Powiat lęborski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat lęborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 177 Liczba mieszkańców
 • 706 km2 Powierzchnia
 • 94 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,6% Stopa urbanizacji
 • Teresa Ossowska-Szara Starosta
 • ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork Adres starostwa powiatowego
 • GLE Tablice rejestracyjne
Powiat lęborski na mapie
Identyfikatory
 • 2208 TERYT (TERC)
Herb powiatu lęborskiego
powiat lęborski herb
Flaga powiatu lęborskiego
powiat lęborski flaga

powiat lęborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
59 863 15 98 cent. 59 863 33 11 cent.
59 863 15 99
Stryjewskiego 37
84-300 Lębork
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
59 863 48 22
59 863 48 46
Toruńska 5
84-300 Lębork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
59 863 28 44
59 863 28 44
Czołgistów 5
84-300 Lębork
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lęborkuu
59 862 10 10 604 755 717 . alarmowy
59 862 19 28
Gdańska 63
84-300 Lębork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
59 86 22 180
59 86 22 180
Weterynaryjna 1
84-300 Lębork
Starostwo Powiatowe w Lęborku
(59) 863-28-10
(59) 863-28-50
ul. Czołgistów
84-300 Lębork

Powiat lęborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat lęborski ma 66 177 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 4,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lęborskiego w 2050 roku wynosi 58 812, z czego 30 033 to kobiety, a 28 779 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lęborskiego zawarli w 2016 roku 336 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu lęborskiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lęborski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,7 na 1000 mieszkańców powiatu lęborskiego. W 2016 roku urodziło się 670 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,07 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,7% zgonów w powiecie lęborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,4% zgonów w powiecie lęborskim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lęborskiego przypada 9.45 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 643 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 750 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lęborskiego -107. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 38 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  62,6% mieszkańców powiatu lęborskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66 177 Liczba mieszkańców
 • 33 605 Kobiety
 • 32 572 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lęborskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lęborskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lęborskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lęborskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58 812 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 033 Kobiety
 • 28 779 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lęborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lęborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lęborskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. lęborski
  39,5 lat
  Województwo
  40,1 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lęborski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. lęborski
  29,8%
  Pomorskie
  29,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,3%
  Pomorskie
  55,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. lęborski
  8,1%
  woj. pomorskie
  8,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat lęborski
  5,4%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lęborskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,1
  Pomorskie
  5,4
  Cały kraj
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat lęborski
  2,1
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 336 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lęborskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 45 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 55 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  0,7
  Województwo
  2,0
  Polska
  -0,2
 • -1,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lęborskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lęborskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lęborskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lęborskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 670 Urodzenia żywe
 • 334 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 336 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  10,1
  Województwo
  11,2
  Polska
  10,0
 • 42,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  42,4
  woj. pomorskie
  46,3
  Cała Polska
  41,7
 • 18.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.4
 • 64.06 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64.06
 • 94.85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.85
 • 62.27 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62.27
 • 32.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.15
 • 8.01 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.01
 • 3 433 g Średnia waga noworodków
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 547 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat lęborski
  3 433 g
  woj. pomorskie
  3 434 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 240 Waga 3500g - 3999g
 • 240
 • 222 Waga 3000g - 3499g
 • 222
 • 87 Waga 2500g - 2999g
 • 87
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,39
  woj. pomorskie
  1,51
  Cały kraj
  1,36
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,69
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,66
 • 1,07 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,07
  Pomorskie
  1,22
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie lęborskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 625 Zgony
 • 279 Kobiety
  (Zgony)
 • 346 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  9,5
  woj. pomorskie
  9,2
  Cały kraj
  10,1
 • 93,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  93,3
  Województwo
  81,8
  Cała Polska
  101,5
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,0
  woj. pomorskie
  3,6
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lęborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  44,3%
  Województwo
  41,1%
  Polska
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,8%
  Pomorskie
  29,7%
  Polska
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat lęborski
  6,1%
  Pomorskie
  8,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  12,1
  Kraj
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  64,6
  Cały kraj
  74,3
 • 225,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  225,1
  Pomorskie
  271,3
  Polska
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  263,6
  Cała Polska
  261,6
 • 373,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 414,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 331,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lęborski
  373,2
  woj. pomorskie
  374,8
  Cała Polska
  469,0
 • 67,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lęborski
  67,7
  Pomorskie
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 20,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,9
  woj. pomorskie
  27,5
  Cała Polska
  31,8
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat lęborski
  3,0
  Pomorskie
  7,8
  Cały kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. lęborski
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 643 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 358 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 285 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 750 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 417 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 333 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -115 Saldo migracji
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -107 Saldo migracji wewnętrznych
 • -59 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lęborskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lęborski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie lęborskim oddano do użytku 261 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,94 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  67,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,3% na sprzedaż lub wynajem, 12,3% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 78,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 21,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lęborskim to 4,32 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie lęborskim to 115,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 261 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. lęborski
  3,94
  Pomorskie
  5,68
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 138 Użytek własny
 • 38 Sprzedaż lub wynajem
 • 78,4%
  21,6%
 • 1 127 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat lęborski
  4,32
  Pomorskie
  3,63
  Polska
  3,96
 • 17,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat lęborski
  17,03
  Pomorskie
  20,65
  Cała Polska
  16,85
 • 30 056 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 115,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat lęborski
  115,2 m2
  woj. pomorskie
  86,9 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,45 m2
  woj. pomorskie
  0,49 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie lęborskim na 1000 mieszkańców pracuje 175 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lęborskim wynosiło w 2016 roku 10,8% (13,7% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lęborskim wynosi 3 705,38 PLN, co odpowiada 86.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lęborskiego 3 541 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 402 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -139.

