Województwo lubuskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. lubuskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 017 450 Liczba mieszkańców
 • 13 988 km² Powierzchnia
 • 73 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,5% Stopa urbanizacji
 • Gorzów Wlkp. Siedziba wojewody
 • 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. K. Jagiellończyka 8 Urząd Wojewódzki
 • Katarzyna Osos Wojewoda
 • Zielona Góra Siedziba sejmiku
 • 65 - 057 ul. Podgórna 7 Urząd Marszałkowski
 • Elżbieta Polak Marszałek
 • F Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 08 TERYT (TERC)
Herb woj. lubuskie
Woj. lubuskie herb
Flaga woj. lubuskie
Woj. lubuskie flaga

Woj. lubuskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w lubuskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 233 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1 656 Użytek własny
 • 168 Sprzedaż lub wynajem
 • 90,8%
  9,2%
 • 13 691 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. lubuskie
  4,23
  Polska
  4,13
 • 308 325 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 95,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. lubuskie
  95,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubuskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. lubuskie ma 1 017 450 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy lubuskiego zawarli w 2015 roku 5 040 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców lubuskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Woj. lubuskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -736. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,7 na 1000 mieszkańców lubuskiego. W 2015 roku urodziło się 9 420 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 348 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest porównywalny do średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,6% zgonów w lubuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w lubuskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności lubuskiego przypada 9.96 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 10 959 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 11 852 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla lubuskiego -893. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców lubuskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców lubuskiego

 • 1 017 450 Liczba mieszkańców
 • 522 227 Kobiety
 • 495 223 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w lubuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w lubuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w lubuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców lubuskiego w latach 2017-2050

 • 878 645 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 433 669 Kobiety
 • 444 976 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w lubuskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w lubuskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w lubuskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców lubuskiego

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  40,6 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. lubuskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców lubuskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Woj. lubuskie
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Woj. lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 51,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Woj. lubuskie
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Woj. lubuskie
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w lubuskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w lubuskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. lubuskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. lubuskie
  2,0
  Polska
  1,8
 • 5 040 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w lubuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w lubuskim

 • -736 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -240 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -496 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Woj. lubuskie
  -0,7
  Polska
  -0,7
 • -1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w lubuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w lubuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w lubuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w lubuskim w roku 2015

 • 9 420 Urodzenia żywe
 • 4 517 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 903 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Woj. lubuskie
  9,2
  Polska
  9,6
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Woj. lubuskie
  38,7
  Polska
  40,1
 • 16.53 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.53
 • 54.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.26
 • 81.82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81.82
 • 66.25 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.25
 • 27.95 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.95
 • 5.3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.3
 • 0.24 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.24
 • 3 348 g Średnia waga noworodków
 • 3 271 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Woj. lubuskie
  3 348 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 5000g i więcej
 • 6
 • 111 Waga 4500g - 4999g
 • 111
 • 807 Waga 4000g - 4499g
 • 807
 • 2 856 Waga 3500g - 3999g
 • 2 856
 • 3 584 Waga 3000g - 3499g
 • 3 584
 • 1 462 Waga 2500g - 2999g
 • 1 462
 • 393 Waga 2000g - 2499g
 • 393
 • 119 Waga 1500g - 1999g
 • 119
 • 46 Waga 1000g - 1499g
 • 46
 • 19 Waga 600g - 999g
 • 19
 • 9 Waga poniżej 600g
 • 9
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Woj. lubuskie
  1,25
  Polska
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Woj. lubuskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Woj. lubuskie
  0,93
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w lubuskim w roku 2015

