Powiat krakowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat krakowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 271 529 Liczba mieszkańców
 • 1 231 km2 Powierzchnia
 • 218 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 18,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Krzyworzeka Starosta
 • al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków Adres starostwa powiatowego
 • KRA Tablice rejestracyjne
Powiat krakowski na mapie
Identyfikatory
 • 1206 TERYT (TERC)
Herb powiatu krakowskiego
powiat krakowski herb
Flaga powiatu krakowskiego
powiat krakowski flaga

Powiat krakowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krakowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 311 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1 051 Użytek własny
 • 73 Sprzedaż lub wynajem
 • 93,5%
  6,5%
 • 7 323 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat krakowski
  5,59
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 199 393 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 152,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat krakowski
  152,1 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat krakowski ma 271 529 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 13,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu krakowskiego zawarli w 2015 roku 1 300 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu krakowskiego jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krakowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 153. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,6 na 1000 mieszkańców powiatu krakowskiego. W 2015 roku urodziło się 2 687 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,4% zgonów w powiecie krakowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w powiecie krakowskim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krakowskiego przypada 9.4 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 3 819 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 060 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krakowskiego 1 759. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,8% mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krakowskiego

 • 271 529 Liczba mieszkańców
 • 138 543 Kobiety
 • 132 986 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krakowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w latach 2017-2050

 • 320 953 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 163 945 Kobiety
 • 157 008 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krakowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krakowskiego

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat krakowski
  39,6 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krakowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krakowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat krakowski
  27,9%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat krakowski
  60,1%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krakowski
  8,9%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat krakowski
  2,9%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat krakowski
  0,2%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krakowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krakowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat krakowski
  4,8
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat krakowski
  1,5
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 1 300 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krakowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krakowskim

 • 153 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 32 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 121 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat krakowski
  0,6
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • -1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krakowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krakowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krakowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krakowskim w roku 2015

 • 2 687 Urodzenia żywe
 • 1 277 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 410 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat krakowski
  10,0
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat krakowski
  40,1
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 6.61 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.61
 • 38.12 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.12
 • 97.27 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.27
 • 79.54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79.54
 • 36.36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.36
 • 5.57 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.57
 • 0.23 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.23
 • 3 357 g Średnia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krakowski
  3 357 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 225 Waga 4000g - 4499g
 • 225
 • 824 Waga 3500g - 3999g
 • 824
 • 1 046 Waga 3000g - 3499g
 • 1 046
 • 435 Waga 2500g - 2999g
 • 435
 • 88 Waga 2000g - 2499g
 • 88
 • 32 Waga 1500g - 1999g
 • 32
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat krakowski
  1,31
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krakowski
  0,62
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat krakowski
  1,06
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie krakowskim w roku 2015

 • 2 534 Zgony
 • 1 245 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 289 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,1%
  50,9%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat krakowski
  9,4
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 94,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krakowski
  94,3
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krakowski
  1,9
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat krakowski
  2,7
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat krakowski
  54,7%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat krakowski
  25,2%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat krakowski
  4,5%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 218,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat krakowski
  218,0
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 472,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 502,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat krakowski
  472,6
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 83,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat krakowski
  83,0
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat krakowski
  22,7
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 8,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat krakowski
  8,8
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat krakowski
  1,1%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 3 819 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 976 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 843 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 060 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 131 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 929 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 759 Saldo migracji
 • 845 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 914 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 759 Saldo migracji wewnętrznych
 • 845 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 914 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krakowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krakowskim

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krakowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie krakowskim na 1000 mieszkańców pracuje 183 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim wynosiło w 2015 roku 6,5% (7,1% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim wynosi 4 204,13 PLN, co odpowiada 101.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego 38 368 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 19 557 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 811.

  30,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,5% w przemyśle i budownictwie, a 3,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim

 • 183 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat krakowski
  183,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 6,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • powiat krakowski
  6,5%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim

 • 4 204 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat krakowski
  4 204 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krakowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krakowskim

 • 38 368 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 19 557 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 811 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krakowskim

 • 49 593 Pracujący ogółem
 • 23 685 Kobiety
 • 25 908 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krakowski
  59,2
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krakowski
  27,7
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 88,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat krakowski
  88,2
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krakowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krakowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 789 Przestępstwa ogółem
 • 3 789
 • 2 417 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 417
 • 704 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 704
 • 538 Przestępstwa drogowe
 • 538
 • 83 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 83
 • 1 526 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 526
 • 14,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  14,06
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 8,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  8,97
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  2,61
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  2,00
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  0,31
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 5,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  5,66
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat krakowski
  67%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat krakowski
  53%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat krakowski
  85%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat krakowski
  98%
  Woj. małopolskie
  99%

Powiat krakowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 68 903 mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 33 703 kobiet oraz 35 200 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców powiatu krakowskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krakowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krakowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  18,2% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 856 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 86,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (29,6% kobiet i 29,6% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat krakowski
  16,4%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 15,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat krakowski
  31,0%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • powiat krakowski
  2,0%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat krakowski
  10,6%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat krakowski
  18,4%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat krakowski
  26,8%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat krakowski
  5,3%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat krakowski
  19,1%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 21,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat krakowski
  1,4%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krakowskim

 • 856 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat krakowski
  856,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 1,26 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat krakowski
  1,26
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 550,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 546,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 172,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 168,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krakowskim

 • 84,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krakowski
  84,48
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 84,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krakowski
  84,23
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat krakowski
  17,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 1 391,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 203,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 188,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krakowskim

 • 86,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat krakowski
  86,41
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 83,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat krakowski
  83,16
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat krakowski
  21,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 630,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 484,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 145,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krakowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat krakowski
  2,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 99,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 76,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat krakowski
  26,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 106,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 70,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat krakowski
  20,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krakowskim

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krakowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krakowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)