Powiat lubartowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat lubartowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 89 332 Liczba mieszkańców
 • 1 289 km2 Powierzchnia
 • 70 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,6% Stopa urbanizacji
 • Fryderyk Puła Starosta
 • ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów Adres starostwa powiatowego
 • LLB Tablice rejestracyjne
Powiat lubartowski na mapie
Identyfikatory
 • 0608 TERYT (TERC)
Herb powiatu lubartowskiego
powiat lubartowski herb
Flaga powiatu lubartowskiego
powiat lubartowski flaga

powiat lubartowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
81-85-53-081
81-85-52-882
Jana Pawła II 14
21-100 Lubartów
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
81-85-26-210
81-85-26-244
Lubelska 57 a
21-100 Lubartów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
81-85-45-445
81-85-45-445
Chopina 6
21-100 Lubartów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie
81-85-52-443
81-85-46-044
Lubelska 103
21-100 Lubartów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie
81-85-52-811
81-85-52-811
Lubelska 105
21-100 Lubartów
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
(81) 855-28-65
(81) 854-33-24
ul. Słowackiego
21-100 Lubartów

Powiat lubartowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie lubartowskim oddano do użytku 216 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,9% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 85,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 15,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lubartowskim to 5,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie lubartowskim to 124,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lubartowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 216 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. lubartowski
  2,41
  Województwo
  2,91
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 182 Użytek własny
 • 32 Sprzedaż lub wynajem
 • 85,0%
  15,0%
 • 1 131 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat lubartowski
  5,24
  Lubelskie
  4,56
  Polska
  4,13
 • 12,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  12,64
  woj. lubelskie
  13,28
  Polska
  15,89
 • 26 941 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 124,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  124,7 m2
  Województwo
  105,4 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubartowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat lubartowski ma 89 332 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu lubartowskiego zawarli w 2015 roku 413 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców powiatu lubartowskiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubartowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -169. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,9 na 1000 mieszkańców powiatu lubartowskiego. W 2015 roku urodziło się 844 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,4% zgonów w powiecie lubartowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w powiecie lubartowskim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lubartowskiego przypada 11.31 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 753 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 874 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lubartowskiego -121. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,0% mieszkańców powiatu lubartowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lubartowskiego

 • 89 332 Liczba mieszkańców
 • 45 657 Kobiety
 • 43 675 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lubartowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lubartowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lubartowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubartowskiego w latach 2017-2050

 • 76 819 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 647 Kobiety
 • 38 172 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lubartowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lubartowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lubartowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lubartowskiego

 • 40,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. lubartowski
  40,3 lat
  Lubelskie
  41,1 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubartowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lubartowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,3%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,3%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,7%
  Lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • pow. lubartowski
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lubartowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lubartowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,6
  woj. lubelskie
  5,0
  Kraj
  4,9
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. lubartowski
  1,3
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,8
 • 413 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lubartowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lubartowskim

 • -169 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -47 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -122 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,9
  Lubelskie
  -1,4
  Polska
  -0,7
 • 1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lubartowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lubartowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lubartowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lubartowskim w roku 2015

 • 844 Urodzenia żywe
 • 422 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 422 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,4
  Lubelskie
  9,2
  Cała Polska
  9,6
 • 39,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. lubartowski
  39,9
  Województwo
  38,8
  Polska
  40,1
 • 10.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.1
 • 47.78 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.78
 • 89.46 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.46
 • 72.42 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.42
 • 34.17 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.17
 • 6.17 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.17
 • 3 367 gŚrednia waga noworodków
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. lubartowski
  3 367 g
  Województwo
  3 361 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 77 Waga 4000g - 4499g
 • 77
 • 255 Waga 3500g - 3999g
 • 255
 • 319 Waga 3000g - 3499g
 • 319
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,29
  Lubelskie
  1,26
  Cały kraj
  1,29
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. lubartowski
  0,65
  Lubelskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. lubartowski
  0,83
  woj. lubelskie
  0,86
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie lubartowskim w roku 2015

