Kutno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Kutno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kutno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Kutno.
 • 44 718 Liczba mieszkańców
 • 33,6 km² Powierzchnia
 • 1 331,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 113 m n.p.m Wysokość
 • XIII/XIV Data założenia
 • 1386 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • EKU Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Paweł Burzyński Prezydent miasta
Identyfikatory
 • 19.364352.2306 Współrzędne GPS
 • 1002011 TERYT (TERC)
 • 0969103 SIMC
Herb miasta Kutno
Kutno herb

Kutno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-300Poczta Kutno 001, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
99-301Poczta Kutno 003, ul. Zamojskiego 4
99-302Poczta Kutno 004
99-310Poczta Kutno 002, ul. 3 Maja 3

Kutno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kutnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kutnie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta Kutno
(24) 253-11-02
(24) 254-28-36
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
Urząd Gminy Kutno
(24) 355-70-20
(24) 355-70-21
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno
Urząd Skarbowy w Kutnie
(24) 355-61-00
(24) 355-65-65
Dr. Antoniego Troczewskiego 12
99-300 Kutno
ZUS Inspektorat w Kutnie (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 12
99-301 Kutno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
(24)355-47-01
ul. Wilcza 2A
99-300 Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
(24) 253-35-49,(24)254-72-37, (24) 253-34-69
ul. Józefów 22
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa PSP Kutno
(24) 251-00-69
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Kutno
(24) 254-20-76
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Komadzyn
(24) 385-13-24

99-300 Kutno
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
(24) 253-22-44
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Kutnie
(24) 355-71-00
ul. Kościuszki 14
99-300 Kutno
Oddział Celny w Kutnie
(24)253-86-53
ul. Holenderska 14
99-300 Kutno
Starostwo Powiatowe w Kutnie
(24) 355-47-80
(24) 355-47-84
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

Kutno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Kutno jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 44 718, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 204 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,5% mieszkańców Kutna jest stanu wolnego, 55,2% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,2% to wdowy/wdowcy.

  Kutno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -181. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,0 na 1000 mieszkańców Kutna. W 2016 roku urodziło się 370 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,3% zgonów w Kutnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,3% zgonów w Kutnie były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kutna przypada 12.28 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 282 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 433 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kutna -151. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  60,2% mieszkańców Kutna jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 44 718 Liczba mieszkańców
 • 23 756 Kobiety
 • 20 962 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kutnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kutnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kutnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kutno
  43,6 lat
  łódzkie
  42,5 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kutno, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Kawalerowie/Panny
 • Kutno
  25,7%
  łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 19,8% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,2% Żonaci/Zamężne
 • Kutno
  55,3%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 19,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,2%
  Województwo
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kutnie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  4,5
  woj. łódzkie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,9
  łódzkie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 204 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kutnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -181 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -94 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kutno
  -4,0
  łódzkie
  -3,0
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kutnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kutnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kutnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kutnie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 370 Urodzenia żywe
 • 179 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 191 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  łódzkie
  9,2
  Cała Polska
  10,0
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,7
  Województwo
  39,9
  Cała Polska
  41,7
 • 13.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.13
 • 51.98 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.98
 • 87.4 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.4
 • 58.86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58.86
 • 34.52 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.52
 • 6.06 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.06
 • 3 376 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 361 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 376 g
  woj. łódzkie
  3 350 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 264 Waga 3500g - 3999g
 • 264
 • 306 Waga 3000g - 3499g
 • 306
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,26
  woj. łódzkie
  1,32
  Cała Polska
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kutno
  0,61
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,66
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Kutnie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 551 Zgony
 • 273 Kobiety
  (Zgony)
 • 278 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,3
  woj. łódzkie
  12,1
  Cała Polska
  10,1
 • 156,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  156,8
  woj. łódzkie
  132,5
  Kraj
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kutno
  3,7
  łódzkie
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 5,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  5,0
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kutnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  49,4%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Kraj
  45,7%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,1%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kutno
  5,2%
  Województwo
  7,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,1
  Cała Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  83,3
  Polska
  74,3
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  295,1
  Województwo
  314,0
  Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Polska
  261,6
 • 631,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 655,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 605,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  631,4
  Województwo
  519,0
  Cały kraj
  469,0
 • 114,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kutno
  114,4
  woj. łódzkie
  90,2
  Polska
  87,7
 • 42,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kutno
  42,6
  łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  31,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,7
  woj. łódzkie
  10,4
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 282 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 159 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 123 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 433 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 219 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 214 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -130 Saldo migracji
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -151 Saldo migracji wewnętrznych
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -91 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kutnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kutno, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Kutnie oddano do użytku 127 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  30,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,2% na mieszkania komunalne, 22,8% jako cele indywidualne, mieszkania spółdzielcze (21,3%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kutnie to 3,28 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Kutnie to 68,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 127 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  2,84
  woj. łódzkie
  2,84
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 29 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 416 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  3,28
  łódzkie
  4,37
  Kraj
  3,96
 • 9,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Kutno
  9,30
  woj. łódzkie
  12,43
  Cały kraj
  16,85
 • 8 754 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 68,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  68,9 m2
  Województwo
  111,9 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Kutno
  0,20 m2
  łódzkie
  0,32 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Kutnie na 1000 mieszkańców pracuje 367 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kutnie wynosiło w 2016 roku 10,0% (11,7% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie wynosi 3 685,59 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna 1 688 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 959 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 271.

