Stary Sącz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Stary Sącz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stary Sącz to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stary Sącz.
 • 9 054 Liczba mieszkańców
 • 15,0 km² Powierzchnia
 • 603,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 320 m n.p.m Wysokość
 • 1257 Data założenia
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Jacek Tomasz Lelek Burmistrz miasta
Stary Sącz na mapie
Identyfikatory
 • 20.632849.5645 Współrzędne GPS
 • 1210164 TERYT (TERC)
 • 0963359 SIMC
Herb miasta Stary Sącz
Stary Sącz herb

Stary Sącz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-340Poczta Stary Sącz
33-340Skrytki Pocztowe Poczta Stary Sącz

Stary Sącz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Starym Sączu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Starym Sączu
(18) 466-02-70
(18) 446-02-73
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Stary Sącz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Starym Sączu

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 11 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 73 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 6,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Stary Sącz
  6,64
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 1 993 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 181,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Stary Sącz
  181,2 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stary Sącz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Stary Sącz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 054, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 51 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,8% mieszkańców Starego Sącza jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Stary Sącz ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,3 na 1000 mieszkańców Starego Sącza. W 2015 roku urodziło się 90 dzieci, w tym 42,2% dziewczynek i 57,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,3% zgonów w Starym Sączu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w Starym Sączu były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Starego Sącza przypada 7.64 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 74 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 92 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Starego Sącza -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,5% mieszkańców Starego Sącza jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Starego Sącza

 • 9 054 Liczba mieszkańców
 • 4 620 Kobiety
 • 4 434 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Starym Sączu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Starym Sączu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Starym Sączu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Starego Sącza

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Stary Sącz
  39,3 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stary Sącz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Starego Sącza

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Kawalerowie/Panny
 • Stary Sącz
  34,0%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Stary Sącz
  57,2%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Stary Sącz
  7,3%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Stary Sącz
  1,3%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Stary Sącz
  0,2%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Starym Sączu

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Starym Sączu w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Stary Sącz
  5,6
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Stary Sącz
  0,7
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 51 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Starym Sączu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Starym Sączu

 • 21 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Stary Sącz
  2,3
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Starym Sączu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Starym Sączu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Starym Sączu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Starym Sączu w roku 2015

 • 90 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 52 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,2%
  57,8%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stary Sącz
  10,0
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 47,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Stary Sącz
  47,0
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 10.67 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.67
 • 56.79 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.79
 • 109.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.83
 • 84.25 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.25
 • 38.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.34
 • 9.26 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.26
 • 0.6 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.6
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 383 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stary Sącz
  3 321 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 184 Waga 4000g - 4499g
 • 184
 • 714 Waga 3500g - 3999g
 • 714
 • 1 026 Waga 3000g - 3499g
 • 1 026
 • 439 Waga 2500g - 2999g
 • 439
 • 94 Waga 2000g - 2499g
 • 94
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 18 Waga 1000g - 1499g
 • 18
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Stary Sącz
  1,54
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Stary Sącz
  0,73
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Stary Sącz
  1,68
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Starym Sączu w roku 2015

 • 69 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,6 Zgony na 1000 ludności
 • Stary Sącz
  7,6
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 59,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Stary Sącz
  59,5
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Stary Sącz
  2,8
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Stary Sącz
  2,1
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Stary Sącz
  44,4%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Stary Sącz
  24,6%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Stary Sącz
  5,6%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 185,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Stary Sącz
  185,9
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 334,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 303,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stary Sącz
  334,9
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 50,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stary Sącz
  50,9
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 19,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Stary Sącz
  19,8
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Stary Sącz
  4,7
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stary Sącz
  0,7%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 74 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 92 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Starym Sączu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Starym Sączu

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stary Sącz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stary Sącz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Starym Sączu na 1000 mieszkańców pracuje 228 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Starym Sączu wynosiło w 2015 roku 36,6% (47,9% wśród kobiet i 26,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Starym Sączu wynosi 3 142,18 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Starego Sącza 926 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 806 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -120.

