Powiat szczecinecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat szczecinecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 232 Liczba mieszkańców
 • 1 766 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 63,4% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Lis Starosta
 • ZSZ Tablice rejestracyjne
Powiat szczecinecki na mapie
Identyfikatory
 • 3215 TERYT (TERC)
Herb powiatu szczecineckiego
powiat szczecinecki herb
Flaga powiatu szczecineckiego
powiat szczecinecki flaga

powiat szczecinecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
94 373 07 60
94 373 07 61
ul. 1 Maja 61
78-400 Szczecinek
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
94 375 35 11, 94 375 35 05
94 375 35 13, 94 374 35 04
ul. Polna 25
78-400 Szczecinek
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku
94 372 35 02
94 374 05 59
ul. Ordona 22
78-400 Szczecinek
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku
94 372 92 82 94 372 92 8494 372 92 82 94 372 92 84
94 372 92 56
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku
94 374 35 29
94 371 42 03
ul. Szczecińska 40
78-400 Szczecinek
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
(94) 372-92-00
(94) 372-92-56
ul. 28 Lutego
78-400 Szczecinek

Powiat szczecinecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat szczecinecki ma 78 232 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczecineckiego w 2050 roku wynosi 61 918, z czego 30 988 to kobiety, a 30 930 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu szczecineckiego zawarli w 2017 roku 400 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu szczecineckiego jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szczecinecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -89. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,14 na 1000 mieszkańców powiatu szczecineckiego. W 2017 roku urodziło się 714 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 46,6% zgonów w powiecie szczecineckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w powiecie szczecineckim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szczecineckiego przypada 10.23 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 911 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 015 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szczecineckiego -104. W tym samym roku 50 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 76 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -26.

