Libiąż w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Libiąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Libiąż to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Libiąż.
 • 17 233 Liczba mieszkańców
 • 35,9 km² Powierzchnia
 • 480,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 310 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. lub wcześniej Data założenia
 • 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jacek Latko Burmistrz miasta
Libiąż na mapie
Identyfikatory
 • 19.315750.1038 Współrzędne GPS
 • 1203044 TERYT (TERC)
 • 0940938 SIMC
Herb miasta Libiąż
Libiąż herb

Libiąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-590Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-590Poczta Libiąż
32-590Skrytki Pocztowe Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-593Poczta Filia UP Libiąż 001, ul. Olszynka 2

Libiąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Libiążu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Libiążu
(32) 627-13-11
(32) 624-92-90
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów

Libiąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Libiążu

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 31 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 26 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 86,7%
  13,3%
 • 191 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 6,16 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Libiąż
  6,16
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 4 806 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 155,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Libiąż
  155,0 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Libiąż jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 233, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 81 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,8% mieszkańców Libiąża jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Libiąż ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,6 na 1000 mieszkańców Libiąża. W 2015 roku urodziło się 170 dzieci, w tym 51,8% dziewczynek i 48,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,0% zgonów w Libiążu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w Libiążu były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Libiąża przypada 9.21 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 163 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Libiąża -84. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,2% mieszkańców Libiąża jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Libiąża

 • 17 233 Liczba mieszkańców
 • 8 839 Kobiety
 • 8 394 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Libiążu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Libiążu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Libiążu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Libiąża

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Libiąż
  40,5 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Libiąż, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Libiąża

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,8% Kawalerowie/Panny
 • Libiąż
  25,7%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Libiąż
  60,1%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Libiąż
  9,6%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Libiąż
  4,5%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Libiąż
  0,1%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Libiążu

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Libiążu w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Libiąż
  4,7
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Libiąż
  2,0
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 81 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Libiążu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Libiążu

 • 11 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Libiąż
  0,6
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Libiążu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Libiążu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Libiążu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Libiążu w roku 2015

 • 170 Urodzenia żywe
 • 88 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 82 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,8%
  48,2%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Libiąż
  9,9
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Libiąż
  38,4
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 14.98 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.98
 • 45.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.53
 • 83.82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.82
 • 73.67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.67
 • 26.52 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.52
 • 6.1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.1
 • 3 314 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 221 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 410 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Libiąż
  3 314 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 314 Waga 3500g - 3999g
 • 314
 • 464 Waga 3000g - 3499g
 • 464
 • 185 Waga 2500g - 2999g
 • 185
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Libiąż
  1,24
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Libiąż
  0,63
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Libiąż
  0,83
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Libiążu w roku 2015

 • 159 Zgony
 • 79 Kobiety
  (Zgony)
 • 80 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Libiąż
  9,2
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 120,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Libiąż
  120,2
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Libiąż
  3,6
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Libiąż
  3,1
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Libiąż
  49,8%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Libiąż
  27,4%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Libiąż
  3,1%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 280,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Libiąż
  280,8
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 510,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 533,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Libiąż
  510,6
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 71,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Libiąż
  71,4
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 30,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Libiąż
  30,5
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Libiąż
  7,6
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Libiąż
  0,8%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 163 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 96 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -84 Saldo migracji
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -84 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Libiążu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Libiążu

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Libiąż, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Libiążu na 1000 mieszkańców pracuje 262 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Libiążu wynosiło w 2015 roku 12,8% (15,9% wśród kobiet i 10,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Libiążu wynosi 3 554,03 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Libiąża 1 488 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 605 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 117.

