Powiat brzeziński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzeziński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 30 884 Liczba mieszkańców
 • 359 km2 Powierzchnia
 • 86 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 40,2% Stopa urbanizacji
 • Edmund Kotecki Starosta
 • ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny Adres starostwa powiatowego
 • EBR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie brzezińskim (1)
 • Brzeziny
Powiat brzeziński na mapie
Identyfikatory
 • 1021 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzezińskiego
powiat brzeziński herb
Flaga powiatu brzezińskiego
powiat brzeziński flaga

powiat brzeziński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach
(46)874-12-85
ul.Sienkiewicza 11
95-060 Brzeziny
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
ul. Reformacka 9 kppsp02psk@straz.lodz.pl
95-060 Brzeziny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Brzezinach
(46) 874-31-60
ul. Reformacka 3
95-060 Brzeziny
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
(46) 874-11-11
(46) 874-11-11
ul. Sienkiewicza
95-060 Brzeziny

Powiat brzeziński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat brzeziński ma 30 884 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzezińskiego w 2050 roku wynosi 27 744, z czego 14 502 to kobiety, a 13 242 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzezińskiego zawarli w 2017 roku 142 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu brzezińskiego jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzeziński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -86. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,78 na 1000 mieszkańców powiatu brzezińskiego. W 2017 roku urodziło się 288 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,7% zgonów w powiecie brzezińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w powiecie brzezińskim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzezińskiego przypada 11.96 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 289 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 230 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzezińskiego 59. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,9% mieszkańców powiatu brzezińskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzezińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 884 Liczba mieszkańców
 • 15 891 Kobiety
 • 14 993 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzezińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzezińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzezińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzezińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 27 744 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 502 Kobiety
 • 13 242 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzezińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzezińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzezińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzezińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,8 lat
  woj. łódzkie
  42,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzeziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzezińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat brzeziński
  27,2%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat brzeziński
  57,0%
  łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,4%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat brzeziński
  4,2%
  łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzezińskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,6
  łódzkie
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,8
  woj. łódzkie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 142 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzezińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -86 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -56 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,8
  Województwo
  -3,0
  Polska
  -0,0
 • -1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzezińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzezińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzezińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzezińskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 288 Urodzenia żywe
 • 131 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 157 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat brzeziński
  9,3
  woj. łódzkie
  9,6
  Kraj
  10,5
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. brzeziński
  40,4
  woj. łódzkie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 5.26 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.26
 • 40.75 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.75
 • 113.61 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113.61
 • 81.28 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.28
 • 31.54 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.54
 • 5.19 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.19
 • 3 380 g Średnia waga noworodków
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 415 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat brzeziński
  3 380 g
  łódzkie
  3 360 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 90 Waga 3500g - 3999g
 • 90
 • 115 Waga 3000g - 3499g
 • 115
 • 31 Waga 2500g - 2999g
 • 31
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,38
  łódzkie
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  woj. łódzkie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. brzeziński
  0,77
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie brzezińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 370 Zgony
 • 162 Kobiety
  (Zgony)
 • 208 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  12,1
  Cały kraj
  10,1
 • 120,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,1
  łódzkie
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat brzeziński
  0,0
  woj. łódzkie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  łódzkie
  4,0
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzezińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. brzeziński
  46,2%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Polska
  45,7%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat brzeziński
  24,7%
  łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. brzeziński
  4,0%
  łódzkie
  7,4%
  Kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,1
  Cały kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Cały kraj
  74,3
 • 297,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  297,5
  woj. łódzkie
  314,0
  Cała Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Cały kraj
  261,6
 • 556,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 683,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 421,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  556,2
  woj. łódzkie
  519,0
  Cały kraj
  469,0
 • 92,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. brzeziński
  92,5
  woj. łódzkie
  90,2
  Polska
  87,7
 • 18,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. brzeziński
  18,8
  woj. łódzkie
  36,2
  Kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat brzeziński
  0,0
  Województwo
  10,4
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. brzeziński
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 289 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 150 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 139 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 230 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 127 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 103 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 56 Saldo migracji
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 59 Saldo migracji wewnętrznych
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzezińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzeziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeziński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie brzezińskim oddano do użytku 95 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,08 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzezińskim to 11 414 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzezińskim to 4,54 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie brzezińskim to 132,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,29% mieszkań posiada łazienkę, 72,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,08% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 414 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 369,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeziński
  369,20
  Województwo
  406,30
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  81,00 m2
  woj. łódzkie
  68,90 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,90 m2
  Województwo
  28,00 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. brzeziński
  3,87
  łódzkie
  3,60
  Polska
  3,82
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat brzeziński
  2,71
  łódzkie
  2,46
  Kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. brzeziński
  0,70
  łódzkie
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 95 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,08
  Województwo
  3,02
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 121 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,2%
  0,8%
 • 431 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,54
  Województwo
  4,43
  Polska
  3,91
 • 13,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  13,96
  Województwo
  13,36
  Polska
  18,14
 • 12 571 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 132,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. brzeziński
  132,3 m2
  łódzkie
  113,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. brzeziński
  0,41 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat brzeziński
  92,53%
  woj. łódzkie
  94,69%
  Polska
  96,79%
 • 84,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  84,39%
  Województwo
  89,51%
  Cała Polska
  93,66%
 • 80,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat brzeziński
  80,29%
  łódzkie
  85,48%
  Cały kraj
  91,31%
 • 72,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat brzeziński
  72,86%
  łódzkie
  77,15%
  Polska
  82,12%
 • 0,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,08%
  łódzkie
  44,57%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat brzeziński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie brzezińskim na 1000 mieszkańców pracuje 135 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzezińskim wynosiło w 2016 roku 10,5% (9,7% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzezińskim wynosi 2 901,50 PLN, co odpowiada 67.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzezińskiego 2 230 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 344 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -886.