  61,5% mieszkańców powiatu szczecineckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szczecineckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 232 Liczba mieszkańców
 • 40 198 Kobiety
 • 38 034 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szczecineckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szczecineckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szczecineckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczecineckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 918 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 988 Kobiety
 • 30 930 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szczecineckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szczecineckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szczecineckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szczecineckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat szczecinecki
  41,5 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szczecineckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. szczecinecki
  28,7%
  Województwo
  28,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. szczecinecki
  52,6%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 51,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. szczecinecki
  9,4%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,3%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,1% Nieustalone
 • Powiat
  3,1%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szczecineckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,7
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 400 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -89 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -77 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,1
  Zachodniopomorskie
  -0,9
  Kraj
  -0,0
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szczecineckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 714 Urodzenia żywe
 • 369 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 345 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  Zachodniopomorskie
  9,5
  Polska
  10,5
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat szczecinecki
  38,7
  Województwo
  40,8
  Polska
  44,2
 • 16.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.24
 • 58.87 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.87
 • 77.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.67
 • 75.35 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.35
 • 25.61 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.61
 • 7.7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.7
 • 3 396 g Średnia waga noworodków
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 396 g
  Województwo
  3 352 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 223 Waga 3500g - 3999g
 • 223
 • 262 Waga 3000g - 3499g
 • 262
 • 109 Waga 2500g - 2999g
 • 109
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  woj. zachodniopomorskie
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. szczecinecki
  0,68
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat szczecinecki
  0,89
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie szczecineckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 802 Zgony
 • 347 Kobiety
  (Zgony)
 • 455 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  Województwo
  10,0
  Kraj
  10,1
 • 129,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. szczecinecki
  129,6
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,2
  Województwo
  4,9
  Kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat szczecinecki
  3,6
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczecineckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,9%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Polska
  45,7%
 • 28,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,5%
  woj. zachodniopomorskie
  28,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. szczecinecki
  4,5%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,5
  Cały kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Cały kraj
  74,3
 • 277,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  277,2
  woj. zachodniopomorskie
  284,5
  Kraj
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  273,9
  Cała Polska
  261,6
 • 465,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 503,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. szczecinecki
  465,4
  woj. zachodniopomorskie
  460,5
  Cały kraj
  469,0
 • 101,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 72,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat szczecinecki
  101,5
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Kraj
  87,7
 • 29,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. szczecinecki
  29,8
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Polska
  31,8
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. szczecinecki
  7,4
  Województwo
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat szczecinecki
  0,8%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 911 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 484 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 427 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 015 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 541 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 474 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Wymeldowania za granicę
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -130 Saldo migracji
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -57 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -104 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Saldo migracji zagranicznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szczecineckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczecinecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczecineckim oddano do użytku 101 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie szczecineckim to 28 095 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 358 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 65,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 34,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szczecineckim to 5,06 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie szczecineckim to 128,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,36% mieszkań posiada łazienkę, 82,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,26% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 095 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 358,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat szczecinecki
  358,20
  Zachodniopomorskie
  377,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 67,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,20 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat szczecinecki
  24,10 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat szczecinecki
  3,76
  Zachodniopomorskie
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. szczecinecki
  2,79
  Województwo
  2,65
  Cały kraj
  2,69
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,74
  woj. zachodniopomorskie
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 101 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. szczecinecki
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  4,38
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 66 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 511 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat szczecinecki
  5,06
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Cały kraj
  3,91
 • 6,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. szczecinecki
  6,53
  woj. zachodniopomorskie
  15,65
  Polska
  18,14
 • 12 999 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 128,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. szczecinecki
  128,7 m2
  woj. zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat szczecinecki
  0,17 m2
  Zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,78%
  Województwo
  99,20%
  Kraj
  96,79%
 • 96,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,41%
  woj. zachodniopomorskie
  97,14%
  Cała Polska
  93,66%
 • 93,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat szczecinecki
  93,36%
  Zachodniopomorskie
  95,07%
  Polska
  91,31%
 • 82,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  82,40%
  Województwo
  86,15%
  Polska
  82,12%
 • 51,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat szczecinecki
  51,26%
  Województwo
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat szczecinecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie szczecineckim na 1000 mieszkańców pracuje 171 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczecineckim wynosiło w 2016 roku 20,1% (24,3% wśród kobiet i 16,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczecineckim wynosi 3 705,74 PLN, co odpowiada 86.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczecineckiego 4 432 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 993 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 439.

  17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczecineckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  171,0
  Województwo
  201,0
  Cała Polska
  240,0
 • 20,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 24,3% Kobiety
 • 16,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  20,1%
  woj. zachodniopomorskie
  10,9%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szczecineckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szczecineckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szczecineckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 706 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 706 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  3 946 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szczecineckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 432 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 993 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 439 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,8% Pozostałe
 • 44,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szczecineckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 415 Pracujący ogółem
 • 6 399 Kobiety
 • 7 016 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szczecineckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat szczecinecki
  62,5
  Zachodniopomorskie
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,9
  woj. zachodniopomorskie
  34,4
  Cała Polska
  34,0
 • 118,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat szczecinecki
  118,6
  Województwo
  122,5
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szczecinecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie szczecineckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 957 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 695 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 578 nowych podmiotów, a 524 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (768) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (528) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (888) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (492) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie szczecineckim najwięcej (494) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 661) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (242) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (1 673) podmiotów, a 75,9% (6 042) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie szczecineckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 957 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 242 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 673 Przemysł i budownictwo
 • 6 042 Pozostała działalność
 • 578 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie szczecineckim w 2017 roku
 • 524 Podmioty wyrejestrowane w powiecie szczecineckim w 2017 roku
 • 5 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 661 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 661
 • 239 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 239
 • 53 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 53
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 7 953 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 953
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 47 Spółdzielnie ogółem
 • 47
 • 428 Spółki handlowe ogółem
 • 428
 • 90  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 90
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 375  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 375
 • 86    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 86
 • 494 Spółki cywilne ogółem
 • 494
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 515 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 515
 • 916 Budownictwo
 • 916
 • 546 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 546
 • 472 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 472
 • 458 Przetwórstwo przemysłowe
 • 458
 • 416 Transport i gospodarka magazynowa
 • 416
 • 259 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 259
 • 257 Pozostała działalność
 • 257
 • 202 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 202
 • 179 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 179
 • 149 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 149
 • 106 Informacja i komunikacja
 • 106
 • 96 Edukacja
 • 96
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 44 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 44
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczecinecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczecineckim stwierdzono 1 005 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szczecineckim wynosi 82,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szczecineckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,95 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 5,80 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 005 Przestępstwa ogółem
 • 1 005
 • 622 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 622
 • 158 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 158
 • 164 Przestępstwa drogowe
 • 164
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 454 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 454
 • 12,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,84
  woj. zachodniopomorskie
  19,88
  Kraj
  19,62
 • 7,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,95
  woj. zachodniopomorskie
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,02
  Województwo
  2,61
  Kraj
  4,94
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat szczecinecki
  2,10
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Polska
  1,78
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat szczecinecki
  0,27
  woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Kraj
  0,49
 • 5,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,80
  Zachodniopomorskie
  9,09
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. szczecinecki
  82%
  Województwo
  74%
  Kraj
  72%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  woj. zachodniopomorskie
  64%
  Kraj
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  91%
  Województwo
  95%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat szczecinecki
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Zachodniopomorskie
  91%
  Cały kraj
  84%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  woj. zachodniopomorskie
  51%
  Polska
  52%

