Powiat piaseczyński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat piaseczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 178 449 Liczba mieszkańców
 • 621 km2 Powierzchnia
 • 280 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta
 • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Adres starostwa powiatowego
 • WPI Tablice rejestracyjne
Powiat piaseczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1418 TERYT (TERC)
Herb powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński herb
Flaga powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński flaga

powiat piaseczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska
05-500 Piaseczno

Powiat piaseczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie piaseczyńskim oddano do użytku 1 587 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,0% na cele indywidualne, 2,0% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 92,3% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piaseczyńskim to 4,12 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie piaseczyńskim to 114,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piaseczyńskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 587 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 8,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. piaseczyński
  8,97
  Województwo
  5,46
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 586 Użytek własny
 • 49 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,3%
  7,7%
 • 6 535 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  4,12
  woj. mazowieckie
  3,79
  Cały kraj
  4,13
 • 36,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat piaseczyński
  36,92
  Województwo
  20,73
  Kraj
  15,89
 • 181 620 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 114,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  114,4 m2
  woj. mazowieckie
  91,8 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 1,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  1,03 m2
  Województwo
  0,50 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat piaseczyński ma 178 449 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 44,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zawarli w 2015 roku 752 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piaseczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 848. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,8 na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W 2015 roku urodziło się 2 150 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,6% zgonów w powiecie piaseczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w powiecie piaseczyńskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piaseczyńskiego przypada 7.41 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 4 375 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 221 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piaseczyńskiego 2 154. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,5% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego

 • 178 449 Liczba mieszkańców
 • 93 024 Kobiety
 • 85 425 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w latach 2017-2050

 • 247 043 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 128 632 Kobiety
 • 118 411 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piaseczyńskiego

 • 38,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  38,7 lat
  Mazowieckie
  40,9 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piaseczyńskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,3%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0%Żonaci/Zamężne
 • powiat piaseczyński
  60,0%
  Województwo
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  Mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,6%
  Mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piaseczyńskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. piaseczyński
  4,3
  Mazowieckie
  4,8
  Polska
  4,9
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  2,1
  Mazowieckie
  1,8
  Kraj
  1,8
 • 752 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim

 • 848 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 421 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 427 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  4,8
  Mazowieckie
  0,5
  Cała Polska
  -0,7
 • 4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piaseczyńskim w roku 2015

 • 2 150 Urodzenia żywe
 • 1 042 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 108 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 12,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  12,2
  Województwo
  10,8
  Polska
  9,6
 • 47,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  47,9
  Województwo
  44,6
  Kraj
  40,1
 • 8.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.46
 • 48.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.53
 • 109.08 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.08
 • 105.97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 105.97
 • 43.18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43.18
 • 7.89 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.89
 • 0.54 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.54
 • 3 344 gŚrednia waga noworodków
 • 3 257 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 344 g
  woj. mazowieckie
  3 371 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 221 Waga 4000g - 4499g
 • 221
 • 670 Waga 3500g - 3999g
 • 670
 • 803 Waga 3000g - 3499g
 • 803
 • 277 Waga 2500g - 2999g
 • 277
 • 74 Waga 2000g - 2499g
 • 74
 • 34 Waga 1500g - 1999g
 • 34
 • 19 Waga 1000g - 1499g
 • 19
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. piaseczyński
  1,61
  woj. mazowieckie
  1,41
  Kraj
  1,29
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. piaseczyński
  0,78
  woj. mazowieckie
  0,68
  Cała Polska
  0,63
 • 1,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,65
  Mazowieckie
  1,04
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie piaseczyńskim w roku 2015

 • 1 302 Zgony
 • 621 Kobiety
  (Zgony)
 • 681 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 42,9%
  57,1%
 • 7,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  7,4
  Mazowieckie
  10,3
  Cały kraj
  10,3
 • 60,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  60,6
  Mazowieckie
  95,8
  Cała Polska
  106,9
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piaseczyński
  3,3
  woj. mazowieckie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat piaseczyński
  2,4
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  45,2%
  Mazowieckie
  46,7%
  Cały kraj
  45,1%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,8%
  Mazowieckie
  26,1%
  Cała Polska
  26,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. piaseczyński
  6,3%
  woj. mazowieckie
  7,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 0,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  0,6
  Polska
  3,9
 • 73,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  73,2
  Polska
  70,2
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. piaseczyński
  211,1
  woj. mazowieckie
  262,0
  Cała Polska
  260,7
 • 251,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  251,5
  Cała Polska
  248,3
 • 355,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 346,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  355,6
  Mazowieckie
  469,5
  Kraj
  441,1
 • 83,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 141,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. piaseczyński
  83,5
  woj. mazowieckie
  92,3
  Cała Polska
  85,7
 • 18,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,8
  woj. mazowieckie
  32,3
  Cały kraj
  30,1
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat piaseczyński
  5,5
  woj. mazowieckie
  7,6
  Polska
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. piaseczyński
  0,8%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 4 375 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 268 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 107 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 221 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 178 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 043 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 154 Saldo migracji
 • 1 090 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 064 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 154 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 090 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 064 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie piaseczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 235 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 50,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim wynosiło w 2015 roku 6,3% (6,1% wśród kobiet i 6,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim wynosi 4 030,78 PLN, co odpowiada 97.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 18 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 14 540.

