Powiat olsztyński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat olsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 124 205 Liczba mieszkańców
 • 2 837 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,1% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Chyziak Starosta
 • pl. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn Adres starostwa powiatowego
 • NOL Tablice rejestracyjne
Powiat olsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 2814 TERYT (TERC)
Herb powiatu olsztyńskiego
powiat olsztyński herb

Powiat olsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat olsztyński ma 124 205 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w 2050 roku wynosi 139 030, z czego 70 780 to kobiety, a 68 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego zawarli w 2016 roku 582 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olsztyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 149. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,2 na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. W 2016 roku urodziło się 1 236 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,14 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,5% zgonów w powiecie olsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w powiecie olsztyńskim były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olsztyńskiego przypada 8.78 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 2 209 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 625 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olsztyńskiego 584. W tym samym roku 35 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 75 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -40.

  64,7% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 124 205 Liczba mieszkańców
 • 62 809 Kobiety
 • 61 396 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 139 030 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 70 780 Kobiety
 • 68 250 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olsztyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. olsztyński
  39,4 lat
  Województwo
  40,4 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olsztyński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. olsztyński
  54,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. olsztyński
  5,3%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • powiat olsztyński
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. olsztyński
  4,7
  Województwo
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat olsztyński
  1,6
  Województwo
  1,9
  Polska
  1,7
 • 582 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 149 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 104 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 45 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  1,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  -0,4
  Polska
  -0,2
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olsztyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 236 Urodzenia żywe
 • 593 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 643 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat olsztyński
  10,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,4
  Polska
  10,0
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. olsztyński
  40,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,0
  Cała Polska
  41,7
 • 18.52 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.52
 • 50.97 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.97
 • 83.13 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.13
 • 76.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.11
 • 33.13 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.13
 • 7.45 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.45
 • 0.25 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.25
 • 3 418 g Średnia waga noworodków
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 501 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat olsztyński
  3 418 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 393 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 136 Waga 4000g - 4499g
 • 136
 • 413 Waga 3500g - 3999g
 • 413
 • 430 Waga 3000g - 3499g
 • 430
 • 162 Waga 2500g - 2999g
 • 162
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,34
  Województwo
  1,28
  Cała Polska
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Warmińsko-mazurskie
  0,63
  Cały kraj
  0,66
 • 1,14 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. olsztyński
  1,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,95
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie olsztyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 087 Zgony
 • 489 Kobiety
  (Zgony)
 • 598 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  8,8
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 87,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  87,9
  Województwo
  104,7
  Kraj
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. olsztyński
  3,2
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Cała Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,7%
  Warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Polska
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,6%
  Województwo
  29,0%
  Cały kraj
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  8,5%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Polska
  74,3
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  246,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Cały kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 318,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 314,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  318,9
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cała Polska
  469,0
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Polska
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,1
  Województwo
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. olsztyński
  9,6
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 209 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 118 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 091 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 625 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 863 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 762 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Wymeldowania za granicę
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 544 Saldo migracji
 • 237 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 307 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 584 Saldo migracji wewnętrznych
 • 255 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 329 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Saldo migracji zagranicznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olsztyński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie olsztyńskim oddano do użytku 841 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,6% na cele indywidualne, 1,9% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 86,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 13,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olsztyńskim to 4,10 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie olsztyńskim to 91,80 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 841 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  6,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,18
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 311 Użytek własny
 • 47 Sprzedaż lub wynajem
 • 86,9%
  13,1%
 • 3 447 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. olsztyński
  4,10
  Warmińsko-mazurskie
  3,91
  Kraj
  3,96
 • 27,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat olsztyński
  27,75
  Warmińsko-mazurskie
  12,45
  Cały kraj
  16,85
 • 77 163 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 91,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  91,8 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,62 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie olsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 159 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim wynosiło w 2016 roku 15,6% (18,0% wśród kobiet i 13,5% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim wynosi 3 635,09 PLN, co odpowiada 84.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego 13 606 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 716.

  24,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 159 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. olsztyński
  159,0
  Warmińsko-mazurskie
  196,0
  Kraj
  240,0
 • 15,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,0% Kobiety
 • 13,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,6%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 635 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 635 PLN
  Województwo
  3 619 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 890 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Przemysł i budownictwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 745 Pracujący ogółem
 • 9 303 Kobiety
 • 10 442 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,7% W wieku produkcyjnym
 • 59,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olsztyński
  54,6
  Województwo
  58,4
  Cały kraj
  61,7
 • 25,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  25,1
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,7
 • 84,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. olsztyński
  84,8
  Warmińsko-mazurskie
  100,2
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie olsztyńskim stwierdzono 1 816 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olsztyńskim wynosi 53,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,37 (wykrywalność 41%) oraz przeciwko mieniu - 8,15 (wykrywalność 27%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,12 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,52 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 816 Przestępstwa ogółem
 • 1 816
 • 1 283 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 283
 • 188 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 188
 • 263 Przestępstwa drogowe
 • 263
 • 57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 57
 • 1 009 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 009
 • 14,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. olsztyński
  14,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,76
  Kraj
  19,48
 • 10,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  10,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,58
  Kraj
  12,76
 • 1,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. olsztyński
  1,52
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Polska
  3,91
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,12
  Warmińsko-mazurskie
  2,24
  Polska
  1,91
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,47
 • 8,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. olsztyński
  8,15
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,98
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  54%
  Województwo
  67%
  Polska
  67%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  41%
  Warmińsko-mazurskie
  57%
  Cała Polska
  55%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. olsztyński
  66%
  Warmińsko-mazurskie
  79%
  Cała Polska
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat olsztyński
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 27% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  27%
  woj. warmińsko-mazurskie
  48%
  Cały kraj
  46%

Powiat olsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 31 194 mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 195 kobiet oraz 15 999 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu olsztyńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  17,0% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 702 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,63.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 77,72.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (31,2% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat olsztyński
  15,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,5% W miastach
  (wyższe)
 • 15,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. olsztyński
  28,9%
  Województwo
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. olsztyński
  10,8%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. olsztyński
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. olsztyński
  25,0%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. olsztyński
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 702 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. olsztyński
  702,0
  Warmińsko-mazurskie
  748,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. olsztyński
  1,20
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,12
 •  
 • 202,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 201,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 79,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  79,63
  Warmińsko-mazurskie
  88,14
  Cała Polska
  90,94
 • 78,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olsztyński
  78,73
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,91
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 589,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 498,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 77,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  77,72
  Województwo
  97,53
  Cała Polska
  98,90
 • 72,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. olsztyński
  72,12
  Województwo
  88,28
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat olsztyński
  19,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 264,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 186,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  1,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 31 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 31
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  22,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 34,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olsztyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olsztyński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)