Powiat szczecinecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu szczecineckiego wyniosła w 2016 roku 95,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu szczecineckiego - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.9%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,5 mln złotych, czyli 18,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu szczecineckiego wyniosła w 2016 roku 95,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.7%). W budżecie powiatu szczecineckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 154 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie szczecineckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,5 mln

  1,1 tys(100%)

  107,7 mln

  1,3 tys(100%)

  105,3 mln

  1,3 tys(100%)

  108,4 mln

  1,4 tys(100%)

  92,4 mln

  1,2 tys(100%)

  98,6 mln

  1,2 tys(100%)

  99,5 mln

  1,3 tys(100%)

  95,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,8 mln

  373(33.3%)

  28,5 mln

  370(26.4%)

  29,8 mln

  375(28.3%)

  30,3 mln

  382(27.9%)

  28,7 mln

  363(31.1%)

  29,5 mln

  374(30%)

  30,2 mln

  384(30.3%)

  30,0 mln

  382(31.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  142(12.7%)

  11,4 mln

  148(10.5%)

  11,1 mln

  139(10.5%)

  13,1 mln

  165(12.1%)

  11,9 mln

  151(12.9%)

  12,2 mln

  154(12.3%)

  12,7 mln

  162(12.8%)

  14,3 mln

  182(14.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  67,2(6%)

  8,5 mln

  111(7.9%)

  5,7 mln

  72,1(5.4%)

  5,1 mln

  63,9(4.7%)

  5,6 mln

  71,3(6.1%)

  9,9 mln

  126(10.1%)

  11,2 mln

  143(11.3%)

  9,9 mln

  126(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,0 mln

  169(15%)

  16,6 mln

  216(15.4%)

  19,4 mln

  243(18.4%)

  8,5 mln

  107(7.8%)

  7,9 mln

  99,8(8.5%)

  9,2 mln

  117(9.3%)

  10,2 mln

  129(10.2%)

  9,1 mln

  117(9.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,6 mln

  85,8(7.6%)

  7,2 mln

  94,0(6.7%)

  11,5 mln

  144(10.9%)

  7,9 mln

  99,4(7.3%)

  8,4 mln

  106(9.1%)

  7,4 mln

  93,8(7.5%)

  7,7 mln

  97,9(7.7%)

  8,2 mln

  105(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,0 mln

  103(9.2%)

  8,5 mln

  110(7.9%)