  52,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Starego Sącza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,8% w przemyśle i budownictwie, a 3,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Starym Sączu

 • 228 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stary Sącz
  228,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 36,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 47,9% Kobiety
 • 26,7% Mężczyźni
 • Stary Sącz
  36,6%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Starym Sączu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Starym Sączu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Starym Sączu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Starym Sączu

 • 3 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Stary Sącz
  3 142 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Starym Sączu w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Starym Sączu

 • 926 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 806 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -120 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Starym Sączu

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,8% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 7,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 25,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Starym Sączu w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Starym Sączu

 • 2 065 Pracujący ogółem
 • 797 Kobiety
 • 1 268 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Starym Sączu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stary Sącz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stary Sącz
  57,4
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stary Sącz
  27,7
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 93,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Stary Sącz
  93,0
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stary Sącz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Starym Sączu

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Starego Sącza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 177 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 177
 • 52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 52
 • 68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 68
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 39 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 39
 • 19,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  19,65
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 5,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  5,78
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 7,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  7,49
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,43 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  1,43
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  0,26
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 4,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  4,30
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Stary Sącz
  88%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Stary Sącz
  66%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Stary Sącz
  97%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Stary Sącz
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Stary Sącz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Starego Sącza wyniosła w 2015 roku 80,0 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Starego Sącza - 34.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,4 mln złotych, czyli 24,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Starego Sącza wyniosła w 2015 roku 79,6 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.2%). W budżecie Starego Sącza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 437 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,1%.
 • Wydatki budżetu w Starym Sączu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,2 mln

  2,4 tys(100%)

  54,5 mln

  2,4 tys(100%)

  61,3 mln

  2,7 tys(100%)

  66,3 mln

  2,9 tys(100%)

  63,9 mln

  2,8 tys(100%)

  71,7 mln

  3,1 tys(100%)

  76,3 mln

  3,3 tys(100%)

  80,0 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  2,0 tys(34.1%)

  20,2 mln

  2,2 tys(37%)

  21,0 mln

  2,3 tys(34.2%)

  23,5 mln

  2,6 tys(35.4%)

  25,3 mln

  2,8 tys(39.6%)

  25,0 mln

  2,7 tys(34.8%)

  27,0 mln

  3,0 tys(35.4%)

  27,7 mln

  3,1 tys(34.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  363(6.1%)

  4,4 mln

  483(8%)

  4,1 mln

  457(6.7%)

  7,4 mln

  809(11.1%)

  8,7 mln

  955(13.6%)

  13,4 mln

  1,5 tys(18.6%)

  8,2 mln

  902(10.7%)

  15,3 mln

  1,7 tys(19.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  1,0 tys(17.3%)

  9,3 mln

  1,0 tys(17.1%)

  11,4 mln

  1,3 tys(18.6%)

  12,0 mln

  1,3 tys(18.1%)

  11,8 mln

  1,3 tys(18.5%)

  11,9 mln

  1,3 tys(16.6%)

  12,4 mln

  1,4 tys(16.3%)

  12,4 mln

  1,4 tys(15.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,8 mln

  1,2 tys(20.3%)

  6,6 mln

  734(12.2%)

  10,5 mln

  1,2 tys(17.1%)

  11,7 mln

  1,3 tys(17.6%)

  4,8 mln

  526(7.5%)

  7,4 mln

  815(10.3%)

  12,5 mln

  1,4 tys(16.4%)

  11,7 mln

  1,3 tys(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  363(6.1%)

  3,2 mln

  358(5.9%)

  3,5 mln

  386(5.7%)

  3,9 mln

  423(5.8%)

  3,6 mln

  396(5.7%)

  4,6 mln

  500(6.4%)

  4,5 mln

  501(5.9%)

  4,8 mln

  525(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  315(5.3%)

  5,1 mln

  567(9.4%)

  4,9 mln

  545(8%)