  46,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzezińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 135 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  135,0
  Województwo
  237,0
  Kraj
  240,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,7% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • Powiat
  10,5%
  woj. łódzkie
  8,5%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzezińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzezińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzezińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 902 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  2 902 PLN
  Województwo
  3 925 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzezińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 230 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 344 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -886 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 46,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 33,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzezińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 169 Pracujący ogółem
 • 2 386 Kobiety
 • 1 783 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzezińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzeziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. brzeziński
  64,3
  łódzkie
  66,6
  Cały kraj
  63,4
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,3
  woj. łódzkie
  38,5
  Cała Polska
  34,0
 • 122,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  122,0
  Województwo
  136,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzeziński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie brzezińskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 834 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 203 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 239 nowych podmiotów, a 189 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (307) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (217) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (383) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (189) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzezińskim najwięcej (143) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 701) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (53) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (758) podmiotów, a 71,4% (2 023) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzezińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.6%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 834 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 53 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 758 Przemysł i budownictwo
 • 2 023 Pozostała działalność
 • 239 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzezińskim w 2017 roku
 • 189 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzezińskim w 2017 roku
 • 2 203 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 701 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 701
 • 121 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 121
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 833 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 833
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 183 Spółki handlowe ogółem
 • 183
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 143  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 143
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 124 Spółki cywilne ogółem
 • 124
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 203 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 719 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 719
 • 377 Przetwórstwo przemysłowe
 • 377
 • 258 Budownictwo
 • 258
 • 170 Transport i gospodarka magazynowa
 • 170
 • 127 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 127
 • 116 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 116
 • 102 Pozostała działalność
 • 102
 • 53 Informacja i komunikacja
 • 53
 • 52 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 52
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 48 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 48
 • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 45
 • 37 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeziński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie brzezińskim stwierdzono 454 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzezińskim wynosi 80,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzezińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,29 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,05 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,78 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 454 Przestępstwa ogółem
 • 454
 • 256 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 256
 • 86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 86
 • 71 Przestępstwa drogowe
 • 71
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 12
 • 187 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 187
 • 14,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeziński
  14,70
  łódzkie
  17,76
  Cały kraj
  19,62
 • 8,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,29
  Województwo
  11,26
  Kraj
  12,07
 • 2,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeziński
  2,78
  łódzkie
  3,84
  Cała Polska
  4,94
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeziński
  2,30
  woj. łódzkie
  1,95
  Kraj
  1,78
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,39
  woj. łódzkie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 6,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeziński
  6,05
  woj. łódzkie
  9,64
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat brzeziński
  80%
  Województwo
  66%
  Kraj
  72%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  71%
  łódzkie
  53%
  Cała Polska
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  woj. łódzkie
  84%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat brzeziński
  99%
  łódzkie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. brzeziński
  92%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  84%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. brzeziński
  62%
  łódzkie
  47%
  Cały kraj
  52%

