
 • 54 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 54 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie piaseczyńskim oddano do użytku 1 523 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 39,0% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 88,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 11,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piaseczyńskim to 4,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie piaseczyńskim to 118,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 523 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  8,48
  Mazowieckie
  6,72
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 525 Użytek własny
 • 69 Sprzedaż lub wynajem
 • 88,4%
  11,6%
 • 6 759 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. piaseczyński
  4,44
  woj. mazowieckie
  3,48
  Cała Polska
  3,96
 • 37,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  37,66
  woj. mazowieckie
  23,39
  Cały kraj
  16,85
 • 181 065 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 118,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat piaseczyński
  118,9 m2
  woj. mazowieckie
  82,5 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 1,01 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. piaseczyński
  1,01 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie piaseczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 235 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 51,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim wynosiło w 2016 roku 5,6% (5,5% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim wynosi 4 149,91 PLN, co odpowiada 96.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 18 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 14 540.

  11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,6% w przemyśle i budownictwie, a 33,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 235 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  235,0
  Województwo
  295,0
  Cały kraj
  240,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,5% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,6%
  woj. mazowieckie
  7,2%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 150 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 150 PLN
  woj. mazowieckie
  5 241 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 33 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 14 540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 30,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 37,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 141 Pracujący ogółem
 • 21 506 Kobiety
 • 20 635 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat piaseczyński
  64,6
  Mazowieckie
  64,7
  Cała Polska
  61,7
 • 28,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat piaseczyński
  28,3
  Mazowieckie
  33,8
  Polska
  32,7
 • 78,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. piaseczyński
  78,1
  Mazowieckie
  109,8
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piaseczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie piaseczyńskim stwierdzono 2 954 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piaseczyńskim wynosi 51,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,79 (wykrywalność 38%) oraz przeciwko mieniu - 9,83 (wykrywalność 29%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,82 (75%), drogowe - 1,61 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 954 Przestępstwa ogółem
 • 2 954
 • 2 104 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 104
 • 504 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 504
 • 287 Przestępstwa drogowe
 • 287
 • 57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 57
 • 1 755 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 755
 • 16,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  16,55
  Mazowieckie
  20,20
  Cały kraj
  19,48
 • 11,79 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  11,79
  woj. mazowieckie
  13,93
  Cała Polska
  12,76
 • 2,82 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  2,82
  woj. mazowieckie
  3,51
  Cały kraj
  3,91
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,61
  Mazowieckie
  1,93
  Cała Polska
  1,91
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  0,32
  Mazowieckie
  0,40
  Cała Polska
  0,47
 • 9,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  9,83
  woj. mazowieckie
  11,70
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  52%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  67%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. piaseczyński
  39%
  Województwo
  44%
  Kraj
  55%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat piaseczyński
  75%
  Mazowieckie
  73%
  Cała Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  woj. mazowieckie
  82%
  Cała Polska
  83%
 • 29% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  29%
  Mazowieckie
  35%
  Kraj
  46%

Powiat piaseczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 45 726 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 22 453 kobiet oraz 23 273 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 29,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piaseczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,4%) oraz średnie zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  19,4% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 038 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,9% ludności (31,9% wśród dziewczynek i 31,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,90.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,9% mieszkańców (11,7% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (24,5% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 29,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. piaseczyński
  29,0%
  Województwo
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 31,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% W miastach
  (wyższe)
 • 27,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. piaseczyński
  36,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • powiat piaseczyński
  3,2%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. piaseczyński
  14,3%
  Województwo
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. piaseczyński
  18,8%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  13,9%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 10,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 12,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat piaseczyński
  4,7%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. piaseczyński
  14,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1038 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 038,0
  woj. mazowieckie
  896,0
  Kraj
  842,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. piaseczyński
  0,72
  Województwo
  1,04
  Polska
  1,12
 •  
 • 652,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 640,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 94,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. piaseczyński
  94,90
  Województwo
  93,91
  Cały kraj
  90,94
 • 94,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat piaseczyński
  94,11
  Mazowieckie
  93,21
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 1 023,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 902,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 120,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 58,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 99,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  99,65
  Mazowieckie
  102,81
  Cały kraj
  98,90
 • 93,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. piaseczyński
  93,93
  Województwo
  95,81
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat piaseczyński
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 453,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 351,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  3,0
  Mazowieckie
  3,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 127,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 94,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. piaseczyński
  22,0
  woj. mazowieckie
  23,0
  Cały kraj
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 102,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 76,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 12 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12
 • 12 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 12
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)