  2,4 mln

  266(3.7%)

  3,0 mln

  325(4.6%)

  2,3 mln

  254(3.2%)

  3,4 mln

  380(4.5%)

  3,1 mln

  339(3.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  772,6 tys

  85,9(1.5%)

  738,3 tys

  81,8(1.4%)

  816,6 tys

  90,7(1.3%)

  846,4 tys

  92,8(1.3%)

  806,7 tys

  88,4(1.3%)

  946,1 tys

  104(1.3%)

  1,2 mln

  127(1.5%)

  1,2 mln

  135(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  137(2.3%)

  1,3 mln

  149(2.5%)

  761,2 tys

  84,5(1.2%)

  1,8 mln

  197(2.7%)

  2,6 mln

  286(4.1%)

  667,2 tys

  73,3(0.9%)

  1,5 mln

  162(1.9%)

  753,7 tys

  83,3(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  301,8 tys

  33,6(0.6%)

  536,2 tys

  59,4(1%)

  1,2 mln

  136(2%)

  224,7 tys

  24,6(0.3%)

  648,0 tys

  71,0(1%)

  532,3 tys

  58,5(0.7%)

  589,1 tys

  65,2(0.8%)

  557,5 tys

  61,6(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  244(4.1%)

  1,6 mln

  175(2.9%)

  934,7 tys

  104(1.5%)

  601,2 tys

  65,9(0.9%)

  870,3 tys

  95,4(1.4%)

  386,1 tys

  42,4(0.5%)

  1,6 mln

  182(2.2%)

  534,3 tys

  59,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  328,8 tys

  36,6(0.6%)

  371,8 tys

  41,2(0.7%)

  238,7 tys

  26,5(0.4%)

  296,4 tys

  32,5(0.4%)

  241,1 tys

  26,4(0.4%)

  296,3 tys

  32,5(0.4%)

  392,5 tys

  43,4(0.5%)

  389,1 tys

  43,0(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  61,0 tys

  6,8(0.1%)

  178,5 tys

  19,8(0.3%)

  1,0 mln

  115(1.7%)

  778,9 tys

  85,4(1.2%)

  150,2 tys

  16,5(0.2%)

  3,1 mln

  344(4.4%)

  837,7 tys

  92,7(1.1%)

  378,9 tys

  41,9(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  2,3(0%)

  817,2 tys

  90,4(1.1%)

  335,1 tys

  37,0(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  64,8 tys

  7,2(0.1%)

  110,7 tys

  12,3(0.2%)

  98,3 tys

  10,9(0.2%)

  129,1 tys

  14,2(0.2%)

  541,5 tys

  59,4(0.8%)

  450,8 tys

  49,5(0.6%)

  329,4 tys

  36,4(0.4%)

  241,7 tys

  26,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  144,1 tys

  16,0(0.3%)

  213,9 tys

  23,7(0.4%)

  162,6 tys

  18,1(0.3%)

  178,7 tys

  19,6(0.3%)

  206,6 tys

  22,7(0.3%)

  196,9 tys

  21,6(0.3%)

  344,2 tys

  38,1(0.5%)

  200,8 tys

  22,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,1 tys

  0,3(0%)

  46,8 tys

  5,2(0.1%)

  128,4 tys

  14,3(0.2%)

  45,2 tys

  5,0(0.1%)

  34,8 tys

  3,8(0.1%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  123,1 tys

  13,6(0.2%)

  167,8 tys

  18,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  185,2 tys

  20,6(0.3%)

  119,3 tys

  13,2(0.2%)

  80,5 tys

  8,9(0.1%)

  67,5 tys

  7,4(0.1%)

  140,8 tys

  15,4(0.2%)

  154,6 tys

  17,0(0.2%)

  109,9 tys

  12,2(0.1%)

  105,8 tys

  11,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  71,0 tys

  7,9(0.1%)

  48,5 tys

  5,4(0.1%)

  44,2 tys

  4,9(0.1%)