  30,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 367 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  367,0
  łódzkie
  237,0
  Cały kraj
  240,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,7% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Kutno
  10,0%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kutnie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kutnie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kutnie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 686 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 686 PLN
  Województwo
  3 925 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kutnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 688 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 959 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 271 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Przemysł i budownictwo
 • 20,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 34,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kutnie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 432 Pracujący ogółem
 • 7 665 Kobiety
 • 8 767 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kutnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kutno, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kutno
  66,0
  woj. łódzkie
  64,7
  Polska
  61,7
 • 41,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,1
  woj. łódzkie
  37,0
  Polska
  32,7
 • 164,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  164,7
  Województwo
  133,8
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kutno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Kutnie stwierdzono szacunkowo 1 394 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 31,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kutnie wynosi 84,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kutna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 17,60 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,27 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,06 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kutna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 394 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 394
 • 460 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 460
 • 789 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 789
 • 99 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 99
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 16
 • 362 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 362
 • 31,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  31,10
  Województwo
  18,50
  Cały kraj
  19,48
 • 10,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  10,27
  Województwo
  12,38
  Polska
  12,76
 • 17,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,60
  Województwo
  3,23
  Cała Polska
  3,91
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,22
  woj. łódzkie
  2,07
  Cały kraj
  1,91
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Województwo
  0,47
  Cały kraj
  0,47
 • 8,06 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  8,06
  woj. łódzkie
  9,93
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  łódzkie
  62%
  Kraj
  67%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kutno
  58%
  Województwo
  49%
  Polska
  55%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kutno
  99%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  83%
  woj. łódzkie
  79%
  Polska
  83%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  woj. łódzkie
  40%
  Polska
  46%

Kutno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Kutna wyniosła w 2015 roku 158,8 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Kutna - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,5 mln złotych, czyli 16,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kutna wyniosła w 2015 roku 157,1 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (55.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). W budżecie Kutna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 780 złotych na mieszkańca (22,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,6 złotych na mieszkańca (1,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 27,2%.
 • Wydatki budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,2 mln

  2,2 tys(100%)

  126,5 mln

  2,7 tys(100%)

  149,3 mln

  3,2 tys(100%)

  158,3 mln

  3,4 tys(100%)

  131,4 mln

  2,9 tys(100%)

  130,0 mln

  2,8 tys(100%)

  156,8 mln

  3,4 tys(100%)

  158,8 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,5 mln

  629(28%)

  32,6 mln

  699(25.8%)

  35,1 mln

  759(23.5%)

  37,2 mln

  807(23.5%)

  39,3 mln

  855(29.9%)

  39,8 mln

  871(30.6%)

  42,7 mln

  940(27.2%)

  43,9 mln

  975(27.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,2 mln

  388(17.3%)

  20,2 mln

  433(16%)

  24,3 mln

  525(16.3%)

  20,5 mln

  445(13%)

  21,9 mln

  476(16.7%)

  22,8 mln

  500(17.5%)

  24,1 mln

  532(15.4%)

  25,9 mln

  575(16.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,6 mln

  397(17.7%)

  29,4 mln

  631(23.2%)

  33,1 mln

  716(22.2%)

  18,5 mln

  402(11.7%)

  14,3 mln

  311(10.9%)

