Powiat kamiennogórski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kamiennogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 44 262 Liczba mieszkańców
 • 396 km2 Powierzchnia
 • 112 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,4% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Gęborys Starosta
 • ul. Władysława Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra Adres starostwa powiatowego
 • DKA Tablice rejestracyjne
Powiat kamiennogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0207 TERYT (TERC)
Herb powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski herb
Flaga powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski flaga

powiat kamiennogórski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
75 744 68 88
75 744 82 50
ul. Lubawska 6
58-400 Kamienna Góra
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze
75 744 77 01
75 744 77 00
Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze
75 645 01 40
75 64 50 141
ul. Sienkiewicza 5
58-400 Kamienna Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze
75 743 02 64
75 744 74 43
ul. Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
(75) 645-01-00
(75) 645-01-11
ul. Broniewskiego
58-400 Kamienna Góra

Powiat kamiennogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat kamiennogórski ma 44 262 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w 2050 roku wynosi 30 555, z czego 15 412 to kobiety, a 15 143 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego zawarli w 2016 roku 214 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest stanu wolnego, 53,2% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kamiennogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -120. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,7 na 1000 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. W 2016 roku urodziło się 357 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,4% zgonów w powiecie kamiennogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w powiecie kamiennogórskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kamiennogórskiego przypada 10.77 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 343 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 428 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kamiennogórskiego -85. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -14.

  62,4% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 44 262 Liczba mieszkańców
 • 22 650 Kobiety
 • 21 612 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kamiennogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 30 555 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 412 Kobiety
 • 15 143 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kamiennogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  42,2 lat
  woj. dolnośląskie
  42,0 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kamiennogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat kamiennogórski
  30,3%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. kamiennogórski
  53,2%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 51,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,6%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,9%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kamiennogórskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,8
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. kamiennogórski
  1,6
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 214 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -120 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -60 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -60 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kamiennogórski
  -2,7
  Województwo
  -1,1
  Polska
  -0,2
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kamiennogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 357 Urodzenia żywe
 • 173 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 184 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  woj. dolnośląskie
  9,5
  Cały kraj
  10,0
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kamiennogórski
  35,9
  Województwo
  40,1
  Kraj
  41,7
 • 18.08 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.08
 • 59.49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.49
 • 71.58 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.58
 • 63.98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.98
 • 23.94 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23.94
 • 5.33 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.33
 • 3 314 g Średnia waga noworodków
 • 3 209 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kamiennogórski
  3 314 g
  woj. dolnośląskie
  3 339 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 99 Waga 3500g - 3999g
 • 99
 • 155 Waga 3000g - 3499g
 • 155
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,20
  Dolnośląskie
  1,29
  Polska
  1,36
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,58
  Dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,66
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,90
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie kamiennogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 477 Zgony
 • 233 Kobiety
  (Zgony)
 • 244 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kamiennogórski
  10,8
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  10,1
 • 133,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kamiennogórski
  133,6
  Województwo
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kamiennogórski
  2,8
  Dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,9
  Dolnośląskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kamiennogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kamiennogórski
  42,2%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,8%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,3%
  Województwo
  6,3%
  Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Polska
  74,3
 • 321,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kamiennogórski
  321,5
  Dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 526,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 566,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 483,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  526,1
  woj. dolnośląskie
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 104,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kamiennogórski
  104,1
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 35,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,1
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Polska
  31,8
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  13,2
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 343 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 191 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 152 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 428 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 227 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 201 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -99 Saldo migracji
 • -43 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -85 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kamiennogórskim oddano do użytku 44 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kamiennogórskim to 5,70 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie kamiennogórskim to 140,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,99
  woj. dolnośląskie
  5,68
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 44 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 251 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,70
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Kraj
  3,96
 • 5,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Dolnośląskie
  20,19
  Cały kraj
  16,85
 • 6 198 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 140,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat kamiennogórski
  140,9 m2
  Dolnośląskie
  81,1 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat kamiennogórski
  0,14 m2
  woj. dolnośląskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie kamiennogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 181 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kamiennogórskim wynosiło w 2016 roku 10,3% (9,6% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kamiennogórskim wynosi 3 460,07 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kamiennogórskiego 5 206 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 290 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 916.

  18,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kamiennogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kamiennogórski
  181,0
  woj. dolnośląskie
  262,0
  Kraj
  240,0
 • 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,6% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • pow. kamiennogórski
  10,3%
  woj. dolnośląskie
  7,3%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 460 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kamiennogórski
  3 460 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 386 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kamiennogórskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 206 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 290 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 916 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,3% Przemysł i budownictwo
 • 29,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,6% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kamiennogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 022 Pracujący ogółem
 • 4 648 Kobiety
 • 3 374 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kamiennogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kamiennogórski
  60,4
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kamiennogórski
  33,7
  Dolnośląskie
  34,2
  Polska
  32,7
 • 126,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kamiennogórski
  126,8
  Dolnośląskie
  126,3
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kamiennogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kamiennogórskim stwierdzono 682 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kamiennogórskim wynosi 72,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,88 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,50 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,70 (87%), drogowe - 1,65 (100%) oraz o charakterze gospodarczym - 0,97 (58%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 682 Przestępstwa ogółem
 • 682
 • 526 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 526
 • 43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 43
 • 73 Przestępstwa drogowe
 • 73
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 332 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 332
 • 15,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,40
  Dolnośląskie
  25,73
  Polska
  19,48
 • 11,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kamiennogórski
  11,88
  woj. dolnośląskie
  19,01
  Cała Polska
  12,76
 • 0,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,97
  Województwo
  3,66
  Polska
  3,91
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,65
  Dolnośląskie
  2,05
  Cały kraj
  1,91
 • 0,70 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kamiennogórski
  0,70
  Dolnośląskie
  0,50
  Polska
  0,47
 • 7,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,50
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  73%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  67%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  52%
  Polska
  55%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kamiennogórski
  58%
  woj. dolnośląskie
  78%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  87%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kamiennogórski
  54%
  Województwo
  41%
  Cały kraj
  46%

Powiat kamiennogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 10 044 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 802 kobiet oraz 5 242 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 17,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,9% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 22,4% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kamiennogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,9%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

  15,0% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,5% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 741 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,83.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,9% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w wieku potencjalnej nauki (33,3% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 10,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,3%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 11,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,7%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,7%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,4%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,5%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kamiennogórski
  30,9%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kamiennogórski
  5,0%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kamiennogórski
  22,4%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kamiennogórski
  1,7%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 741 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  741,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Polska
  842,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,34
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 54,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 54,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kamiennogórski
  85,83
  Województwo
  89,83
  Kraj
  90,94
 • 85,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kamiennogórski
  85,01
  Dolnośląskie
  88,87
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kamiennogórski
  19,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 175,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 145,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 94,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  94,43
  Dolnośląskie
  97,70
  Cały kraj
  98,90
 • 88,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  88,93
  Dolnośląskie
  89,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. kamiennogórski
  20,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 9
 •  
 • 105,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 76,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kamiennogórskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  4,0
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 28,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat kamiennogórski
  26,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  20,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12 Szkoły policealne ogółem
 • 12
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kamiennogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kamiennogórski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)