 • 10 156 Zgony
 • 4 757 Kobiety
  (Zgony)
 • 5 399 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 39 Zgony niemowląt
 • 16 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 23 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 41,0%
  59,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Woj. lubuskie
  10,0
  Polska
  10,3
 • 107,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. lubuskie
  107,8
  Polska
  106,9
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. lubuskie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Woj. lubuskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 2,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  2,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w lubuskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Woj. lubuskie
  39,3%
  Polska
  45,1%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Woj. lubuskie
  26,8%
  Polska
  26,6%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woj. lubuskie
  3,3%
  Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. lubuskie
  0,1
  Polska
  3,9
 • 61,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  61,8
  Polska
  70,2
 • 250,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Woj. lubuskie
  250,6
  Polska
  260,7
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. lubuskie
  243,8
  Polska
  248,3
 • 367,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 359,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. lubuskie
  367,4
  Polska
  441,1
 • 103,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 153,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. lubuskie
  103,3
  Polska
  85,7
 • 27,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Woj. lubuskie
  27,9
  Polska
  30,1
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Woj. lubuskie
  12,0
  Polska
  8,2
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Woj. lubuskie
  1,4%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 10 959 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 719 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 240 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 852 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 270 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 582 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -893 Saldo migracji
 • -551 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -342 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -893 Saldo migracji wewnętrznych
 • -551 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -342 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w lubuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w lubuskim

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. lubuskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubuskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W lubuskim na 1000 mieszkańców pracuje 219 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju. 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w lubuskim wynosiło w 2015 roku 10,5% (12,1% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubuskim wynosi 3 567,60 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców lubuskiego 87 880 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 80 461 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 419.

  14,1% aktywnych zawodowo mieszkańców lubuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,4% w przemyśle i budownictwie, a 0,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w lubuskim

 • 219 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Woj. lubuskie
  219,0
  Polska
  232,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,1% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Woj. lubuskie
  10,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w lubuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w lubuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w lubuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubuskim

 • 3 568 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Woj. lubuskie
  3 568 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w lubuskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w lubuskim

 • 87 880 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 80 461 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 419 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w lubuskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 1,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,7% Pozostałe
 • 41,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w lubuskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w lubuskim

 • 222 582 Pracujący ogółem
 • 113 114 Kobiety
 • 109 468 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w lubuskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. lubuskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. lubuskie
  58,4
  Polska
  60,1
 • 29,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. lubuskie
  29,7
  Polska
  31,4
 • 103,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Woj. lubuskie
  103,5
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. lubuskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w lubuskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 949 Przestępstwa ogółem
 • 26 949
 • 16 441 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 16 441
 • 6 760 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 6 760
 • 2 568 Przestępstwa drogowe
 • 2 568
 • 593 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 593
 • 14 001 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 14 001
 • 26,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  26,43
  Polska
  20,80
 • 16,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  16,13
  Polska
  13,59
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  6,63
  Polska
  4,36
 • 2,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  2,52
  Polska
  1,99
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  0,58
  Polska
  0,45
 • 13,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Woj. lubuskie
  13,73
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woj. lubuskie
  71%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Woj. lubuskie
  58%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Woj. lubuskie
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Woj. lubuskie
  99%

Woj. lubuskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 241 603 mieszkańców lubuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 117 972 kobiet oraz 123 631 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców lubuskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 18,9% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy lubuskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w lubuskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  18,1% mieszkańców lubuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 832 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,71.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,47.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców lubuskiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Woj. lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 17,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Woj. lubuskie
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Woj. lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woj. lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Woj. lubuskie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Woj. lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 18,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Woj. lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Woj. lubuskie
  18,9%
  Polska
  19,3%
 • 20,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Woj. lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w lubuskim

 • 832 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Woj. lubuskie
  832,0
  Polska
  842,0
 • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Woj. lubuskie
  1,12
  Polska
  1,12
 •  
 • 1 780,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 773,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 32,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 233,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 229,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 42,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w lubuskim

 • 90,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. lubuskie
  90,71
  Polska
  90,94
 • 89,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. lubuskie
  89,51
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubuskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubuskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Woj. lubuskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 4 630,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 3 972,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 658,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 256,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 224,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w lubuskim

 • 97,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. lubuskie
  97,47
  Polska
  98,90
 • 89,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. lubuskie
  89,11
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubuskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubuskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Woj. lubuskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 17
 •  
 • 2 331,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 687,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 644,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 181,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 141,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w lubuskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w lubuskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Woj. lubuskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 861,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 587,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 274,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 45,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Woj. lubuskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 21 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 21
 • 1 216,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 754,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 462,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Woj. lubuskie
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w lubuskim

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. lubuskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. lubuskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. lubuskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)