  17,4 mln

  381(13.4%)

  22,9 mln

  505(14.6%)

  22,5 mln

  499(14.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,4 mln

  221(9.9%)

  11,9 mln

  255(9.4%)

  12,6 mln

  272(8.4%)

  12,3 mln

  266(7.8%)

  12,6 mln

  275(9.6%)

  12,3 mln

  270(9.5%)

  13,4 mln

  295(8.6%)

  19,0 mln

  421(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,0 mln

  212(9.5%)

  12,4 mln

  266(9.8%)

  15,0 mln

  325(10.1%)

  10,2 mln

  220(6.4%)

  8,2 mln

  178(6.2%)

  11,5 mln

  252(8.9%)

  17,8 mln

  393(11.4%)

  17,8 mln

  396(11.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 mln

  79,9(3.6%)

  4,5 mln

  97,2(3.6%)

  7,7 mln

  166(5.1%)

  22,5 mln

  488(14.2%)

  10,1 mln

  220(7.7%)

  6,0 mln

  132(4.6%)

  12,0 mln

  265(7.7%)

  8,0 mln

  179(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,5 mln

  95,1(4.2%)

  4,3 mln

  91,4(3.4%)

  3,5 mln

  76,7(2.4%)

  5,1 mln

  110(3.2%)

  4,1 mln

  89,5(3.1%)

  4,1 mln

  90,5(3.2%)

  4,0 mln

  88,3(2.6%)

  5,7 mln

  127(3.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  160(4.9%)

  20,8 mln

  451(13.2%)

  8,1 mln

  176(6.2%)

  5,0 mln

  109(3.8%)

  5,3 mln

  116(3.4%)

  5,1 mln

  114(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,7 mln

  99,5(4.4%)

  5,8 mln

  125(4.6%)

  4,5 mln

  98,0(3%)

  4,8 mln

  104(3%)

  3,9 mln

  84,2(2.9%)

  4,2 mln

  91,3(3.2%)

  4,2 mln

  92,9(2.7%)

  4,4 mln

  98,3(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  30,1(1.3%)

  1,4 mln

  29,8(1.1%)

  1,6 mln

  35,2(1.1%)

  1,5 mln

  32,6(1%)

  1,5 mln

  32,9(1.2%)

  1,4 mln

  31,7(1.1%)

  1,6 mln

  36,3(1.1%)

  1,6 mln

  35,3(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  23,8(1.1%)

  912,2 tys

  19,6(0.7%)

  1,3 mln

  27,4(0.8%)

  1,2 mln

  25,8(0.8%)

  3,0 mln

  64,8(2.3%)

  2,2 mln

  47,2(1.7%)

  1,6 mln

  34,7(1%)

  1,2 mln

  27,4(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  965,9 tys

  20,6(0.9%)

  1,1 mln

  23,7(0.9%)

  990,4 tys

  21,4(0.7%)

  1,1 mln

  24,6(0.7%)

  2,2 mln

  47,8(1.7%)

  855,7 tys

  18,7(0.7%)

  1,5 mln

  32,7(0.9%)

  996,4 tys

  22,1(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  641,1 tys

  13,7(0.6%)

  698,2 tys

  15,0(0.6%)

  741,8 tys

  16,1(0.5%)

  771,2 tys

  16,7(0.5%)

  777,7 tys

  16,9(0.6%)

  922,2 tys

  20,2(0.7%)

  951,6 tys

  21,0(0.6%)

  978,2 tys

  21,7(0.6%)

  Handel

  [Dział 500]

  540,6 tys

  11,5(0.5%)

  557,0 tys

  12,0(0.4%)

  467,3 tys

  10,1(0.3%)

  493,2 tys

  10,7(0.3%)

  526,6 tys

  11,5(0.4%)

  486,9 tys

  10,7(0.4%)

  487,0 tys

  10,7(0.3%)

  550,2 tys

  12,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  886,4 tys

  18,9(0.8%)

  626,6 tys

  13,4(0.5%)

  839,3 tys

  18,2(0.6%)

  948,7 tys

  20,5(0.6%)

  800,4 tys

  17,4(0.6%)

  891,6 tys

  19,5(0.7%)

  3,7 mln

  81,4(2.4%)

  531,6 tys

  11,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,4 tys

  0,2(0%)

  78,9 tys

  1,7(0.1%)

  206,9 tys

  4,5(0.1%)