  11,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,5% w przemyśle i budownictwie, a 4,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim

 • 235 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  235,0
  Województwo
  283,0
  Cały kraj
  232,0
 • 6,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,1% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,3%
  woj. mazowieckie
  8,3%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim

 • 4 031 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 031 PLN
  woj. mazowieckie
  5 094 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piaseczyńskim

 • 18 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 33 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 14 540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 8,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,6% Pozostałe
 • 35,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piaseczyńskim

 • 41 648 Pracujący ogółem
 • 21 105 Kobiety
 • 20 543 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 21,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 62,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat piaseczyński
  62,6
  Mazowieckie
  62,9
  Cała Polska
  60,1
 • 27,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat piaseczyński
  27,2
  Mazowieckie
  32,7
  Polska
  31,4
 • 76,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. piaseczyński
  76,6
  Mazowieckie
  107,8
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 65,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piaseczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie piaseczyńskim stwierdzono 3 184 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piaseczyńskim wynosi 45,40% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,50 (wykrywalność 33%) oraz przeciwko mieniu - 11,92 (wykrywalność 27%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,79 (71%), drogowe - 1,43 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piaseczyńskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 184 Przestępstwa ogółem
 • 3 184
 • 2 371 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 371
 • 490 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 490
 • 252 Przestępstwa drogowe
 • 252
 • 59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 59
 • 2 094 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 094
 • 18,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  18,13
  Mazowieckie
  21,06
  Cały kraj
  20,80
 • 13,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  13,50
  woj. mazowieckie
  14,77
  Cała Polska
  13,59
 • 2,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  2,79
  woj. mazowieckie
  3,57
  Cały kraj
  4,36
 • 1,43 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,43
  Mazowieckie
  1,90
  Cała Polska
  1,99
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  0,34
  Mazowieckie
  0,37
  Cała Polska
  0,45
 • 11,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  11,92
  woj. mazowieckie
  12,38
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  45%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  65%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. piaseczyński
  33%
  Województwo
  41%
  Kraj
  52%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat piaseczyński
  71%
  Mazowieckie
  73%
  Cała Polska
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  woj. mazowieckie
  80%
  Cała Polska
  82%
 • 28% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  28%
  Mazowieckie
  34%
  Kraj
  46%

Powiat piaseczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 45 284 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 22 237 kobiet oraz 23 047 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 29,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piaseczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,4%) oraz średnie zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  20,8% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,8% wśród dziewczynek i 20,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 038 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,90.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,6% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 29,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. piaseczyński
  29,0%
  Województwo
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 31,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% W miastach
  (wyższe)
 • 27,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. piaseczyński
  36,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • powiat piaseczyński
  3,2%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. piaseczyński
  14,3%
  Województwo
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. piaseczyński
  18,8%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  13,9%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 10,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 12,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat piaseczyński
  4,7%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. piaseczyński
  14,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piaseczyńskim

 • 1038 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 038,0
  woj. mazowieckie
  896,0
  Kraj
  842,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. piaseczyński
  0,72
  Województwo
  1,04
  Polska
  1,12
 •  
 • 652,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 640,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piaseczyńskim

 • 94,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. piaseczyński
  94,90
  Województwo
  93,91
  Cały kraj
  90,94
 • 94,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat piaseczyński
  94,11
  Mazowieckie
  93,21
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 1 023,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 902,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 120,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 58,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie piaseczyńskim

 • 99,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  99,65
  Mazowieckie
  102,81
  Cały kraj
  98,90
 • 93,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. piaseczyński
  93,93
  Województwo
  95,81
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat piaseczyński
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 453,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 351,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie piaseczyńskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  3,0
  Mazowieckie
  3,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 127,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 94,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. piaseczyński
  22,0
  woj. mazowieckie
  23,0
  Cały kraj
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 102,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 76,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 12 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12
 • 12 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 12
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim

 • 20,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piaseczyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)