  42,5 tys

  4,7(0.1%)

  53,4 tys

  5,9(0.1%)

  57,6 tys

  6,3(0.1%)

  55,0 tys

  6,1(0.1%)

  88,6 tys

  9,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  132,4 tys

  14,7(0.2%)

  190,8 tys

  21,2(0.4%)

  57,9 tys

  6,4(0.1%)

  76,6 tys

  8,4(0.1%)

  82,4 tys

  9,0(0.1%)

  73,9 tys

  8,1(0.1%)

  59,9 tys

  6,6(0.1%)

  59,0 tys

  6,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  107,7 tys

  12,0(0.2%)

  105,7 tys

  11,7(0.2%)

  257,1 tys

  28,6(0.4%)

  309,5 tys

  33,9(0.5%)

  320,6 tys

  35,1(0.5%)

  324,0 tys

  35,6(0.5%)

  337,8 tys

  37,4(0.4%)

  8,5 tys

  0,9(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  832

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  860

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  71,9 tys

  8,0(0.1%)

  78,0 tys

  8,6(0.1%)

  77,0 tys

  8,5(0.1%)

  77,7 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Starym Sączu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,2 mln

  2,4 tys(100%)

  58,1 mln

  2,6 tys(100%)

  61,6 mln

  2,7 tys(100%)

  61,9 mln

  2,7 tys(100%)

  63,7 mln

  2,7 tys(100%)

  68,8 mln

  2,9 tys(100%)

  75,0 mln

  3,2 tys(100%)

  79,6 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,8 mln

  2,5 tys(42%)

  26,3 mln

  2,9 tys(45.3%)

  28,7 mln

  3,2 tys(46.5%)

  28,9 mln

  3,2 tys(46.7%)

  30,2 mln

  3,3 tys(47.4%)

  31,8 mln

  3,5 tys(46.1%)

  31,5 mln

  3,5 tys(42%)

  31,3 mln

  3,5 tys(39.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,7 mln

  1,3 tys(21.6%)

  11,6 mln

  1,3 tys(20.1%)

  11,5 mln

  1,3 tys(18.6%)

  12,0 mln

  1,3 tys(19.4%)

  13,8 mln

  1,5 tys(21.7%)

  15,9 mln

  1,7 tys(23%)

  17,2 mln

  1,9 tys(22.9%)

  18,4 mln

  2,0 tys(23.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  935(15.5%)

  8,4 mln

  926(14.4%)

  10,2 mln

  1,1 tys(16.5%)

  10,6 mln

  1,2 tys(17.2%)

  10,4 mln

  1,1 tys(16.3%)

  10,3 mln

  1,1 tys(15%)

  10,6 mln

  1,2 tys(14.2%)

  10,5 mln

  1,2 tys(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  599,4 tys

  66,7(1.1%)

  984,5 tys

  109(1.7%)

  1,1 mln

  127(1.9%)

  924,0 tys

  101(1.5%)

  2,2 mln

  244(3.5%)

  2,3 mln

  252(3.3%)

  4,2 mln

  463(5.6%)

  7,4 mln

  823(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  660(10.9%)

  3,3 mln

  367(5.7%)

  4,5 mln

  496(7.2%)

  5,8 mln

  639(9.4%)

  1,6 mln

  171(2.4%)

  2,2 mln

  237(3.1%)

  4,7 mln

  524(6.3%)

  5,1 mln

  565(6.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  493,8 tys

  54,9(0.9%)

  744,2 tys

  82,5(1.3%)

  770,2 tys

  85,5(1.2%)

  471,6 tys

  51,7(0.8%)

  1,3 mln

  143(2%)

  821,1 tys

  90,2(1.2%)

  1,8 mln

  195(2.4%)

  2,1 mln

  228(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  837,5 tys

  93,2(1.5%)

  891,7 tys

  98,9(1.5%)

  767,0 tys

  85,2(1.2%)

  766,3 tys

  84,0(1.2%)

