Strzelno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Strzelno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Strzelno to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu mogileńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Strzelno.
 • 5 701 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 1 283,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 100 m m n.p.m Wysokość
 • XII wiek Data założenia
 • 1231 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 52 Numer kierunkowy
 • CMG Tablice rejestracyjne
 • Ewaryst Zdzisław Matczak Burmistrz miasta
Strzelno na mapie
Identyfikatory
 • 18.172752.6277 Współrzędne GPS
 • 0409044 TERYT (TERC)
 • 0929598 SIMC
Herb miasta Strzelno
Strzelno herb

Strzelno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
88-320Poczta Strzelno

Strzelno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Strzelnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Strzelnie
(52) 318-92-91
(52) 318-22-02
ul. Dr J. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
ZUS Inspektorat w Inowrocławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy )
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Solankowa 15
88-100 Inowrocław

Strzelno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Strzelno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 701, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 32 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Strzelna jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Strzelno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,7 na 1000 mieszkańców Strzelna. W 2016 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 30,0% dziewczynek i 70,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 439 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,7% zgonów w Strzelnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,4% zgonów w Strzelnie były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Strzelna przypada 12.43 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Strzelna -15. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,8% mieszkańców Strzelna jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Strzelna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 701 Liczba mieszkańców
 • 2 935 Kobiety
 • 2 766 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Strzelnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Strzelnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Strzelnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Strzelna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  Kujawsko-pomorskie
  41,2 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Strzelno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Strzelna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Polska
  28,8%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Strzelno
  56,6%
  Województwo
  56,3%
  Kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,8%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Strzelno
  3,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Strzelnie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Strzelno
  1,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Strzelnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,7
  Kujawsko-pomorskie
  -0,3
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Strzelnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Strzelnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Strzelnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Strzelnie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,0%
  70,0%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Kujawsko-pomorskie
  9,5
  Polska
  10,0
 • 39,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Strzelno
  39,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  39,8
  Cały kraj
  41,7
 • 13.73 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.73
 • 59.62 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.62
 • 97.08 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.08
 • 58.5 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58.5
 • 29.67 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.67
 • 3.19 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.19
 • 3 439 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 355 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 513 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 439 g
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 144 Waga 3500g - 3999g
 • 144
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,30
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,32
  Polska
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Strzelno
  0,61
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,66
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,97
  Województwo
  0,97
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Strzelnie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 71 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,7%
  49,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Strzelno
  12,4
  Województwo
  9,9
  Polska
  10,1
 • 103,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  103,2
  Kujawsko-pomorskie
  103,5
  Polska
  101,5
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  4,4
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Strzelno
  2,9
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  1,7
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mogileńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  51,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  48,0%
  Polska
  45,7%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,7%
  Kujawsko-pomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,0%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,3
  Cała Polska
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  74,3
  Cała Polska
  74,3
 • 243,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  243,9
  Województwo
  270,7
  Cały kraj
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  266,9
  Kraj
  261,6
 • 470,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 498,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  470,6
  Województwo
  472,1
  Kraj
  469,0
 • 128,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 86,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 169,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  128,6
  Województwo
  110,8
  Cała Polska
  87,7
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,9
  Kujawsko-pomorskie
  32,2
  Cały kraj
  31,8
 • 12,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Strzelno
  12,7
  Kujawsko-pomorskie
  8,8
  Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Strzelno
  1,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Strzelnie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Strzelno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strzelno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Strzelnie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Strzelnie to 6,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Strzelnie to 126,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  3,72
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Strzelno
  6,11
  Województwo
  4,09
  Polska
  3,91
 • 9,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  9,65
  woj. kujawsko-pomorskie
  15,21
  Kraj
  18,14
 • 1 135 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 126,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  126,1 m2
  Kujawsko-pomorskie
  92,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strzelno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Strzelnie na 1000 mieszkańców pracuje 254 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 58,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Strzelnie wynosiło w 2016 roku 33,3% (45,2% wśród kobiet i 22,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strzelnie wynosi 3 398,81 PLN, co odpowiada 79.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Strzelna 443 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 225 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -218.

