Powiat zduńskowolski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat zduńskowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 67 277 Liczba mieszkańców
 • 369 km2 Powierzchnia
 • 183 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,1% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Rychlik Starosta
 • ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola Adres starostwa powiatowego
 • EZD Tablice rejestracyjne
Powiat zduńskowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1019 TERYT (TERC)
Herb powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski herb
Flaga powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski flaga

powiat zduńskowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
(43) 823-41-39
ul. Łaska 61a
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
(43) 823-31-65, 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
(43) 824-24-11
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zduńskiej Woli
(43) 823-26-97, 823-41-48, 823-21-99
ul. Łaska 13
98-220 Zduńska Wola
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
(43) 823-22-04
(43) 823-22-04
ul. S.Złotnickiego
98-220 Zduńska Wola

Powiat zduńskowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie zduńskowolskim oddano do użytku 143 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,12 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 93,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zduńskowolskim to 5,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie zduńskowolskim to 128,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zduńskowolskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 143 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat zduńskowolski
  2,12
  Województwo
  2,87
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 133 Użytek własny
 • 10 Sprzedaż lub wynajem
 • 93,0%
  7,0%
 • 750 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. zduńskowolski
  5,24
  woj. łódzkie
  4,48
  Cały kraj
  4,13
 • 11,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat zduńskowolski
  11,11
  Województwo
  12,86
  Cały kraj
  15,89
 • 18 332 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 128,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  128,2 m2
  łódzkie
  112,6 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. zduńskowolski
  0,27 m2
  woj. łódzkie
  0,32 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat zduńskowolski ma 67 277 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego zawarli w 2015 roku 325 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zduńskowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -178. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,6 na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. W 2015 roku urodziło się 574 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 271 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,6% zgonów w powiecie zduńskowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w powiecie zduńskowolskim były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zduńskowolskiego przypada 11.12 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 600 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 644 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zduńskowolskiego -44. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zduńskowolskiego

 • 67 277 Liczba mieszkańców
 • 34 753 Kobiety
 • 32 524 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w latach 2017-2050

 • 56 060 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 794 Kobiety
 • 27 266 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zduńskowolskiego

 • 41,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,1 lat
  łódzkie
  42,3 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zduńskowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zduńskowolskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,3%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5%Żonaci/Zamężne
 • pow. zduńskowolski
  55,5%
  Województwo
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat zduńskowolski
  9,9%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. zduńskowolski
  5,8%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zduńskowolskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. zduńskowolski
  4,8
  łódzkie
  4,6
  Cały kraj
  4,9
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  1,6
  łódzkie
  1,5
  Cała Polska
  1,8
 • 325 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim

 • -178 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -67 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -111 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,6
  woj. łódzkie
  -3,6
  Cała Polska
  -0,7
 • -3,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zduńskowolskim w roku 2015

 • 574 Urodzenia żywe
 • 289 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 285 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,5
  łódzkie
  8,9
  Kraj
  9,6
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. zduńskowolski
  36,1
  Województwo
  38,3
  Polska
  40,1
 • 10.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.6
 • 50.22 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.22
 • 80.51 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80.51
 • 67.43 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.43
 • 24.19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24.19
 • 7.6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.6
 • 0.47 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.47
 • 3 271 gŚrednia waga noworodków
 • 3 211 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 332 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 271 g
  Województwo
  3 344 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 144 Waga 3500g - 3999g
 • 144
 • 265 Waga 3000g - 3499g
 • 265
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,20
  Województwo
  1,26
  Polska
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  łódzkie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. zduńskowolski
  0,76
  woj. łódzkie
  0,71
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie zduńskowolskim w roku 2015