  7,1 mln

  88,8(6.7%)

  8,0 mln

  100(7.3%)

  10,5 mln

  133(11.4%)

  11,7 mln

  148(11.8%)

  8,3 mln

  105(8.3%)

  8,0 mln

  102(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  84,7(7.5%)

  4,3 mln

  56,5(4%)

  4,1 mln

  51,1(3.9%)

  4,1 mln

  51,8(3.8%)

  5,8 mln

  72,9(6.2%)

  4,1 mln

  52,1(4.2%)

  4,1 mln

  52,3(4.1%)

  4,3 mln

  54,4(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  50,1(4.5%)

  4,7 mln

  60,8(4.3%)

  4,9 mln

  61,5(4.6%)

  4,7 mln

  59,3(4.3%)

  5,8 mln

  73,9(6.3%)

  7,1 mln

  89,6(7.2%)

  4,8 mln

  61,0(4.8%)

  3,7 mln

  46,6(3.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  833,6 tys

  10,8(1%)

  4,9 mln

  64,4(4.6%)

  2,1 mln

  25,9(2%)

  415,3 tys

  5,2(0.4%)

  383,2 tys

  4,8(0.4%)

  430,6 tys

  5,5(0.4%)

  409,5 tys

  5,2(0.4%)

  2,9 mln

  36,4(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  20,8(1.9%)

  10,6 mln

  137(9.8%)

  5,8 mln

  72,3(5.5%)

  22,7 mln

  287(21%)

  4,3 mln

  54,3(4.6%)

  874,7 tys

  11,1(0.9%)

  1,3 mln

  15,9(1.3%)

  1,4 mln

  18,3(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  79,9 tys

  1,0(0.1%)

  90,6 tys

  1,1(0.1%)

  95,1 tys

  1,2(0.1%)

  69,4 tys

  0,9(0.1%)

  3,5 mln

  44,0(3.5%)

  6,1 mln

  77,6(6.1%)

  1,3 mln

  16,7(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  638,7 tys

  8,3(0.7%)

  1,0 mln

  13,1(0.9%)

  1,7 mln

  21,8(1.6%)

  2,1 mln

  26,7(2%)

  1,7 mln

  20,9(1.8%)

  1,4 mln

  17,5(1.4%)

  1,2 mln

  14,9(1.2%)

  1,1 mln

  13,9(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  401,0 tys

  5,2(0.5%)

  422,1 tys

  5,5(0.4%)

  501,1 tys

  6,3(0.5%)

  735,1 tys

  9,3(0.7%)

  556,0 tys

  7,0(0.6%)

  618,9 tys

  7,8(0.6%)

  729,6 tys

  9,3(0.7%)

  670,7 tys

  8,6(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  28,1 tys

  0,4(0%)

  698,8 tys

  9,1(0.6%)

  697,0 tys

  8,8(0.7%)

  648,5 tys

  8,2(0.6%)

  645,2 tys

  8,2(0.7%)

  652,6 tys

  8,3(0.7%)

  651,1 tys

  8,3(0.7%)

  662,3 tys

  8,4(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,8 tys

  0,2(0%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  29,6 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  31,2 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  86,4 tys

  1,1(0.1%)

  50,1 tys

  0,7(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  45,3 tys

  0,6(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  25,7 tys

  0,3(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  172,4 tys

  2,2(0.2%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,4 tys

  0,4(0%)

  24,7 tys

  0,3(0%)

  20,6 tys

  0,3(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,5(0%)

  860,3 tys

  10,8(0.8%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie szczecineckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,3 mln

  1,1 tys(100%)

  99,8 mln

  1,3 tys(100%)

  96,5 mln

  1,2 tys(100%)

  108,6 mln

  1,4 tys(100%)

  89,3 mln

  1,1 tys(100%)

  94,0 mln

  1,2 tys(100%)

  99,1 mln

  1,3 tys(100%)