  32,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Strzelna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 254 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  254,0
  Kujawsko-pomorskie
  223,0
  Cały kraj
  240,0
 • 33,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 45,2% Kobiety
 • 22,8% Mężczyźni
 • Miasto
  33,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  12,0%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Strzelnie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Strzelnie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Strzelnie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 399 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 399 PLN
  Województwo
  3 673 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Strzelnie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 443 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 225 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -218 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,8% Przemysł i budownictwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,5% Pozostałe
 • 35,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Strzelnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 451 Pracujący ogółem
 • 850 Kobiety
 • 601 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Strzelnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Strzelno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,2
  Kujawsko-pomorskie
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Strzelno
  33,2
  Kujawsko-pomorskie
  33,1
  Kraj
  34,0
 • 127,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  127,6
  Kujawsko-pomorskie
  112,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Strzelno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Strzelnie stwierdzono szacunkowo 80 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Strzelnie wynosi 84,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Strzelna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,81 (wykrywalność 77%) oraz o charakterze gospodarczym - 3,84 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,42 (68%), drogowe - 1,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Strzelna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 80
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 14,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,00
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,99
  Kraj
  19,62
 • 6,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,81
  Województwo
  10,80
  Kraj
  12,07
 • 3,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,84
  Kujawsko-pomorskie
  4,49
  Cała Polska
  4,94
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Strzelno
  1,97
  Kujawsko-pomorskie
  1,72
  Cały kraj
  1,78
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Strzelno
  0,59
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 4,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Strzelno
  4,42
  Kujawsko-pomorskie
  8,90
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Strzelno
  77%
  Kujawsko-pomorskie
  63%
  Polska
  60%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  Kujawsko-pomorskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Kujawsko-pomorskie
  85%
  Polska
  84%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Strzelno
  68%
  woj. kujawsko-pomorskie
  58%
  Kraj
  52%

Strzelno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Strzelna wyniosła w 2016 roku 45,7 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Strzelna - 35.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,3 mln złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Strzelna wyniosła w 2016 roku 47,0 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.1%). W budżecie Strzelna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 490 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,1 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,0%.
 • Wydatki budżetu w Strzelnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,4 mln

  2,5 tys(100%)

  34,9 mln

  2,9 tys(100%)

  37,6 mln

  3,1 tys(100%)

  37,6 mln

  3,1 tys(100%)

  38,6 mln

  3,2 tys(100%)

  43,3 mln

  3,6 tys(100%)

  43,3 mln

  3,7 tys(100%)

  45,7 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,2 mln

  2,1 tys(40.3%)

  13,9 mln

  2,4 tys(39.8%)

  15,2 mln

  2,6 tys(40.4%)

  15,8 mln

  2,7 tys(42%)

  16,0 mln

  2,8 tys(41.5%)

  15,9 mln

  2,8 tys(36.8%)

  16,6 mln

  2,9 tys(38.2%)

  16,1 mln

  2,8 tys(35.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  1,1 tys(22%)

  7,1 mln

  1,2 tys(20.2%)

  7,6 mln

  1,3 tys(20.1%)

  7,6 mln

  1,3 tys(20.2%)

  8,0 mln

  1,4 tys(20.6%)

  8,3 mln

  1,4 tys(19.1%)

  7,8 mln

  1,4 tys(18.1%)

  14,4 mln

  2,5 tys(31.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  430(8.4%)

  2,9 mln

  498(8.4%)

  3,3 mln

  564(8.8%)

  2,9 mln

  492(7.7%)

  2,8 mln

  476(7.2%)

  4,5 mln

  791(10.5%)

  4,6 mln

  802(10.6%)

  3,4 mln

  592(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  461(9%)

  2,7 mln

  461(7.8%)

  2,7 mln

  469(7.3%)

