Łobżenica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Łobżenica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łobżenica to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łobżenica.
 • 2 975 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 915,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100 m n.p.m Wysokość
 • przed 1398 Data założenia
 • przed 1438 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Eugeniusz Jan Cerlak Burmistrz miasta
Łobżenica na mapie
Identyfikatory
 • 17.255853.2623 Współrzędne GPS
 • 3019044 TERYT (TERC)
 • 0966984 SIMC
Herb miasta Łobżenica
Łobżenica herb
Flaga miasta Łobżenica
Łobżenica flaga

Łobżenica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-310Poczta Łobżenica

Łobżenica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łobżenicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski Gminy Łobżenica
(67) 286-81-00
(67) 286-81-39
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła

Łobżenica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Łobżenica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 975, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 8,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 16 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Łobżenicy jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Łobżenica ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,0 na 1000 mieszkańców Łobżenicy. W 2016 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 41,9% dziewczynek i 58,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,6% zgonów w Łobżenicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w Łobżenicy były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łobżenicy przypada 9.41 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łobżenicy -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  64,8% mieszkańców Łobżenicy jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 975 Liczba mieszkańców
 • 1 468 Kobiety
 • 1 507 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łobżenicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łobżenicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łobżenicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łobżenica
  40,8 lat
  Wielkopolskie
  40,1 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łobżenica, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,6%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  woj. wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Łobżenica
  8,3%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,1%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Łobżenica
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łobżenicy w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Łobżenica
  5,4
  Wielkopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  2,2
  Wielkopolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łobżenicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łobżenica
  1,0
  Wielkopolskie
  1,7
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łobżenicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łobżenicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łobżenicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łobżenicy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,9%
  58,1%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łobżenica
  10,4
  Wielkopolskie
  11,0
  Kraj
  10,0
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,6
  Wielkopolskie
  45,3
  Polska
  41,7
 • 15.19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.19
 • 60.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60.53
 • 87.29 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.29
 • 68.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.64
 • 34.19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.19
 • 4.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.97
 • 0.24 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.24
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 389 g
  woj. wielkopolskie
  3 407 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 145 Waga 4000g - 4499g
 • 145
 • 399 Waga 3500g - 3999g
 • 399
 • 499 Waga 3000g - 3499g
 • 499
 • 198 Waga 2500g - 2999g
 • 198
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łobżenica
  1,35
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,36
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Cały kraj
  0,66
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,05
  Wielkopolskie
  1,18
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Łobżenicy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,4
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Kraj
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łobżenica
  95,2
  Wielkopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,5
  Wielkopolskie
  4,1
  Cała Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łobżenica
  3,3
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,0%
  woj. wielkopolskie
  39,8%
  Kraj
  45,7%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łobżenica
  26,1%
  Województwo
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,8%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  7,8
  Cały kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Polska
  74,3
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  255,0
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Polska
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  245,2
  Polska
  261,6
 • 411,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 432,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  411,3
  Wielkopolskie
  380,2
  Kraj
  469,0
 • 93,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łobżenica
  93,4
  Wielkopolskie
  68,9
  Polska
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łobżenica
  32,8
  Wielkopolskie
  31,9
  Cała Polska
  31,8
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,4
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łobżenica
  1,2%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łobżenicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łobżenica, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • W 2015 roku w Łobżenicy oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łobżenicy to 4,50 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w Łobżenicy to 133,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 0,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Łobżenica
  0,67
  Wielkopolskie
  4,62
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 9 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Łobżenica
  4,50
  woj. wielkopolskie
  4,17
  Cała Polska
  4,13
 • 3,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  3,01
  woj. wielkopolskie
  19,28
  Polska
  15,89
 • 266 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 133,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  133,0 m2
  woj. wielkopolskie
  102,9 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Miasto
  0,09 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Łobżenicy na 1000 mieszkańców pracuje 216 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy wynosiło w 2016 roku 27,6% (38,5% wśród kobiet i 19,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy wynosi 3 772,08 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy 236 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -37.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 19,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 216 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  216,0
  woj. wielkopolskie
  271,0
  Kraj
  240,0
 • 27,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 38,5% Kobiety
 • 19,0% Mężczyźni
 • Łobżenica
  27,6%
  Wielkopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łobżenicy w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łobżenicy w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łobżenicy w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 772 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łobżenica
  3 772 PLN
  Wielkopolskie
  3 894 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łobżenicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 236 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 199 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -37 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 642 Pracujący ogółem
 • 392 Kobiety
 • 250 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łobżenicy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,8% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łobżenica, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  54,2
  woj. wielkopolskie
  61,3
  Kraj
  61,7
 • 29,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łobżenica
  29,3
  woj. wielkopolskie
  30,4
  Cała Polska
  32,7
 • 117,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  117,5
  Wielkopolskie
  98,3
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łobżenica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Łobżenicy stwierdzono szacunkowo 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łobżenicy wynosi 78,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łobżenicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,38 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 7,66 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,56 (84%), drogowe - 1,78 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łobżenicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 15,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,57
  woj. wielkopolskie
  17,74
  Cała Polska
  19,48
 • 9,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,38
  woj. wielkopolskie
  10,99
  Polska
  12,76
 • 3,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,56
  Wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,91
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  1,78
  Wielkopolskie
  1,80
  Polska
  1,91
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  0,50
  Wielkopolskie
  0,34
  Cała Polska
  0,47
 • 7,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,66
  Województwo
  9,03
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łobżenica
  79%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  67%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Województwo
  59%
  Polska
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łobżenica
  85%
  woj. wielkopolskie
  88%
  Cała Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  91%
  Kraj
  83%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Łobżenica
  64%
  Województwo
  51%
  Polska
  46%