  87,3 tys

  1,9(0.1%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  207,9 tys

  4,6(0.1%)

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  127,5 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,8 tys

  1,8(0.1%)

  239,0 tys

  5,3(0.2%)

  268,8 tys

  6,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,0 tys

  0,5(0%)

  32,3 tys

  0,7(0%)

  28,7 tys

  0,6(0%)

  29,8 tys

  0,6(0%)

  34,9 tys

  0,8(0%)

  39,3 tys

  0,9(0%)

  39,3 tys

  0,9(0%)

  36,8 tys

  0,8(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  28,4 tys

  0,6(0%)

  28,8 tys

  0,6(0%)

  23,0 tys

  0,5(0%)

  49,5 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,5 mln

  2,3 tys(100%)

  108,3 mln

  2,3 tys(100%)

  125,5 mln

  2,7 tys(100%)

  135,7 mln

  2,9 tys(100%)

  127,2 mln

  2,8 tys(100%)

  134,2 mln

  2,9 tys(100%)

  152,9 mln

  3,4 tys(100%)

  157,1 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  56,0 mln

  1,2 tys(51.1%)

  57,6 mln

  1,2 tys(53.2%)

  62,0 mln

  1,3 tys(49.4%)

  67,0 mln

  1,5 tys(49.4%)

  69,8 mln

  1,5 tys(54.9%)

  77,3 mln

  1,7 tys(57.6%)

  81,5 mln

  1,8 tys(53.3%)

  87,5 mln

  1,9 tys(55.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,6 mln

  375(16.1%)

  19,5 mln

  419(18%)

  19,5 mln

  422(15.5%)

  20,3 mln

  440(15%)

  21,3 mln

  462(16.7%)

  21,1 mln

  462(15.7%)

  21,4 mln

  471(14%)

  22,8 mln

  507(14.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  283(12.1%)

  13,7 mln

  294(12.6%)

  17,0 mln

  368(13.6%)

  13,6 mln

  295(10%)

  14,2 mln

  310(11.2%)

  14,4 mln

  315(10.7%)

  15,1 mln

  333(9.9%)

  16,2 mln

  359(10.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  12,8 mln

  273(11.7%)

  4,5 mln

  97,4(4.2%)

  6,8 mln

  146(5.4%)

  8,0 mln

  174(5.9%)

  4,7 mln

  102(3.7%)

  6,0 mln

  131(4.4%)

  10,3 mln

  228(6.8%)

  8,6 mln

  192(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  40,9(1.7%)

  4,3 mln

  91,4(3.9%)

  7,5 mln

  163(6%)

  2,1 mln

  45,4(1.5%)

  3,7 mln

  81,5(2.9%)

  3,7 mln

  81,9(2.8%)

  4,4 mln

  97,6(2.9%)

  5,2 mln

  115(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  84,0(3.6%)

  2,8 mln

  60,2(2.6%)

  4,0 mln

  87,0(3.2%)

  3,8 mln

  83,3(2.8%)

  3,3 mln

  71,6(2.6%)

  3,7 mln

  81,1(2.8%)

  4,7 mln

  103(3.1%)

  4,8 mln

  107(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  27,0(1.2%)

  3,0 mln

  64,7(2.8%)

  4,0 mln

  86,1(3.2%)

  4,5 mln

  96,4(3.3%)

  2,6 mln

  56,8(2.1%)

  2,9 mln

  64,2(2.2%)

  6,5 mln

  144(4.3%)

  4,3 mln

  95,5(2.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  38,3(1.4%)

  4,3 mln

  93,8(3.2%)

  2,7 mln

  59,4(2.1%)

  2,8 mln

  61,9(2.1%)

  3,3 mln

  73,1(2.2%)

  3,5 mln

  76,9(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  410,2 tys

  8,8(0.4%)

  542,6 tys

  11,6(0.5%)

  546,2 tys

  11,8(0.4%)

  583,3 tys

  12,6(0.4%)

  526,4 tys

  11,4(0.4%)

  508,1 tys

  11,1(0.4%)

  509,7 tys

  11,2(0.3%)

  1,4 mln

  32,1(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  749,1 tys

  16,0(0.7%)

  802,2 tys

  17,2(0.7%)

  865,0 tys

  18,7(0.7%)

  851,4 tys

  18,4(0.6%)