  2,7 mln

  468(7.3%)

  2,8 mln

  480(7.2%)

  3,0 mln

  522(6.9%)

  3,0 mln

  531(7%)

  3,1 mln

  538(6.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  222(4.3%)

  1,5 mln

  259(4.4%)

  1,6 mln

  266(4.1%)

  1,7 mln

  292(4.6%)

  2,1 mln

  355(5.3%)

  1,9 mln

  327(4.3%)

  2,1 mln

  359(4.7%)

  1,8 mln

  315(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  171(3.3%)

  1,3 mln

  224(3.8%)

  1,1 mln

  189(2.9%)

  958,1 tys

  164(2.5%)

  1,2 mln

  205(3.1%)

  1,0 mln

  181(2.4%)

  1,9 mln

  331(4.4%)

  1,7 mln

  300(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  941,0 tys

  159(3.1%)

  1,7 mln

  288(4.9%)

  1,7 mln

  293(4.6%)

  1,4 mln

  247(3.9%)

  827,8 tys

  142(2.1%)

  1,2 mln

  215(2.9%)

  1,6 mln

  285(3.8%)

  1,5 mln

  270(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  718,6 tys

  122(2.4%)

  1,2 mln

  206(3.5%)

  948,1 tys

  162(2.5%)

  837,2 tys

  143(2.2%)

  2,3 mln

  390(5.9%)

  1,3 mln

  229(3%)

  1,7 mln

  300(4%)

  1,0 mln

  178(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  619,9 tys

  105(2%)

  637,4 tys

  108(1.8%)

  656,3 tys

  112(1.7%)

  695,4 tys

  119(1.8%)

  802,6 tys

  138(2.1%)

  873,9 tys

  152(2%)

  834,4 tys

  146(1.9%)

  939,1 tys

  164(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  466,5 tys

  78,9(1.5%)

  533,3 tys

  90,4(1.5%)

  907,2 tys

  155(2.4%)

  451,0 tys

  77,0(1.2%)

  411,6 tys

  70,8(1.1%)

  398,2 tys

  69,3(0.9%)

  400,1 tys

  69,9(0.9%)

  368,7 tys

  64,4(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  241,8 tys

  40,9(0.8%)

  308,5 tys

  52,3(0.9%)

  653,4 tys

  112(1.7%)

  1,1 mln

  189(2.9%)

  336,2 tys

  57,8(0.9%)

  349,8 tys

  60,9(0.8%)

  331,4 tys

  57,9(0.8%)

  340,1 tys

  59,4(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  385,2 tys

  65,1(1.3%)

  365,4 tys

  61,9(1%)

  562,0 tys

  95,9(1.5%)

  735,7 tys

  126(2%)

  587,3 tys

  101(1.5%)

  500,4 tys

  87,1(1.2%)

  432,5 tys

  75,5(1%)

  332,9 tys

  58,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  187,2 tys

  31,7(0.6%)

  289,7 tys

  49,1(0.8%)

  227,5 tys

  38,8(0.6%)

  260,1 tys

  44,4(0.7%)

  209,5 tys

  36,0(0.5%)

  224,6 tys

  39,1(0.5%)

  209,4 tys

  36,6(0.5%)

  251,6 tys

  44,0(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  156,6 tys

  26,5(0.5%)

  184,6 tys

  31,3(0.5%)

  262,8 tys

  44,9(0.7%)

  192,7 tys

  32,9(0.5%)

  188,0 tys

  32,4(0.5%)

  3,5 mln

  605(8%)

  1,5 mln

  268(3.5%)

  248,4 tys

  43,4(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  69,7 tys

  11,8(0.2%)

  78,8 tys

  13,4(0.2%)

  115,0 tys

  19,6(0.3%)

  107,3 tys

  18,3(0.3%)

  114,2 tys

  19,7(0.3%)

  113,0 tys

  19,7(0.3%)

  112,5 tys

  19,6(0.3%)

