Ciężkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Ciężkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ciężkowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ciężkowice.
 • 2 478 Liczba mieszkańców
 • 10,0 km² Powierzchnia
 • 248,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1998 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz miasta
Ciężkowice na mapie
Identyfikatory
 • 20.973349.7856 Współrzędne GPS
 • 1216014 TERYT (TERC)
 • 0815239 SIMC
Herb miasta Ciężkowice
Ciężkowice herb

Ciężkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-190Poczta Ciężkowice koło Tarnowa

Ciężkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ciężkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Ciężkowice
(14) 628-58-22
(14) 628-58-20
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Ciężkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ciężkowicach

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 9 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Ciężkowice
  5,44
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 1 343 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 149,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Ciężkowice
  149,2 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciężkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Ciężkowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 478, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 18 małżeństw, co odpowiada 7,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,6% mieszkańców Ciężkowic jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Ciężkowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,4 na 1000 mieszkańców Ciężkowic. W 2015 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 272 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,2% zgonów w Ciężkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Ciężkowicach były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ciężkowic przypada 10.38 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ciężkowic 9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców Ciężkowic jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ciężkowic

 • 2 478 Liczba mieszkańców
 • 1 266 Kobiety
 • 1 212 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ciężkowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ciężkowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ciężkowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ciężkowic

 • 39,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Ciężkowice
  39,2 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ciężkowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ciężkowic

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,6% Kawalerowie/Panny
 • Ciężkowice
  32,8%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 26,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Ciężkowice
  56,7%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Ciężkowice
  8,5%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Ciężkowice
  1,5%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Ciężkowice
  0,4%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ciężkowicach

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ciężkowicach w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Ciężkowice
  7,2
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Ciężkowice
  0,9
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ciężkowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ciężkowicach

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ciężkowice
  -0,4
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ciężkowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ciężkowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ciężkowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ciężkowicach w roku 2015

 • 25 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Ciężkowice
  10,0
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ciężkowice
  39,1
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 5.43 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.43
 • 43.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.1
 • 92.79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.79
 • 71.75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.75
 • 39.02 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.02
 • 6.3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.3
 • 0.46 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.46
 • 3 272 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ciężkowice
  3 272 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 521 Waga 3500g - 3999g
 • 521
 • 857 Waga 3000g - 3499g
 • 857
 • 361 Waga 2500g - 2999g
 • 361
 • 86 Waga 2000g - 2499g
 • 86
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ciężkowice
  1,29
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Ciężkowice
  0,64
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Ciężkowice
  1,15
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Ciężkowicach w roku 2015

 • 26 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,7%
  42,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Ciężkowice
  10,4
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 87,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ciężkowice
  87,0
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ciężkowice
  3,0
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ciężkowice
  2,1
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ciężkowice
  49,5%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Ciężkowice
  25,9%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Ciężkowice
  4,1%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ciężkowice
  211,1
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 403,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 448,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 357,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ciężkowice
  403,7
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 49,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ciężkowice
  49,1
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 19,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ciężkowice
  19,9
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ciężkowice
  4,0
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ciężkowice
  0,5%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 9 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ciężkowicach w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ciężkowicach

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ciężkowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciężkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Ciężkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 203 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ciężkowicach wynosiło w 2015 roku 57,8% (71,0% wśród kobiet i 46,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ciężkowicach wynosi 3 049,76 PLN, co odpowiada 73.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ciężkowic 199 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 209 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 10.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Ciężkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,0% w przemyśle i budownictwie, a 3,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ciężkowicach

 • 203 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ciężkowice
  203,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 57,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 71,0% Kobiety
 • 46,2% Mężczyźni
 • Ciężkowice
  57,8%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ciężkowicach w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ciężkowicach w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ciężkowicach w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ciężkowicach

 • 3 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ciężkowice
  3 050 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ciężkowicach w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ciężkowicach

 • 199 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 209 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 10 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ciężkowicach

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,0% Przemysł i budownictwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 7,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,0% Pozostałe
 • 19,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ciężkowicach w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ciężkowicach

