Powiat krakowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krakowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 274 843 Liczba mieszkańców
 • 1 231 km2 Powierzchnia
 • 222 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 18,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Krzyworzeka Starosta
 • al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków Adres starostwa powiatowego
 • KRA Tablice rejestracyjne
Powiat krakowski na mapie
Identyfikatory
 • 1206 TERYT (TERC)
Herb powiatu krakowskiego
powiat krakowski herb
Flaga powiatu krakowskiego
powiat krakowski flaga

Powiat krakowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat krakowski ma 274 843 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 14,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w 2050 roku wynosi 320 953, z czego 163 945 to kobiety, a 157 008 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krakowskiego zawarli w 2017 roku 1 228 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu krakowskiego jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krakowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 309. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,13 na 1000 mieszkańców powiatu krakowskiego. W 2017 roku urodziło się 2 895 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,12 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,5% zgonów w powiecie krakowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie krakowskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krakowskiego przypada 8.92 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 3 588 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 847 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krakowskiego 1 741. W tym samym roku 102 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 41 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 61.

  61,9% mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 274 843 Liczba mieszkańców
 • 140 319 Kobiety
 • 134 524 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 320 953 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 163 945 Kobiety
 • 157 008 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krakowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. krakowski
  40,0 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,9%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  60,1%
  Województwo
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krakowski
  8,9%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. krakowski
  2,9%
  Małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat krakowski
  0,2%
  Małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krakowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat krakowski
  4,5
  Województwo
  5,4
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  Małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,7
 • 1 228 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 309 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 164 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 145 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,1
  Małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • 1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krakowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 895 Urodzenia żywe
 • 1 410 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 485 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,6
  Małopolskie
  11,3
  Cały kraj
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,0
  woj. małopolskie
  46,2
  Kraj
  44,2
 • 4.73 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4.73
 • 39.04 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.04
 • 99.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.67
 • 95.56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95.56
 • 41.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.31
 • 6.48 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.48
 • 0.45 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.45
 • 3 376 g Średnia waga noworodków
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 446 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 376 g
  woj. małopolskie
  3 333 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 31 Waga 4500g - 4999g
 • 31
 • 253 Waga 4000g - 4499g
 • 253
 • 912 Waga 3500g - 3999g
 • 912
 • 1 149 Waga 3000g - 3499g
 • 1 149
 • 401 Waga 2500g - 2999g
 • 401
 • 93 Waga 2000g - 2499g
 • 93
 • 37 Waga 1500g - 1999g
 • 37
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,43
  Województwo
  1,49
  Cały kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krakowski
  0,70
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,71
 • 1,12 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,12
  Małopolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie krakowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 423 Zgony
 • 1 147 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 276 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 11 Zgony niemowląt
 • 6 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 54,5%
  45,5%
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  woj. małopolskie
  9,1
  Polska
  10,1
 • 86,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  86,2
  woj. małopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. krakowski
  3,9
  woj. małopolskie
  3,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat krakowski
  2,5
  Małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. krakowski
  54,6%
  Małopolskie
  50,2%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  28,1%
  Polska
  26,7%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. krakowski
  3,1%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  256,1
  Małopolskie
  261,6
  Cała Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 513,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  513,6
  Województwo
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,4
  Małopolskie
  72,0
  Cała Polska
  87,7
 • 32,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat krakowski
  32,0
  Małopolskie
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,5
  Małopolskie
  7,3
  Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. krakowski
  1,0%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 588 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 893 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 695 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 102 Zameldowania z zagranicy
 • 37 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 65 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 847 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 958 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 889 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 802 Saldo migracji
 • 952 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 850 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 741 Saldo migracji wewnętrznych
 • 935 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 806 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 61 Saldo migracji zagranicznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 44 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krakowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krakowskim oddano do użytku 1 364 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krakowskim to 85 049 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 312 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 79,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,1% na sprzedaż lub wynajem, 2,6% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krakowskim to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie krakowskim to 150,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,95% mieszkań posiada łazienkę, 79,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,84% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85 049 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 312,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  312,00
  Województwo
  343,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 98,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,60 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,80 m2
  Województwo
  26,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat krakowski
  4,46
  Małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,82
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. krakowski
  3,21
  woj. małopolskie
  2,91
  Kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. krakowski
  0,72
  Małopolskie
  0,74
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 364 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krakowski
  4,96
  Województwo
  5,89
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 979 Użytek własny
 • 119 Sprzedaż lub wynajem
 • 89,2%
  10,8%
 • 7 815 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krakowski
  5,73
  Małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,91
 • 28,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. krakowski
  28,43
  Małopolskie
  23,09
  Polska
  18,14
 • 205 059 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 150,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  150,3 m2
  Województwo
  93,4 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,75 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krakowski
  0,75 m2
  Małopolskie
  0,55 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. krakowski
  95,53%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Kraj
  96,79%
 • 92,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. krakowski
  92,49%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cała Polska
  93,66%
 • 89,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,95%
  Województwo
  93,08%
  Cały kraj
  91,31%
 • 79,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,95%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Cały kraj
  82,12%
 • 69,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. krakowski
  69,84%
  Małopolskie
  63,94%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat krakowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie krakowskim na 1000 mieszkańców pracuje 190 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim wynosiło w 2016 roku 5,7% (6,1% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim wynosi 4 509,18 PLN, co odpowiada 105.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego 38 368 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 19 557 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 811.