  100,6 tys

  17,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  35,6 tys

  6,0(0.1%)

  56,6 tys

  9,6(0.2%)

  54,0 tys

  9,2(0.1%)

  48,6 tys

  8,3(0.1%)

  51,7 tys

  8,9(0.1%)

  80,3 tys

  14,0(0.2%)

  44,6 tys

  7,8(0.1%)

  26,1 tys

  4,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,9 tys

  3,9(0.1%)

  86,9 tys

  14,7(0.2%)

  26,7 tys

  4,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  111,8 tys

  19,5(0.3%)

  113,8 tys

  19,9(0.3%)

  13,3 tys

  2,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  491

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  32,0 tys

  5,4(0.1%)

  32,0 tys

  5,4(0.1%)

  32,0 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Strzelnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,9 mln

  2,5 tys(100%)

  33,0 mln

  2,7 tys(100%)

  33,4 mln

  2,8 tys(100%)

  37,3 mln

  3,1 tys(100%)

  39,2 mln

  3,3 tys(100%)

  44,6 mln

  3,7 tys(100%)

  44,4 mln

  3,8 tys(100%)

  47,0 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,2 mln

  1,7 tys(32.9%)

  10,7 mln

  1,8 tys(32.5%)

  10,8 mln

  1,8 tys(32.2%)

  11,8 mln

  2,0 tys(31.8%)

  12,7 mln

  2,2 tys(32.5%)

  14,1 mln

  2,5 tys(31.7%)

  13,7 mln

  2,4 tys(30.8%)

  14,2 mln

  2,5 tys(30.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,2 mln

  2,1 tys(39.6%)

  12,6 mln

  2,1 tys(38.2%)

  13,0 mln

  2,2 tys(38.9%)

  14,2 mln

  2,4 tys(38.2%)

  14,7 mln

  2,5 tys(37.6%)

  13,8 mln

  2,4 tys(31%)

  14,2 mln

  2,5 tys(32%)

  13,7 mln

  2,4 tys(29.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  945(18.1%)

  6,1 mln

  1,0 tys(18.3%)

  6,0 mln

  1,0 tys(18%)

  6,6 mln

  1,1 tys(17.6%)

  6,8 mln

  1,2 tys(17.3%)

  7,0 mln

  1,2 tys(15.6%)

  6,6 mln

  1,1 tys(14.8%)

  13,2 mln

  2,3 tys(28.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  243(4.6%)

  1,4 mln

  242(4.3%)

  1,4 mln

  246(4.3%)

  1,6 mln

  277(4.4%)

  1,7 mln

  289(4.3%)

  1,9 mln

  334(4.3%)

  2,4 mln

  416(5.4%)

  2,2 mln

  390(4.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 tys

  0,4(0%)

  110,8 tys

  18,8(0.3%)

  26,1 tys

  4,5(0.1%)

  362,0 tys

  61,8(1%)

  50,5 tys

  8,7(0.1%)

  624,3 tys

  109(1.4%)

  2,0 mln

  354(4.6%)

  1,3 mln

  223(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  558,4 tys

  94,4(1.8%)

  592,9 tys

  101(1.8%)

  609,9 tys

  104(1.8%)

  670,4 tys

  114(1.8%)

  757,5 tys

  130(1.9%)

  828,4 tys

  144(1.9%)

  796,1 tys

  139(1.8%)

  869,6 tys

  152(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  143,7 tys

  24,3(0.5%)

  81,7 tys

  13,8(0.2%)

  274,3 tys

  46,8(0.8%)

  479,2 tys

  81,8(1.3%)

  605,7 tys

  104(1.5%)

  1,5 mln

  269(3.5%)

  2,1 mln

  372(4.8%)

  791,5 tys

  138(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  314,2 tys

  53,1(1%)

  362,5 tys

  61,5(1.1%)

  340,1 tys

  58,1(1%)

  379,1 tys

  64,7(1%)

  565,9 tys

  97,4(1.4%)

