Województwo podkarpackie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. podkarpackie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 2 126 824 Liczba mieszkańców
 • 17 846 km² Powierzchnia
 • 119 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 41,6% Stopa urbanizacji
 • Rzeszów Siedziba wojewody
 • ul. Grunwaldzka 15 Urząd Wojewódzki
 • Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda
 • Rzeszów Siedziba sejmiku
 • al. Łukasza Cieplińskiego 4 Urząd Marszałkowski
 • Władysław Ortyl Marszałek
 • R Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 18 TERYT (TERC)
Herb woj. podkarpackie
Woj. podkarpackie herb
Flaga woj. podkarpackie
Woj. podkarpackie flaga

Woj. podkarpackie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w podkarpackim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 640 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4 905 Użytek własny
 • 494 Sprzedaż lub wynajem
 • 90,9%
  9,1%
 • 35 682 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. podkarpackie
  4,67
  Polska
  4,13
 • 828 271 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 108,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. podkarpackie
  108,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podkarpackie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. podkarpackie ma 2 126 824 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy podkarpackiego zawarli w 2015 roku 10 852 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców podkarpackiego jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Woj. podkarpackie ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 147. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,1 na 1000 mieszkańców podkarpackiego. W 2015 roku urodziło się 19 566 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 352 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest większy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,6% zgonów w podkarpackim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w podkarpackim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności podkarpackiego przypada 9.13 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 17 962 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 362 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla podkarpackiego -2 400. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,2% mieszkańców podkarpackiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców podkarpackiego

 • 2 126 824 Liczba mieszkańców
 • 1 085 395 Kobiety
 • 1 041 429 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w podkarpackim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w podkarpackim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w podkarpackim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców podkarpackiego w latach 2017-2050

 • 1 870 343 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 949 823 Kobiety
 • 920 520 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w podkarpackim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w podkarpackim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w podkarpackim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców podkarpackiego

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. podkarpackie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców podkarpackiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. podkarpackie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. podkarpackie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. podkarpackie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Woj. podkarpackie
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Woj. podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Woj. podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Woj. podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Woj. podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w podkarpackim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w podkarpackim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. podkarpackie
  5,1
  Polska
  4,9
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,8
 • 10 852 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w podkarpackim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w podkarpackim

 • 147 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 221 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -74 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Woj. podkarpackie
  0,1
  Polska
  -0,7
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w podkarpackim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w podkarpackim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w podkarpackim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w podkarpackim w roku 2015

 • 19 566 Urodzenia żywe
 • 9 598 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 968 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Woj. podkarpackie
  9,2
  Polska
  9,6
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Woj. podkarpackie
  37,3
  Polska
  40,1
 • 8.17 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.17
 • 39.79 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.79
 • 86.3 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86.3
 • 69.69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69.69
 • 30.32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.32
 • 6.69 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.69
 • 0.32 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.32
 • 3 352 g Średnia waga noworodków
 • 3 284 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Woj. podkarpackie
  3 352 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 24 Waga 5000g i więcej
 • 24
 • 175 Waga 4500g - 4999g
 • 175
 • 1 632 Waga 4000g - 4499g
 • 1 632
 • 5 982 Waga 3500g - 3999g
 • 5 982
 • 7 628 Waga 3000g - 3499g
 • 7 628
 • 3 017 Waga 2500g - 2999g
 • 3 017
 • 703 Waga 2000g - 2499g
 • 703
 • 221 Waga 1500g - 1999g
 • 221
 • 114 Waga 1000g - 1499g
 • 114
 • 52 Waga 600g - 999g
 • 52
 • 17 Waga poniżej 600g
 • 17
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Woj. podkarpackie
  1,20
  Polska
  1,29
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Woj. podkarpackie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Woj. podkarpackie
  1,01
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w podkarpackim w roku 2015

 • 19 419 Zgony
 • 9 377 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 042 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 80 Zgony niemowląt
 • 34 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 46 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 42,5%
  57,5%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • Woj. podkarpackie
  9,1
  Polska
  10,3
 • 99,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. podkarpackie
  99,2
  Polska
  106,9
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. podkarpackie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Woj. podkarpackie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  1,7
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w podkarpackim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Woj. podkarpackie
  46,1%
  Polska
  45,1%
 • 23,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Woj. podkarpackie
  23,2%
  Polska
  26,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woj. podkarpackie
  3,7%
  Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. podkarpackie
  0,1
  Polska
  3,9
 • 59,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  59,8
  Polska
  70,2
 • 200,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Woj. podkarpackie
  200,3
  Polska
  260,7
 • 194,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. podkarpackie
  194,9
  Polska
  248,3
 • 398,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 405,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. podkarpackie
  398,0
  Polska
  441,1
 • 74,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. podkarpackie
  74,2
  Polska
  85,7
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Woj. podkarpackie
  22,7
  Polska
  30,1
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Woj. podkarpackie
  6,1
  Polska
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Woj. podkarpackie
  0,8%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 17 962 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 531 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 431 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 362 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 880 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 482 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 400 Saldo migracji
 • -1 349 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 051 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 400 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 349 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 051 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w podkarpackim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w podkarpackim