 • 505 Pracujący ogółem
 • 305 Kobiety
 • 200 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ciężkowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ciężkowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ciężkowice
  58,4
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 29,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ciężkowice
  29,1
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 99,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ciężkowice
  99,6
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 66,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 70,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ciężkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ciężkowicach

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ciężkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 10,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ciężkowice
  10,16
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ciężkowice
  5,15
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 2,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ciężkowice
  2,22
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ciężkowice
  1,75
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ciężkowice
  0,24
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 3,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Ciężkowice
  3,91
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ciężkowice
  79%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ciężkowice
  65%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ciężkowice
  85%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ciężkowice
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Ciężkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Ciężkowic wyniosła w 2015 roku 36,2 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Ciężkowic - 44.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ciężkowic wyniosła w 2015 roku 40,2 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%). W budżecie Ciężkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 414 złotych na mieszkańca (11,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,2%.
 • Wydatki budżetu w Ciężkowicach według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,4 mln

  2,3 tys(100%)

  29,1 mln

  2,6 tys(100%)

  36,8 mln

  3,3 tys(100%)

  41,1 mln

  3,7 tys(100%)

  38,6 mln

  3,4 tys(100%)

  38,4 mln

  3,4 tys(100%)

  35,7 mln

  3,2 tys(100%)

  36,2 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  4,8 tys(45.1%)

  13,9 mln

  5,8 tys(47.5%)

  13,2 mln

  5,5 tys(35.7%)

  14,4 mln

  5,8 tys(35%)

  15,3 mln

  6,2 tys(39.6%)

  16,0 mln

  6,5 tys(41.8%)

  16,1 mln

  6,5 tys(45.1%)

  16,2 mln

  6,5 tys(44.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  2,4 tys(22.4%)

  5,8 mln

  2,4 tys(19.9%)

  7,8 mln

  3,2 tys(21.1%)

  7,8 mln

  3,1 tys(19.1%)

  7,3 mln

  3,0 tys(19%)

  7,2 mln

  2,9 tys(18.7%)

  7,9 mln

  3,2 tys(22.3%)

  7,1 mln

  2,9 tys(19.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  947(8.9%)

  2,5 mln

  1,0 tys(8.5%)

  2,6 mln

  1,1 tys(7.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(6.7%)

  2,7 mln

  1,1 tys(7%)

  2,9 mln

  1,2 tys(7.6%)

  2,9 mln

  1,2 tys(8.2%)

  3,0 mln

  1,2 tys(8.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  178,0 tys

  74,3(0.7%)

  169,0 tys

  70,6(0.6%)

  674,3 tys

  282(1.8%)

  360,8 tys

  145(0.9%)

  325,7 tys

  131(0.8%)

  3,6 mln

  1,5 tys(9.4%)

  539,9 tys

  216(1.5%)

  2,5 mln

  1,0 tys(6.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  527(5%)

  1,7 mln

  699(5.7%)

  3,2 mln

  1,3 tys(8.6%)

  1,9 mln

  781(4.7%)

  1,8 mln

  708(4.6%)

  1,8 mln

  744(4.8%)

  1,8 mln

  736(5.2%)

  2,0 mln

  807(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  866(8.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(9.1%)

  3,2 mln

  1,4 tys(8.8%)

  3,4 mln

  1,4 tys(8.2%)

  3,8 mln

  1,5 tys(9.8%)

  2,3 mln

  938(6.1%)

  1,7 mln

  700(4.9%)

  1,5 mln

  602(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  482,1 tys

  201(1.9%)

  637,0 tys

  266(2.2%)

  1,2 mln

  488(3.2%)

  779,6 tys

  313(1.9%)

  711,3 tys

  287(1.8%)

  700,3 tys

  282(1.8%)

  817,1 tys

  327(2.3%)

  710,4 tys

  286(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  585,7 tys

  245(2.3%)

  587,1 tys

  245(2%)

  772,1 tys

  323(2.1%)

  618,8 tys

  248(1.5%)

  629,6 tys

  254(1.6%)

  746,2 tys

  301(1.9%)