  502,5 tys

  87,4(1.1%)

  341,9 tys

  59,7(0.8%)

  349,2 tys

  61,0(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  180,2 tys

  30,5(0.6%)

  155,6 tys

  26,4(0.5%)

  176,3 tys

  30,1(0.5%)

  165,5 tys

  28,3(0.4%)

  147,7 tys

  25,4(0.4%)

  174,1 tys

  30,3(0.4%)

  179,9 tys

  31,4(0.4%)

  258,1 tys

  45,1(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  69,7 tys

  11,8(0.2%)

  91,5 tys

  15,5(0.3%)

  114,1 tys

  19,5(0.3%)

  123,4 tys

  21,1(0.3%)

  115,4 tys

  19,9(0.3%)

  141,3 tys

  24,6(0.3%)

  96,1 tys

  16,8(0.2%)

  73,0 tys

  12,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,9 tys

  3,9(0.1%)

  86,9 tys

  14,7(0.3%)

  26,7 tys

  4,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  111,8 tys

  19,5(0.3%)

  113,8 tys

  19,9(0.3%)

  13,3 tys

  2,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  35,8 tys

  6,1(0.1%)

  19,4 tys

  3,3(0.1%)

  33,2 tys

  5,7(0.1%)

  25,2 tys

  4,3(0.1%)

  24,3 tys

  4,2(0.1%)

  14,6 tys

  2,5(0%)

  14,8 tys

  2,6(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  21,0 tys

  3,7(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 tys

  0,4(0%)

  237,1 tys

  40,2(0.7%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  73,3 tys

  12,5(0.2%)

  792,2 tys

  136(2%)

  241,4 tys

  42,0(0.5%)

  463,2 tys

  80,9(1%)

  600

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  138,2 tys

  23,4(0.4%)

  161,5 tys

  27,4(0.5%)

  224,2 tys

  38,3(0.7%)

  186,7 tys

  31,9(0.5%)

  132,8 tys

  22,9(0.3%)

  3,4 mln

  598(7.7%)

  1,3 mln

  233(3%)

  107

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6

  0,0(0%)

  3,2

  0,0(0%)

  10,1

  0,0(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  333,0 tys

  56,8(1%)

  333,0 tys

  56,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  205

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  301,2 tys

  51,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,4 tys

  32,2(0.5%)

  91,0 tys

  15,7(0.2%)

  110,4 tys

  19,2(0.2%)

  62,3 tys

  10,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Strzelno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 286 mieszkańców Strzelna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 615 kobiet oraz 671 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,4% mieszkańców Strzelna, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Strzelna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Strzelnie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,3%) oraz podstawowe ukończone (18,1%).

