Wojnicz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Wojnicz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wojnicz to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wojnicz.
 • 3 372 Liczba mieszkańców
 • 8,5 km² Powierzchnia
 • 396,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1278 Data założenia
 • 1278–1934 i od 2007 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Bąk Burmistrz miasta
Wojnicz na mapie
Identyfikatory
 • 20.837849.9580 Współrzędne GPS
 • 1216134 TERYT (TERC)
 • 0836276 SIMC
Herb miasta Wojnicz
Wojnicz herb

Wojnicz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-830Poczta Wojnicz
32-830Skrytki Pocztowe Poczta Wojnicz

Wojnicz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wojniczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Wojniczu
(14) 631-98-12
(14) 679-01-00
Rynek 1
32-830 Wojnicz
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Wojnicz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wojniczu

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 53 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 6,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Wojnicz
  6,63
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 1 478 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 184,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Wojnicz
  184,8 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojnicz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Wojnicz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 372, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2007-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 19 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,5% mieszkańców Wojnicza jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Wojnicz ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,5 na 1000 mieszkańców Wojnicza. W 2015 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 272 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,2% zgonów w Wojniczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Wojniczu były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wojnicza przypada 5.31 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wojnicza -25. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców Wojnicza jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wojnicza

 • 3 372 Liczba mieszkańców
 • 1 790 Kobiety
 • 1 582 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wojniczu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wojniczu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wojniczu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wojnicza

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wojnicz
  39,3 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wojnicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wojnicza

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Kawalerowie/Panny
 • Wojnicz
  32,8%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 26,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Wojnicz
  56,7%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Wojnicz
  8,5%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wojnicz
  1,5%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Wojnicz
  0,4%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wojniczu

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wojniczu w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Wojnicz
  5,6
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Wojnicz
  0,9
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wojniczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wojniczu

 • 5 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wojnicz
  1,5
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wojniczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wojniczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wojniczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wojniczu w roku 2015

 • 23 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wojnicz
  6,8
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wojnicz
  39,1
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 5.43 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.43
 • 43.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.1
 • 92.79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.79
 • 71.75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.75
 • 39.02 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.02
 • 6.3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.3
 • 0.46 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.46
 • 3 272 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wojnicz
  3 272 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 521 Waga 3500g - 3999g
 • 521
 • 857 Waga 3000g - 3499g
 • 857
 • 361 Waga 2500g - 2999g
 • 361
 • 86 Waga 2000g - 2499g
 • 86
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wojnicz
  1,29
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wojnicz
  0,64
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wojnicz
  1,15
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Wojniczu w roku 2015

 • 18 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,9%
  61,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 5,3 Zgony na 1000 ludności
 • Wojnicz
  5,3
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 87,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Wojnicz
  87,0
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wojnicz
  3,0
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wojnicz
  2,1
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wojnicz
  49,5%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wojnicz
  25,9%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wojnicz
  4,1%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wojnicz
  211,1
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 403,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 448,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 357,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wojnicz
  403,7
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 49,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wojnicz
  49,1
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 19,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wojnicz
  19,9
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wojnicz
  4,0
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wojnicz
  0,5%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wojniczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wojniczu

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wojnicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojnicz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Wojniczu na 1000 mieszkańców pracuje 250 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wojniczu wynosiło w 2015 roku 41,5% (53,0% wśród kobiet i 30,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wojniczu wynosi 3 049,76 PLN, co odpowiada 73.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Wojnicza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,0% w przemyśle i budownictwie, a 3,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wojniczu

 • 250 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wojnicz
  250,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 41,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 53,0% Kobiety
 • 30,1% Mężczyźni
 • Wojnicz
  41,5%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wojniczu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wojniczu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wojniczu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wojniczu

 • 3 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wojnicz
  3 050 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wojniczu w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wojniczu

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,0% Przemysł i budownictwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 7,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,0% Pozostałe
 • 19,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wojniczu w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wojniczu

 • 846 Pracujący ogółem
 • 405 Kobiety
 • 441 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wojniczu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 59,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wojnicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wojnicz
  58,5
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wojnicz
  28,4
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 93,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wojnicz
  93,9
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wojnicz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wojniczu

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wojnicza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 34
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 10,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  10,16
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  5,15
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 2,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  2,22
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  1,75
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  0,24
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 3,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  3,91
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wojnicz
  79%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wojnicz
  65%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wojnicz
  85%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wojnicz
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Wojnicz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Wojnicza wyniosła w 2015 roku 36,1 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Wojnicza - 48.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,1 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wojnicza wyniosła w 2015 roku 40,3 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10%). W budżecie Wojnicza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 425 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,0%.
 • Wydatki budżetu w Wojniczu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,0 mln

  2,4 tys(100%)