  27,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 24,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  190,0
  Małopolskie
  231,0
  Kraj
  240,0
 • 5,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,1% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 509 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. krakowski
  4 509 PLN
  Województwo
  4 078 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krakowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 38 368 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 19 557 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 811 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 51 673 Pracujący ogółem
 • 23 823 Kobiety
 • 27 850 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krakowski
  61,5
  woj. małopolskie
  62,6
  Cała Polska
  63,4
 • 29,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. krakowski
  29,5
  Województwo
  31,8
  Polska
  34,0
 • 92,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  92,4
  Małopolskie
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krakowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie krakowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 30 334 podmioty gospodarki narodowej, z czego 23 891 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 643 nowe podmioty, a 1 911 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (2 761) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (2 353) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (2 164) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (1 229) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krakowskim najwięcej (1 939) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (29 221) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (325) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (7 590) podmiotów, a 73,9% (22 419) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krakowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 334 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 325 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7 590 Przemysł i budownictwo
 • 22 419 Pozostała działalność
 • 2 643 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krakowskim w 2017 roku
 • 1 911 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krakowskim w 2017 roku
 • 23 891 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 221 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 29 221
 • 946 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 946
 • 148 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 148
 • 17 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 30 315 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 30 315
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 55 Spółdzielnie ogółem
 • 55
 • 2 346 Spółki handlowe ogółem
 • 2 346
 • 265  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 265
 • 35  Spółki handlowe - akcyjne
 • 35
 • 8    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 1 816  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 816
 • 249    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 249
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 1 939 Spółki cywilne ogółem
 • 1 939
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 891 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 295 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 6 295
 • 3 699 Budownictwo
 • 3 699
 • 2 537 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 537
 • 2 453 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2 453
 • 2 022 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2 022
 • 1 310 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 310
 • 1 040 Pozostała działalność
 • 1 040
 • 969 Informacja i komunikacja
 • 969
 • 793 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 793
 • 693 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 693
 • 634 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 634
 • 512 Edukacja
 • 512
 • 340 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 340
 • 254 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 254
 • 247 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 247
 • 79 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 79
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krakowskim stwierdzono 3 872 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krakowskim wynosi 77,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krakowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,84 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 872 Przestępstwa ogółem
 • 3 872
 • 2 693 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 693
 • 514 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 514
 • 467 Przestępstwa drogowe
 • 467
 • 86 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 86
 • 1 788 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 788
 • 14,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,15
  Województwo
  24,34
  Cały kraj
  19,62
 • 9,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  9,84
  woj. małopolskie
  12,99
  Polska
  12,07
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  Województwo
  9,11
  Cała Polska
  4,94
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  Małopolskie
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,31
  Małopolskie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. krakowski
  6,53
  woj. małopolskie
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. krakowski
  77%
  woj. małopolskie
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  woj. małopolskie
  67%
  Kraj
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  78%
  Województwo
  93%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. krakowski
  99%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  81%
  Województwo
  83%
  Kraj
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat krakowski
  61%
  Małopolskie
  58%
  Polska
  52%

Powiat krakowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krakowskiego wyniosła w 2016 roku 177,1 mln złotych, co daje 652 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu krakowskiego - 24.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.6%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,7 mln złotych, czyli 17,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krakowskiego wyniosła w 2016 roku 185,9 mln złotych, co daje 685 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%). W budżecie powiatu krakowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 243 złotych na mieszkańca (35,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (1,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krakowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  141,5 mln

  562(100%)

  159,8 mln

  620(100%)

  179,3 mln

  688(100%)

  149,9 mln

  569(100%)

  152,9 mln

  575(100%)

  161,3 mln

  602(100%)

  172,6 mln

  641(100%)

  177,1 mln

  652(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  31,7 mln

  125(22.4%)

  33,6 mln

  131(21%)