  95,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,3 mln

  537(50.9%)

  46,0 mln

  598(46.1%)

  48,3 mln

  607(50%)

  49,7 mln

  626(45.7%)

  48,9 mln

  618(54.8%)

  48,4 mln

  614(51.5%)

  46,7 mln

  595(47.2%)

  48,2 mln

  614(50.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  128(12.1%)

  10,1 mln

  132(10.1%)

  11,1 mln

  140(11.5%)

  11,7 mln

  147(10.8%)

  11,9 mln

  151(13.4%)

  12,7 mln

  161(13.5%)

  13,9 mln

  177(14.1%)

  14,9 mln

  190(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  76,3(7.2%)

  5,7 mln

  73,7(5.7%)

  6,1 mln

  77,0(6.3%)

  7,3 mln

  92,3(6.7%)

  6,9 mln

  86,6(7.7%)

  7,1 mln

  89,5(7.5%)

  7,8 mln

  98,9(7.8%)

  9,3 mln

  118(9.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  50,0(4.7%)

  6,4 mln

  82,9(6.4%)

  5,4 mln

  67,8(5.6%)

  4,0 mln

  50,8(3.7%)

  4,2 mln

  53,2(4.7%)

  8,4 mln

  107(8.9%)

  9,2 mln

  117(9.3%)

  6,7 mln

  85,1(7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  83,9(8%)

  3,9 mln

  51,0(3.9%)

  4,0 mln

  49,8(4.1%)

  4,0 mln

  50,5(3.7%)

  4,1 mln

  52,3(4.6%)

  4,1 mln

  51,9(4.4%)

  4,1 mln

  51,7(4.1%)

  4,2 mln

  54,0(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  42,3(4%)

  15,0 mln

  195(15%)

  6,9 mln

  86,1(7.1%)

  23,7 mln

  299(21.9%)

  5,6 mln

  70,8(6.3%)

  1,5 mln

  19,6(1.6%)

  4,9 mln

  61,9(4.9%)

  3,5 mln

  44,6(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  55,2(5.2%)

  5,1 mln

  65,9(5.1%)

  6,2 mln

  78,1(6.4%)

  1,1 mln

  14,1(1%)

  1,2 mln

  15,6(1.4%)

  3,0 mln

  38,5(3.2%)

  3,1 mln

  39,6(3.1%)

  2,3 mln

  28,9(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  675,9 tys

  8,8(0.7%)

  437,8 tys

  5,5(0.5%)

  1,3 mln

  16,3(1.2%)

  222,6 tys

  2,8(0.2%)

  1,9 mln

  24,0(2%)

  4,2 mln

  53,1(4.2%)

  1,4 mln

  18,2(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  401,0 tys

  5,2(0.5%)

  417,1 tys

  5,4(0.4%)

  1,1 mln

  14,4(1.2%)

  1,2 mln

  14,7(1.1%)

  1,1 mln

  13,7(1.2%)

  1,1 mln

  14,1(1.2%)

  1,4 mln

  18,0(1.4%)

  1,2 mln

  15,5(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  412,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,3 mln

  17,4(1.3%)

  1,2 mln

  15,4(1.3%)

  25,2 tys

  0,3(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  15,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,8(2.8%)

  3,0 mln

  39,1(3%)

  3,4 mln

  43,3(3.6%)

  2,4 mln

  30,5(2.2%)

  3,5 mln

  44,3(3.9%)

  4,5 mln

  56,9(4.8%)

  2,4 mln

  30,8(2.4%)

  1,1 mln

  13,6(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  24,8(2.3%)

  817,1 tys

  10,6(0.8%)

  739,1 tys

  9,3(0.8%)

  525,6 tys

  6,6(0.5%)

  138,4 tys

  1,7(0.2%)

  478,4 tys

  6,1(0.5%)

  502,9 tys

  6,4(0.5%)

  732,2 tys

  9,3(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  250,3 tys

  3,2(0.3%)

