Powiat dąbrowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat dąbrowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 314 Liczba mieszkańców
 • 530 km2 Powierzchnia
 • 112 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,3% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Kwiatkowski Starosta
 • ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Adres starostwa powiatowego
 • KDA Tablice rejestracyjne
Powiat dąbrowski na mapie
Identyfikatory
 • 1204 TERYT (TERC)
Herb powiatu dąbrowskiego
powiat dąbrowski herb
Flaga powiatu dąbrowskiego
powiat dąbrowski flaga

powiat dąbrowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-61-10
(014)642-23-31
ul. Żabieńska 20
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)644-23-33
(014)644-22-42
ul. Berka Jodelewicza 4
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-65-05
(014)642-65-05
ul. Piłsudskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-23-96
(014)642-25-71
ul. Piłsudskiego 14
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-43-15
(014)642-43-15
ul. Jagiellońska 50
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
(14) 642-24-31
(14) 642-22-29
ul. Berka Joselewicza
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Powiat dąbrowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie dąbrowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 130 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 130 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 743 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,72 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat dąbrowski
  5,72
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 18 124 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 139,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat dąbrowski
  139,4 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat dąbrowski ma 59 314 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zawarli w 2015 roku 327 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,0% mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 1,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat dąbrowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,0 na 1000 mieszkańców powiatu dąbrowskiego. W 2015 roku urodziło się 571 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 292 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,4% zgonów w powiecie dąbrowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,7% zgonów w powiecie dąbrowskim były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu dąbrowskiego przypada 9.62 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 345 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 434 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu dąbrowskiego -89. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,5% mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu dąbrowskiego

 • 59 314 Liczba mieszkańców
 • 29 753 Kobiety
 • 29 561 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie dąbrowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dąbrowskiego w latach 2017-2050

 • 52 646 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 181 Kobiety
 • 26 465 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie dąbrowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu dąbrowskiego

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  39,7 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat dąbrowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu dąbrowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat dąbrowski
  33,0%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 26,5% Kobiety
  (Panny)
 • 39,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat dąbrowski
  55,4%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat dąbrowski
  8,5%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat dąbrowski
  1,7%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • powiat dąbrowski
  1,4%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie dąbrowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat dąbrowski
  5,5
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat dąbrowski
  1,0
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 327 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie dąbrowskim

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -32 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat dąbrowski
  0,0
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • 2,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie dąbrowskim w roku 2015

 • 571 Urodzenia żywe
 • 257 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 314 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat dąbrowski
  9,6
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat dąbrowski
  38,0
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 14.08 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.08
 • 41.81 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.81
 • 88.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.6
 • 68.29 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.29
 • 29.67 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.67
 • 6.18 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.18
 • 0.54 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.54
 • 3 292 g Średnia waga noworodków
 • 3 193 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat dąbrowski
  3 292 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 151 Waga 3500g - 3999g
 • 151
 • 238 Waga 3000g - 3499g
 • 238
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat dąbrowski
  1,23
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat dąbrowski
  0,56
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat dąbrowski
  1,00
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie dąbrowskim w roku 2015

 • 572 Zgony
 • 289 Kobiety
  (Zgony)
 • 283 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,5%
  49,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat dąbrowski
  9,6
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 100,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat dąbrowski
  100,2
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat dąbrowski
  0,0
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat dąbrowski
  2,4
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat dąbrowski
  45,6%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 30,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat dąbrowski
  30,6%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat dąbrowski
  3,6%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 289,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat dąbrowski
  289,2
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 432,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 452,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 411,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dąbrowski
  432,1
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 60,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dąbrowski
  60,7
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 33,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat dąbrowski
  33,5
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat dąbrowski
  6,7
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat dąbrowski
  0,8%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 345 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 190 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 155 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 434 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 245 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 189 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -89 Saldo migracji
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -89 Saldo migracji wewnętrznych
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie dąbrowskim

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie dąbrowskim na 1000 mieszkańców pracuje 103 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie dąbrowskim wynosiło w 2015 roku 16,1% (17,8% wśród kobiet i 14,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dąbrowskim wynosi 3 245,29 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dąbrowskiego 4 621 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 663 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 958.

  64,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dąbrowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,7% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 11,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie dąbrowskim

 • 103 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat dąbrowski
  103,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 16,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,8% Kobiety
 • 14,6% Mężczyźni
 • powiat dąbrowski
  16,1%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dąbrowskim

 • 3 245 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat dąbrowski
  3 245 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie dąbrowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie dąbrowskim

 • 4 621 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 663 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 958 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie dąbrowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,7% Przemysł i budownictwo
 • 3,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 21,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 25,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie dąbrowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie dąbrowskim

 • 6 105 Pracujący ogółem
 • 3 371 Kobiety
 • 2 734 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie dąbrowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,5% W wieku produkcyjnym
 • 59,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 55,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dąbrowski
  55,1
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 26,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dąbrowski
  26,8
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 94,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat dąbrowski
  94,7
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat dąbrowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie dąbrowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 533 Przestępstwa ogółem
 • 1 533
 • 917 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 917
 • 374 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 374
 • 140 Przestępstwa drogowe
 • 140
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 408 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 408
 • 25,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  25,79
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 15,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  15,43
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 6,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  6,29
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  2,36
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  0,27
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 6,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  6,86
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat dąbrowski
  86%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat dąbrowski
  78%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat dąbrowski
  96%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat dąbrowski
  100%
  Woj. małopolskie
  99%

Powiat dąbrowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 15 225 mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 422 kobiet oraz 7 803 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 15,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,6% mieszkańców powiatu dąbrowskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 25,6% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie dąbrowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,0%) oraz podstawowe ukończone (23,9%).

  15,9% mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 740 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,23 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,4% ludności (23,1% wśród dziewczynek i 23,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,78.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,05.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 30 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 35,3% mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku potencjalnej nauki (35,9% kobiet i 34,8% mężczyzn).

 • 9,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat dąbrowski
  9,8%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,8% W miastach
  (wyższe)
 • 6,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat dąbrowski
  27,3%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • powiat dąbrowski
  1,9%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat dąbrowski
  10,0%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat dąbrowski
  15,4%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat dąbrowski
  29,6%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 21,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat dąbrowski
  6,1%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat dąbrowski
  25,6%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat dąbrowski
  1,6%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie dąbrowskim

 • 740 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat dąbrowski
  740,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 1,23 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat dąbrowski
  1,23
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 101,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 100,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie dąbrowskim

 • 79,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat dąbrowski
  79,78
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 79,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat dąbrowski
  79,54
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dąbrowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dąbrowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat dąbrowski
  16,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 282,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 234,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie dąbrowskim

 • 90,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat dąbrowski
  90,05
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 88,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat dąbrowski
  88,35
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat dąbrowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat dąbrowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat dąbrowski
  22,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 156,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 117,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie dąbrowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dąbrowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat dąbrowski
  28,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 30,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat dąbrowski
  30,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 30 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 30
 • 30 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 30
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie dąbrowskim

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 35,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat dąbrowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat dąbrowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)