Powiat puławski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat puławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 114 722 Liczba mieszkańców
 • 934 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 49,5% Stopa urbanizacji
 • Witold Popiołek Starosta
 • al. Królewska 19, 24-100 Puławy Adres starostwa powiatowego
 • LPU Tablice rejestracyjne
Powiat puławski na mapie
Identyfikatory
 • 0614 TERYT (TERC)
Herb powiatu puławskiego
powiat puławski herb
Flaga powiatu puławskiego
powiat puławski flaga

powiat puławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
81-88-90-210
81-89-90-244
Wojska Polskiego 6
24-100 Puławy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Puławach
81-86-61-110
81-86-61-110
Królewska 19
24-100 Puławy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
81-88-64-891
81-88-64-891
Kilińskiego 18
24-100 Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
81-88-63-320
81-88-63-320
C.K. Norwida 17
24-100 Puławy

Powiat puławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat puławski ma 114 722 mieszkańców, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu puławskiego w 2050 roku wynosi 89 757, z czego 46 177 to kobiety, a 43 580 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu puławskiego zawarli w 2016 roku 518 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu puławskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat puławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -353. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,1 na 1000 mieszkańców powiatu puławskiego. W 2016 roku urodziło się 965 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,3% zgonów w powiecie puławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w powiecie puławskim były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu puławskiego przypada 11.47 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 907 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 062 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu puławskiego -155. W tym samym roku 23 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 15.

  59,9% mieszkańców powiatu puławskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 114 722 Liczba mieszkańców
 • 59 693 Kobiety
 • 55 029 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie puławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie puławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie puławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu puławskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89 757 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 46 177 Kobiety
 • 43 580 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie puławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie puławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie puławskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat puławski
  42,7 lat
  Lubelskie
  41,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat puławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat puławski
  26,4%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. puławski
  10,4%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,4%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. puławski
  0,5%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie puławskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat puławski
  4,5
  woj. lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,6
  Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,7
 • 518 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie puławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -353 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -129 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -224 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  Lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,2
 • -2,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie puławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie puławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie puławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie puławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 965 Urodzenia żywe
 • 485 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 480 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Lubelskie
  9,2
  Cała Polska
  10,0
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,8
  Województwo
  39,1
  Cała Polska
  41,7
 • 7.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.13
 • 43.47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.47
 • 87.73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.73
 • 77.28 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.28
 • 31.11 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.11
 • 6.55 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.55
 • 0.53 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.53
 • 3 381 g Średnia waga noworodków
 • 3 297 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat puławski
  3 381 g
  Lubelskie
  3 360 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 313 Waga 3500g - 3999g
 • 313
 • 350 Waga 3000g - 3499g
 • 350
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,27
  Lubelskie
  1,27
  Polska
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. lubelskie
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie puławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 318 Zgony
 • 614 Kobiety
  (Zgony)
 • 704 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,5
  Województwo
  10,4
  Kraj
  10,1
 • 136,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. puławski
  136,6
  Województwo
  113,3
  Polska
  101,5
 • 1,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,0
  Województwo
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie puławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,2%
  Lubelskie
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,8%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat puławski
  5,3%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Cała Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 305,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. puławski
  305,7
  Lubelskie
  253,5
  Cała Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Cały kraj
  261,6
 • 432,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 438,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  432,2
  Województwo
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 81,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat puławski
  81,7
  Województwo
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,3
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,3
  Lubelskie
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 907 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 486 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 421 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 062 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 572 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 490 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -140 Saldo migracji
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -62 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -155 Saldo migracji wewnętrznych
 • -86 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie puławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat puławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie puławskim oddano do użytku 399 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,9% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 91,8% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 8,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie puławskim to 4,21 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie puławskim to 95,70 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 399 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  3,48
  woj. lubelskie
  3,29
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 168 Użytek własny
 • 15 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,8%
  8,2%
 • 1 679 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  4,21
  Województwo
  4,43
  Cały kraj
  3,96
 • 14,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat puławski
  14,64
  Lubelskie
  14,58
  Polska
  16,85
 • 38 169 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 95,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  95,7 m2
  Lubelskie
  101,7 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. puławski
  0,33 m2
  Lubelskie
  0,33 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie puławskim na 1000 mieszkańców pracuje 211 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie puławskim wynosiło w 2016 roku 7,6% (8,2% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie puławskim wynosi 4 160,35 PLN, co odpowiada 97.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu puławskiego 8 035 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 937 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 098.

  37,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu puławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,8% w przemyśle i budownictwie, a 10,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 211 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. puławski
  211,0
  Lubelskie
  180,0
  Cała Polska
  240,0
 • 7,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,2% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,6%
  Lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie puławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie puławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie puławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 160 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. puławski
  4 160 PLN
  woj. lubelskie
  3 816 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie puławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 035 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 937 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,8% Przemysł i budownictwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie puławskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 247 Pracujący ogółem
 • 11 631 Kobiety
 • 12 616 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie puławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat puławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. puławski
  67,0
  Lubelskie
  62,3
  Polska
  61,7
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat puławski
  38,5
  Lubelskie
  33,5
  Cała Polska
  32,7
 • 135,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  135,1
  woj. lubelskie
  116,3
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat puławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie puławskim stwierdzono 2 021 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie puławskim wynosi 74,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu puławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,13 (wykrywalność 61%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,68 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,36 (86%), drogowe - 2,04 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 021 Przestępstwa ogółem
 • 2 021
 • 1 112 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 112
 • 616 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 616
 • 234 Przestępstwa drogowe
 • 234
 • 58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 58
 • 1 163 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 163
 • 17,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. puławski
  17,60
  Województwo
  14,62
  Polska
  19,48
 • 9,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. puławski
  9,68
  woj. lubelskie
  8,70
  Polska
  12,76
 • 5,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,36
  Lubelskie
  3,02
  Polska
  3,91
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,04
  Województwo
  2,09
  Cały kraj
  1,91
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,50
  woj. lubelskie
  0,47
  Cała Polska
  0,47
 • 10,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,13
  Lubelskie
  6,60
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Lubelskie
  73%
  Cały kraj
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  62%
  Polska
  55%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. puławski
  87%
  Województwo
  80%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat puławski
  100%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat puławski
  97%
  Województwo
  87%
  Polska
  83%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  62%
  Lubelskie
  53%
  Kraj
  46%

Powiat puławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 26 246 mieszkańców powiatu puławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 716 kobiet oraz 13 530 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu puławskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu puławskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie puławskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,1%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  15,9% mieszkańców powiatu puławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 882 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,57.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 103,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,1% mieszkańców powiatu puławskiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 23,8% W miastach
  (wyższe)
 • 11,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,2%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • powiat puławski
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,5% Na wsi
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,0%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,2%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,7%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,2%
  Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 882 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. puławski
  882,0
  woj. lubelskie
  818,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat puławski
  1,06
  Województwo
  1,27
  Kraj
  1,12
 •  
 • 200,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 199,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 32,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 92,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. puławski
  92,57
  woj. lubelskie
  89,77
  Cały kraj
  90,94
 • 91,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. puławski
  91,99
  Województwo
  89,16
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat puławski
  17,0
  woj. lubelskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 542,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 469,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 103,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  103,93
  Województwo
  97,57
  Kraj
  98,90
 • 95,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,92
  Województwo
  92,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 8
 •  
 • 301,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 222,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie puławskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat puławski
  4,0
  Lubelskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 164,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 119,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. puławski
  21,0
  Województwo
  22,0
  Cały kraj
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 17 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 17
 • 150,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 101,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. puławski
  23,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat puławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat puławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat puławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)