  36,2 mln

  138(20.2%)

  36,2 mln

  137(24.2%)

  37,8 mln

  142(24.7%)

  38,0 mln

  141(23.6%)

  39,5 mln

  146(22.9%)

  43,7 mln

  160(24.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  42,1 mln

  166(29.8%)

  48,0 mln

  187(30%)

  63,9 mln

  244(35.7%)

  28,9 mln

  109(19.3%)

  29,5 mln

  111(19.3%)

  33,2 mln

  124(20.6%)

  42,9 mln

  159(24.9%)

  40,1 mln

  147(22.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,9 mln

  106(19%)

  29,1 mln

  114(18.2%)

  28,3 mln

  108(15.8%)

  30,0 mln

  113(20%)

  32,9 mln

  124(21.6%)

  36,5 mln

  136(22.6%)

  34,8 mln

  129(20.2%)

  34,6 mln

  127(19.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  20,6 mln

  81,3(14.6%)

  21,5 mln

  84,0(13.5%)

  23,7 mln

  90,4(13.2%)

  26,5 mln

  100(17.7%)

  25,9 mln

  97,0(16.9%)

  27,2 mln

  101(16.9%)

  28,6 mln

  106(16.6%)

  28,7 mln

  105(16.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,0 mln

  23,8(4.3%)

  6,5 mln

  25,5(4.1%)

  6,8 mln

  25,9(3.8%)

  7,2 mln

  27,2(4.8%)

  7,7 mln

  28,9(5%)

  8,0 mln

  29,7(5%)

  8,3 mln

  30,8(4.8%)

  9,3 mln

  33,9(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,6 mln

  22,0(3.9%)

  7,4 mln

  29,0(4.6%)

  8,0 mln

  30,6(4.5%)

  8,2 mln

  31,0(5.5%)

  6,9 mln

  26,0(4.5%)

  7,4 mln

  27,5(4.6%)

  8,1 mln

  30,1(4.7%)

  8,3 mln

  30,3(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  14,3(2.6%)

  4,9 mln

  18,9(3%)

  5,7 mln

  21,9(3.2%)

  5,7 mln

  21,7(3.8%)

  6,3 mln

  23,6(4.1%)

  6,0 mln

  22,5(3.7%)

  4,9 mln

  18,0(2.8%)

  4,7 mln

  17,2(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  5,4(1%)

  1,6 mln

  6,4(1%)

  1,5 mln

  5,7(0.8%)

  2,1 mln

  7,8(1.4%)

  2,1 mln

  7,8(1.4%)

  1,5 mln

  5,7(0.9%)

  2,3 mln

  8,6(1.3%)

  4,0 mln

  14,6(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  6,2(1.1%)

  2,6 mln

  10,1(1.6%)

  1,8 mln

  6,8(1%)

  1,5 mln

  5,5(1%)

  1,4 mln

  5,3(0.9%)

  1,3 mln

  4,8(0.8%)

  1,3 mln

  4,8(0.7%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  850,5 tys

  3,4(0.6%)

  1,2 mln

  4,5(0.7%)

  1,8 mln

  7,0(1%)

  2,8 mln

  10,5(1.9%)

  1,6 mln

  6,1(1.1%)

  1,4 mln

  5,2(0.9%)

  1,1 mln

  4,0(0.6%)

  995,9 tys

  3,7(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  675,6 tys

  2,5(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  135,6 tys

  0,5(0.1%)

  2,3 mln

  9,0(1.4%)

  314,4 tys

  1,2(0.2%)

  186,6 tys

  0,7(0.1%)

  76,2 tys

  0,3(0%)

  128,1 tys

  0,5(0.1%)

  183,7 tys

  0,7(0.1%)

  442,5 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  114,7 tys

  0,5(0.1%)

  114,4 tys

  0,4(0.1%)

  110,0 tys

  0,4(0.1%)

  107,0 tys

  0,4(0.1%)

  106,0 tys

  0,4(0.1%)

  105,3 tys

  0,4(0.1%)

  206,4 tys

  0,8(0.1%)

  220,4 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  134,5 tys

  0,5(0.1%)

  112,7 tys

  0,4(0.1%)

  137,2 tys

  0,5(0.1%)

  101,6 tys

  0,4(0.1%)

  108,0 tys

  0,4(0.1%)

  111,0 tys

  0,4(0.1%)

  176,8 tys

  0,7(0.1%)

  191,0 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,3(0%)

  62,0 tys

  0,2(0%)

  88,4 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,0 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  46,9 tys

  0,2(0%)

  40,5 tys

  0,2(0%)

  44,7 tys

  0,2(0%)