  8,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Libiąża pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,3% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Libiążu

 • 262 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Libiąż
  262,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 12,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,9% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • Libiąż
  12,8%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Libiążu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Libiążu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Libiążu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Libiążu

 • 3 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Libiąż
  3 554 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Libiążu w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Libiążu

 • 1 488 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 605 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Libiążu

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 14,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,4% Pozostałe
 • 46,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Libiążu w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Libiążu

 • 4 519 Pracujący ogółem
 • 1 350 Kobiety
 • 3 169 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Libiążu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,2% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Libiąż, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 55,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Libiąż
  55,8
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 29,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Libiąż
  29,0
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 107,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Libiąż
  107,8
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Libiąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Libiążu

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Libiąża.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 415 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 415
 • 278 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 278
 • 89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 89
 • 35 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 35
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 13
 • 221 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 221
 • 24,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  24,02
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 16,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  16,05
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  5,15
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  2,00
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,73 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  0,73
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 12,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  12,80
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Libiąż
  64%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Libiąż
  52%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Libiąż
  84%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Libiąż
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Libiąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Libiąża wyniosła w 2015 roku 60,6 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Libiąża - 39.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Libiąża wyniosła w 2015 roku 61,3 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (56.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9%). W budżecie Libiąża wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 822 złotych na mieszkańca (30,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 53,3 złotych na mieszkańca (2,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,7%.
 • Wydatki budżetu w Libiążu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,8 mln

  1,9 tys(100%)

  43,2 mln

  1,9 tys(100%)

  46,5 mln

  2,0 tys(100%)

  48,3 mln

  2,1 tys(100%)

  50,2 mln

  2,2 tys(100%)

  54,7 mln

  2,4 tys(100%)

  55,8 mln

  2,5 tys(100%)

  60,6 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,9 mln

  1,0 tys(40.8%)

  18,5 mln

  1,1 tys(42.8%)

  20,1 mln

  1,2 tys(43.2%)

  20,3 mln

  1,2 tys(42.1%)

  23,7 mln

  1,4 tys(47.2%)

  25,4 mln

  1,5 tys(46.3%)

  22,1 mln

  1,3 tys(39.7%)

  23,9 mln

  1,4 tys(39.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  401(16%)

  6,5 mln

  376(15.1%)

  7,1 mln

  409(15.3%)

  7,3 mln

  421(15.2%)

  7,6 mln

  439(15.2%)

  8,1 mln

  469(14.9%)

  9,6 mln

  554(17.2%)

  10,2 mln

  588(16.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  327(13%)

  5,3 mln

  307(12.4%)

  5,3 mln

  305(11.4%)

  5,0 mln

  285(10.3%)

  5,5 mln

  317(11%)

  6,2 mln

  358(11.3%)

  6,7 mln

  390(12.1%)

  7,6 mln

  443(12.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  174(6.9%)

  3,3 mln

  192(7.7%)

  3,5 mln

  200(7.5%)

  5,5 mln

  314(11.3%)

  3,0 mln

  170(5.9%)

  3,7 mln

  215(6.8%)

  5,2 mln

  298(9.2%)

  5,2 mln

  300(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  202(8%)

  2,6 mln

  147(5.9%)

  3,1 mln

  179(6.7%)

  3,4 mln

  193(6.9%)

  3,3 mln

  192(6.6%)

  4,0 mln

  233(7.4%)

  4,0 mln

  233(7.2%)

  4,6 mln

  269(7.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  133(5.3%)

  2,2 mln

  125(5%)

  2,5 mln

  141(5.3%)

  2,1 mln

  123(4.4%)

  2,5 mln

  143(4.9%)

  2,2 mln

  129(4.1%)

  3,9 mln

  226(7%)

  3,7 mln

  214(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  732,5 tys

  42,1(1.7%)

  564,1 tys

  32,4(1.3%)

  759,0 tys

  43,6(1.6%)

  654,4 tys

  37,6(1.4%)

  678,1 tys

  39,0(1.3%)

  1,1 mln

  63,3(2%)

  1,1 mln

  62,4(1.9%)

  2,1 mln

  121(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  64,5(2.6%)

  1,3 mln

  72,4(2.9%)

  1,1 mln

  61,5(2.3%)