Łobżenica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Łobżenicy wyniosła w 2015 roku 28,6 mln złotych, co daje 2,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.9% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Łobżenicy - 46.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,3 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łobżenicy wyniosła w 2015 roku 30,3 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.2%). W budżecie Łobżenicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 319 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,9%.
 • Wydatki budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,7 mln

  2,6 tys(100%)

  26,2 mln

  2,7 tys(100%)

  27,2 mln

  2,7 tys(100%)

  35,1 mln

  3,6 tys(100%)

  36,4 mln

  3,7 tys(100%)

  28,9 mln

  3,0 tys(100%)

  29,6 mln

  3,0 tys(100%)

  28,6 mln

  2,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  3,2 tys(38.9%)

  10,7 mln

  3,5 tys(40.9%)

  11,3 mln

  3,7 tys(41.7%)

  12,5 mln

  4,1 tys(35.6%)

  13,3 mln

  4,4 tys(36.6%)

  12,9 mln

  4,2 tys(44.5%)

  13,3 mln

  4,4 tys(44.8%)

  13,3 mln

  4,5 tys(46.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,4 tys(17%)

  4,1 mln

  1,3 tys(15.6%)

  4,5 mln

  1,5 tys(16.6%)

  4,6 mln

  1,5 tys(13%)

  4,7 mln

  1,5 tys(12.9%)

  4,7 mln

  1,6 tys(16.4%)

  4,7 mln

  1,6 tys(16%)

  4,8 mln

  1,6 tys(16.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  786(9.6%)

  2,6 mln

  857(10.1%)

  2,5 mln

  811(9.1%)

  2,6 mln

  830(7.3%)

  3,0 mln

  992(8.3%)

  2,9 mln

  969(10.2%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  421,9 tys

  135(1.6%)

  1,9 mln

  623(7.3%)

  609,9 tys

  200(2.2%)

  597,1 tys

  194(1.7%)

  2,4 mln

  788(6.6%)

  2,2 mln

  726(7.6%)

  3,0 mln

  993(10.1%)

  1,4 mln

  479(5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  202,7 tys

  64,7(0.8%)

  2,9 mln

  940(11.1%)

  293,7 tys

  96,5(1.1%)

  272,6 tys

  88,4(0.8%)

  285,3 tys

  93,4(0.8%)

  243,6 tys

  80,2(0.8%)

  257,8 tys

  86,0(0.9%)

  1,3 mln

  426(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  447(5.4%)

  1,7 mln

  540(6.4%)

  4,6 mln

  1,5 tys(16.9%)

  6,2 mln

  2,0 tys(17.7%)

  968,0 tys

  317(2.7%)

  955,9 tys

  315(3.3%)

  948,6 tys

  317(3.2%)

  1,3 mln

  422(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  522,1 tys

  167(2%)

  825,5 tys

  267(3.1%)

  1,1 mln

  358(4%)

  741,9 tys

  241(2.1%)

  845,9 tys

  277(2.3%)

  749,2 tys

  247(2.6%)

  1,6 mln

  535(5.4%)

  713,2 tys

  239(2.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 mln

  1,5 tys(18.3%)