  1,1 mln

  118(1.7%)

  1,1 mln

  122(1.6%)

  1,2 mln

  138(1.7%)

  1,0 mln

  115(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  683,0 tys

  76,0(1.3%)

  852,6 tys

  94,5(1.5%)

  213,8 tys

  23,8(0.3%)

  30,5 tys

  3,3(0%)

  416,1 tys

  45,6(0.7%)

  238,1 tys

  26,1(0.3%)

  30,9 tys

  3,4(0%)

  838,7 tys

  92,6(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  458,2 tys

  51,0(0.8%)

  360,9 tys

  40,0(0.6%)

  403,0 tys

  44,8(0.7%)

  401,7 tys

  44,1(0.6%)

  385,3 tys

  42,2(0.6%)

  538,2 tys

  59,1(0.8%)

  621,6 tys

  68,8(0.8%)

  562,2 tys

  62,1(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,8(0%)

  462,0 tys

  51,3(0.7%)

  218,5 tys

  24,0(0.4%)

  391,2 tys

  42,9(0.6%)

  1,7 mln

  187(2.5%)

  226,4 tys

  25,0(0.3%)

  481,9 tys

  53,2(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  143(2.4%)

  3,8 mln

  420(6.5%)

  1,7 mln

  185(2.7%)

  370,3 tys

  40,6(0.6%)

  576,0 tys

  63,1(0.9%)

  887,4 tys

  97,4(1.3%)

  634,0 tys

  70,1(0.8%)

  424,8 tys

  46,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  522,3 tys

  58,1(1%)

  354,2 tys

  39,3(0.6%)

  508,9 tys

  56,5(0.8%)

  727,8 tys

  79,8(1.2%)

  704,2 tys

  77,2(1.1%)

  338,4 tys

  37,2(0.5%)

  435,1 tys

  48,1(0.6%)

  371,7 tys

  41,1(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  837,6 tys

  92,7(1.1%)

  308,7 tys

  34,1(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,1 tys

  0,3(0%)

  46,8 tys

  5,2(0.1%)

  128,4 tys

  14,3(0.2%)

  45,2 tys

  5,0(0.1%)

  34,8 tys

  3,8(0.1%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  123,1 tys

  13,6(0.2%)

  167,8 tys

  18,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  93,9 tys

  10,4(0.2%)

  74,3 tys

  8,2(0.1%)

  78,7 tys

  8,7(0.1%)

  90,3 tys

  9,9(0.1%)

  80,3 tys

  8,8(0.1%)

  149,3 tys

  16,4(0.2%)

  130,6 tys

  14,5(0.2%)

  142,0 tys

  15,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  38,2 tys

  4,2(0.1%)

  28,6 tys

  3,2(0%)

  32,3 tys

  3,6(0.1%)

  57,5 tys

  6,3(0.1%)

  107,9 tys

  11,8(0.2%)

  196,0 tys

  21,5(0.3%)

  138,1 tys

  15,3(0.2%)

  130,0 tys

  14,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  95,6 tys

  10,6(0.2%)

  54,7 tys

  6,1(0.1%)

  53,0 tys

  5,9(0.1%)

  79,9 tys

  8,8(0.1%)

  82,5 tys

  9,0(0.1%)

  70,8 tys

  7,8(0.1%)

  90,0 tys

  10,0(0.1%)

  129,1 tys

  14,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  163,8 tys

  18,2(0.3%)

  134,0 tys

  14,9(0.2%)

  123,9 tys

  13,8(0.2%)

  77,4 tys

  8,5(0.1%)

  76,0 tys

  8,3(0.1%)

  88,1 tys

  9,7(0.1%)

  112,2 tys

  12,4(0.1%)

  127,0 tys

  14,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  884

  0,1(0%)

  50,4 tys

  5,6(0.1%)

  243,9 tys

  27,1(0.4%)

  250

  0,0(0%)

  20,6 tys

  2,3(0%)