  864,4 tys

  18,8(0.7%)

  839,8 tys

  18,4(0.6%)

  925,5 tys

  20,4(0.6%)

  960,9 tys

  21,3(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  188,2 tys

  4,0(0.2%)

  67,5 tys

  1,4(0.1%)

  68,2 tys

  1,5(0.1%)

  8,9 mln

  193(6.6%)

  2,7 mln

  57,9(2.1%)

  73,3 tys

  1,6(0.1%)

  2,6 mln

  57,5(1.7%)

  575,4 tys

  12,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  902,1 tys

  19,3(0.8%)

  988,7 tys

  21,2(0.9%)

  803,7 tys

  17,4(0.6%)

  796,8 tys

  17,3(0.6%)

  231,4 tys

  5,0(0.2%)

  336,7 tys

  7,4(0.3%)

  268,3 tys

  5,9(0.2%)

  431,7 tys

  9,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,8 tys

  0,7(0%)

  82,8 tys

  1,8(0.1%)

  73,0 tys

  1,6(0.1%)

  566,7 tys

  12,3(0.4%)

  278,3 tys

  6,1(0.2%)

  267,1 tys

  5,9(0.2%)

  788,6 tys

  17,4(0.5%)

  324,9 tys

  7,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,4 tys

  0,2(0%)

  78,9 tys

  1,7(0.1%)

  205,3 tys

  4,4(0.2%)

  85,9 tys

  1,9(0.1%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  205,4 tys

  4,5(0.1%)

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  140,5 tys

  3,0(0.1%)

  121,1 tys

  2,6(0.1%)

  107,9 tys

  2,3(0.1%)

  105,1 tys

  2,3(0.1%)

  112,2 tys

  2,4(0.1%)

  135,5 tys

  3,0(0.1%)

  155,0 tys

  3,4(0.1%)

  113,7 tys

  2,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  202,6 tys

  4,3(0.2%)

  77,3 tys

  1,7(0.1%)

  114,9 tys

  2,5(0.1%)

  45,1 tys

  1,0(0%)

  42,4 tys

  0,9(0%)

  23,6 tys

  0,5(0%)

  54,3 tys

  1,2(0%)

  81,7 tys

  1,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  94,1 tys

  2,0(0.1%)

  76,4 tys

  1,6(0.1%)

  141,4 tys

  3,1(0.1%)

  69,9 tys

  1,5(0.1%)

  61,2 tys

  1,3(0%)

  61,8 tys

  1,4(0%)

  50,7 tys

  1,1(0%)

  36,1 tys

  0,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,6 tys

  0,4(0%)

  28,2 tys

  0,6(0%)

  25,9 tys

  0,6(0%)

  27,0 tys

  0,6(0%)

  29,7 tys

  0,6(0%)

  34,0 tys

  0,7(0%)

  34,1 tys

  0,8(0%)