  745,7 tys

  299(2.1%)

  696,2 tys

  280(1.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,7 tys

  1,9(0%)

  4,7 tys

  2,0(0%)

  221,3 tys

  92,7(0.6%)

  8,5 tys

  3,4(0%)

  6,9 tys

  2,8(0%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  54,4 tys

  21,8(0.2%)

  585,9 tys

  236(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  306,3 tys

  128(1.2%)

  350,5 tys

  146(1.2%)

  2,9 mln

  1,2 tys(7.9%)

  7,1 mln

  2,8 tys(17.2%)

  3,2 mln

  1,3 tys(8.3%)

  1,5 mln

  588(3.8%)

  1,4 mln

  568(4%)

  481,5 tys

  194(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  226,3 tys

  94,5(0.9%)

  277,4 tys

  116(1%)

  501,6 tys

  210(1.4%)

  381,7 tys

  153(0.9%)

  455,0 tys

  183(1.2%)

  340,2 tys

  137(0.9%)

  504,3 tys

  202(1.4%)

  464,1 tys

  187(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  211,1 tys

  88,1(0.8%)

  137,8 tys

  57,6(0.5%)

  153,7 tys

  64,4(0.4%)

  390,8 tys

  157(0.9%)

  648,2 tys

  261(1.7%)

  506,6 tys

  204(1.3%)

  446,3 tys

  179(1.3%)

  334,1 tys

  134(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  167,5 tys

  69,9(0.7%)

  146,0 tys

  61,0(0.5%)

  147,8 tys

  61,9(0.4%)

  657,6 tys

  264(1.6%)

  1,4 mln

  565(3.6%)

  192,6 tys

  77,6(0.5%)

  144,4 tys

  57,9(0.4%)

  175,1 tys

  70,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  311,1 tys

  130(1.2%)

  164,0 tys

  68,5(0.6%)

  120,3 tys

  50,4(0.3%)

  313,5 tys

  126(0.8%)

  158,8 tys

  64,1(0.4%)

  276,3 tys

  111(0.7%)

  188,9 tys

  75,7(0.5%)

  155,0 tys

  62,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  60,7 tys

  25,4(0.2%)

  88,5 tys

  37,0(0.3%)

  64,1 tys

  26,9(0.2%)

  93,8 tys

  37,6(0.2%)

  68,8 tys

  27,7(0.2%)

  103,1 tys

  41,5(0.3%)

  93,7 tys

  37,5(0.3%)

  93,8 tys

  37,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,2 tys

  28,9(0.3%)

  70,9 tys

  29,6(0.2%)

  73,2 tys

  30,7(0.2%)

  74,1 tys

  29,7(0.2%)

  97,0 tys

  39,1(0.3%)

  98,3 tys

  39,6(0.3%)

  98,9 tys

  39,6(0.3%)

  64,4 tys

  25,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  13,6 tys

  5,7(0%)

  36,4 tys

  15,2(0.1%)

  16,5 tys

  6,6(0%)

  8,4 tys

  3,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  47,5 tys

  19,0(0.1%)

  53,5 tys

  21,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 tys

  1,3(0%)

  5,3 tys

  2,2(0%)

  5,3 tys

  2,2(0%)

  6,5 tys

  2,6(0%)

  6,5 tys

  2,6(0%)

  6,5 tys

  2,6(0%)

  8,7 tys

  3,5(0%)

  8,7 tys

  3,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  950

  0,4(0%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  47,2 tys

  19,7(0.2%)

  47,4 tys

  19,8(0.2%)

  47,8 tys

  20,0(0.1%)

  47,6 tys

  19,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ciężkowicach według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  2,4 tys(100%)

  27,8 mln

  2,5 tys(100%)

  34,2 mln

  3,0 tys(100%)

  37,4 mln

  3,3 tys(100%)

  37,3 mln

  3,3 tys(100%)

  34,3 mln

  3,1 tys(100%)

  36,3 mln

  3,2 tys(100%)

  40,2 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,3 mln

  6,0 tys(53.4%)

  15,4 mln

  6,4 tys(55.4%)