  1,2 mln

  70,0(2.5%)

  1,4 mln

  81,0(2.8%)

  1,2 mln

  69,4(2.2%)

  870,5 tys

  50,4(1.6%)

  730,6 tys

  42,3(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  332,3 tys

  19,1(0.8%)

  374,1 tys

  21,5(0.9%)

  356,6 tys

  20,5(0.8%)

  380,1 tys

  21,8(0.8%)

  364,3 tys

  21,0(0.7%)

  450,8 tys

  26,0(0.8%)

  440,4 tys

  25,5(0.8%)

  548,7 tys

  31,8(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  353,8 tys

  20,3(0.8%)

  411,4 tys

  23,7(1%)

  391,1 tys

  22,5(0.8%)

  396,9 tys

  22,8(0.8%)

  423,0 tys

  24,3(0.8%)

  415,6 tys

  23,9(0.8%)

  470,1 tys

  27,2(0.8%)

  535,5 tys

  31,0(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  733,3 tys

  42,1(1.7%)

  718,3 tys

  41,3(1.7%)

  605,7 tys

  34,8(1.3%)

  403,8 tys

  23,2(0.8%)

  249,5 tys

  14,4(0.5%)

  656,7 tys

  37,8(1.2%)

  257,6 tys

  14,9(0.5%)

  433,2 tys

  25,1(0.7%)

  Handel

  [Dział 500]

  531,5 tys

  30,5(1.2%)

  547,5 tys

  31,5(1.3%)

  518,2 tys

  29,8(1.1%)

  490,9 tys

  28,2(1%)

  502,4 tys

  28,9(1%)

  433,5 tys

  25,0(0.8%)

  309,1 tys

  17,9(0.6%)

  311,9 tys

  18,1(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  228,7 tys

  13,1(0.5%)

  584,1 tys

  33,6(1.4%)

  532,7 tys

  30,6(1.1%)

  396,1 tys

  22,8(0.8%)

  293,3 tys

  16,9(0.6%)

  337,6 tys

  19,5(0.6%)

  322,8 tys

  18,7(0.6%)

  303,2 tys

  17,6(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,4 tys

  1,9(0.1%)

  29,2 tys

  1,7(0.1%)

  111,5 tys

  6,4(0.2%)

  37,0 tys

  2,1(0.1%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  128,2 tys

  7,4(0.2%)

  155,8 tys

  9,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  127,4 tys

  7,3(0.3%)

  103,9 tys

  6,0(0.2%)

  172,8 tys

  9,9(0.4%)

  179,7 tys

  10,3(0.4%)

  146,9 tys

  8,5(0.3%)

  104,9 tys

  6,0(0.2%)

  114,6 tys

  6,6(0.2%)

  114,0 tys

  6,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,6 tys

  5,5(0.2%)

  95,6 tys

  5,5(0.2%)

  292,1 tys

  16,8(0.6%)

  419,7 tys

  24,1(0.9%)

  533,0 tys

  30,7(1.1%)

  294,0 tys

  16,9(0.5%)

  216,8 tys

  12,5(0.4%)

  84,5 tys

  4,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,6 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  9,0 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109

  0,0(0%)

  723

  0,0(0%)

  710

  0,0(0%)

  709

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  68,3 tys

  3,9(0.2%)

  61,8 tys

  3,6(0.1%)

  125,9 tys

  7,2(0.3%)

  178,6 tys

  10,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Libiążu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,1 mln

  1,9 tys(100%)

  41,5 mln

  1,8 tys(100%)

  45,1 mln

  2,0 tys(100%)

  50,1 mln

  2,2 tys(100%)

  51,4 mln

  2,3 tys(100%)

  54,8 mln

  2,4 tys(100%)

  55,7 mln

  2,5 tys(100%)

  61,3 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,0 mln

  1,4 tys(57.2%)

  22,5 mln

  1,3 tys(54.2%)

  23,6 mln

  1,4 tys(52.3%)