  32,4 tys

  0,7(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kutno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 8 618 mieszkańców Kutna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 167 kobiet oraz 4 451 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Kutna, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 24,8% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Kutna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kutnie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  18,0% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 860 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,76.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 103,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,0%
  łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,7%
  łódzkie
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Województwo
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kutno
  22,5%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  4,8%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  24,8%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 26,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 860 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kutno
  860,0
  woj. łódzkie
  847,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,00
  łódzkie
  1,15
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 88,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 88,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie
  Publiczne
  24 253-54-14
  24 253-54-14
  ul. Józefa Wybickiego 1
  99-300 Kutno
  1022421
  Przedszkole Miejskie nr 15 "Bajka"
  Publiczne
  24 253-61-10
  24 253-61-10
  ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4a
  99-300 Kutno
  818820
  Przedszkole Miejskie Nr 16 (Calineczka)
  Publiczne
  24 254-08-16
  24 254-08-16
  ul. Wilcza 5
  99-300 Kutno
  716416
  Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr3 (Jarzębinka)
  Publiczne
  24 254-79-43
  24 254-79-43
  ul. Generała Bema 15
  99-300 Kutno
  612021
  Przedszkole Miejskie Nr8 w Kutnie " Promyczek"
  Publiczne
  24 253-79-92
  24 253-79-92
  ul. Troczewskiego 2a
  99-300 Kutno
  510812
  Przedszkole Miejskie Nr 5 STOKROTKA w Kutnie (0)
  Publiczne
  24 254-77-62
  24 254-77-62
  ul. Barcewicza 13
  99-300 Kutno
  48912
  Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo"
  Niepubliczne
  24 252-44-79
  24 252-44-79
  ul. Warszawskie Przedmieście 31
  99-300 Kutno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (Dzieciątko Jezus)
  Niepubliczne
  24 254-69-25
  ul. Wyszyńskiego 3
  99-300 Kutno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,76
  łódzkie
  91,63
  Kraj
  90,94
 • 99,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kutno
  99,77
  łódzkie
  90,78
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 165,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 142,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  24 254-70-72
  24 254-70-72
  ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1
  99-300 Kutno
  4298195
  Szkoła Podstawowa Nr 9 (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  24 253-63-68
  24 253-63-68
  ul. Jagiełły 6
  99-301 Kutno
  2970455
  Szkoła Podstawowa Nr 6 (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  24 253-39-11
  24 253-39-11
  ul. Łąkoszyńska 9
  99-300 Kutno
  2246441
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  24 253-39-67
  24 253-39-67
  ul. Narutowicza 22
  99-300 Kutno
  1938236
  Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa (Sw. Stanisław Kostka)
  Publiczna
  24 254-14-61
  ul. Jana Pawła II 2
  99-300 Kutno
  610820
  Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie
  Publiczna
  24 253-39-54
  24 253-39-54
  ul. Konduktorska 13
  99-300 Kutno
  78013
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 dla Upośledzonych Umysłowo
  Publiczna
  24 254-74-39
  24 254-25-99
  ul. Przemysłowa 6
  99-300 Kutno
  1056-
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Kutnie dla Słabo Słyszących
  Publiczna
  24 355-78-87
  24 355-78-87
  ul. Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  422-
 • Szkoły gimnazjalne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 103,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Kutno
  103,08
  woj. łódzkie
  100,03
  Polska
  98,90
 • 95,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,95
  łódzkie
  93,23
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 81,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 2 (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczne
  24 355-15-77
  24 355-25-29
  ul. Staszica 6
  99-300 Kutno
  1842739
  Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  24 355-44-61
  24 355-44-61
  ul. dr Antoniego Troczewskiego 2
  99-300 Kutno
  1435639
  Gimnazjum nr 3 w Kutnie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  24 253-30-72
  24 253-30-72
  ul. Łęczycka 11
  99-300 Kutno
  1023528
  Gimnazjum Specjalne nr 5 dla Upośledzonych Umysłowo
  Publiczne
  24 254-74-39
  24 254-25-99
  ul. Przemysłowa 6
  99-300 Kutno
  648-
  Publiczne Gimnazjum SPSK
  Publiczne
  24 254-90-08
  24 254-90-08
  ul. Władysława Jagiełły 6
  99-300 Kutno
  33120
  Gimnazjum Specjalne nr 5 w Kutnie dla Słabo Słyszących
  Publiczne
  24 355-78-87
  24 355-78-87
  ul. Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  16-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Kutnie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  2,0
  woj. łódzkie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 77,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 55,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 112,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 74,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  15,0
  łódzkie
  25,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 9 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 9
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 3 (Władysław Grabski)
  Publiczne
  24 355-78-79
  24 355-78-81
  ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  21547-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (Generał Jan Henryk Dąbrowski)
  Publiczne
  24 355-80-80
  24 355-80-80
  ul. Dąbrowskiego 1
  99-300 Kutno
  1235329
  V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie
  Publiczne
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  13323-
  Technikum Nr 1 w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  11297-
  III Liceum Ogólnokształcące w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  9289-
  II Liceum Ogólnokształcące (Jan Kasprowicz)
  Publiczne
  24 355-74-30
  24 355-74-30
  ul. Okrzei 1a
  99-300 Kutno
  1127828
  Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie
  Publiczne
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  15274-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  11220-
  Technikum Zawodowe nr 4
  Publiczne