  16,1 mln

  6,7 tys(47.1%)

  16,1 mln

  6,5 tys(43.1%)

  17,1 mln

  6,9 tys(45.9%)

  16,3 mln

  6,6 tys(47.6%)

  16,6 mln

  6,7 tys(45.7%)

  17,4 mln

  7,0 tys(43.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  1,9 tys(17.4%)

  4,0 mln

  1,7 tys(14.3%)

  4,3 mln

  1,8 tys(12.6%)

  5,3 mln

  2,1 tys(14.1%)

  5,6 mln

  2,3 tys(15.1%)

  6,2 mln

  2,5 tys(18.2%)

  6,0 mln

  2,4 tys(16.7%)

  7,0 mln

  2,8 tys(17.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  2,2 tys(19.4%)

  5,2 mln

  2,2 tys(18.8%)

  7,4 mln

  3,1 tys(21.5%)

  7,2 mln

  2,9 tys(19.4%)

  6,7 mln

  2,7 tys(17.9%)

  6,5 mln

  2,6 tys(19.1%)

  7,2 mln

  2,9 tys(19.7%)

  6,3 mln

  2,5 tys(15.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  143,0 tys

  59,7(0.5%)

  160,0 tys

  66,8(0.6%)

  179,8 tys

  75,3(0.5%)

  627,8 tys

  252(1.7%)

  897,0 tys

  362(2.4%)

  898,7 tys

  362(2.6%)

  1,5 mln

  595(4.1%)

  5,2 mln

  2,1 tys(13%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  375,3 tys

  157(1.4%)

  326,2 tys

  136(1.2%)

  483,1 tys

  202(1.4%)

  390,5 tys

  157(1%)

  1,8 mln

  720(4.8%)

  1,4 mln

  579(4.2%)

  1,8 mln

  734(5%)

  1,3 mln

  509(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 tys

  2,5(0%)

  7,4 tys

  3,1(0%)

  1,1 mln

  455(3.2%)

  9,4 tys

  3,8(0%)

  67,1 tys

  27,0(0.2%)

  44,6 tys

  18,0(0.1%)

  803,0 tys

  322(2.2%)

  832,5 tys

  335(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  478,9 tys

  200(1.8%)

  470,2 tys

  196(1.7%)

  2,3 mln

  977(6.8%)

  5,0 mln

  2,0 tys(13.4%)

  1,5 mln

  618(4.1%)

  797,0 tys

  321(2.3%)

  382,4 tys

  153(1.1%)

  508,0 tys

  204(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  704,7 tys

  294(2.6%)

  961,7 tys

  402(3.5%)

  1,3 mln

  552(3.9%)

  1,2 mln

  466(3.1%)

  1,8 mln

  739(4.9%)

  994,1 tys

  400(2.9%)

  703,0 tys

  282(1.9%)

  491,5 tys

  198(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  527,5 tys

  220(2%)

  506,0 tys

  211(1.8%)

  546,8 tys

  229(1.6%)

  408,8 tys

  164(1.1%)

  404,2 tys

  163(1.1%)

  493,1 tys

  199(1.4%)

  471,1 tys

  189(1.3%)

  415,9 tys

  167(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  296,6 tys

  119(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  237,9 tys

  99,3(0.9%)

  487,3 tys

  204(1.8%)

  135,8 tys

  56,9(0.4%)

  608,2 tys

  244(1.6%)

  112,1 tys

  45,2(0.3%)

  221,1 tys

  89,1(0.6%)

  520,3 tys

  208(1.4%)

  158,0 tys

  63,6(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  99,6 tys

  41,6(0.4%)

  74,5 tys

  31,1(0.3%)

  59,2 tys

  24,8(0.2%)

  59,4 tys

  23,8(0.2%)

  124,9 tys

  50,4(0.3%)

  159,5 tys

  64,2(0.5%)

  121,1 tys

  48,5(0.3%)

  143,5 tys

  57,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  300

  0,1(0%)

  70,8 tys

  29,6(0.3%)

  191,3 tys

  80,1(0.6%)