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. podkarpackie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podkarpackie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W podkarpackim na 1000 mieszkańców pracuje 200 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w podkarpackim wynosiło w 2015 roku 13,2% (14,5% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podkarpackim wynosi 3 527,62 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców podkarpackiego 216 544 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 194 018 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22 526.

  37,7% aktywnych zawodowo mieszkańców podkarpackiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,2% w przemyśle i budownictwie, a 0,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w podkarpackim

 • 200 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Woj. podkarpackie
  200,0
  Polska
  232,0
 • 13,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,5% Kobiety
 • 12,1% Mężczyźni
 • Woj. podkarpackie
  13,2%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w podkarpackim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w podkarpackim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w podkarpackim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podkarpackim

 • 3 528 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Woj. podkarpackie
  3 528 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w podkarpackim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w podkarpackim

 • 216 544 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 194 018 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 526 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w podkarpackim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,2% Przemysł i budownictwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,6% Pozostałe
 • 32,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w podkarpackim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w podkarpackim

 • 424 664 Pracujący ogółem
 • 203 193 Kobiety
 • 221 471 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w podkarpackim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. podkarpackie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. podkarpackie
  58,1
  Polska
  60,1
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. podkarpackie
  28,8
  Polska
  31,4
 • 98,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Woj. podkarpackie
  98,2
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. podkarpackie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w podkarpackim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. podkarpackie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 489 Przestępstwa ogółem
 • 27 489
 • 15 377 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 15 377
 • 6 792 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 6 792
 • 4 003 Przestępstwa drogowe
 • 4 003
 • 957 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 957
 • 14 141 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 14 141
 • 12,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  12,92
  Polska
  20,80
 • 7,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  7,23
  Polska
  13,59
 • 3,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  3,19
  Polska
  4,36
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  1,88
  Polska
  1,99
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  0,45
  Polska
  0,45
 • 6,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  6,65
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. podkarpackie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woj. podkarpackie
  72%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Woj. podkarpackie
  57%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Woj. podkarpackie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Woj. podkarpackie
  99%

Woj. podkarpackie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 536 982 mieszkańców podkarpackiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 262 046 kobiet oraz 274 936 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców podkarpackiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy podkarpackiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w podkarpackim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  16,5% mieszkańców podkarpackiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 793 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,3% ludności (24,3% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,66.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców podkarpackiego w wieku potencjalnej nauki (33,0% kobiet i 32,7% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • Woj. podkarpackie
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 23,9% W miastach
  (wyższe)
 • 9,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Woj. podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woj. podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Woj. podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Woj. podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Woj. podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Woj. podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w podkarpackim

 • 793 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Woj. podkarpackie
  793,0
  Polska
  842,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Woj. podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,12
 •  
 • 3 376,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3 353,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 47,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 023,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 984,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 192,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 191,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w podkarpackim

 • 86,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. podkarpackie
  86,66
  Polska
  90,94
 • 86,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. podkarpackie
  86,22
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. podkarpackie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. podkarpackie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Woj. podkarpackie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 10 987,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9 037,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 950,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 367,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 324,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w podkarpackim

 • 95,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. podkarpackie
  95,37
  Polska
  98,90
 • 91,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. podkarpackie
  91,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. podkarpackie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. podkarpackie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Woj. podkarpackie
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 17
 •  
 • 5 778,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 162,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 616,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 294,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 234,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w podkarpackim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w podkarpackim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 12 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 12
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 2 181,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 528,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 652,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 121,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 92,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Woj. podkarpackie
  26,0
  Polska
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 8 Technika dla młodzieży specjalne
 • 8
 • 15 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 15
 • 2 853,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 769,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 083,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Woj. podkarpackie
  23,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 25 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 25
 • 9 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 9
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w podkarpackim

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. podkarpackie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. podkarpackie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. podkarpackie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)