 • 1 013 Zgony
 • 469 Kobiety
  (Zgony)
 • 544 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat lubartowski
  11,3
  woj. lubelskie
  10,7
  Kraj
  10,3
 • 120,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,0
  Województwo
  115,7
  Cała Polska
  106,9
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,4
  Lubelskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. lubartowski
  3,3
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubartowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,4%
  Województwo
  47,0%
  Cała Polska
  45,1%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,0%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  26,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Lubelskie
  5,3%
  Kraj
  5,4%
 • 2,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  2,9
  Cały kraj
  3,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Kraj
  70,2
 • 261,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat lubartowski
  261,7
  Województwo
  238,2
  Cały kraj
  260,7
 • 222,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  222,4
  Cała Polska
  248,3
 • 540,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 606,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 471,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lubartowski
  540,1
  Lubelskie
  483,3
  Cały kraj
  441,1
 • 70,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lubartowski
  70,7
  woj. lubelskie
  78,4
  Polska
  85,7
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  37,1
  Lubelskie
  27,1
  Cały kraj
  30,1
 • 8,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,7
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  Lubelskie
  0,8%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 753 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 385 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 368 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 874 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 464 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 410 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -121 Saldo migracji
 • -79 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -42 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -121 Saldo migracji wewnętrznych
 • -79 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -42 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lubartowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lubartowskim

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubartowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubartowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie lubartowskim na 1000 mieszkańców pracuje 133 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubartowskim wynosiło w 2015 roku 14,1% (14,6% wśród kobiet i 13,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubartowskim wynosi 3 144,70 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubartowskiego 6 644 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 051 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 593.

  57,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubartowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,3% w przemyśle i budownictwie, a 7,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubartowskim

 • 133 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  133,0
  Lubelskie
  175,0
  Cały kraj
  232,0
 • 14,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,6% Kobiety
 • 13,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,1%
  Lubelskie
  11,7%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lubartowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lubartowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lubartowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubartowskim

 • 3 145 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat lubartowski
  3 145 PLN
  Województwo
  3 699 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lubartowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lubartowskim

 • 6 644 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 051 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 593 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lubartowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 57,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Przemysł i budownictwo
 • 9,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 14,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Pozostałe
 • 24,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lubartowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lubartowskim

 • 11 889 Pracujący ogółem
 • 6 431 Kobiety
 • 5 458 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lubartowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubartowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lubartowski
  61,2
  Województwo
  61,1
  Cały kraj
  60,1
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lubartowski
  30,7
  Województwo
  32,3
  Polska
  31,4
 • 100,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  100,7
  woj. lubelskie
  112,1
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubartowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie lubartowskim stwierdzono 986 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lubartowskim wynosi 74,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lubartowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,95 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 4,53 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lubartowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 986 Przestępstwa ogółem
 • 986
 • 533 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 533
 • 155 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 155
 • 244 Przestępstwa drogowe
 • 244
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 406 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 406
 • 11,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,01
  Województwo
  15,39
  Cała Polska
  20,80
 • 5,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,95
  Województwo
  9,45
  Cała Polska
  13,59
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Lubelskie
  2,92
  Polska
  4,36
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,73
  woj. lubelskie
  2,20
  Cały kraj
  1,99
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  woj. lubelskie
  0,41
  Cała Polska
  0,45
 • 4,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat lubartowski
  4,53
  Województwo
  7,15
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. lubartowski
  75%
  Lubelskie
  71%
  Polska
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  63%
  Lubelskie
  60%
  Kraj
  52%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  68%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. lubartowski
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat lubartowski
  96%
  Lubelskie
  85%
  Polska
  82%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  51%
  Polska
  46%

Powiat lubartowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 22 973 mieszkańców powiatu lubartowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 223 kobiet oraz 11 750 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców powiatu lubartowskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 28,3% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lubartowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lubartowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz podstawowe ukończone (27,1%).

  17,2% mieszkańców powiatu lubartowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 713 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,38.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,05.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,7% mieszkańców powiatu lubartowskiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. lubartowski
  12,3%
  Lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,0%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. lubartowski
  2,9%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,3% W miastach
  (policealne)
 • 2,2% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,2%
  Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,2%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,3%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lubartowskim

 • 713 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  713,0
  woj. lubelskie
  818,0
  Kraj
  842,0
 • 1,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat lubartowski
  1,80
  Lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 109,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 109,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 67,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lubartowskim

 • 89,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,38
  Lubelskie
  89,77
  Cały kraj
  90,94
 • 88,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. lubartowski
  88,87
  woj. lubelskie
  89,16
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubartowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubartowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. lubartowski
  16,0
  Lubelskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 505,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 435,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie lubartowskim

 • 96,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,05
  Województwo
  97,57
  Cała Polska
  98,90
 • 93,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. lubartowski
  93,23
  woj. lubelskie
  92,79
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubartowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubartowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 231,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 171,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lubartowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubartowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 63,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 48,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat lubartowski
  25,0
  Lubelskie
  22,0
  Cała Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 71,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  14,0
  Lubelskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lubartowskim

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubartowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubartowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubartowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)