  425,0 tys

  138(1.6%)

  943,0 tys

  310(3.5%)

  5,8 mln

  1,9 tys(16.6%)

  7,9 mln

  2,6 tys(21.7%)

  2,1 mln

  694(7.3%)

  777,5 tys

  259(2.6%)

  636,1 tys

  213(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  242,1 tys

  77,3(0.9%)

  178,9 tys

  57,9(0.7%)

  327,6 tys

  108(1.2%)

  691,4 tys

  224(2%)

  691,9 tys

  227(1.9%)

  637,0 tys

  210(2.2%)

  693,6 tys

  231(2.3%)

  465,7 tys

  156(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  380,6 tys

  121(1.5%)

  298,5 tys

  96,6(1.1%)

  304,0 tys

  99,9(1.1%)

  362,7 tys

  118(1%)

  469,6 tys

  154(1.3%)

  381,3 tys

  125(1.3%)

  366,7 tys

  122(1.2%)

  380,4 tys

  127(1.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  112,8 tys

  36,0(0.4%)

  121,4 tys

  39,3(0.5%)

  57,6 tys

  18,9(0.2%)

  21,9 tys

  7,1(0.1%)

  876,4 tys

  287(2.4%)

  395,7 tys

  130(1.4%)

  131,4 tys

  43,8(0.4%)

  210,2 tys

  70,4(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  113,2 tys

  36,1(0.4%)

  121,3 tys

  39,2(0.5%)

  123,3 tys

  40,5(0.5%)

  153,4 tys

  49,7(0.4%)

  182,0 tys

  59,6(0.5%)

  136,8 tys

  45,0(0.5%)

  147,2 tys

  49,1(0.5%)

  208,8 tys

  69,9(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  129,6 tys

  41,4(0.5%)

  130,0 tys

  42,1(0.5%)

  147,3 tys

  48,4(0.5%)

  202,5 tys

  65,7(0.6%)

  186,2 tys

  61,0(0.5%)

  213,4 tys

  70,2(0.7%)

  274,6 tys

  91,6(0.9%)

  188,2 tys

  63,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,1 tys

  18,2(0.2%)

  4,3 tys

  1,4(0%)

  128,8 tys

  42,3(0.5%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  23,8 tys

  7,8(0.1%)

  93,8 tys

  30,9(0.3%)

  118,5 tys

  39,5(0.4%)

  141,6 tys

  47,4(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  461,2 tys

  147(1.8%)

  43,2 tys

  14,0(0.2%)

  74,1 tys

  24,3(0.3%)

  113,6 tys

  36,9(0.3%)

  115,0 tys

  37,6(0.3%)

  86,6 tys

  28,5(0.3%)

  79,5 tys

  26,5(0.3%)

  85,7 tys

  28,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,2 tys

  2,3(0%)

  14,3 tys

  4,6(0.1%)

  39,9 tys

  13,1(0.1%)

  34,2 tys

  11,1(0.1%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  69,6 tys

  23,2(0.2%)

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  70,2 tys

  22,4(0.3%)

  51,9 tys

  16,8(0.2%)

  67,0 tys

  22,0(0.2%)

  176,9 tys

  57,4(0.5%)

  171,3 tys

  56,1(0.5%)

  49,3 tys

  16,2(0.2%)

  49,3 tys

  16,5(0.2%)

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,6 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,6(0%)

  3,8 tys

  1,3(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  595

  0,2(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  3,3 tys

  1,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  239,9 tys

  78,5(0.7%)

  91,8 tys

  30,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  49,2 tys

  15,7(0.2%)

  50,0 tys

  16,2(0.2%)

  53,4 tys

  17,6(0.2%)

  51,0 tys

  16,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,4 mln

  2,6 tys(100%)

  25,0 mln

  2,6 tys(100%)

  25,1 mln

  2,5 tys(100%)

  30,2 mln

  3,1 tys(100%)

  34,1 mln

  3,5 tys(100%)

  28,2 mln

  2,9 tys(100%)

  29,4 mln

  3,0 tys(100%)

  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,5 mln

  3,7 tys(45.3%)

  13,6 mln

  4,4 tys(54.4%)

  13,5 mln

  4,4 tys(53.8%)

  15,4 mln

  5,0 tys(50.9%)

  21,3 mln

  7,0 tys(62.5%)

  13,8 mln

  4,5 tys(49%)

  14,0 mln

  4,7 tys(47.5%)