  11,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lęborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. lęborski
  175,0
  woj. pomorskie
  238,0
  Kraj
  240,0
 • 10,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,7% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Powiat
  10,8%
  Pomorskie
  7,3%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 705 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 705 PLN
  woj. pomorskie
  4 275 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lęborskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 541 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 402 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -139 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Przemysł i budownictwo
 • 21,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 10,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,0% Pozostałe
 • 43,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lęborskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 589 Pracujący ogółem
 • 6 473 Kobiety
 • 5 116 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lęborskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lęborski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,7
  Województwo
  62,3
  Cały kraj
  61,7
 • 28,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lęborski
  28,3
  Pomorskie
  30,8
  Polska
  32,7
 • 90,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. lęborski
  90,2
  Województwo
  97,5
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lęborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie lęborskim stwierdzono 1 315 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,88 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lęborskim wynosi 58,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lęborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,14 (wykrywalność 50%) oraz przeciwko mieniu - 11,85 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,28 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,69 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (66%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 315 Przestępstwa ogółem
 • 1 315
 • 1 002 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 002
 • 112 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 112
 • 151 Przestępstwa drogowe
 • 151
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 784 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 784
 • 19,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat lęborski
  19,88
  Województwo
  19,93
  Cała Polska
  19,48
 • 15,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,14
  Pomorskie
  13,60
  Kraj
  12,76
 • 1,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,69
  Pomorskie
  3,78
  Cała Polska
  3,91
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,28
  Pomorskie
  1,76
  Polska
  1,91
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. lęborski
  0,53
  Pomorskie
  0,51
  Kraj
  0,47
 • 11,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,85
  Województwo
  11,70
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  59%
  Pomorskie
  62%
  Polska
  67%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  51%
  Województwo
  52%
  Kraj
  55%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  76%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. pomorskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  67%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  83%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat lęborski
  41%
  Pomorskie
  45%
  Kraj
  46%

Powiat lęborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 16 998 mieszkańców powiatu lęborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 218 kobiet oraz 8 780 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu lęborskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lęborskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lęborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,2%) oraz średnie zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz podstawowe ukończone (20,2%).

  17,0% mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 803 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,36.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,26.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,1% mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 31,1% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,0%
  Pomorskie
  18,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat lęborski
  30,6%
  Pomorskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • powiat lęborski
  2,6%
  Pomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Pomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  woj. pomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat lęborski
  26,4%
  Pomorskie
  23,2%
  Polska
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. lęborski
  22,2%
  Pomorskie
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  woj. pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 803 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. lęborski
  803,0
  woj. pomorskie
  803,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,17 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,17
  woj. pomorskie
  1,24
  Kraj
  1,12
 •  
 • 126,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 126,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. lęborski
  88,36
  woj. pomorskie
  90,69
  Kraj
  90,94
 • 87,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,31
  Województwo
  89,87
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. lęborski
  19,0
  Pomorskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 342,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 303,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 102,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  102,26
  Województwo
  99,11
  Cały kraj
  98,90
 • 92,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat lęborski
  92,70
  woj. pomorskie
  91,30
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat lęborski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 187,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 131,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat lęborski
  2,0
  woj. pomorskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 61,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  27,0
  Pomorskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 87,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 55,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. lęborski
  18,0
  Pomorskie
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 19 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lęborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lęborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lęborski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)