  40,0 tys

  4,4(0.1%)

  105,5 tys

  11,7(0.1%)

  81,2 tys

  9,0(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  860

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  80,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  93,0 tys

  10,3(0.2%)

  94,6 tys

  10,5(0.2%)

  262,5 tys

  29,2(0.4%)

  279,4 tys

  30,6(0.5%)

  237,4 tys

  26,0(0.4%)

  276,9 tys

  30,4(0.4%)

  294,2 tys

  32,5(0.4%)

  -7 996,6

  -0,9(-0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stary Sącz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 2 335 mieszkańców Starego Sącza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 132 kobiet oraz 1 203 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Starego Sącza, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Starego Sącza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Starym Sączu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  14,4% mieszkańców Starego Sącza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 933 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,1% ludności (22,9% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,45.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 138,33.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 24,0% mieszkańców (24,6% wśród dziewczyn i 23,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców Starego Sącza w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Stary Sącz
  10,0%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stary Sącz
  30,5%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Stary Sącz
  2,3%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Stary Sącz
  10,8%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Stary Sącz
  17,3%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stary Sącz
  28,7%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Stary Sącz
  7,0%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Stary Sącz
  21,7%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Stary Sącz
  2,1%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Starym Sączu

 • 933 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stary Sącz
  933,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Stary Sącz
  0,74
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Starym Sączu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starym Sączu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  GMINNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI
  Publiczne
  18 446-04-86
  18 446-04-86
  ul. OSIEDLE SŁONECZNE B/N
  33-340 Stary Sącz
  818519
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO - TANECZNE "WESOŁE NUTKI"
  Niepubliczne
  60 193-15-59
  ul. JANA CZECHA 7
  33-340 Stary Sącz
  ---
  Pszczółka Maja
  Niepubliczne
  18 446-04-85
  ul. Staszica 7
  33-340 Stary Sącz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Starym Sączu

 • 96,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Stary Sącz
  96,45
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 96,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Stary Sącz
  96,45
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stary Sącz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stary Sącz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Stary Sącz
  23,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 117,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 98,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Starym Sączu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starym Sączu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. ks. prof. Józefa Tischnera)
  Publiczna
  18 446-04-80
  18 446-04-80
  ul. Mickiewicza 59
  33-340 Stary Sącz
  2557747
 • Szkoły gimnazjalne w Starym Sączu

 • 138,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Stary Sącz
  138,33
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 135,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Stary Sącz
  135,54
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Stary Sącz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Stary Sącz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Stary Sącz
  22,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 70,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 55,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Starym Sączu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starym Sączu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. J. Słowackiego ul. Daszyńskiego 23 33-340 Stary Sącz (Juliusz Słowacki)
  Publiczne
  18 446-04-81
  18 446-04-81
  ul. Daszyńskiego 23
  33-340 Stary Sącz
  1432934
  PRYWATNE GIMNAZJUM S.C. IWONA RAMS, ANDRZEJ SOJKA
  Niepubliczne
  18 446-05-58
  18 446-05-58
  ul. PARTYZANTÓW 15
  33-340 Stary Sącz
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Starym Sączu

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Starym Sączu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Stary Sącz
  24,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Stary Sącz
  23,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 41,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 30,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starym Sączu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  18 446-05-80
  18 446-05-80
  ul. Daszyńskiego 15
  33-340 Stary Sącz
  21483-
  Liceum Ogólnokształcące (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczne
  18 446-05-83
  18 446-05-58
  ul. Partyzantów 15
  33-340 Stary Sącz
  1332037
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  18 446-05-80
  18 446-05-80
  ul. Daszyńskiego 15
  33-340 Stary Sącz
  7191-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu
  Publiczna
  18 446-04-81
  18 446-04-81
  ul. DASZYŃSKIEGO 23
  33-340 Stary Sącz
  -8415
 • Edukacyjne grupy wieku w Starym Sączu

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stary Sącz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stary Sącz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stary Sącz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)