Powiat zamojski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat zamojski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 107 928 Liczba mieszkańców
 • 1 870 km2 Powierzchnia
 • 58 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 10,6% Stopa urbanizacji
 • Henryk Matej Starosta
 • ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Adres starostwa powiatowego
 • LZA Tablice rejestracyjne
Powiat zamojski na mapie
Identyfikatory
 • 0620 TERYT (TERC)
Herb powiatu zamojskiego
powiat zamojski herb
Flaga powiatu zamojskiego
powiat zamojski flaga

Powiat zamojski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat zamojski ma 107 928 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zamojskiego w 2050 roku wynosi 91 053, z czego 45 677 to kobiety, a 45 376 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zamojskiego zawarli w 2016 roku 517 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu zamojskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zamojski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -414. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,8 na 1000 mieszkańców powiatu zamojskiego. W 2016 roku urodziło się 855 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 382 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,6% zgonów w powiecie zamojskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w powiecie zamojskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zamojskiego przypada 11.75 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 975 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 139 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zamojskiego -164. W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 23.

  62,0% mieszkańców powiatu zamojskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 107 928 Liczba mieszkańców
 • 54 810 Kobiety
 • 53 118 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zamojskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zamojskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zamojskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zamojskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91 053 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 677 Kobiety
 • 45 376 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zamojskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zamojskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zamojskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. zamojski
  41,7 lat
  woj. lubelskie
  41,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zamojski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,1%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat zamojski
  11,7%
  Województwo
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 19,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Powiat
  0,8%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zamojskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat zamojski
  4,8
  Lubelskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. zamojski
  1,1
  Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,7
 • 517 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zamojskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -414 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -175 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -239 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,8
  Województwo
  -1,2
  Kraj
  -0,2
 • -1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zamojskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zamojskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zamojskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zamojskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 855 Urodzenia żywe
 • 431 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 424 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,9
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  10,0
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,8
  Województwo
  39,1
  Cały kraj
  41,7
 • 8.58 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.58
 • 40.46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.46
 • 78.11 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78.11
 • 64.31 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64.31
 • 27.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.15
 • 6.77 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.77
 • 3 382 g Średnia waga noworodków
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 425 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. zamojski
  3 382 g
  Województwo
  3 360 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 94 Waga 4000g - 4499g
 • 94
 • 254 Waga 3500g - 3999g
 • 254
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,12
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,36
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. zamojski
  0,57
  woj. lubelskie
  0,63
  Cały kraj
  0,66
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. zamojski
  0,67
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie zamojskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 269 Zgony
 • 606 Kobiety
  (Zgony)
 • 663 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  Lubelskie
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 148,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zamojski
  148,4
  Województwo
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,7
  Województwo
  3,5
  Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zamojskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. zamojski
  41,6%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,1%
  Lubelskie
  23,8%
  Polska
  26,7%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  8,1%
  Lubelskie
  5,5%
  Kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 261,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  261,9
  Województwo
  253,5
  Cała Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 470,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  470,2
  Lubelskie
  506,7
  Polska
  469,0
 • 54,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  54,5
  Województwo
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 25,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat zamojski
  25,4
  woj. lubelskie
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat zamojski
  5,4
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 975 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 521 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 454 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 139 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 613 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 526 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -141 Saldo migracji
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -164 Saldo migracji wewnętrznych
 • -92 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Saldo migracji zagranicznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zamojskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zamojski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie zamojskim oddano do użytku 231 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zamojskim to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie zamojskim to 139,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 231 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat zamojski
  2,14
  Lubelskie
  3,29
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 231 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 353 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,86
  Lubelskie
  4,43
  Kraj
  3,96
 • 12,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. zamojski
  12,54
  Lubelskie
  14,58
  Kraj
  16,85
 • 32 282 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 139,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  139,7 m2
  woj. lubelskie
  101,7 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat zamojski
  0,30 m2
  woj. lubelskie
  0,33 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie zamojskim na 1000 mieszkańców pracuje 92 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zamojskim wynosiło w 2016 roku 12,1% (12,9% wśród kobiet i 11,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zamojskim wynosi 3 243,03 PLN, co odpowiada 75.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zamojskiego 8 674 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 024 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 650.

  72,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zamojskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,6% w przemyśle i budownictwie, a 4,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. zamojski
  92,0
  Województwo
  180,0
  Cała Polska
  240,0
 • 12,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,9% Kobiety
 • 11,4% Mężczyźni
 • powiat zamojski
  12,1%
  Lubelskie
  10,4%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 243 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat zamojski
  3 243 PLN
  Lubelskie
  3 816 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zamojskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 674 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 024 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 650 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 72,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 74,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,6% Przemysł i budownictwo
 • 8,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 2,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,3% Pozostałe
 • 18,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zamojskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 928 Pracujący ogółem
 • 5 171 Kobiety
 • 4 757 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zamojskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zamojski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,3
  Lubelskie
  62,3
  Cała Polska
  61,7
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,4
  woj. lubelskie
  33,5
  Polska
  32,7
 • 119,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat zamojski
  119,8
  Lubelskie
  116,3
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zamojski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie zamojskim stwierdzono 958 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zamojskim wynosi 85,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zamojskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,09 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 2,83 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,18 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,69 (85%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 958 Przestępstwa ogółem
 • 958
 • 442 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 442
 • 183 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 183
 • 236 Przestępstwa drogowe
 • 236
 • 45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 45
 • 306 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 306
 • 8,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,87
  woj. lubelskie
  14,62
  Cały kraj
  19,48
 • 4,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  4,09
  Lubelskie
  8,70
  Kraj
  12,76
 • 1,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  1,69
  Lubelskie
  3,02
  Cały kraj
  3,91
 • 2,18 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,18
  woj. lubelskie
  2,09
  Kraj
  1,91
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  0,42
  Województwo
  0,47
  Polska
  0,47
 • 2,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. zamojski
  2,83
  Województwo
  6,60
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat zamojski
  85%
  woj. lubelskie
  73%
  Cały kraj
  67%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat zamojski
  75%
  woj. lubelskie
  62%
  Cały kraj
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat zamojski
  85%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat zamojski
  91%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  83%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat zamojski
  63%
  Lubelskie
  53%
  Cały kraj
  46%

Powiat zamojski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 26 781 mieszkańców powiatu zamojskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 105 kobiet oraz 13 676 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu zamojskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zamojskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zamojskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (26,0%).

  14,2% mieszkańców powiatu zamojskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,1% wśród dziewczynek i 14,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 647 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,74.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 85,12.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 12 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,8% mieszkańców powiatu zamojskiego w wieku potencjalnej nauki (34,8% kobiet i 34,7% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,8%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  27,8%
  Lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,9% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,6%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,5%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat zamojski
  6,5%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,6%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,9%
  Lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 647 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  647,0
  Lubelskie
  818,0
  Cała Polska
  842,0
 • 2,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  2,16
  woj. lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,12
 •  
 • 58,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 58,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 77,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 83,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. zamojski
  83,74
  Województwo
  89,77
  Polska
  90,94
 • 83,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,25
  Województwo
  89,16
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. zamojski
  15,0
  Lubelskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 561,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 476,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  85,12
  Województwo
  97,57
  Cały kraj
  98,90
 • 81,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  81,91
  Województwo
  92,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat zamojski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 274,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 200,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zamojskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  3,0
  woj. lubelskie
  4,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 10 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 10
 • 9 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  12,0
  Województwo
  22,0
  Cały kraj
  23,0
 • 12 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 12
 • 12 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 12
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zamojski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zamojski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zamojski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)