Powiat brzeziński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzezińskiego wyniosła w 2016 roku 26,9 mln złotych, co daje 870 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 14% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu brzezińskiego - 32.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,3 mln złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzezińskiego wyniosła w 2016 roku 28,4 mln złotych, co daje 918 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.3%). W budżecie powiatu brzezińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 158 złotych na mieszkańca (17,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzezińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,3 mln

  795(100%)

  28,9 mln

  936(100%)

  28,9 mln

  932(100%)

  29,0 mln

  936(100%)

  29,6 mln

  955(100%)

  29,7 mln

  960(100%)

  30,7 mln

  992(100%)

  26,9 mln

  870(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  218(27.3%)

  7,1 mln

  232(24.5%)

  7,2 mln

  233(25%)

  9,1 mln

  293(31.3%)

  7,7 mln

  249(26%)

  7,7 mln

  250(26.1%)

  8,1 mln

  261(26.3%)

  8,7 mln

  281(32.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  194(24.4%)

  6,1 mln

  198(20.9%)

  6,9 mln

  222(23.7%)

  6,7 mln

  216(23.1%)

  6,4 mln

  207(21.6%)

  5,9 mln

  191(19.9%)

  5,9 mln

  190(19.2%)

  5,8 mln

  187(21.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  104(13.1%)

  3,7 mln

  121(12.8%)

  4,7 mln

  153(16.4%)

  3,4 mln

  109(11.6%)

  3,7 mln

  119(12.4%)

  3,5 mln

  114(11.9%)

  3,8 mln

  124(12.5%)

  3,7 mln

  121(13.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  96,9(12.2%)

  2,8 mln

  91,9(9.7%)

  3,6 mln

  117(12.5%)

  3,7 mln

  118(12.6%)

  5,0 mln

  162(17%)

  5,6 mln

  180(18.8%)

  6,2 mln

  199(20.1%)

  3,3 mln

  106(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  53,0(6.6%)

  3,2 mln

  104(11%)

  2,1 mln

  68,5(7.3%)

  1,8 mln

  59,3(6.3%)

  2,7 mln

  86,4(9%)

  2,8 mln

  92,1(9.6%)

  2,8 mln

  90,9(9.2%)

  1,7 mln

  54,3(6.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  63,4(8%)

  2,4 mln

  78,7(8.3%)

  1,1 mln

  36,7(3.9%)

  1,2 mln

  37,2(4%)

  1,3 mln

  40,5(4.2%)

  1,1 mln

  36,9(3.8%)

  1,2 mln

  37,5(3.8%)

  1,1 mln

  34,8(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  783,3 tys

  25,7(3.2%)

  2,2 mln

  72,9(7.7%)

  1,3 mln

  43,2(4.6%)

  1,4 mln

  43,9(4.7%)

  1,2 mln

  38,5(4%)

  1,2 mln

  38,3(4%)

  927,9 tys

  30,0(3%)

  840,3 tys

  27,2(3.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  598,2 tys

  19,6(2.5%)

  567,1 tys

  18,5(2%)

  519,5 tys

  16,8(1.8%)

  580,8 tys

  18,8(2%)

  599,9 tys

  19,4(2%)

  626,5 tys

  20,2(2.1%)

  627,0 tys

  20,3(2%)

  631,0 tys

  20,4(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  334,7 tys

  11,0(1.4%)

  290,5 tys

  9,5(1%)

  340,0 tys

  11,0(1.2%)

  346,9 tys

  11,2(1.2%)

  413,2 tys

  13,4(1.4%)

  509,8 tys

  16,5(1.7%)

  489,5 tys

  15,8(1.6%)

  509,2 tys

  16,5(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  166,5 tys

  5,5(0.7%)

  337,0 tys

  11,0(1.2%)

  762,5 tys

  24,6(2.6%)

  666,5 tys

  21,5(2.3%)

  467,6 tys

  15,1(1.6%)

  368,2 tys

  11,9(1.2%)

  285,9 tys

  9,2(0.9%)

  269,6 tys

  8,7(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  81,9 tys

  2,7(0.3%)