  580,0 tys

  7,5(0.6%)

  414,9 tys

  5,2(0.4%)

  1,2 mln

  15,5(1.1%)

  934,1 tys

  11,8(1%)

  380,3 tys

  4,8(0.4%)

  410,7 tys

  5,2(0.4%)

  479,6 tys

  6,1(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  13,6(1.3%)

  668,6 tys

  8,7(0.7%)

  291,9 tys

  3,7(0.3%)

  297,5 tys

  3,7(0.3%)

  511,3 tys

  6,5(0.6%)

  366,7 tys

  4,7(0.4%)

  487,2 tys

  6,2(0.5%)

  375,6 tys

  4,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,5(0%)

  860,3 tys

  10,8(0.9%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,4 tys

  1,1(0.1%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  33,3 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  971

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat szczecinecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 449 mieszkańców powiatu szczecineckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 981 kobiet oraz 9 468 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców powiatu szczecineckiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szczecineckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szczecineckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,7%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,4%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  15,7% mieszkańców powiatu szczecineckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 620 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,32.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,4% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu szczecineckiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 13,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,2%
  Województwo
  17,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,0% W miastach
  (wyższe)
 • 6,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,9%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. szczecinecki
  12,8%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat szczecinecki
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  21,9%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Polska
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. szczecinecki
  6,4%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat szczecinecki
  22,1%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  19,3%
 • 24,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat szczecinecki
  2,4%
  Województwo
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 620 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. szczecinecki
  620,0
  woj. zachodniopomorskie
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,35
  Zachodniopomorskie
  1,08
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 103,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat szczecinecki
  89,32
  Województwo
  93,92
  Kraj
  96,62
 • 84,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat szczecinecki
  84,28
  Zachodniopomorskie
  88,71
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 333,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 289,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,43
  Województwo
  97,90
  Kraj
  100,01
 • 83,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat szczecinecki
  83,46
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 15
 •  
 • 192,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 130,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie szczecineckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 106,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 73,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 105,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 68,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. szczecinecki
  16,0
  Zachodniopomorskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczecinecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie szczecineckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie szczecineckim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 2 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 162)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie szczecineckim: 30 (publiczne: 29, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 17 (przystosowane wejście do budynku: 16, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie szczecineckim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 248 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 036 (uczestnicy: 115 874)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 447)
  • wystawy: 156 (uczestnicy: 4 397)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 865)
  • koncerty: 53 (uczestnicy: 74 090)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 168 (uczestnicy: 3 511)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 251 (uczestnicy: 16 414)
  • konkursy: 142 (uczestnicy: 1 932)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 2 781)
  • interdyscyplinarne: 57 (uczestnicy: 4 385)
  • warsztaty: 57 (uczestnicy: 1 153)
  • inne: 104 (uczestnicy: 5 899)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 1 190)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 167)
  • taneczne: 4 (członkowie: 136)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 85)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 36)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 105)
  • literackie: 2 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 135)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 138)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 15 (członkowie: 316)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 61)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 210)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 91)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 39)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie szczecineckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 298 miejscami na widowni. Odbyły się 1 002 seanse, na które przyszło 50 814 widzów, w tym 158 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 114 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie szczecineckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 12 301 zwiedzających, co daje 1 572 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczecineckim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 248 128 wolumenów oraz 117 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 274 623 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 109
  • dostępne dla czytelników: 70
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 11
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczecineckim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 39 475 wolumenów w tym ziobry specjalne: 173. Odnotowano 601 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 832 wolumeny. Odnotowano 2 049 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczecineckim działało 51 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 413 członków. Zarejestrowano 3 177 ćwiczących (mężczyźni: 2 352, kobiety: 825, chłopcy do lat 18: 1 685, dziewczęta do lat 18: 672). Aktywnych było 67 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (67), instruktora sportowego (56) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie szczecineckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)