  26,0 mln

  1,5 tys(51.8%)

  27,1 mln

  1,6 tys(52.7%)

  30,1 mln

  1,7 tys(54.9%)

  30,2 mln

  1,7 tys(54.3%)

  34,5 mln

  2,0 tys(56.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,4 mln

  599(24.8%)

  11,1 mln

  640(26.8%)

  11,7 mln

  671(25.9%)

  12,9 mln

  744(25.8%)

  13,2 mln

  758(25.6%)

  12,7 mln

  731(23.1%)

  13,0 mln

  752(23.3%)

  13,8 mln

  800(22.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  229(9.5%)

  3,9 mln

  222(9.3%)

  4,2 mln

  244(9.4%)

  4,5 mln

  258(9%)

  4,7 mln

  270(9.1%)

  4,9 mln

  282(8.9%)

  5,5 mln

  318(9.9%)

  5,5 mln

  319(9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  71,5(3%)

  1,4 mln

  82,5(3.5%)

  1,6 mln

  90,4(3.5%)

  1,5 mln

  84,0(2.9%)

  1,2 mln

  68,8(2.3%)

  1,7 mln

  99,4(3.1%)

  1,6 mln

  91,9(2.9%)

  2,1 mln

  122(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  63,4(2.6%)

  874,4 tys

  50,3(2.1%)

  1,6 mln

  92,3(3.6%)

  1,2 mln

  70,6(2.5%)

  1,9 mln

  108(3.7%)

  2,2 mln

  126(4%)

  1,9 mln

  111(3.4%)

  2,1 mln

  120(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 tys

  0,3(0%)

  105,9 tys

  6,1(0.3%)

  254,8 tys

  14,6(0.6%)

  985,1 tys

  56,6(2%)

  1,4 mln

  78,3(2.6%)

  1,2 mln

  69,9(2.2%)

  1,5 mln

  84,8(2.6%)

  1,8 mln

  103(2.9%)

  Handel

  [Dział 500]

  656,0 tys

  37,7(1.6%)

  653,3 tys

  37,6(1.6%)

  654,1 tys

  37,6(1.4%)

  652,9 tys

  37,5(1.3%)

  642,5 tys

  37,0(1.2%)

  629,7 tys

  36,3(1.1%)

  555,9 tys

  32,2(1%)

  567,0 tys

  32,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  277,2 tys

  15,9(0.7%)

  236,0 tys

  13,6(0.6%)

  250,9 tys

  14,4(0.6%)

  288,5 tys

  16,6(0.6%)

  369,8 tys

  21,3(0.7%)

  386,6 tys

  22,3(0.7%)

  313,9 tys

  18,2(0.6%)

  307,2 tys

  17,8(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  237,8 tys

  13,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,1 tys

  8,8(0.3%)

  112,8 tys

  6,5(0.2%)

  60,0 tys

  3,5(0.1%)

  162,0 tys

  9,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,4 tys

  1,9(0.1%)

  29,2 tys

  1,7(0.1%)

  111,5 tys

  6,4(0.2%)

  37,0 tys

  2,1(0.1%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  128,2 tys

  7,4(0.2%)

  155,8 tys

  9,0(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 tys

  0,2(0%)

  580

  0,0(0%)

  26,1 tys

  1,5(0.1%)

  1,2 mln

  70,1(2.4%)

  9,6 tys

  0,6(0%)

  202,6 tys

  11,7(0.4%)

  531,3 tys

  30,7(1%)

  132,1 tys

  7,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,3 tys

  4,0(0.2%)

  87,2 tys

  5,0(0.2%)

  75,1 tys

  4,3(0.2%)

  64,4 tys

  3,7(0.1%)

  68,5 tys

  3,9(0.1%)

  111,8 tys

  6,4(0.2%)

  104,8 tys

  6,1(0.2%)

  79,8 tys

  4,6(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,8 tys

  5,5(0.2%)