  35,6 mln

  2,7 tys(100%)

  34,9 mln

  2,6 tys(100%)

  34,4 mln

  2,6 tys(100%)

  37,4 mln

  2,8 tys(100%)

  32,9 mln

  2,5 tys(100%)

  36,1 mln

  2,7 tys(100%)

  36,1 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,1 mln

  4,0 tys(45.4%)

  15,2 mln

  4,4 tys(42.7%)

  16,2 mln

  4,7 tys(46.3%)

  17,1 mln

  5,0 tys(49.6%)

  18,2 mln

  5,3 tys(48.6%)

  17,0 mln

  5,0 tys(51.6%)

  16,8 mln

  4,9 tys(46.5%)

  17,4 mln

  5,1 tys(48.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,3 tys(14.2%)

  4,5 mln

  1,3 tys(12.6%)

  4,9 mln

  1,4 tys(13.9%)

  4,8 mln

  1,4 tys(13.9%)

  4,5 mln

  1,3 tys(12.1%)

  4,6 mln

  1,3 tys(13.9%)

  4,8 mln

  1,4 tys(13.2%)

  5,2 mln

  1,5 tys(14.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  835(9.5%)

  3,4 mln

  979(9.6%)

  3,8 mln

  1,1 tys(10.9%)

  3,7 mln

  1,1 tys(10.6%)

  3,3 mln

  952(8.7%)

  3,4 mln

  1,0 tys(10.3%)

  3,6 mln

  1,1 tys(10%)

  3,9 mln

  1,2 tys(10.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  983,1 tys

  280(3.2%)

  1,4 mln

  399(3.9%)

  2,2 mln

  622(6.2%)

  2,6 mln

  752(7.4%)

  641,0 tys

  187(1.7%)

  1,6 mln

  472(4.9%)

  1,9 mln

  563(5.3%)

  2,2 mln

  662(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  556(6.3%)

  1,3 mln

  360(3.5%)

  1,1 mln

  313(3.1%)

  1,1 mln

  329(3.3%)

  1,0 mln

  294(2.7%)

  1,2 mln

  358(3.7%)

  2,4 mln

  706(6.6%)

  1,9 mln

  565(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  880(10%)

  5,5 mln

  1,6 tys(15.4%)

  2,2 mln

  645(6.4%)

  1,3 mln

  377(3.7%)

  5,7 mln

  1,6 tys(15.1%)

  1,5 mln

  434(4.5%)

  1,5 mln

  427(4%)

  1,2 mln

  367(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  473(5.4%)

  984,6 tys

  282(2.8%)

  1,9 mln

  536(5.3%)

  1,1 mln

  317(3.1%)

  763,8 tys

  223(2%)

  753,5 tys

  221(2.3%)

  1,1 mln

  314(3%)

  956,0 tys

  283(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  355,8 tys

  101(1.1%)

  344,1 tys

  98,7(1%)

  290,7 tys

  83,7(0.8%)

  650,1 tys

  191(1.9%)

  691,6 tys

  202(1.8%)

  806,3 tys

  237(2.4%)

  832,3 tys

  245(2.3%)

  865,5 tys

  256(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  391,6 tys

  112(1.3%)

  386,1 tys

  111(1.1%)

  559,9 tys

  161(1.6%)

  717,7 tys

  210(2.1%)

  1,3 mln

  383(3.5%)

  826,6 tys

  243(2.5%)

  688,2 tys

  202(1.9%)

  527,5 tys

  156(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  282,2 tys

  80,4(0.9%)

  353,3 tys

  101(1%)

  563,2 tys

  162(1.6%)

  433,0 tys

  127(1.3%)

  231,6 tys

  67,6(0.6%)

  257,6 tys

  75,6(0.8%)

  473,2 tys

  139(1.3%)

  373,5 tys

  110(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  265,5 tys

  75,7(0.9%)

  277,9 tys

  79,7(0.8%)

  329,8 tys

  95,0(0.9%)

  328,3 tys

  96,3(1%)

  360,3 tys

  105(1%)

  381,8 tys

  112(1.2%)

  345,8 tys

  102(1%)

  344,6 tys

  102(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,3 tys

  21,8(0.2%)

  877,7 tys

  258(2.4%)

  295,2 tys

  87,3(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  227,7 tys

  64,9(0.7%)

  1,4 mln

  407(4%)

  398,5 tys

  115(1.1%)

  202,9 tys

  59,5(0.6%)

  163,2 tys

  47,6(0.4%)

  160,7 tys

  47,2(0.5%)

  234,1 tys

  68,8(0.6%)

  279,3 tys

  82,5(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  135,3 tys

  38,6(0.4%)

  211,2 tys

  60,6(0.6%)

  168,2 tys

  48,4(0.5%)