  38,2 tys

  15,3(0.1%)

  35,3 tys

  14,2(0.1%)

  28,7 tys

  11,6(0.1%)

  20,4 tys

  8,2(0.1%)

  59,0 tys

  23,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  13,6 tys

  5,7(0%)

  36,4 tys

  15,2(0.1%)

  16,5 tys

  6,6(0%)

  8,4 tys

  3,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  47,5 tys

  19,0(0.1%)

  53,5 tys

  21,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,9 tys

  7,9(0.1%)

  38,0 tys

  15,9(0.1%)

  13,1 tys

  5,5(0%)

  11,3 tys

  4,5(0%)

  141,3 tys

  57,0(0.4%)

  94,3 tys

  38,0(0.3%)

  44,4 tys

  17,8(0.1%)

  52,2 tys

  21,0(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  7,0 tys

  2,9(0%)

  13,0 tys

  5,4(0%)

  17,2 tys

  7,2(0.1%)

  17,8 tys

  7,1(0%)

  19,2 tys

  7,8(0.1%)

  21,1 tys

  8,5(0.1%)

  28,6 tys

  11,5(0.1%)

  33,0 tys

  13,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,9 tys

  10,0(0.1%)

  21,0 tys

  8,8(0.1%)

  12,3 tys

  5,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  886,0 tys

  357(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  2,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  18,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154

  0,1(0%)

  306

  0,1(0%)

  382

  0,2(0%)

  382

  0,2(0%)

  305

  0,1(0%)

  452

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  14,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  410,7 tys

  165(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  13,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  950

  0,4(0%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ciężkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 632 mieszkańców Ciężkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 298 kobiet oraz 334 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Ciężkowic, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Ciężkowic mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ciężkowicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  17,4% mieszkańców Ciężkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 351 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 124,37.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,1% wśród dziewczyn i 9,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 205,80.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców Ciężkowic w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 30,5% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Ciężkowice
  10,0%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Ciężkowice
  28,2%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Ciężkowice
  1,8%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Ciężkowice
  11,5%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Ciężkowice
  14,9%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Ciężkowice
  31,1%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Ciężkowice
  6,6%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Ciężkowice
  22,5%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Ciężkowice
  1,6%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ciężkowicach

 • 1351 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Ciężkowice
  1 351,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Ciężkowice
  0,61
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ciężkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciężkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CIĘŻKOWICACH
  Publiczne
  14 061-00-31
  ul. ŚW. ANDRZEJA 6
  33-190 Ciężkowice
  4757
  Niepubliczne Przedszkole Uśmiech Dziecka
  Niepubliczne
  51 274-90-57
  ul. Tysiąclecia 41
  33-190 Ciężkowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ciężkowicach

 • 124,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ciężkowice
  124,37
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 124,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Ciężkowice
  124,37
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ciężkowice
  18,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 80,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ciężkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciężkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Stefanii Sempołowskiej w Ciężkowicach (Stefania Sempołowska)
  Publiczna
  14 651-00-40
  14 651-10-72
  ul. Tysiąclecia 12
  33-190 Ciężkowice
  1323723
 • Szkoły gimnazjalne w Ciężkowicach

 • 205,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Ciężkowice
  205,80
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 194,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Ciężkowice
  194,20
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Ciężkowice
  20,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 44,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Ciężkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciężkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach
  Publiczne
  14 651-09-25
  14 651-09-25
  ul. Tysiąclecia 12
  33-190 Ciężkowice
  815427
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Ciężkowicach

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Ciężkowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Ciężkowice
  25,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Ciężkowice
  25,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Ciężkowice
  32,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 32 Szkoły policealne ogółem
 • 32
 • 32 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 32
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Ciężkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciężkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  8209-
  Zasadnicza szkoła zawodowa (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczna
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  393-
  Liceum Ogólnokształcące (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  370-
  Szkoła Policealna (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczna
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  119-
  Technikum uzupełniające
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  110-
 • Edukacyjne grupy wieku w Ciężkowicach

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ciężkowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ciężkowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ciężkowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)