  96,4 tys

  5,5(0.2%)

  303,8 tys

  17,5(0.7%)

  428,6 tys

  24,6(0.9%)

  544,2 tys

  31,3(1.1%)

  282,9 tys

  16,3(0.5%)

  213,5 tys

  12,4(0.4%)

  78,7 tys

  4,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  81,8 tys

  4,7(0.2%)

  93,8 tys

  5,4(0.2%)

  134,7 tys

  7,7(0.3%)

  151,5 tys

  8,7(0.3%)

  238,4 tys

  13,7(0.5%)

  134,9 tys

  7,8(0.2%)

  19,3 tys

  1,1(0%)

  35,3 tys

  2,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  624

  0,0(0%)

  394,8 tys

  22,7(1%)

  128,8 tys

  7,4(0.3%)

  180,0 tys

  10,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  0,6(0%)

  78,0 tys

  4,5(0.1%)

  14,2 tys

  0,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  307

  0,0(0%)

  249

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  22,4 tys

  1,3(0.1%)

  15,8 tys

  0,9(0%)

  250,4 tys

  14,4(0.6%)

  13,5 tys

  0,8(0%)

  699

  0,0(0%)

  99,6 tys

  5,7(0.2%)

  783

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  469

  0,0(0%)

  449

  0,0(0%)

  274

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  592

  0,0(0%)

  606

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  490

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Libiąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 3 821 mieszkańców Libiąża jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 906 kobiet oraz 1 915 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Libiąża, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Libiąża mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Libiążu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz wyższe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  17,7% mieszkańców Libiąża w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 912 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,66.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 27 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,31.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców Libiąża w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Libiąż
  15,5%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Libiąż
  35,0%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Libiąż
  3,2%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Libiąż
  12,2%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Libiąż
  19,6%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Libiąż
  24,6%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Libiąż
  4,8%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Libiąż
  19,0%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Libiąż
  1,0%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Libiążu

 • 912 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Libiąż
  912,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Libiąż
  0,97
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 37,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 36,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2
  Publiczne
  32 627-41-11
  32 627-41-11
  ul. Przedszkolna 10
  32-590 Libiąż
  1124319
  Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Puchatka
  Publiczne
  32 627-77-92
  32 627-77-92
  ul. Wańkowicza 1 a
  32-590 Libiąż
  614915
  Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  32 627-14-24
  32 627-14-24
  ul. Plac Zwycięstwa 2
  32-590 Libiąż
  612617
  Niepubliczne Przedszkole "DREPTUSIE"
  Niepubliczne
  50 426-48-34
  ul. PADEREWSKIEGO 6
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły podstawowe w Libiążu

 • 90,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Libiąż
  90,66
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 90,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Libiąż
  90,33
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Libiąż
  21,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 92,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (I.J.Paderewski)
  Publiczna
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  15336-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu (Stanisława Barana "Bolka")
  Publiczna
  32 627-73-36
  32 627-73-36
  ul. św. Barbary 5
  32-590 Libiąż
  1429128
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (BŁ.JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  32 627-12-22
  32 627-12-22
  ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
  32-590 Libiąż
  1328225
  Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczna
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Libiążu

 • 102,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Libiąż
  102,31
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 100,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Libiąż
  100,63
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Libiąż
  27,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 27 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 •  
 • 47,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
  Publiczne
  32 627-12-13
  32 627-12-13
  ul. Szkolna 1
  32-590 Libiąż
  923827
  Gimnazjum nr 2 (M.Kopernik)
  Publiczne
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  7197-
  Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Libiążu

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Libiążu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Libiąż
  15,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 15 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 15
 • 15 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 15
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Libiąż
  24,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 40,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  19494-
  Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  118-
  Prywatna Szkoiła Muzyczna I stopnia w Libiążu
  Niepubliczna
  60 151-01-23
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Libiążu
  Publiczna
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Libiążu

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Libiąż, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Libiąż, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Libiąż, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)