  152,2 tys

  44,6(0.4%)

  158,8 tys

  46,3(0.4%)

  190,1 tys

  55,8(0.6%)

  185,4 tys

  54,5(0.5%)

  180,2 tys

  53,3(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  88,1 tys

  25,3(0.2%)

  118,7 tys

  34,2(0.3%)

  201,9 tys

  59,2(0.6%)

  283,8 tys

  82,8(0.8%)

  39,4 tys

  11,6(0.1%)

  157,7 tys

  46,4(0.4%)

  138,8 tys

  41,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  218,5 tys

  62,3(0.7%)

  222,2 tys

  63,7(0.6%)

  151,3 tys

  43,6(0.4%)

  131,5 tys

  38,6(0.4%)

  193,1 tys

  56,3(0.5%)

  148,9 tys

  43,7(0.5%)

  170,3 tys

  50,1(0.5%)

  138,6 tys

  41,0(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,5 tys

  0,4(0%)

  30,6 tys

  8,8(0.1%)

  110,3 tys

  31,8(0.3%)

  29,6 tys

  8,7(0.1%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  118,2 tys

  34,8(0.3%)

  111,9 tys

  33,1(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  165

  0,0(0%)

  8,2 tys

  2,4(0%)

  11,6 tys

  3,4(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  32,2 tys

  9,2(0.1%)

  34,4 tys

  9,9(0.1%)

  35,9 tys

  10,3(0.1%)

  24,4 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wojniczu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,5 mln

  2,3 tys(100%)

  31,5 mln

  2,4 tys(100%)

  30,6 mln

  2,3 tys(100%)

  32,8 mln

  2,5 tys(100%)

  37,7 mln

  2,8 tys(100%)

  34,3 mln

  2,6 tys(100%)

  38,3 mln

  2,9 tys(100%)

  40,3 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  4,2 tys(50.1%)

  16,1 mln

  4,6 tys(51%)

  16,4 mln

  4,7 tys(53.6%)

  16,5 mln

  4,8 tys(50.2%)

  17,2 mln

  5,0 tys(45.6%)

  16,9 mln

  5,0 tys(49.2%)

  17,5 mln

  5,1 tys(45.6%)

  17,4 mln

  5,1 tys(43.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  2,1 tys(24.8%)

  7,5 mln

  2,2 tys(23.9%)

  7,7 mln

  2,2 tys(25.2%)

  8,7 mln

  2,6 tys(26.7%)

  10,1 mln

  2,9 tys(26.8%)

  10,4 mln

  3,0 tys(30.2%)

  11,4 mln

  3,3 tys(29.6%)

  12,3 mln

  3,6 tys(30.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,1 tys(13.4%)

  3,8 mln

  1,1 tys(12.1%)

  4,1 mln

  1,2 tys(13.3%)

  4,0 mln

  1,2 tys(12.1%)

  3,7 mln

  1,1 tys(9.9%)

  3,7 mln

  1,1 tys(10.6%)

  3,7 mln

  1,1 tys(9.7%)

  4,0 mln

  1,2 tys(10%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  519(6.2%)

  582,9 tys

  167(1.8%)

  172,8 tys

  49,7(0.6%)

  1,2 mln

  352(3.7%)

  900,3 tys

  263(2.4%)

  223,8 tys

  65,7(0.7%)

  451,9 tys

  133(1.2%)

  2,1 mln

  627(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  215,2 tys

  61,3(0.7%)

  263,1 tys

  75,5(0.8%)

  387,6 tys

  112(1.3%)

  463,6 tys

  136(1.4%)

  566,5 tys

  165(1.5%)

  1,3 mln

  395(3.9%)

  1,7 mln

  510(4.5%)

  1,6 mln

  472(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  410,6 tys

  117(1.4%)

  5,5 tys

  1,6(0%)

  53,4 tys

  15,4(0.2%)

  34,0 tys

  10,0(0.1%)

  36,6 tys

  10,7(0.1%)

  541,9 tys

  159(1.6%)

  1,2 mln

  350(3.1%)

  1,6 mln

  466(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  552,0 tys

  157(1.9%)

  653,8 tys

  188(2.1%)

  650,4 tys

  187(2.1%)

  455,4 tys

  134(1.4%)

  1,3 mln

  386(3.5%)

  788,2 tys

  231(2.3%)

  743,5 tys

  219(1.9%)

  387,0 tys

  114(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,0 tys

  19,7(0.2%)

  884,5 tys

  260(2.3%)

  212,9 tys

  62,9(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  210,9 tys

  60,1(0.7%)

  1,6 mln

  451(5%)

  454,4 tys

  131(1.5%)

  491,2 tys

  144(1.5%)

  3,3 mln

  975(8.9%)

  152,2 tys

  44,7(0.4%)