  57,6 tys

  0,2(0%)

  60,0 tys

  0,2(0%)

  47,6 tys

  0,2(0%)

  78,5 tys

  0,3(0%)

  66,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  641,4 tys

  2,5(0.5%)

  780,4 tys

  3,0(0.5%)

  774,6 tys

  3,0(0.4%)

  330,3 tys

  1,2(0.2%)

  294,0 tys

  1,1(0.2%)

  68,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  14,9 tys

  0,1(0%)

  30,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  287

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krakowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  132,7 mln

  527(100%)

  149,9 mln

  581(100%)

  170,0 mln

  653(100%)

  155,9 mln

  592(100%)

  156,9 mln

  591(100%)

  165,0 mln

  616(100%)

  172,6 mln

  641(100%)

  185,9 mln

  685(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  43,9 mln

  173(33.1%)

  44,8 mln

  175(29.9%)

  50,5 mln

  193(29.7%)

  53,2 mln

  201(34.1%)

  56,1 mln

  210(35.7%)

  61,1 mln

  228(37%)

  68,1 mln

  252(39.5%)

  75,5 mln

  277(40.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,5 mln

  160(30.5%)

  38,8 mln

  151(25.9%)

  40,7 mln

  156(23.9%)

  41,1 mln

  155(26.3%)

  40,3 mln

  151(25.7%)

  40,6 mln

  151(24.6%)

  41,7 mln

  154(24.2%)

  44,1 mln

  162(23.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,0 mln

  82,9(15.8%)

  21,9 mln

  85,4(14.6%)

  25,9 mln

  99,0(15.3%)

  26,2 mln

  98,9(16.8%)

  27,2 mln

  102(17.3%)

  27,3 mln

  102(16.6%)

  27,6 mln

  102(16%)

  31,7 mln

  116(17.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  49,8(9.5%)

  21,3 mln

  83,1(14.2%)

  31,0 mln

  118(18.2%)

  13,4 mln

  50,7(8.6%)

  11,3 mln

  42,3(7.2%)

  11,2 mln

  41,8(6.8%)

  13,8 mln

  51,1(8%)

  13,5 mln

  49,5(7.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  5,4(1%)

  2,7 mln

  10,7(1.8%)

  3,9 mln

  14,8(2.3%)

  4,1 mln

  15,5(2.6%)

  4,2 mln

  15,7(2.7%)

  4,1 mln

  15,3(2.5%)

  4,5 mln

  16,7(2.6%)

  6,7 mln

  24,5(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  13,9(2.7%)

  4,6 mln

  18,0(3.1%)

  5,5 mln

  21,1(3.2%)

  5,4 mln

  20,5(3.5%)

  6,0 mln

  22,5(3.8%)

  5,7 mln

  21,1(3.4%)

  4,5 mln

  16,7(2.6%)

  4,2 mln

  15,5(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  11,3(2.2%)

  3,4 mln

  13,2(2.3%)

  2,3 mln

  8,9(1.4%)

  3,3 mln

  12,4(2.1%)

  3,6 mln

  13,6(2.3%)

  6,3 mln

  23,5(3.8%)

  3,5 mln

  12,8(2%)

  2,6 mln

  9,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  12,9(2.5%)

  5,2 mln

  20,5(3.5%)

  2,5 mln

  9,7(1.5%)

  2,5 mln

  9,4(1.6%)

  2,7 mln

  10,1(1.7%)

  2,8 mln

  10,6(1.7%)

  3,9 mln

  14,4(2.2%)

  2,4 mln

  8,8(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  6,9(1.3%)

  3,3 mln

  12,7(2.2%)

  4,0 mln

  15,3(2.4%)

  3,6 mln

  13,6(2.3%)

  2,3 mln

  8,5(1.4%)

  2,4 mln

  8,9(1.5%)

  2,6 mln

  9,8(1.5%)

  2,2 mln

  7,9(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  723,3 tys

  2,8(0.5%)

  798,0 tys

  3,0(0.5%)

  689,5 tys

  2,6(0.4%)

  437,6 tys

  1,6(0.3%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  936,7 tys

  3,5(0.5%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  5,2(1%)

  2,0 mln

  8,0(1.4%)

  1,8 mln

  7,1(1.1%)

  2,0 mln

  7,6(1.3%)

  2,4 mln

  9,1(1.5%)

  1,9 mln

  7,1(1.2%)

  1,2 mln

  4,6(0.7%)

  892,6 tys

  3,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  675,6 tys

  2,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  333,3 tys

  1,3(0.3%)

  571,1 tys

  2,2(0.4%)

  602,2 tys

  2,3(0.4%)