 • 752 Zgony
 • 356 Kobiety
  (Zgony)
 • 396 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,1
  woj. łódzkie
  12,5
  Kraj
  10,3
 • 131,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  131,0
  woj. łódzkie
  140,8
  Cała Polska
  106,9
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zduńskowolski
  3,5
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  łódzkie
  4,1
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,8
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat zduńskowolski
  42,4%
  Województwo
  44,1%
  Cała Polska
  45,1%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  24,6%
  Cały kraj
  26,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,3%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  9,4
  Cały kraj
  3,9
 • 81,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,4
  Cała Polska
  70,2
 • 277,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat zduńskowolski
  277,1
  woj. łódzkie
  291,5
  Cały kraj
  260,7
 • 278,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  278,8
  Cała Polska
  248,3
 • 433,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 468,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 396,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  433,4
  łódzkie
  522,1
  Cały kraj
  441,1
 • 76,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  76,6
  Województwo
  98,1
  Polska
  85,7
 • 42,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. zduńskowolski
  42,8
  Województwo
  31,6
  Cała Polska
  30,1
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat zduńskowolski
  5,7
  woj. łódzkie
  8,1
  Cały kraj
  8,2
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. łódzkie
  0,7%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 600 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 329 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 271 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 644 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 352 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 292 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -44 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie zduńskowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 221 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 50,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim wynosiło w 2015 roku 12,6% (14,2% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim wynosi 3 146,61 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego 5 470 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 174 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 296.

  17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 11,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim

 • 221 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  221,0
  woj. łódzkie
  230,0
  Cała Polska
  232,0
 • 12,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,2% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,6%
  Województwo
  10,3%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim

 • 3 147 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 147 PLN
  woj. łódzkie
  3 791 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zduńskowolskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zduńskowolskim

 • 5 470 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 174 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 296 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,8% Przemysł i budownictwo
 • 35,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 22,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,4% Pozostałe
 • 34,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zduńskowolskim

 • 14 924 Pracujący ogółem
 • 7 688 Kobiety
 • 7 236 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zduńskowolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,8
  łódzkie
  62,9
  Kraj
  60,1
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,0
  łódzkie
  35,6
  Cała Polska
  31,4
 • 111,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat zduńskowolski
  111,1
  woj. łódzkie
  130,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zduńskowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie zduńskowolskim stwierdzono 1 339 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,80 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zduńskowolskim wynosi 75,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,60 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 8,50 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,12 (72%), drogowe - 1,66 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zduńskowolskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 339 Przestępstwa ogółem
 • 1 339
 • 920 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 920
 • 211 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 211
 • 112 Przestępstwa drogowe
 • 112
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 575 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 575
 • 19,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  19,80
  łódzkie
  19,34
  Cała Polska
  20,80
 • 13,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,60
  Województwo
  13,12
  Polska
  13,59
 • 3,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zduńskowolski
  3,12
  woj. łódzkie
  3,41
  Cała Polska
  4,36
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,66
  łódzkie
  2,04
  Kraj
  1,99
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. zduńskowolski
  0,28
  woj. łódzkie
  0,47
  Polska
  0,45
 • 8,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  8,50
  woj. łódzkie
  11,13
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. zduńskowolski
  75%
  Województwo
  59%
  Cała Polska
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  łódzkie
  46%
  Cała Polska
  52%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  80%
  Kraj
  84%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  96%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. zduńskowolski
  100%
  woj. łódzkie
  79%
  Kraj
  82%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  49%
  Województwo
  37%
  Cała Polska
  46%

Powiat zduńskowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 16 033 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 784 kobiet oraz 8 249 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zduńskowolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  17,9% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 833 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,12.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 104,85.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat zduńskowolski
  13,6%
  łódzkie
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,0% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat zduńskowolski
  36,0%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,4%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  14,6%
  łódzkie
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zduńskowolski
  17,9%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. zduńskowolski
  21,6%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. zduńskowolski
  22,0%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat zduńskowolski
  1,4%
  łódzkie
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zduńskowolskim

 • 833 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  833,0
  łódzkie
  847,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. zduńskowolski
  1,29
  łódzkie
  1,15
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 114,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 112,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zduńskowolskim

 • 93,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,12
  Województwo
  91,63
  Cały kraj
  90,94
 • 92,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,30
  woj. łódzkie
  90,78
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  łódzkie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 303,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 265,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie zduńskowolskim

 • 104,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat zduńskowolski
  104,85
  woj. łódzkie
  100,03
  Cały kraj
  98,90
 • 96,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. zduńskowolski
  96,70
  woj. łódzkie
  93,23
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  łódzkie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 12
 •  
 • 166,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 132,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie zduńskowolskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zduńskowolskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  3,0
  woj. łódzkie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 78,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat zduńskowolski
  22,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 7 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 7
 • 108,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 66,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. zduńskowolski
  23,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zduńskowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zduńskowolski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)