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  6128-
  PSM 6-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -115-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Kutnie
  Publiczna
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  4114-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Publiczna
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  5105-
  PSM 4-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -78-
  Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 2 w Kutnie
  Publiczna
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  371-
  PSM 6-letnia II st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -55-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kutno, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kutno, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kutno, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Zabytki i atrakcje(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Noclegi w Kutnie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kutnie w najkorzystniejszej cenie. Bogata baza obiektów poczynając od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Kutnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kutna znajduje się 57 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zajazd z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Narutowicza 2)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 39-III-3 z 1947-03-24; Kl.III-52/50/60 z 1960-11-21; 17 z 1967-07-11; 17 z 1974-06-01; brak numeru z 1974-07-15
  • Mauzoleum z 1. poł. XIX w.dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 40-lll-4 z 1947-03-24; Kl.III-52/51/60 z 1960-11-21; 18 z 1967-06-01
  • Pałac z 1781 - 1785 (ul. Pałacowa 10)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 41-III-5 z 1947-03-24; K.6.V-1/35/50 z 1950-02-27; Kl.III-52/52/60 z 1950-11-21; 19 z 1967-06-01
  • Relikt z XV w.dnia 1947-09-24, wykaz dokumentów: 37-III-1 z 1947-09-24; Kl.III-52/49/60 z 1960-11-21; 15 z 1967-07-11
  • Ratusz z pocz. XIX w. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 20)dnia 1950-01-13, wykaz dokumentów: 511-III-24 z 1950-01-13; 347 z 1967-07-11
  • Park z końca XVIII w.dnia 1950-01-21, wykaz dokumentów: 9/P.III.3 z 1950-01-21; 351 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 388 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 389 z 1967-06-01
  • Hotel z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1967-06-07, wykaz dokumentów: 390 z 1967-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Narutowicza 20)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 16 z 1967-07-11
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w. (ul. Generała Bema 1)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 411 z 1967-07-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Toruńska 3)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 412 z 1967-07-11
  • Plac z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1131 z 1974-06-01
  • Plac z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1132 z 1974-06-01
  • Ulica z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1133 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1134 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 16)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 18)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Ulica z pocz. XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 13)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 11)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 8)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Ulica z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Zespół - szpital z poł. XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1139 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Norberta Barlickiego 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1140 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Norberta Barlickiego 22)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1141 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kilińskiego 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1142 z 1974-06-01
  • Dwór z XVIII - XIX (ul. Kościuszki 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1143 z 1974-06-01
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. 29 Listopada 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1144 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wincentego Witosa 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1145 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 3)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1146 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. 29 Listopada 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1147 z 1974-06-01; 629 z 1991-11-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1149 z 1974-06-01
  • Aleja (data nieznana)dnia 1974-06-14, wykaz dokumentów: 1156 z 1974-06-14
  • Kościół z 1883 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2)dnia 1978-03-13, wykaz dokumentów: 444 z 1978-03-13
  • Kościół z 1912 r. (ul. Łąkoszyńska 11A)dnia 1978-03-17, wykaz dokumentów: 445 z 1978-03-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10)dnia 1988-03-28, wykaz dokumentów: 590 z 1988-03-28
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Podrzeczna 4)dnia 1990-05-24, wykaz dokumentów: 616 z 1990-05-24
  • Cmentarz żydowski z 1793 r.dnia 1992-12-09, wykaz dokumentów: 635 z 1992-12-09
  • Młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek gospodarczy z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Zespół - młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 - 1929 (ul. Jana Matejki 8)dnia 1997-12-03, wykaz dokumentów: 655 z 1997-12-03
  • Aleja z przełomu XIX/XX w.dnia 2004-09-16, wykaz dokumentów: A/20 z 2004-09-16
 • Formy ochrony przyrody w Kutnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kutna znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 4 dęby szypułkowe - Ochrona z 1 dębu szypułkowego zniesiona Rozporządzniem Wojewody Łódzkiego Nr 21/2005 z dnia 13.07.2005 r., Data ustanowienia: 1955-03-15, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola Biała (Populus alba L.) o pierśnicy 386 cm oraz wysokości ok. 25 m (dane z aktu prawnego), Data ustanowienia: 1996-03-09, Opis granicy: W Kutnie na terenie LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

Kutno - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Kutno i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 702droga wojewódzka nr 702(Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów - Łęczyca - Gawrony - Witonia - Kutno)
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
  • LK 33Linia kolejowa nr 33: Kutno - Brodnica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Florek - Raciborów Kutnowski - Strzelce Kujawskie - Sierakówek - Gostynin - Rogożew - Łąck - Płock Radziwie - Płock - Płock Trzepowo - Proboszczewice Płockie - Gozdowo - Susk - Sierpc - Szczutowo - Puszcza Rządowa - Rypin - Kretki - Brodnica)