  14,5% mieszkańców Strzelna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 13,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 305 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 143,77.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 9,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,1% wśród dziewczyn i 9,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 311,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,9% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 24,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców Strzelna w wieku potencjalnej nauki (30,1% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 9,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Polska
  17,9%
 • 11,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Strzelno
  2,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Strzelno
  10,5%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Strzelno
  16,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Strzelno
  31,4%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  5,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Strzelno
  22,7%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1305 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 305,0
  Województwo
  728,0
  Polska
  811,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,49
  Województwo
  1,14
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Strzelnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strzelnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR 2 W STRZELNIE
  Publiczne
  52 318-95-32
  52 318-95-32
  ul. T.KOŚCIUSZKI 3
  88-320 Strzelno
  512010
  Przedszkone nr 1 w Strzelnie
  Publiczne
  52 318-92-82
  52 318-22-82
  ul. Michelsona 1
  88-320 Strzelno
  5114-
  Przedszkole Specjalne (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczne
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  318-
 • Szkoły podstawowe w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 143,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  143,77
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,30
  Kraj
  96,62
 • 139,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Strzelno
  139,51
  Kujawsko-pomorskie
  90,55
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Strzelno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Strzelno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Strzelno
  18,0
  Kujawsko-pomorskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Strzelnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strzelnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Strzelnie (A.A. Michelson)
  Publiczna
  52 318-95-78
  52 318-95-78
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
  88-320 Strzelno
  20443-
  Szkoła Podstawowa Specjalna (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczna
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  731-
 • Szkoły gimnazjalne w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 311,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  311,81
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,62
  Polska
  100,01
 • 282,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Strzelno
  282,64
  woj. kujawsko-pomorskie
  89,30
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Strzelno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Strzelno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Strzelno
  20,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Strzelnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strzelnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego ("Jan Dałkowski")
  Publiczne
  52 318-95-77
  52 318-95-77
  ul. Gimnazjalna 17
  88-320 Strzelno
  1430043
  Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie
  Publiczne
  52 318-95-67
  52 318-95-67
  ul. Gimnazjalna 7
  88-320 Strzelno
  6156-
  Gimnazjum Specjalne (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczne
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  218-
  Gimnazjum Specjalne
  Publiczne
  52 318-95-71
  52 318-95-71
  ul. Kościuszki 15
  88-320 Strzelno
  213-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Strzelnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  20,0
  Kujawsko-pomorskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 17 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 17
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Strzelno
  22,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Strzelno
  23,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Strzelnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strzelnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  52 318-95-16
  52 318-95-16
  ul. Gimnazjalna 7
  88-320 Strzelno
  6157-
  Technikum
  Publiczne
  52 318-95-16
  52 318-95-16
  ul. Gimnazjalna 7
  88-320 Strzelno
  7152-
  Liceum Ogólnokształcące (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  52 318-95-67
  52 318-95-67
  ul. Gimnazjalna 7
  88-320 Strzelno
  396-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2
  Publiczna
  52 318-95-71
  52 318-95-71
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  88-320 Strzelno
  123-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczna
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  120-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczna
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  219-
  Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Centrum Nauki "Eureka"
  Niepubliczne
  52 318-95-77
  52 318-95-77
  ul. Gimnazjalna 17
  88-320 Strzelno
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa TWP
  Niepubliczna
  52 318-95-16
  ul. Kosciuszki 15
  88-320 Strzelno
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP
  Niepubliczne
  52 318-95-18
  ul. Kościuszki 15
  88-320 Strzelno
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Strzelnie
  Niepubliczne
  52 318-95-77
  52 318-95-77
  ul. Gimnazjalna 17
  88-320 Strzelno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 9,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Strzelno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Strzelno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Strzelno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strzelno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Strzelnie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Strzelnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Strzelnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Strzelnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 6 550)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 5 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 310)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 340)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 159)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 38)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 37)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 37)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 107)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 45)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Strzelnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 948 wolumenów oraz 8 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 037 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Strzelnie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 264 członków. Zarejestrowano 284 ćwiczących (mężczyźni: 228, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 188, dziewczęta do lat 18: 56). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Strzelnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Strzelnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Strzelna znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Strzelnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z przełomu XII/XIII w. (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 1933-03-09, wykaz dokumentów: 163 z 1933-03-09; A/867 z 2010-05-28
  • Kościół z XII w. (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 1963-05-16, wykaz dokumentów: 473 z 1963-05-16; A/827 z 2009-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. dr. Jakuba Cieślewicza 1)dnia 2012-06-15, wykaz dokumentów: A/1615 z 2012-06-15; brak numeru z 2013-02-05; brak numeru z 2013-08-09; brak numeru z 2014-03-06
  • Kaplica z pocz. XX w.dnia 2013-10-11, wykaz dokumentów: A/1646/1-2 z 2013-10-11
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1829 r.dnia 2013-10-11, wykaz dokumentów: A/1646/1-2 z 2013-10-11
  • Dwór z 1717 - 1728 (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Klasztor z XVI - XVII (ul. pl. św. Wojciecha 2)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Mur/ogrodzenie z 1924 - 1925 (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Założenie krajobrazowe (data nieznana)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XV w.dnia 2014-04-15, wykaz dokumentów: A/1656 z 2014-04-15
 • Formy ochrony przyrody w Strzelnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Strzelna znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Strzelnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dąb Napoleona - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o nazwie Dąb Napoleona o obwodzie 437 cm, Data ustanowienia: 1955-04-01, Opis granicy: Przy drodze Strzelno - Wójcin
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna tzw. bliźniacza o pierśnicach 454 cm i 384cm, Data ustanowienia: 1955-04-01, Opis granicy: Park miejski przy ul. Parkowej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1866_1:Dąb szypułkowy o obwodzie 346 cm dwukonarowy; 1866_2:Dąb szypułkowy o obwodzie 451 cm dwukonarowy; 1866_3:Dąb szypułkowy o obwodzie 336 cm ; 1866_4:Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm ; 1866_5:Dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm, Data ustanowienia: 1955-04-01, Opis granicy: Przy drodze Strzelno - Wójcin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1859_1:Głaz narzutowy o obwodzie 353 cm kształt kuli; 1859_2:Głaz narzutowy o obwodzie 425 cm kształt eliptyczny; 1859_3:Głaz narzutowy o obwodzie 379 cm kształt zbliżony do sześcianu; 1859_4Głaz narzutowy o obwodzie 465 cm, Data ustanowienia: 1957-05-25, Opis granicy: Przy kościele w Strzelnie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1865_1:Dąb szypułkowy o obwodzie 517 cm drzewo 4 konarowe; 1865_2:Dąb szypułkowy o obwodzie 408 cm jeden konar; 1865_3:Dąb szypułkowy o obwodzie 585 cm drzewo 2 konarowe, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: oddział 70 a leśnictwo Młyny
  • Pomnik przyrodyOpis: Czereśnia ptasia o obwodzie 221 cm wysoko rozgałęzia się na 2 główne konary z których jeden całkowicie suchy, Data ustanowienia: 1996-04-13
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 339 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 320 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 333 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 358 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 396 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 352 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 412 cm listwa mrozowa na całej długości pnia, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 412 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 337 cm rozłożysta ładna korona dolne gałęzie suche, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz oddział 71 f
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-11-15, Opis granicy: Miradz działka nr 67/3LP 85LP, Powierzchnia: 3.91 ha