  154,6 tys

  45,4(0.4%)

  123,2 tys

  36,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,5 tys

  0,4(0%)

  20,6 tys

  5,9(0.1%)

  93,6 tys

  26,9(0.3%)

  29,6 tys

  8,7(0.1%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  118,2 tys

  34,8(0.3%)

  111,9 tys

  33,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  92,1 tys

  26,2(0.3%)

  88,3 tys

  25,3(0.3%)

  125,1 tys

  36,0(0.4%)

  110,5 tys

  32,4(0.3%)

  75,8 tys

  22,1(0.2%)

  100,4 tys

  29,5(0.3%)

  130,1 tys

  38,3(0.3%)

  108,9 tys

  32,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  458,9 tys

  135(1.4%)

  72,6 tys

  21,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,0 tys

  28,7(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  88,6 tys

  25,4(0.3%)

  118,4 tys

  34,1(0.4%)

  213,3 tys

  62,6(0.7%)

  264,3 tys

  77,1(0.7%)

  35,8 tys

  10,5(0.1%)

  127,6 tys

  37,5(0.3%)

  92,5 tys

  27,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,8 tys

  10,8(0.1%)

  23,4 tys

  6,7(0.1%)

  26,4 tys

  7,6(0.1%)

  47,1 tys

  13,8(0.1%)

  59,6 tys

  17,4(0.2%)

  65,2 tys

  19,1(0.2%)

  84,5 tys

  24,9(0.2%)

  77,9 tys

  23,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  674,0 tys

  193(2.1%)

  53,7 tys

  15,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,6 tys

  15,2(0.1%)

  77,1 tys

  22,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  122,1 tys

  34,8(0.4%)

  95,1 tys

  27,3(0.3%)

  86,5 tys

  24,9(0.3%)

  69,6 tys

  20,4(0.2%)

  58,7 tys

  17,1(0.2%)

  76,7 tys

  22,5(0.2%)

  75,1 tys

  22,1(0.2%)

  46,8 tys

  13,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  1,9(0%)

  8,8 tys

  2,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 tys

  0,8(0%)

  12,0 tys

  3,4(0%)

  181,5 tys

  52,3(0.6%)

  20,7 tys

  6,1(0.1%)

  5,3 tys

  1,5(0%)

  13,7 tys

  4,0(0%)

  43,7 tys

  12,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  693

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wojnicz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 908 mieszkańców Wojnicza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 457 kobiet oraz 451 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Wojnicza, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Wojnicza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wojniczu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  16,9% mieszkańców Wojnicza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 522 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 20,8% ludności (18,6% wśród dziewczynek i 23,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 195,59.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,4% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 209,60.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 22,9% mieszkańców (23,6% wśród dziewczyn i 22,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców Wojnicza w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 25,5% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Wojnicz
  10,0%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wojnicz
  28,2%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Wojnicz
  1,8%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wojnicz
  11,5%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wojnicz
  14,9%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wojnicz
  31,1%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wojnicz
  6,6%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wojnicz
  22,5%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wojnicz
  1,6%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wojniczu

 • 1522 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wojnicz
  1 522,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Wojnicz
  0,96
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 24,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wojniczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojniczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Wojniczu
  Publiczne
  14 679-00-13
  Wojnicz
  32-830 Wojnicz
  511510
 • Szkoły podstawowe w Wojniczu

 • 195,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wojnicz
  195,59
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 195,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wojnicz
  195,15
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wojnicz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wojnicz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wojnicz
  22,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 70,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 59,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wojniczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojniczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (św. Jan Kanty)
  Publiczna
  14 679-00-19
  14 679-00-19
  ul. RYNEK 30
  32-830 Wojnicz
  2454645
 • Szkoły gimnazjalne w Wojniczu

 • 209,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Wojnicz
  209,60
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 207,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Wojnicz
  207,20
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wojnicz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wojnicz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Wojnicz
  24,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 • 39,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Wojniczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojniczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi (święta Kinga)
  Publiczne
  14 679-01-86
  14 679-01-86
  ul. Szkolna 10
  32-830 Wojnicz
  1228531
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Wojniczu

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Wojniczu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Wojnicz
  26,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Wojnicz
  26,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Wojniczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojniczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Jan Paweł II)
  Publiczne
  14 679-00-05
  14 679-01-38
  ul. Jagiellońska 17
  32-830 Wojnicz
  7167-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  ul. Jagiellońska 17
  32-830 Wojnicz
  391-
  Liceum Ogólnokształcące (Jan Paweł II)
  Publiczne
  14 679-00-05
  14 679-01-38
  ul. Jagiellońska 17
  32-830 Wojnicz
  379-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wojniczu

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wojnicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wojnicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wojnicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)