  14,7 mln

  4,9 tys(48.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  1,7 tys(20.9%)

  5,2 mln

  1,7 tys(20.7%)

  4,7 mln

  1,5 tys(18.7%)

  5,2 mln

  1,7 tys(17.2%)

  6,0 mln

  2,0 tys(17.6%)

  6,5 mln

  2,1 tys(23.1%)

  6,9 mln

  2,3 tys(23.5%)

  7,6 mln

  2,5 tys(25%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,2 tys(15.3%)

  3,5 mln

  1,1 tys(14%)

  3,9 mln

  1,3 tys(15.4%)

  3,8 mln

  1,2 tys(12.6%)

  3,9 mln

  1,3 tys(11.3%)

  3,8 mln

  1,3 tys(13.6%)

  3,8 mln

  1,3 tys(12.8%)

  3,7 mln

  1,2 tys(12.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  361(4.4%)

  885,2 tys

  286(3.5%)

  1,9 mln

  619(7.5%)

  4,5 mln

  1,5 tys(15%)

  1,0 mln

  340(3%)

  2,0 mln

  650(7%)

  1,6 mln

  526(5.4%)

  1,5 mln

  486(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  660,0 tys

  211(2.6%)

  219,3 tys

  71,0(0.9%)

  164,6 tys

  54,1(0.7%)

  260,3 tys

  84,4(0.9%)

  694,7 tys

  227(2%)

  830,2 tys

  273(2.9%)

  527,3 tys

  176(1.8%)

  1,3 mln

  436(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  371,7 tys

  119(1.5%)

  258,5 tys

  83,7(1%)

  266,9 tys

  87,7(1.1%)

  309,3 tys

  100(1%)

  307,8 tys

  101(0.9%)

  472,5 tys

  156(1.7%)

  745,5 tys

  249(2.5%)

  763,2 tys

  256(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  26,7 tys

  8,5(0.1%)

  120,9 tys

  39,1(0.5%)

  47,2 tys

  15,5(0.2%)

  84,4 tys

  27,4(0.3%)

  212,5 tys

  69,6(0.6%)

  282,4 tys

  92,9(1%)

  1,2 mln

  410(4.2%)

  220,0 tys

  73,7(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  145,5 tys

  46,4(0.6%)

  156,3 tys

  50,6(0.6%)

  216,4 tys

  71,1(0.9%)

  173,8 tys

  56,4(0.6%)

  131,6 tys

  43,1(0.4%)

  127,7 tys

  42,0(0.5%)

  164,1 tys

  54,7(0.6%)

  199,5 tys

  66,8(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  324,3 tys

  104(1.3%)

  251,2 tys

  81,3(1%)

  252,0 tys

  82,8(1%)

  228,2 tys

  74,0(0.8%)

  284,9 tys

  93,3(0.8%)

  221,3 tys

  72,8(0.8%)

  202,1 tys

  67,4(0.7%)

  182,2 tys

  61,0(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,2 tys

  2,3(0%)

  14,3 tys

  4,6(0.1%)

  39,9 tys

  13,1(0.2%)

  34,2 tys

  11,1(0.1%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  69,6 tys

  23,2(0.2%)

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  44,7 tys

  14,3(0.2%)

  49,3 tys

  16,0(0.2%)

  67,0 tys

  22,0(0.3%)

  81,9 tys

  26,5(0.3%)

  165,3 tys

  54,1(0.5%)

  49,7 tys

  16,4(0.2%)

  49,3 tys

  16,5(0.2%)

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  627(7.7%)

  66,7 tys

  21,6(0.3%)

  75,7 tys

  24,9(0.3%)

  67,9 tys

  22,0(0.2%)

  59,8 tys

  19,6(0.2%)

  24,8 tys

  8,2(0.1%)

  18,1 tys

  6,0(0.1%)

  43,7 tys

  14,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,0 tys

  2,2(0%)

  9,5 tys

  3,1(0%)

  15,0 tys

  4,9(0.1%)

  22,0 tys

  7,1(0.1%)

  8,3 tys

  2,7(0%)

  10,0 tys

  3,3(0%)

  178,6 tys

  59,6(0.6%)

  14,5 tys

  4,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,8 tys

  3,8(0%)

  10,7 tys

  3,5(0%)

  6,6 tys

  2,2(0%)

  7,2 tys

  2,3(0%)

  14,1 tys

  4,6(0%)

  12,7 tys

  4,2(0%)

  12,0 tys

  4,0(0%)