Strzelno - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Strzelno i ich kategorie, przebieg dróg)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Strzelno przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
  • DW 255droga wojewódzka nr 255(Strzelno - Bławatki - Głogówiec - Trląg - Broniewice - Dobieszewice - Jankowo - Pakość)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Strzelnie istnieje 73 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • park 750-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Cegiełka

  ul. Cestryjewska

  ul. Chabrowa

  ul. Czesława Miłosza

  pl. Daszyńskiego

  ul. Elewatorowa

  ul. Emilii Szczanieckiej

  al. Franciszka Morawskiego

  ul. Gimnazjalna

  ul. Glinki

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Inowrocławska

  ul. Jana z Ludziska

  ul. Jerzego Wojciecha Szulczewskiego

  ul. Jesionowa

  ul. Kasprowicza

  ul. Kasztanowa

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzyżowa

  ul. Kujawska

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Magazynowa

  ul. Makowa

  ul. Michelsona

  ul. Mieszka I

  ul. Miradzka

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  os. Piastowskie

  ul. Piekarska

  ul. Powstania Wielkopolskiego

  ul. Raj

  ul. Rynek

  ul. Spichrzowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Styczniowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  park Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zacisze

  ul. Zbożowa

  ul. Zygmunta Zakrzewskiego

  ul. dr. Jakuba Cieślewicza

  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. kard. Wyszyńskiego

  ul. ks. Antoniego Kanteckiego

  ul. Ścianki

  ul. Ślusarska

  pl. Świętokrzyski

  ul. św. Andrzeja

  ul. św. Anny

  ul. św. Ducha

  ul. św. Jakuba

  ul. św. Jana Bosko

  pl. św. Wojciecha