  97,1 tys

  3,2(0.3%)

  77,2 tys

  2,5(0.3%)

  122,3 tys

  4,0(0.4%)

  75,0 tys

  2,4(0.3%)

  70,4 tys

  2,3(0.2%)

  313,4 tys

  10,1(1%)

  189,9 tys

  6,1(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  4,0(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  79,4 tys

  2,6(0.3%)

  83,0 tys

  2,7(0.3%)

  91,2 tys

  2,9(0.3%)

  94,3 tys

  3,0(0.3%)

  97,8 tys

  3,2(0.3%)

  98,8 tys

  3,2(0.3%)

  99,3 tys

  3,2(0.3%)

  99,3 tys

  3,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  10,9 tys

  0,4(0%)

  10,9 tys

  0,4(0%)

  15,0 tys

  0,5(0.1%)

  16,0 tys

  0,5(0.1%)

  16,0 tys

  0,5(0.1%)

  22,0 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,0 tys

  0,4(0%)

  14,0 tys

  0,5(0%)

  14,0 tys

  0,5(0%)

  15,3 tys

  0,5(0.1%)

  11,4 tys

  0,4(0%)

  16,0 tys

  0,5(0.1%)

  11,6 tys

  0,4(0%)

  14,9 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,5 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzezińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,3 mln

  761(100%)

  26,1 mln

  843(100%)

  30,0 mln

  967(100%)

  28,3 mln

  914(100%)

  30,8 mln

  996(100%)

  29,8 mln

  963(100%)

  31,1 mln

  1,0 tys(100%)

  28,4 mln

  918(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  257(33.6%)

  8,1 mln

  265(31.2%)

  8,1 mln

  262(27%)

  8,6 mln

  278(30.4%)

  8,0 mln

  260(26.1%)

  8,0 mln

  259(26.9%)

  7,8 mln

  252(25%)

  7,9 mln

  256(27.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  158(20.7%)

  5,6 mln

  182(21.4%)

  5,8 mln

  186(19.2%)

  6,9 mln

  224(24.5%)

  6,1 mln

  197(19.7%)

  6,2 mln

  202(21%)

  6,3 mln

  205(20.3%)

  6,8 mln

  221(24.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  99,1(13%)

  3,0 mln

  97,7(11.5%)

  4,2 mln

  136(14%)

  4,4 mln

  142(15.5%)

  4,8 mln

  155(15.5%)

  5,0 mln

  162(16.9%)

  5,5 mln

  179(17.8%)

  6,0 mln

  196(21.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  96,9(12.7%)

  2,8 mln

  91,3(10.7%)

  3,6 mln

  117(12.1%)

  3,7 mln

  119(13%)

  5,0 mln

  162(16.3%)

  5,6 mln

  180(18.7%)

  6,2 mln

  199(19.8%)

  3,3 mln

  105(11.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  503,8 tys

  16,5(2.2%)

  282,3 tys

  9,2(1.1%)

  716,6 tys

  23,2(2.4%)

  1,1 mln

  36,3(4%)

  3,0 mln

  96,2(9.6%)

  1,2 mln

  39,7(4.1%)

  1,1 mln

  35,8(3.6%)

  1,4 mln

  45,2(4.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  760,9 tys

  24,9(3.3%)

  1,0 mln

  33,7(4%)

  3,9 mln

  125(12.9%)

  1,1 mln

  34,6(3.8%)

  1,5 mln

  49,3(4.9%)

  1,2 mln

  38,1(4%)

  1,6 mln

  51,0(5.1%)

  837,3 tys

  27,1(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  335,6 tys

  11,0(1.4%)

  290,9 tys

  9,5(1.1%)

  1,0 mln

  33,0(3.4%)

  566,2 tys

  18,3(2%)

  608,1 tys

  19,7(2%)

  712,6 tys

  23,0(2.4%)

  758,8 tys

  24,5(2.4%)

  760,8 tys

  24,6(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  925,7 tys

  30,3(4%)

  915,9 tys

  29,9(3.5%)

  575,3 tys

  18,6(1.9%)

  494,3 tys

  16,0(1.7%)

  272,9 tys

  8,8(0.9%)

  200,1 tys

  6,5(0.7%)

  175,9 tys

  5,7(0.6%)

  363,8 tys

  11,8(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  42,5(5.6%)