  454,5 tys

  1,7(0.3%)

  428,0 tys

  1,6(0.3%)

  268,3 tys

  1,0(0.2%)

  229,6 tys

  0,8(0.1%)

  506,1 tys

  1,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  0,4(0.1%)

  50,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8

  0,0(0%)

  915

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  792

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  337

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  251,2 tys

  1,0(0.2%)

  368,2 tys

  1,4(0.2%)

  281,7 tys

  1,1(0.2%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  26,2 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  5,9 tys

  0,0(0%)

  39,9 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  214

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krakowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 68 111 mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 33 223 kobiet oraz 34 888 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców powiatu krakowskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krakowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krakowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  17,5% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 845 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,11.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 86,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat krakowski
  16,4%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 15,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. krakowski
  31,0%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  Małopolskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat krakowski
  10,6%
  Województwo
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat krakowski
  18,4%
  Małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,8%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. krakowski
  5,3%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. krakowski
  19,1%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 21,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat krakowski
  1,4%
  Województwo
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 845 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. krakowski
  845,0
  Województwo
  820,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. krakowski
  1,13
  woj. małopolskie
  0,99
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 576,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 570,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 204,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 200,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,11
  Województwo
  96,08
  Polska
  96,62
 • 87,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,68
  Małopolskie
  93,17
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat krakowski
  16,0
  Małopolskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 1 374,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 181,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 192,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat krakowski
  86,71
  Województwo
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 82,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. krakowski
  82,08
  Województwo
  93,36
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 620,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 476,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 144,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 69,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat krakowski
  26,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 117,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 75,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  18,0
  Małopolskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krakowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie krakowskim znajdowało się 13 hoteli (2 ★★★★, 10 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 3 335)
  • z nagłośnieniem: 12
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 13
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 15
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 27


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie krakowskim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 15 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie krakowskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 346 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 881 (uczestnicy: 154 027)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 475)
  • wystawy: 69 (uczestnicy: 9 976)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 48 (uczestnicy: 10 509)
  • koncerty: 130 (uczestnicy: 42 449)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 137 (uczestnicy: 7 095)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 212 (uczestnicy: 32 922)
  • konkursy: 76 (uczestnicy: 5 997)
  • pokazy teatralne: 81 (uczestnicy: 10 873)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 700)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 13 680)
  • warsztaty: 55 (uczestnicy: 1 902)
  • inne: 44 (uczestnicy: 17 449)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 284 (członkowie: 7 547)
  • plastyczne/techniczne: 36 (członkowie: 711)
  • taneczne: 28 (członkowie: 752)
  • muzyczne: 25 (członkowie: 337)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 17)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 21)
  • teatralne: 9 (członkowie: 150)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 37 (członkowie: 906)
  • literackie: 3 (członkowie: 51)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 37 (członkowie: 1 021)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 3 (członkowie: 53)
  • koło gospodyń wiejskich: 69 (członkowie: 1 438)
  • inne: 33 (członkowie: 2 090)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 161 (absolwenci: 1 920)
  • języków obcych: 22 (absolwenci: 301)
  • plastyczne: 11 (absolwenci: 169)
  • nauki gry na instrumentach: 20 (absolwenci: 280)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 67)
  • tańca: 13 (absolwenci: 192)
  • komputerowe: 7 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 4
  • plastyczne: 12
  • muzyczne: 14
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 12
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 144 (członkowie: 2 603)
  • teatralne: 11 (członkowie: 191)
  • muzyczne - instrumentalne: 32 (członkowie: 849)
  • wokalne i chóry: 21 (członkowie: 335)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 44 (członkowie: 519)
  • taneczne: 34 (członkowie: 686)
  • inne: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie krakowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 140 seansów, na które przyszło 3 920 widzów, w tym 52 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 425 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie krakowskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 151 770 zwiedzających, co daje 5 546 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krakowskim działały 64 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 729 032 wolumeny oraz 504 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 120 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 26 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 16 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 62 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 670 264 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 338
  • dostępne dla czytelników: 216
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 215
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 47
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 24
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 41
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 38
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 24


 • Biblioteki naukowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krakowskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 143 313 wolumenów w tym ziobry specjalne: 40 154. Odnotowano 2 387 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 10 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 136 168 wolumenów. Odnotowano 2 520 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krakowskim działało 106 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 7 899 członków. Zarejestrowano 7 675 ćwiczących (mężczyźni: 6 162, kobiety: 1 513, chłopcy do lat 18: 3 962, dziewczęta do lat 18: 1 190). Aktywne były 172 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (198), instruktora sportowego (114) oraz inne osoby (57).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krakowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)