  10,1 tys

  3,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 tys

  0,8(0%)

  669,9 tys

  217(2.7%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  10,5 tys

  3,4(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  3,8 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  6,1 tys

  2,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  1,6(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,6 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  17,5 tys

  5,7(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łobżenica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 720 mieszkańców Łobżenicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 301 kobiet oraz 419 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Łobżenicy, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Łobżenicy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łobżenicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  14,4% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 12,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 813 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,8% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 203,14.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,0% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 447,44.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 36,8% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 41,1% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Łobżenica
  15,9%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,5%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Łobżenica
  2,5%
  Województwo
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,3%
  woj. wielkopolskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,8%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,4%
  woj. wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,7%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łobżenica
  1,2%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1813 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 813,0
  Województwo
  876,0
  Polska
  842,0
 • 0,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,43
  Wielkopolskie
  1,05
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Łobżenicy
  Publiczne
  67 286-03-72
  67 286-03-72
  ul. Stefana Batorego 5
  89-310 Łobżenica
  715914
 • Szkoły podstawowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 203,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  203,14
  woj. wielkopolskie
  94,21
  Polska
  90,94
 • 201,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  201,57
  Wielkopolskie
  93,37
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Łobżenica
  18,0
  woj. wielkopolskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 57,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkola Podstawowa w Łobżenicy (Komisji Edukacj Narodowej)
  Publiczna
  67 286-00-19
  67 286-00-19
  ul. Sikorskiego 3
  89-310 Łobżenica
  1832131
 • Szkoły gimnazjalne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 447,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Łobżenica
  447,44
  Wielkopolskie
  101,87
  Cały kraj
  98,90
 • 391,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  391,03
  Wielkopolskie
  94,51
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Łobżenica
  21,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 12
 •  
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Publiczne (Jan Paweł II)
  Publiczne
  67 286-80-92
  67 286-80-92
  ul. A. Mickiewicza 20a
  89-310 Łobżenica
  1432041
  Gimnazjum
  Publiczne
  67 286-00-20
  67 286-00-20
  ul. Złotowska 14
  89-310 Łobżenica
  456-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Łobżenicy w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  29,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  6158-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  67 286-00-20
  67 286-00-20
  ul. Złotowska 14
  89-310 Łobżenica
  371-
  Technikum w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 36,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łobżenica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łobżenica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łobżenica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Łobżenicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łobżenicy znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. 1 Maja 1)dnia 1954-12-02, wykaz dokumentów: 404 z 1954-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sportowa 31)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 403 z 1954-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Plac Wolności 5)dnia 1957-12-02, wykaz dokumentów: 405 z 1957-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 10)dnia 1957-12-06, wykaz dokumentów: 402 z 1957-12-06
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Adama Mickiewicza 1A)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-653 z 1990-01-06
  • Kościół z 1910 - 1911 (ul. Ściegiennego 1)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-654 z 1990-01-06
  • Miasto z 1438 r.dnia 1990-09-24, wykaz dokumentów: A-707 z 1990-09-24
 • Formy ochrony przyrody w Łobżenicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łobżenicy znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 17240.0 ha
  • Dolina Łobżonki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 5894.45 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 15 drzew: 9 dębów 2 platany 2 cisy 1 modrzew i 1 lipa - w terenie pomierzono 13 drzew: 10 dębów 1 platan oraz 2 cisy; nie odnaleziono 1 platanu 1 modrzewia i 1 lipy; 4: drzewo martwe (ślady uderzenia pioruna), Data ustanowienia: 1954-03-12, Opis granicy: Rosną w parku.

Łobżenica - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Łobżenica i ich kategorie, przebieg dróg)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łobżenica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 242droga wojewódzka nr 242(Więcbork - Runowo Krajeńskie - Borzyszkowo - Dźwierszno Wielkie - Dźwierszno Małe - Izdebki - Luchowo - Łobżenica - Szczerbin - Falmierowo - Dobrzyniewo - Wyrzysk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łobżenicy istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 27 Stycznia

  ul. 600-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Batorego

  ul. Browarna

  Bulwar 700-lecia

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Głowackiego

  ul. Jodłowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Krótka

  ul. Nad Rzeką

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszowa

  ul. Pawła Szczuki

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wyrzyska

  ul. Zajazdowa

  pl. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. Złotowska

  ul. ks. L. Raczkowskiego

  ul. Łączna

  ul. Ściegiennego

  ul. Świerkowa