  1,8 mln

  58,5(6.9%)

  455,1 tys

  14,7(1.5%)

  355,1 tys

  11,5(1.3%)

  459,7 tys

  14,9(1.5%)

  340,0 tys

  11,0(1.1%)

  325,3 tys

  10,5(1%)

  287,7 tys

  9,3(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  376,7 tys

  12,3(1.6%)

  1,3 mln

  43,4(5.1%)

  360,7 tys

  11,7(1.2%)

  65,0 tys

  2,1(0.2%)

  577,9 tys

  18,7(1.9%)

  981,9 tys

  31,7(3.3%)

  1,0 mln

  33,2(3.3%)

  269,4 tys

  8,7(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  375,5 tys

  12,3(1.6%)

  577,7 tys

  18,9(2.2%)

  1,1 mln

  35,2(3.6%)

  849,8 tys

  27,5(3%)

  356,4 tys

  11,5(1.2%)

  107,9 tys

  3,5(0.4%)

  222,3 tys

  7,2(0.7%)

  186,1 tys

  6,0(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  4,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  68,9 tys

  2,3(0.3%)

  71,3 tys

  2,3(0.3%)

  73,1 tys

  2,4(0.2%)

  76,3 tys

  2,5(0.3%)

  79,1 tys

  2,6(0.3%)

  79,8 tys

  2,6(0.3%)

  79,8 tys

  2,6(0.3%)

  79,1 tys

  2,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  288,8 tys

  9,4(1.1%)

  83,6 tys

  2,7(0.3%)

  79,8 tys

  2,6(0.3%)

  40,0 tys

  1,3(0.1%)

  76,3 tys

  2,5(0.3%)

  42,8 tys

  1,4(0.1%)

  39,4 tys

  1,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  234

  0,0(0%)

  239

  0,0(0%)

  98,7

  0,0(0%)

  162

  0,0(0%)

  89,2

  0,0(0%)

  31,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,5 tys

  2,0(0.2%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  8,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzeziński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 055 mieszkańców powiatu brzezińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 404 kobiet oraz 3 651 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców powiatu brzezińskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzezińskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzezińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,0%) oraz zasadnicze zawodowe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz podstawowe ukończone (24,6%).

  17,3% mieszkańców powiatu brzezińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 725 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,89.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu brzezińskiego w wieku potencjalnej nauki (29,6% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,2%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,1% W miastach
  (wyższe)
 • 10,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,9%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • powiat brzeziński
  2,0%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,4%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,4%
  Województwo
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,4%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. brzeziński
  5,2%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,8%
  łódzkie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 27,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat brzeziński
  1,5%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 725 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat brzeziński
  725,0
  łódzkie
  818,0
  Kraj
  811,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,46
  woj. łódzkie
  1,01
  Kraj
  1,01
 •  
 • 44,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 44,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. brzeziński
  91,89
  Województwo
  97,48
  Cała Polska
  96,62
 • 89,59 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,59
  woj. łódzkie
  93,50
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeziński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeziński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 139,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 112,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat brzeziński
  93,59
  woj. łódzkie
  101,43
  Cała Polska
  100,01
 • 88,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat brzeziński
  88,12
  woj. łódzkie
  93,10
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzeziński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzeziński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. brzeziński
  20,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 60,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzezińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,0
  łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  19,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat brzeziński
  13,0
  łódzkie
  24,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzeziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzeziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzeziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeziński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzezińskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie brzezińskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • domy wycieczkowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 500)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie brzezińskim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie brzezińskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 4 236)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 50)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 166)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 600)
  • warsztaty: 44 (uczestnicy: 470)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 153)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 56)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 106)
  • taneczne: 7 (członkowie: 106)


 • Muzea w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie brzezińskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 8 725 zwiedzających, co daje 2 825 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzezińskim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 131 251 wolumenów oraz 4 367 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 831 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 50
  • dostępne dla czytelników: 28
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 28
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzezińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 386 wolumenów w tym ziobry specjalne: 293. Odnotowano 1 143 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 710 wolumenów. Odnotowano 704 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzezińskim działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 854 członków. Zarejestrowano 802 ćwiczących (mężczyźni: 554, kobiety: 248, chłopcy do lat 18: 273, dziewczęta do lat 18: 163). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzezińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)